0

Tài liệu Nghiên cứu ứng dụng điện năng cho máy bơm nước từ pin năng lượng mặt trời

78 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN GIA HOÀNG ĐĂNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐIỆN NĂNG CHO MÁY BƠM NƯỚC TỪ PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kỹ thuật điện Mã số ngành : 60 52 02 02 TP.HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN GIA HOÀNG ĐĂNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐIỆN NĂNG CHO MÁY BƠM NƯỚC TỪ PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kỹ thuật điện Mã số ngành : 60 52 02 02 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS.TRƯƠNG VIỆT ANH TP.HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2015 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS TRƯƠNG VIỆT ANH Luận văn Thạc sĩ đư ợc bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày tháng năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ g ồm : Stt Họ tên Chức danh hội đồng Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn Khoa quản lý chuyên ngành sau luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn Khoa quản lý chun ngành TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc TP.HCM, ngày tháng năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Gia Hoàng Đăng Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 01 – 01 – 1986 Nơi sinh: Tỉnh Long an Chuyên ngành: Kỹ thuật điện MSHV: 134 183 000 I-TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐIỆN NĂNG CHO MÁY BƠM NƯỚC TỪ PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI II-NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG - Nghiên cứu hệ thống pin lượng mặt trời - Mơ hình ứng dụng điện cho máy bơm nước từ pin lượng mặt trời III-NGÀY GIAO NHIỆM VỤ : 18 – 08 – 2014 IV-NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ : 21 – 03 - 2015 V-CÁN BÔ HƯỚNG DẨN CÁN BỘ HƯỚNG DẨN PGS.TS TRƯƠNG VIỆT ANH : PGS.TS TRƯƠNG VIỆT ANH KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn đư ợc ghi rõ nguồn góc Học viên thực Luận văn Nguyễn Gia Hoàng Đăng ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập rèn luyện Trường Đại học Công nghệ TP.HCM Xin chân thành cảm ơn tập thể quý Thầy Cô giáo giảng dạy, truyền đạt trí thức giúp em học tập nghiên cứu trình học cao học Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM Tôi chân thành cảm ơn thầy hướng dẩn PGS.TS Trương Việt Anh nhiệt tình hư ớng dẫn, bảo, truyền đạt kiến thức chuyên môn kinh nghiệm để em thực luận văn Với nhiệt tình hướng dẫn Quý Thầy làm động lực cho em có tinh thần cố gắng, nỗ lực tìm tịi, nghiêng cứu để hoàn thành Luận văn Em xin lời cảm ơn đến Ban giám hiệu Trường Đại học Cơng Nghệ TP.HCM, Phịng Quản lý Khoa học Đào tạo Sau Đại học h ổ trợ giúp đỡ em trình học tập Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, b ạn bè đ ộng viên, giúp đỡ tạo cho em niềm tin nỗ lực cố gắng để hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn ! Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015 Người thực Nguyễn Gia Hồng Đăng iii TĨM TẮT Hiện nay, nhu cầu sử dụng lượng ngày cao để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt sản xuất người, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt sản xuất thiếu người Nhưng việc sản xuất lượng điện chưa thể đáp ứng cho tất người nhiều lý khác như: nhu cầu sử dụng lượng điện lớn vùng sâu vùng xa chưa thể đưa nguồn điện đến v.v Việc nghiên cứu sử dụng nguồn lượng tự nhiên để tạo nguồn điện thật cần thiết để đáp ứng nhu cầu sử dụng, nguồn lượng tự nhiên như: lượng gió, nhiệt điện, lượng mặt trời,… nguồn lượng đáp ứng nhu cầu Đề tài “Nghiên Cứu Ứng Dụng Điện Năng Cho Máy Bơm Nước Từ Pin Năng Lượng Mặt Trời” phần việc sử dụng nguồn lượng tự nhiên vào sản xuất Đề tài “Nghiên Cứu Ứng Dụng Điện Năng Cho Máy Bơm Nước Từ Pin Năng Lượng Mặt Trời” đề tài tìm hiểu tính tốn ứng dụng thực tế việc sử dụng lượng Mặt Trời cho nhu cầu sinh hoạt sản xuất người Đề tài giúp cho người muốn tìm hiểu tìm hiểu nhu cầu sử dụng Năng Lượng Mặt Trời, để đưa nguồn lương phát triển rộng rãi giúp phần vào việc giải toán lượng iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, HÌNH ẢNH viii CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Đặt vấn đề .1 1.1.1 Sự tiêu thụ lượng tương lai.[10].[11] 1.1.2 Năng lượng tái tạo 1.1.3 Năng lượng mặt trời .7 1.1.4 Hệ thống bơm nước sử dụng lượng mặt trời .12 1.2 Các đề tài nghiên cứu thực 13 1.3 Định hướng đề tài .14 1.4 Nhiệm vụ đề tài 14 1.5 Kết mong muốn 15 CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ HỆ THỐNG PIN MẶT TRỜI .16 2.1 Mặt Trời nguồn xạ Mặt Trời 16 2.2 Cấu tạo nguyên lý hoạt động Pin Mặt Trời 19 2.2.1 Cấu tạo pin Mặt Trời .20 2.3 Hệ thống pin mặt trời .26 2.3.1 Hệ thống pin mặt trời thường sử dụng 26 2.3.2 Các loại pin Mặt Trời 27 2.4 Ứng dụng pin mặt trời [2] .30 CHƯƠNG GIỚI THIỆU BỘ DỊ CƠNG SUẤT CỰC ĐẠI VÀ MẠCH TĂNG ÁP 34 3.1 Vai trò việc dò công suất cực đại [8] 34 3.2 Các phương pháp dị cơng su ất cực đại- MPPT .35 v 3.4 Tính tốn thi cơng mạch DC/DC converter .39 3.4.1 Cơ sở tính tốn 39 CHƯƠNG THIẾT KẾ VÀ THI CƠNG MƠ HÌNH BƠM NƯỚC TỪ PIN NĂNG LƯỢNG MẶ T TRỜI .45 4.1 Xây dựng mơ hình bơm nước sử dụng lượng mặt trời 45 4.1.1 Thiết kế mơ hình bơm nư ớc sử dụng lượng mặt trời 45 4.1.1.1 u cầu mơ hình 45 4.1.1.2 Sơ đồ nguyên lý mạch tăng áp điều khiển 45 4.1.2 Thi cơng mạch tăng áp dị công suất cực đại 46 4.1.2.1 Vật tư thi cơng mạch tăng áp dị cơng suất cực đại .46 4.1.2.2 Yêu cầu mơ hình 46 4.1.2.3 Kết thi công mạch 47 4.1.3 Giới thiệu động bơm nước tính tốn sở lý thuyết 47 4.1.3.1 Cấu tạo máy bơm ly tâm [10] 47 4.1.3.2 Nguyên lý hoạt động bơm ly tâm 48 4.1.3.3 Các đặc điểm bơm ly tâm.[4].[10].[11] 49 4.1.4 Nguồn lưu trữ lượng acquy 54 4.1.5 Sơ đồ điện hệ thống .55 4.1.6 Kết thi cơng mơ hình giá trị khảo sát thực tế 56 4.1.7 Kết nghiên cứu đạt đánh giá kết 58 4.2 Bài toán thực tế 58 4.2.1 Tính tốn cơng suất máy bơm .59 4.2.2 Tính tốn chọn cơng suất pin mặt trời 60 4.2.3 Tính kích cỡ pin mặt trời [10] 60 4.2.4 Tính solar charge controller [10] 61 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 63 5.1 Kết luận đề tài 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT PV : PhotoVotaic : Pin quang điện (pin mặt trời) PPT (Maximum power point): Điểm làm việc mà cơng suất thu cực đại MPPT : Maximum Power Point Tracking : Dị tìm điểm cực đại DC (Direct current) : Điện chiều AM (Air Mass ratio) : Tỷ số khối khí Phổ xạ DSC (dye-Sensitized solar Cell): chất màu (một loại Pin mặt trời giá rẻ) NLTT : Năng Lượng Tái Tạo NLMT : Năng Lượng Mặt Trời 51 Hình 4.7 Điểm làm việc máy bơm [4] Khảo sát bơm ly tâm có đường đặc tính Q – H làm việc hệ thống bơm nước từ bể chứa lên bể chứa áp lực Muốn vận chuyển qua hệ thống đường ống lưu lượng Q cần cung cấp cho hệ thống lượng đủ để khắc phục chiều cao bơm nước hình học tổn thất áp lực ống hút, ống đẩy Năng lượng xác định theo cơng thức: H = Hhh + hh + hđ (m) H = Hhh + ∑h (m) Trong đó: H - áp lực yêu cầu hệ thống (m) Hh - tổng tổn thất áp lực ống hút (m) Hđ - tổng tổn thất áp lực ống đẩy (m) ∑h - tổng tổn thất áp lực đường ống ∑h = S.Q2 Hhh - chiều cao bơm nước hình học, xác định khoảng cách theo chiều thẳng đứng tính từ mực nước bể hút đến bể chứa S - sức cản toàn phần hệ thống ống S = λ + ζbp λ - sức cản dọc đường ζbp - sức cản cục Q - lưu lượng chất lỏng di chuyển qua hệ thống (m3) Do : H = Hhh + S.Q2 52 Phương trình phương trình đặc tính đường ống biểu diễn dạng đồ thị gọi đặc tính đường ống Đường đặc tính Q – H máy bơm biểu diễn lượng H mà bơm cấp cho chất lỏng bơm với lưu lượng Q Điều kiện làm việc ổn định hệ thống bơm hệ thống phải có cân lượng Điều có nghĩa lư ợn H mà bơm cấp vào hệ thống phải lượng H mà hệ thống yêu cầu Đó giao điểm đặc tính Q – H máy bơm nước đặc tính đường ống hệ thống ( điểm A)  Tính tốn ống hút máy bơm: Trị số chân không trục máy bơm ℎ =h+ ℎ =h+ + ∑ℎ = h + Trong : (1+ ∑ + λ ) (1+ ∑ + λ ) h - độ cao trục máy bơm so với mặt thoáng nước ( độ cao hút) v Q - vận tốc trung bình lưu lượng ống l d - chiều dài đườn kính ống hút λ ζ - hệ số sức cản dọc đường cục Trong tốn khảo xác ta có số liệu: l = 50cm = 0,5m d: Ø 21 = 0,021m h =25cm = 0,25m  lưu lượng lớn Qmax : = ∑ Trong hckcp trị số chân khơng cho phép, lớn ứng với kết cấ u bơm - Xác định hệ số cản dọc đường (hệ số trở kháng ma sát) Khi dòng chảy tầng Re ≤ 10 λ= 53 Khi dòng chảy rối Re > 104   (1.82  log Re1.64) Với Re hệ số Reynol Re = Trong - độ nhớt động học nước m2/s - tốc độ nước m/s Hình 4.8 Đồ thị thể độ nhớt nước theo nhiệt độ [4]  Theo điều kiện thông thường nhiệt độ nước khoảng 300C => Độ nhớt 0,8.10-6m2/s => Re  d 1,2  0.014  2,110  0.810 6 Re= 2,110 >104=> dòng chảy rối Suy ra:   1 0.02  (1.82  log Re1.64) (1.82  log 2,110  1.64)  Khảo sát thực tế ta hckcp = 7.5m ∑ζ = 0,3 Lưu lượng lớn tính gần = 1,92 2,3 /h 54  Tính tốn vịi phun nước: Chiều cao phun nước lên dịng nước thẳng đứng : ℎ = Trong : ℎ = (1- ζdt) v Q - vận tốc trung bình lưu lượng ống đẩy cung cấp hw - cột nước bị tổn thất sức cản khơng khí gây nên d - đường kính tiết diện Ζdt - hệ số sức cản dòng tia Theo Liuge: ζdt= H: cột nước toàn phần miệng lổ : H = K: hệ số ; K = ζdt= = , Chiều cao dâng nước : ℎ , ; với d đường kính lổ (m) , , , , × × = 3,772 m = H ( – ζdt ) = 4(1-0.057) = 3,772 m Tổn thất : – 3,772 = 0,228 m 4.1.4 Nguồn lưu trữ lượng acquy Ta không dùng acquy làm nguồn lưu trữ lượng điện cho máy bơm - Để tiết kiệm chi phí đầu tư - Mục tiêu đề tài dùng nước để phục vụ tưới tiêu cho nông – lâm nghiệp trời nắng Pin mặt trời sẻ tạo mức lượng điện cần thiết cung cấp nguồn điện cho máy bơm để bơm nước lên bồn - Để tránh trời nắng gắt điện áp tăng vọt gây hư hại cho máy bơm ta chọn động DC không chổi than - BLDC (Brushles Dc motor) [11] dạng động đồng nhiên động BLDC kích từ loại nam châm vĩnh cửu dán rotor Động đồng dộng có tốc độ quay rotor tốc độ quay từ trường, tốc độ quay cảu rotor xác định công thức 55 Với: tốc độ rotor , tần số Hz) số cực từ + Do máy kích từ nam châm vĩnh cửu nên giảm tổn hao đồng sắt rotor hiệu suất động cao + Động kích từ nam châm vĩnh cửu không cần chổi than vành trượt nên không tốn chi phí bảo trì chổi than Ta thay đổi đặc tính động cách thay đổi đặc tính nam châm kích từ cách bố trí nnam am châm rotor + Một số đặc tính bật động BLDC hoạt động: Mật độ từ thơng khe hở khơng khí lớn Tỷ lệ công suất/khối lượng máy điện cao Tỷ lệ momen/qn tính lớn (có thể tăng tốc nhanh) Vận hành nhẹ nhàng (dao động momen nhỏ) chí tốc độ thấp (để đạt điều khiển vị trí cách xác) Mơmen điều khiển vị trí khơng Vận hành tốc độ cao 4.1.5 Sơ đồ điện hệ thống Hình 4.9 giới thiệu tổng quan hệ thống Pin mặt trời lắp cho hứng nguồn ánh sáng mặt trời Pin mặt trời sinh điện áp theo dây dẩn qua qua điều khiển làm tăng điện áp ổn định diện áp ra, điều khiển tích hợp điểm dị cơng suất cực đại gọi điểm MPP, điểm MPP dò giải thuật P&O, điện áp tăng qua điều khiển để cung cấp điện áp cho máy bơm nước hoạt động Hình 4.9 sơ đồ điện hệ thống 56 4.1.6 Kết thi cơng mơ hình giá trị khảo sát thực tế Hình 4.9 Mơ hình sau thi cơng hồn thành Hình 4.10 Mơ hình pin mặt trời Hình 4.11 Bộ chuyển đổi DC/DC động bơm nước 57 Hình 4.12 Đài phun nước [11] Trong trình bơm nước ta dùng phần mềm Hyper Terminal để theo dõi thông số ngõ mạch DC/DC thơng qua cổng RS 232 Hình 4.13 Thiết lập phần mềm Hyper Terminal 58 Hình 4.14 Kết khảo sát ngõ thu đư ợc 4.1.7 Kết nghiên cứu đạt đánh giá kết  Kết đạt được: chế tạo thành cơng mơ hình bơm nước sinh hoạt lượng Mặt Trời có MPPT  Đánh giá kết quả: Mơ hình mạch ổn định điện áp cho bơm nước sinh hoạt lượng mặt trời có tính linh động cao, kết đo đạt phù hợp với tính tốn Mơ hình mạch ổn định điện áp cho bơm nước lượng Mặt trời có độ tin cậy cao, mạch chạy ổn định Với việc chế tạo thành cơng mơ hì nh sẻ góp phần góp sức cho đất nước ta khai thác tốt nguồn lượng siêu vô tận 4.2 Bài toán thực tế Ở khu vực vùng sâu vùng xa, đặc biệt vùng đồi núi để kéo nguồn điện từ lưới điện quốc gia đến nơi để phục vụ cho nhu cầu sản xuất khó khăn Sử dụng nguồn lượng tự nhiên lượng mặt trời giải pháp hữu hiệu để giải vấn đề lượng Nhu cầu nguồn nước để sử dụng cho việc tưới tiêu loại trồng vào mùa khơ vùng đồi núi khó khăn Để giải toán này, ta chọn giải pháp khoan giếng 59 sử dụng lượng mặt trời để cấp nguồn cho máy bơm Theo quy định việc khai thác nguồn nước ngầm phép khai thác thác tối đa 20 /ngày Bài toán cụ thể: nhu cầu bơm nước sinh hoạt hoạt động 5h/ngày, chiều sâu khoan giếng 70m, từ vị trí khoan đến nơi tiêu thụ 50m, chiều cao đặt bồn chứa 10m 4.2.1 Tính tốn cơng suất máy bơm  Lưu lượng: /5h  Q = Q = 20 /h = 1,12 (l/s)  Vận tốc : v = 1,2 m/s  Đường kính ống : D=  = , Cột áp : H=z+ Trong : + , = 0,35 dm = 35mm + ∑ℎ + z: chiều cao cột áp (1m đứng, 5m ngang) + : áp suất bồn chứa + : áp suất vị trí hút + + : hệ số hiệu chỉnh động ( chọn : trọng lượng riêng g = 9,81 m/ ∑ℎ = ℎ Trong : =1) v: vận tốc chảy dịng nước + + (4.1) ℎ ℎ đ = đ +ℎ + = (sử dụng bơm hỏa tiển) : hệ số trở kháng ma sát l: chiều dài đường ống (m) d: đường kính ống (mm) (4.2) 60 ξ: tổn thất qua thiết bị (lưới chắn rác, co, van, ) = Với , , = độ nhớt nước 30 C = 5,3.10 > 10 ,  Dòng chảy rối: =( Suy ra:  ℎ Suy : H = 90 + , , , ) , đ =( , = 4,75 + 0,02 , , , , , ) = 0,02 = 5,8 m + 5,8 ≈ 96 (m nước) Công suất máy bơm: N= Với η hi ệu suất bơm nước N= , , , = 1507 W ≈ 1,5 kW 4.2.2 Tính tốn chọn cơng suất pin mặt trời Số wh (watt-hour) sử dụng ngày bơm là: Pt = 1507.5=7530 wh Tuy nhiên tổn hao hệ thống nên công suất pin mặt trời phải cao tổng số watt-hour tải, thực nghiệm cho thấy cao khoảng 1,3 lần → PPV = 1,3.Pt = 1,3.7530 = 9789 Wh 4.2.3 Tính kích cỡ pin mặt trời [10] Để tính tốn lựa chọn kích cỡ pin mặt trời cần sử dụng, ta tính Watt-peak (Wp) cần có pin mặt trời Lượng Wp mà pin mặt trời tạo lại tùy thuộc vào khí hậu vùng giới Cùng pin mặt trời đặt nơi mức độ hấp thu lượng khác với đặt nơi khác Để thiết kế xác, người ta phải đo đạc khảo sát độ hấp thụ xạ mặt trời vùng tháng năm đưa hệ số trung bình gọi "panel generation factor" gọi hệ số hấp thu xạ pin mặt trời Hệ số tích số hiệu suất hấp thu (collection efficiency) độ xạ lượng mặt trời (solar 61 radiation), đơn vị tính (kWh/m2/ngày) Mức hấp thu lượng mặt trời nước Việt Nam ta 4,58 kWh/m2/ngày, ta lấy tổng số Watt-hour pin mặt trời chia cho 4,58 ta có tổng số Wp pin mặt trời Mỗi tâm pin mặt trời có thơng số Wp nó, lấy tổng số Wp cần có pin mặt trời chia cho thơng số Wp ta có số lượng pin mặt trời cần dùng  Tổng số Wp pin mặt trời Wp = = 2137 W  Chọn thông số PV module là: PV : Pm = 110 Wp Điện làm việc : Vm = 16.7 Vdc Dòng điện làm việc tối ưu: Im = 6.6 A Điện áp hở mạch: Voc = 20.7 A Dòng điện ngắn mạch : Isc = 7.5 A  Số lượng pin mặt trời PV = = 19,43 (tấm) Vậy số lượng Pin mặt trời cần dùng 20 Với cách tính cho ta biết số lượng tối thiểu số lượng pin mặt trời cần dùng Càng có nhiều pin mặt trời, hệ thống làm việc tốt Nếu có pin mặt trời, hệ thống thiếu điện ngày râm mát Nếu thiết kế nhiều pin mặt trời làm giá thành hệ thống cao, vượt ngân sách cho phép, không cần thiết Vấn đề sử dụng pin loại tối ưu, thích hợp vùng địa lý có thời tiết khác cần quan tâm Tất đòi hỏi thiết kế phải chuyên gia có kinh nghiệm thiết kế nhiều năm cho hệ solar vùng Khi ta có tổng số pin mặt trời khơng thiết phải ghép nối tiếp tất lại với mà ghép chúng thành tổ hợp kết hợp nối tiếp song song, hay nhiều solar controller đảm trách 4.2.4 Tính solar charge controller [10] Solar charge controller có điện vào phù hợp với điện pin mặt trời 62 điện tương ứng với điện battery Vì solar charge controller có nhiều loại ta cần chọn loại solar charge controller phù hợp Đối với hệ pin mặt trời lớn, thiết kế thành nhiều dãy song song dãy solar charge controller phụ trách Công suất solar charge controller phải đủ lớn để nhận điện từ PV Thơng thường ta chọn Solar charge controller có dịng Imax = 1.3 x dòng ngắn mạch PV Như solar charge = ( 20 PV * 7.5 A ) * 1.3 = 195A Chọn solar charge controller có dịng 200A lớn 63 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 5.1 Kết luận đề tài Đề tài thực với mục tiêu đề ban đầu tập trung vào điểm chính: - Trình phần lý thuyết nguồn lượng tái tạo lượng cách khái quát cô đọng - Thiết kế thành cơng mơ hình bơm nư ớc sinh hoạt lượng Mặt Trời có MPPT - Trình nội dung mục tiêu đề ra, làm bật tầm quan trọng lượng tái tạo lương Mặt Trời - Có đầu tư mặt mỹ thuật: bố cục toàn văn tài liệu trình gọn gàng, hình ảnh liệu cần thiết liên quan phong phú, thích tiếng việt Cách trình phù hợp với tiêu chuẩn yêu cầu Luận văn - Mặc dù có nhi ều cố gắng với kiến thức hạn chế giúp đỡ quý Thầy Cô bạn học viên, song điều kiện thời gian không cho phép nên nội dung đề tài nghiên cứu cịn nhiều thiếu sót 5.2 Hướng phát triển đề tài - Thiết kế mạch cho công suất cao để ứng dụng cho hệ thống có cơng suất lớn - Nghiên cứu ứng dụng sâu rộng Nông – Lâm nghiệp - Thi cơng mơ hình lọc nước biển thành nước để cấp cho khu vực sâu, vùng xa, hải đảo, tàu cá, nhà giàn nơi cần nước để sinh hoạt trồng trọt 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Thầy Nguyễn Đình Phú, “Thực hành Vi xử lý- Vi điều khiển PIC”, Giáo Trình, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM, 2014 [2] TS Hoàng Dương Hùng, “Năng lượng mặt trời - Lý thuyết Ứng dụng”, NXB Khoa Học Kỹ Thuật, Hà Nội, 2007 [3] Ngô Diên Tập, “Vi điều khiển với lập trình C”, NXB Khoa học Kỹ thuật [4] Phạm Thị Thanh Tâm, “ Thủy khí kỹ thuật máy bơm”, Giáo Trình, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM [5] Bùi Nhật Phương - Đặng Đức Tuấn, “Ứng dụng pin lượng mặt trời xe điện”, Đồ án tốt nghiệp, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM, 2011 [6] Lê Trọng Thành, “Nghiên Cứu Triển Khai Pin Năng Lượng Mặt Trời Nước Ta”, Tiểu Luận Hóa Học 1, Trường Đại Học Cơng Nghiệp TP.HCM [7] Ngô Minh An, “ Mô phỏng, thi công hệ thống pin mặt trời nuôi tải DC”, Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM, 2008 [8] Tạ Minh Cường, “ Tối Ưu Công Suất Trong Hệ Thống Pin Mặt Trời”, Luận Văn Tốt Nghiệp, Trường Đại Học Cơng Nghệ TP.HCM, 2012 [9] PGS.TS Đặng Đình Thống – Pin mặt trời ứng dụng - Nhà xuất khoa học kỹ thuật [10] http://www.tailieu.vn [11] http:// vi.wikipedia.org [12] K.H.Hssein, I Muta, T Hoshino, M Osakada – Maximum photovoltaic power Tracking: an algorithm for rapidly changing atmosphcric conditions [13] Mukund R.Patel, Ph.D.,P.E – Wind and solar Power Systems [14] Kyocera Solar Inc Solar Water Pump Applications Guide 2001 [15] Jeyraj Selvaraj and Nasrudin A Rahim’Multilevel Inverter For GridConnected PV System Employing Digital PI Controller’ IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL LECTRONICS, VOL 56, NO 1, JANUARY 2009 [16] Syafrudin Masri, Pui-Weng Chan ‘Development of a microcontroller – based boost converter for photovoltaic system’ ISSN 1450-216X Vol.41 No.1 (2010) [17] H.Stephen Stoker, Spencer L Seager, Robert L.Capener [18] Martin Mc Phillips: The solar age, Everest House Publishers, New Press, 1979 65 [19] H.P Garg:Trease on Solar energy, Vol 1, Fundamentals of solar energy, John Wiley and Sons, New York 1982 [20] Hart, Daniel W.Introduction to Power Electronics Prentive Hall In 1996 ... điện MSHV: 134 183 000 I-TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐIỆN NĂNG CHO MÁY BƠM NƯỚC TỪ PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI II-NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG - Nghiên cứu hệ thống pin lượng mặt trời - Mơ hình ứng dụng. .. nhiệt điện, lượng mặt trời, … nguồn lượng đáp ứng nhu cầu Đề tài ? ?Nghiên Cứu Ứng Dụng Điện Năng Cho Máy Bơm Nước Từ Pin Năng Lượng Mặt Trời? ?? phần việc sử dụng nguồn lượng tự nhiên vào sản xuất Đề tài. .. tài ? ?Nghiên Cứu Ứng Dụng Điện Năng Cho Máy Bơm Nước Từ Pin Năng Lượng Mặt Trời? ?? đề tài tìm hiểu tính tốn ứng dụng thực tế việc sử dụng lượng Mặt Trời cho nhu cầu sinh hoạt sản xuất người Đề tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Nghiên cứu ứng dụng điện năng cho máy bơm nước từ pin năng lượng mặt trời, Tài liệu Nghiên cứu ứng dụng điện năng cho máy bơm nước từ pin năng lượng mặt trời