0

Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất thức ăn cho vật nuôi tại tỉnh tottori nhật bản

51 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  NGUYỄN THỊ HỒI Tên đề án: TÌM HIỂU CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO VẬT NI TẠI TỈNH TOTTORI NHẬT BẢN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên ngành : 47 Khuyến Nông Khoa : Kinh tế PTNT Khóa học : 2015-2019 Thái Nguyên, năm 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -O0O NGUYỄN THỊ HOÀI Tên đề án: TÌM HIỂU CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO VẬT NUÔI TẠI TỈNH TOTTORI NHẬT BẢN Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên ngành : Khuyến Nông Khoa : Kinh tế PTNT Khóa học : 2015-2019 Giảng viên hướng dẫn : ThS Lành Ngọc Tú Thái Nguyên, năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp: " Tìm hiểu cấu tổ chức hoạt động sản xuất thức ăn cho vật nuôi tỉnh Tottori Nhật Bản ” công trình nghiên cứu thực thân, thực dựa sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức chuyên ngành, tìm hiểu, khảo sát tình hình thực tiễn hướng dẫn khoa học ThS Lành Ngọc Tú Các số liệu, bảng biểu, kết khóa luận trung thực, nhận xét, phương hướng đưa xuất phát từ thực tiễn kinh nghiệm có Một lần em xin khẳng định trung thực lời cam đoan Xác nhận GVHD Người cam đoan ThS Lành Ngọc Tú Nguyễn Thị Hoài ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu, em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp với tên đề tài: " Tìm hiểu cấu tổ chức hoạt động sản xuất thức ăn cho vật ni tỉnh Tottori Nhật Bản” Có kết lời em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ThS Lành Ngọc Tú - Giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn giáo viên hướng dẫn em trình thực tập tận tình hướng dẫn em suốt q trình làm khóa luận Xin cảm ơn Ban Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Trung tâm Đào tạo phát triển quốc tế ITC tạo hội điều kiện để em thực tập Nhật Bản Cho phép em gửi lời cảm ơn chân thành tới ông Kohama trưởng phịng cơng ty giúp đỡ em hồn thành công việc cung cấp thông tin, kiến thức để hoàn thành đề tài Em xin chân thành cảm ơn tận tình dạy dỗ thầy khoa Kinh tế Phát triển nông thôn trường Đại học Nơng lâm Thái Ngun Do kiến thức cịn hạn hẹp nên trình thực đề tài em gặp khơng khó khăn, mà đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót định, mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo, cô giáo bạn sinh viên để đề tài hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2020 Sinh viên Nguyễn Thị Hoài iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT vii MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết 1.2 Mục tiêu 1.2.1 Mục tiêu cụ thể 1.2.2 Về chuyên môn nghiệp vụ 1.2.3 Về thái độ ý thức trách nhiệm 1.3 Phương pháp thực 1.3.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu 1.3.2 Các tiêu phản ánh kết sản xuất 1.3.4 Các tiêu phản ánh hiệu sản xuất công ty 1.4 Thời gian, địa điểm thực tập 1.4.1 Thời gian thực tập 1.4.2 Địa điểm PHẦN 2.TRẢI NGHIỆM TỪ CƠ SỞ THỰC TẬP Tổng quan sở thực tập 2.1 Mô tả tóm tắt sở thực tập 2.1.1 Mơ hình tổ chức 2.1.2 Trách nhiệm phận 2.13 Điểm đặc biệt mơ hình tổ chức: 2.2 Mô tả công việc sở thực tập iv 2.3 Đánh giá cách quản lý nguồn lực chủ yếu sở 13 2.3.1 Nguồn nhân lực 13 2.3.2 Nguồn lực vật chất 14 2.3.3 Nguồn lực tài sản 15 2.3.4 Nguồn lực thông tin 15 2.3.5 Đất 16 2.3.6 Công nghệ 16 2.4 Phân tích kế hoạch sản xuất kinh doanh sở, học kinh nghiệm .16 2.4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh sở 16 2.4.2 Bài học kinh nghiệm: 17 2.5 Những kỹ thuật công nghệ áp dụng sản xuất kinh doanh sở nơi thực tập, ưu điểm cơng nghệ đó, học kinh nghiệm rút 18 2.5.1 Những kỹ thuật công nghệ 18 2.5.2 Ưu điểm công nghệ 18 2.5.3 Bài học kinh nghiệm 18 2.6 Quá trình tạo sản phẩm đầu sở thực tập học kinh nghiệm 19 2.6.1 Quá trình tạo sản phẩm đầu 19 2.6.2 Bài học kinh nghiệm 21 2.7 Mô tả kênh tiêu thụ sản phẩm .21 PHẦN 3.Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP 23 3.1 Đặc điểm cà chua: 23 3.1.1 Rễ 23 3.1.2 Thân 24 3.1.3 Lá 24 3.1.4 Hoa 24 3.1.5 Quả hạt 25 3.2 Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh cà chua: 25 v 3.2.1 Nhiệt độ 25 3.2.2 Ánh sáng 25 3.2.3 Nước 26 3.2.4 Dinh dưỡng 26 3.3 Kỹ thuật trồng cà chua bi .27 3.3.1 Chuẩn bị hạt 27 3.3.2 Gieo hạt 27 3.3.5 Thu hoạch 29 PHẦN KẾT LUẬN 39 4.1 Chi phí cố định Error! Bookmark not defined 4.2 Vốn chi phí biến đổi hàng năm .Error! Bookmark not defined 4.3 Doanh thu dự án Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP 40 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 5.1: Chi phí cố định Error! Bookmark not defined Bảng 5.2 Chi phí biến đổi hàng năm Error! Bookmark not defined Bảng 5.3 Bảng doanh thu Error! Bookmark not defined Bảng 5.4 Hiệu kinh tế sản xuất năm Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH Sơ đồ 2.1 Sơ đồ Bộ máy tổ chức công ty Marukan Sơ đồ 2.6 Quá trình tạo sản phẩm 19 Sơ đồ 2.7.1: Tiêu thụ trực tiếp 21 Sơ đồ 2.7.2: Tiêu thụ gián tiếp 22 vii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Nguyên nghĩa HSD Hạn sử dụng ATVS An toàn vệ sinh BVTV Bảo vệ thực vật TNHH Trách nhiệm hữu hạn ĐVT Đơn vị tính MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết Nhật Bản đản quốc nằm khu vực Đông Á Tọa lạc Thái Bình Dương, nằm bên rìa phía Đơng biển Nhật Bản với diện tích 377.972,75 km2 thường biết đến qua biệt danh đất nước mặt trời mọc Nhật Bản có kinh tế phát triển, mức sống của người dân ổn định nên có nhu cầu chăm sóc, ni thú cưng cao, họ sẵn sàng chi tiêu nhiều để đáp ứng nhu cầu chúng, đặc biệt thức ăn Do công việc bận rộn người Nhật Bản thường xuyên sử dụng loại thức ăn đóng gói sẵn để chăm sóc cho chó, mèo để tiện cho công việc người dân Nhật Bản đặc biệt quan tâm đến nguồn gốc chất lượng thức ăn Việt Nam giai đoạn hội nhập quốc tế, với kinh tế khoa học kỹ thuật phát triển vũ bão với đời sống người dân khơng ngừng nâng cao Trong bối cảnh đó, việc không ngừng sáng tạo áp dụng công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất hướng tất yếu để xây dựng nông nghiệp đại, thu hẹp khoảng cách với nước tiên tiến giới, đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày tăng số lượng lẫn chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đời sống người dân Chính việc học hỏi, tham khảo kinh nghiệm Nhật Bản quốc gia hàng đầu giới lĩnh vực sản xuất vơ cấp thiết Do em tiến hành thực đề tài " Tìm hiểu cấu tổ chức hoạt động sản xuất thức ăn cho vật nuôi tỉnh Tottori Nhật Bản” công ty TNHH Marukan Một quốc gia có kinh tế phát triển giới Để tìm hiểu mơ hình tổ chức sản xuất, cách thức tiến khoa học kỹ thuật mà họ áp dụng nông nghiệp để tạo sản phẩm chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thị trường khó tính 28 - Cà chua 20-25 ngày tiến hành chuyển lên luống 2-3 thật, cứng cáp, không sâu bệnh  Chú ý: - Giữ ẩm cho đất, đất bị ngập úng rễ chết tạo điều kiện cho nấm phát triển trời ấm áp nắng nóng - Tưới nước tập trung từ phần thân trở xuống, tưới quanh tốt tưới trực tiếp lên phần Vì cách tưới khuyến khích số bệnh dễ gặp cà chua phát triển - Sau khoảng 10 ngày tiến hành tăng lượng nước tưới ( khoảng 7- 7,5 lita nước tuần ) - Tăng lượng nước tưới cho lớn trời nóng Nếu trời nóng tưới thường xuyên so với mức tiêu chuẩn 3.3.4 Làm giàn - Khi cà chua 1,5 - tháng tuổi tiến hành làm giàn để đỡ thân - Dùng cọc tre, dây sắt dây buộc để giúp nâng đỡ thân cà chua không bị đổ gập gẫy nhiều - Kích thước giàn đỡ cao khoảng 1,5- 1,7m Giàn chữ A với nẹp ngang, sắt vòng tròn quanh gốc cây, buộc thân dây mềm dọc theo đứng cho leo giàn - Tỉa bỏ nhánh phụ già cho thơng thống Mỗi để lại thân nhánh cấp sát chùm hoa thứ nhất, sau để nhiều nhánh cho nhiều hoa, đậu nhiều lứa trái - Thường xuyên theo dõi tỉa bỏ già, sâu bệnh giúp thơng thống, hạn chế sinh sôi sâu bệnh - Bấm ngọn, tỉa cành, để hạn chế thoát nước, tập trung chất dinh dưỡng nuôi quả: tiến hành bấm 4-5 chùm hoa Phần phía bấm tính từ chùm cuối lên, để lại 29 3.3.5 Thu hoạch - Quả xuất từ khoảng 45-90 ngày tính từ thời điểm trồng xuống đất Ban đầu có màu xanh, sau vàng, hồng cuối đỏ đậm - Chất lượng cao chuyển sang giai đoạn chín hồn tồn (đỏ đậm) - Khi chín dùng dao kéo cắt Hoặc hái sớm hơn, giữ nhà để tự chín Giá trị cốt lõi ý tưởng/dự án: - Về xã hội: Cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, an toàn để đảm bảo sức khỏe - Về môi trường: Bảo vệ môi trường, giảm rác thải thơng qua việc giảm sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón - Về kinh tế: Tạo thu nhập mang lại kinh nghiệm cho thân tương lai Sự khác biệt sản phẩm: Trên địa bàn huyện có dự án trồng rau xã Vạn Thọ cách xã Mỹ Yên khoảng 15km Nhưng địa bàn xã Mỹ Yên chưa có dự án có liên quan đến thực phẩm sạch, đặc biệt trồng cà chua bi, người nông dân chủ yếu sản xuất với quy mô nhỏ lẻ, khơng tập trung Sử dụng loại phân bón hữu thay cho loại phân bón hóa học “Mơ hình sản xuất cà chua bi hữu xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên” tiến hành trồng cà chua bi  Về cà chua bi hữu cơ: - Đất trồng: cách ly với khu vực ô nhiễm:  Asen không vượt 12mg/kg đất khô  Kẽm không vượt 200mg/kh đất khô 30  Đồng không vượt 50mg/kg đất khô - Phân bón: chủ yếu phân chuồng ủ hoai mục - Nước tưới: nguồn nước ( nước giếng khoan ) qua xử lý - Sâu bệnh: + Thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc + Dùng bẫy sinh học - Thu hoạch: độ chín -> xếp vào khay -> tiêu thụ - Chất lượng: chất lượng tốt, đảm bảo ATVS cho khách hàng  Về cà chua thường: - Giống: tự có, mua cửa hàng vật tư… - Đất trồng: trồng nhà, ruộng, vườn… - Phân bón: phân chuồng chưa ủ hoai, phân hóa học - Nước tưới: nước ao, hồ - Sâu bệnh: phun thuốc trừ sâu - Thu hoạch: thu hoạch, mang chợ bán - Chất lượng: không đảm bảo ATVS thực phẩm Khách hàng Kênh phân phối Khách hàng mục tiêu Quan hệ khách Có nhiều kênh phân phối sản hàng Khách hàng hướng phẩm mà trang trại lựa Ngày tới sản phầm chọn như: nghệ thông người nội trợ, - Kênh gián tiếp: Qua thương ngày người yêu thích sản lái, chợ siêu thị phẩm nông công tin phát triển đó: nghiệp - Kênh trực tiếp: Người tiêu - Đầu tiên bán dùng mua trực tiếp sản chợ thương Đưa sản phẩm vào phẩm trang trại chuỗi siêu thị, cửa hàng nông sản lái để giới thiệu - Thời gian đầu bán chợ sản phẩm cho thương lái mua để lan - Đồng thời thông tỏa sản phẩm, sau tiến hành qua trang mạng 31 thâm nhập dần vào siêu thị xã hội zalo, bán sản phẩm nông nghiệp facebook,… để giới thiệu mơ hình Tuy nhiên sản phẩm bán sản phẩm tới người chợ bán cho thương lái tiêu dùng rủi ro lớn, bấp bênh Tạo thương hiệu, giá cạnh tranh đảm sản phẩm khác Do đó, trang lượng bảo chất cho sản trại lựa chọn kênh tiêu thụ phẩm liên kết trực tiếp với hệ - Về chăm sóc thống siêu thị Qua trang khách hàng: trại giảm rủi ro Thường xuyên hỏi sản xuất han thăm dò ý kiến khách hàng sản phẩm để thay đổi cho phù hợp Cần trọng công tác chăm sóc khách hàng tạo khách hàng trung thành Hoạt động Liệt kê nguồn lực Nguồn lực gồm có: Hoạt động Đối tác Sử dụng nguồn lực tài vốn - Về tài chính: vay - Đất đai: đất đai có gia đình vay mượn vốn sản xuất Có nguồn lực có sẵn ( ngân hàng tiến hành xây dựng nhiều sách sào ) nhà lưới, đầu tư mua trang thiết vay vốn phát triển 32 - Về kinh phí: bị phục vụ sản xuất nơng nghiệp với  Vốn tự có gia - Từ nguồn lực đất đai, tiến hành lãi xuất thấp cải tạo đất đai, chuẩn bị cho vụ - Về đối tác kinh đình  Vay vốn từ ngân trồng doanh: Hệ thống - Tìm kiếm đầu vào: Giống, cửa hàng siêu hàng - Về lao động: lao tiến hành gieo trồng, chăm sóc thị, thương lái động gia đình, tìm - Tìm kiếm thị trường đầu cho Tìm hiểu, khảo sát kiếm bạn sinh viên sản phẩm Mục tiêu sản phẩm cà chua thực tập thị trường đầu chuỗi bi hệ Nhật Bản, Isarel…về siêu thị, cửa hàng nông sản thống để đánh giá lĩnh vực nông nghiệp - Về máy Tuyển dụng lao động: Thơng thực trạng, tạo móc báo tuyển dụng bạn sinh đẩu ổn định cho phương tiện: bước đầu viên thực tập từ chương trình sản phẩm tận dụng máy móc Nhật Bản, Israel, có kinh nghiệm trang trại có gia đình, làm việc trang trại trồng - Về tiếp thị sản sau hoạt động ổn rau, củ, phẩm: mạng xã định mua thêm máy hội facebook, móc để phục vụ q zalo để giới thiệu trình sản xuất sản phẩm 5.Cấu trúc chi phí, doanh thu, lợi nhuận điểm hịa vốn Chi phí Tổng chi phí: 56.410.000 Doanh thu, lợi nhuận điểm hịa vốn Bao gồm: Doanh thu: 90.000.000 đồng  Chi phí cố định: 20.630.000 Lợi nhuận: 51.662.500 đồng  Chi phí biến đổi: 35.780.000 Điểm hịa vốn: 2.130 đ/kg 5.1 Chi phí cố định 33 Bảng 5.1: Chi phí cố định Số ĐVT lượng STT Thiết bị Vòi tưới tự động 50.000 150.000 37.500 Máy bơm nước 2.000.000 4.000.000 800.000 Ống dẫn nước cuộn 160.000 480.000 120.000 Dây điện 300 mét 20.000 6.000.000 10 600.000 Nhà kính 10.000.000 10.000.000 10 1.000.000 Tổng Đơn giá ĐVT: Đồng Số Thành năm Thành tiền tiền sau khấu khấu hao hao 20.630.000 Vốn trang thiết bị sau khấu hao tài sản cố định 2.557.500 đồng 2.557.500 34 5.2 Vốn chi phí biến đổi hàng năm Bảng 5.2 Chi phí biến đổi hàng năm ĐVT: Đồng Số Loại chi phí STT lượng ĐVT Đơn giá Thành tiền 4.000.000 12.000.000 Lao động tháng Thuê máy làm đất lần 1.000.000 2.000.000 Hạt giống gói 120.000 600.000 Phân bón Màng nilong cuộn 290.000 580.000 Điện 12 tháng 300.000 3.600.000 Thuốc BVTV 15 lọ 200.000 3.000.000 Chi phí khác (cuốc, xẻng ) 2.500.000 12.500.000 1.500.000 Tổng 35.780.000 Tổng chi phí biến đổi dự kiến cho năm sản xuất 35.780.000 đồng cao là: - Chi phí lao động 12 triệu đồng - Chi phí phân bón 12,5 triệu đồng 5.3 Doanh thu dự án Bảng 5.3 Bảng doanh thu ĐVT: Đồng STT Đối tượng Cà chua bi Tổng doanh thu ĐVT Kg Số lượng Đơn giá 18000 5.000 đồng Thành tiền 90.000.000 90.000.000 35 - Cà chua trồng vụ/năm sản lượng dự tính 18.000kg - Giá bán 5.000 nghìn đồng doanh thu dự kiến 90.000.000 đồng Bảng 5.4 Hiệu kinh tế sản xuất năm Chỉ tiêu STT ĐVT Giá trị Giá trị sản xuất (GO) Đồng 90.000.000 Chi phí biến đổi (IC) Đồng 35.780.000 Tổng khấu hao tài sản Đồng 2.557.500 Tổng chi phí sau khấu hao Đồng 38.337.500 Lợi nhuận Đồng 51.662.500 GO/IC Đồng 2,515 VA/IC Đồng 1,515 Điểm hịa vốn Đồng/kg 2.130 Qua bảng 4.4 ta thấy tổng doanh thu dự kiến 90.000.000vnđ Sau trừ tổng chi phí lợi nhuận dự kiến 51.662.500 đồng Với mức đầu tư đồng chi phí biến đổi tạo giá trị sản xuất 2,515 đồng bỏ đồng chi phí biến đổi thu giá trị gia tăng 1,515 đồng Điểm hòa vốn với tổng sản lượng 18.000kg tổng chi phí cho năm 38.337.500 đồng cần bán với giá khoảng 2.130 đồng hịa vốn, với 1kg sản phẩm lãi 2.870 đồng 36 37 Phân tích mạnh, điểm yếu, hội thách thức (SWOT analysis): Điểm mạnh:  Sản phẩm nông sản an toàn ngày người tiêu dùng quan tâm  Sử dụng công nghệ cao đảm bảo chất Điểm yếu:  Thiếu vốn đầu tư  Chưa có nhiều kinh nghiệm mơ hình lượng sản phẩm  Nguồn nhân lực dồi dào, trẻ, nhiệt huyết, có kinh nghiệm làm việc trang trại công nghệ cao (Israel, Nhật Bản, …) Hệ thống giao thông tương đối thuận tiện cho việc lại, vận chuyển sản phẩm Cơ hội:  Nhà nước trọng đầu tư phát triển mơ hình nơng nghiệp Thách thức :  Sản phẩm chưa nhiều người biết đến  Sự thay đổi khoa học, công nghệ  Sản phẩm dễ bị dập hỏng  Sự phát triển hệ thống cửa hàng, trình vận chuyển, thời siêu thị tạo thị trường đầu lớn cho sản gian bảo quản ngắn Do phải phẩm đảm bảo thị trường đầu ổn  Xu hướng tiêu dùng ngày nâng cao khách hàng định cho sản phẩm  Sự cạnh tranh đối thủ sản phẩm thay khác Những rủi ro gặp thực ý tưởng/dự án biện pháp giảm thiểu rủi ro - Rủi ro giá cả: Thị trường đầu không đảm bảo, giá bấp bênh 38 - Rủi ro kỹ thuật: Là mơ hình mới, chưa có nhiều kinh nghiệm mơ hình - Rủi ro sản xuất: Do sâu bệnh hại trồng, giảm suất sản lượng trồng - Rủi ro trình vận chuyển: cà chua bi sản phẩm nông nghiệp dễ bị dập, hỏng trình vận chuyển Ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm  Biệt pháp giảm thiểu rủi ro trình sản xuất - Tìm kiếm thị trường đầu ra, liên kết chặt chẽ với siêu thị tiêu thụ sản phẩm - Tìm hiểu, học hỏi nâng cao chun mơn quy trình kỹ thuật trồng chăm sóc sản phẩm Tham quan mơ hình nơng nghiệp công nghệ khác - Mua bảo hiểm nông nghiệp, hạn chế rủi ro xảy Những kiến nghị nhằm hỗ trợ cho ý tưởng thực Đây mơ hình điểm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao địa bàn xã Trong kế hoạch đề thiếu nhiều kinh nghiệm, kiến thức, mong nhận nhiều giúp đỡ hỗ trợ từ nhà đầu tư 39 PHẦN KẾT LUẬN Trong thời gian thực tập 12 tháng công ty Marukan, Nhật Bản, trực tiếp tham gia vào sản xuất đóng gói sản phẩm cơng ty Do đó, tơi nhận thấy loại thức ăn nhanh dành cho chó mèo cần thiết Điểm tốt thức ăn sẵn là: đa dạng cơng thức dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng, mùi vị, hương vị, kích thước hình dạng điều quan trọng việc sản xuất cần phải nhận chứng nhận tiêu chuẩn giây chuyền sản xuất từ tổ chức, quan có liên quan vệ sinh chất lượng sản xuất: 1) Có nghiên cứu, tìm tịi cơng thức đầy đủ cân theo tiêu chuẩn phù hợp 2) Đảm bảo ATVS trình sản xuất 3) Thành phần dinh dưỡng cơng bố rõ ràng, từ biết lượng thức ăn dành cho vật nuôi ngày 4) Thuận tiện cho người ni thú cưng khơng có nhiều thời gian 5) Dễ bảo quản, thời gian bảo quản dài 6) Giá phù hợp với túi tiền khách hàng Đây loại thức ăn thích hợp có ích vật ni nhiều thức ăn thừa từ người chủ, loại thức ăn mà ta khó kiểm sốt mặt dinh dưỡng, độ an tồn khơng thể biết Và mặt giá thành thức ăn sẵn có giá trị Bên cạnh đó, học hỏi quan sát cách làm việc, kĩ thuật thái độ nghiêm túc đội ngũ cán bộ, công nhân viên đây, cách phân 40 phối tổ chức, cách lập kế hoạch sản xuất, tạo đầu cho sản phẩm, phân phối sản phẩm tới tay khách hàng, biết lựa chọn kênh phân phối, cách bảo quản sản phẩm tránh bị hư hỏng,…Cùng với qua thời gian thực tập cơng ty giúp lên ý tưởng xây dựng “ Mơ hình sản xuất cà chua bi hữu xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên” phục vụ bà con, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng người sản xuất, mang lại nguồn lợi cho chủ đầu tư, bảo vệ môi trường Thiết nghĩ, dự án tơi cịn gặp nhiều khó khăn trình triển khai thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm thị trường Nhưng với tâm, lòng yêu nghề tin dự án bước áp dụng khả thi, mang lại hiệu kinh tế, góp phần xây dựng kinh tế nơng nghiệp quê nhà ngày phát triển./ 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngơ Thượng Chính, Giáo trình “Tổ chức sản xuất” - Nhà xuất Hà Nội 2006 Giáo trình Kỹ thuật canh tác rau, hoa - Nghề: Bảo vệ thực vật (Cao đẳng) CĐ Nghề Đà Lạt Lê Thị Khánh (2009), Giáo trình rau, Nhà xuất Đại học Huế Lê Thị Hải Yến (2014), “Nghiên cứu số phương pháp nhân tạo để lây nhiễm virus gây bệnh xoăn vàng cà chua” Mai Thị Phương Anh Kỹ thuật trồng cà chua an toàn quanh năm Nhà xuất Nghệ An (2003) Một số trang web: http://tiennong.vn/b45/quy-trinh-dinh-duong-cho-cay-ca-chua.aspx https://khoahoc.tv/huong-dan-cach-trong-va-cham-soc-ca-chua-bi-chora-qua-quanh-nam-74222 https://voer.edu.vn/m/lua-chon-kenh-tieu-thu-va-to-chuc-chuyen-giaohang-cho-khach-hang/8388da1a https://happytrees.vn/trong-ca-chua-bang-phan-huu-co-sua-trung-gamat-mia/ https://marketingai.admicro.vn/chien-luoc-marketing-mix-cuastarbucks/ 40 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP ... nghiệp: " Tìm hiểu cấu tổ chức hoạt động sản xuất thức ăn cho vật nuôi tỉnh Tottori Nhật Bản ” cơng trình nghiên cứu thực thân, thực dựa sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức chuyên ngành, tìm hiểu, ... kinh nghiệm Nhật Bản quốc gia hàng đầu giới lĩnh vực sản xuất vơ cấp thiết Do em tiến hành thực đề tài " Tìm hiểu cấu tổ chức hoạt động sản xuất thức ăn cho vật nuôi tỉnh Tottori Nhật Bản? ?? công... NÔNG THÔN -O0O NGUYỄN THỊ HOÀI Tên đề án: TÌM HIỂU CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO VẬT NUÔI TẠI TỈNH TOTTORI NHẬT BẢN Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất thức ăn cho vật nuôi tại tỉnh tottori nhật bản , Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất thức ăn cho vật nuôi tại tỉnh tottori nhật bản