0

Phiếu bài tập toán và tiếng việt lớp 2

36 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 19:57

Họ tên: ………………………… Lớp:……………… PHIẾU ÔN TẬP SỐ - LỚP MƠN: TỐN Bài 1: Đặt tính tính: 50 + 20 47 + 11 13 + + 64 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 2: Khoanh vào số bé nhất: 60 ; 75 ; ; 32 ; 58 ; ; 10 Khoanh vào số lớn nhất: 10 ; 24 ; 99 ; ; 11 ; 90 ; 78 a) b) Bài 3: Lan có bơng hoa Hải có 10 bơng hoa Hỏi hai bạn có bơng hoa? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 4: Huệ có 15 kẹo Huệ cho Nam kẹo Hỏi Huệ lại kẹo? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 5: Viết số sau: 3; 45; 54; 30 a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………………………… b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………………………… Họ tên: ………………………… Lớp: ……………… PHIẾU ÔN TẬP SỐ MÔN : Tiếng Việt A Đọc thầm văn sau : Chim sơn ca Trưa mùa hè, nắng vàng mật ong trải nhẹ khắp cánh đồng cỏ Những sơn ca nhảy nhót sườn đồi Chúng bay lên cao cất tiếng hót Tiếng hót lúc trầm, lúc bổng, lảnh lót vang xa Bỗng dưng lũ sơn ca khơng hót mà bay vút lên trời xanh thẫm Theo Phượng Vũ B Làm tập : I Dựa vào nội dung đọc em khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời cho câu hỏi sau: Câu Đoạn văn tả về: A Chim bồ câu B Chim sơn ca C Chim sâu Câu Đoạn văn tả mùa năm? A Mùa xuân B Mùa thu C Mùa hè II Thực yêu cầu cho đây: Câu Nối từ ngữ cột A với từ ngữ em chọn cột B để có ý với nội dung bài: A B Những sơn ca cất tiếng hót Chúng bay lên cao nhảy nhót sườn đồi Tiếng hót lúc trầm, lúc bổng lảnh lót vang xa C Chính tả: Chép lại đoạn tả sau: Chim sơn ca Trưa mùa hè, nắng vàng mật ong trải nhẹ khắp cánh đồng cỏ Những sơn ca nhảy nhót sườn đồi Chúng bay lên cao cất tiếng hót Tiếng hót lúc trầm, lúc bổng, lảnh lót vang xa Bỗng dưng lũ sơn ca khơng hót mà bay vút lên trời xanh thẫm Điền vào chỗ trống: a/ Điền vần iêt hay uyêt vào chỗ chấm: trăng kh s chặt tay b/ Điền chữ ng hay ngh vào chỗ chấm: ỉ ngơi ẫm nghĩ Họ tên HS: Lớp : Hai./… BÀI ÔN TẬP SỐ MƠN TỐN Bài 1: Viết theo mẫu: M: 45 gồm chục đơn vị a) 27 gồm:……………………………… b) 76 gồm:……………………………… c) 98 gồm:………………………………… d) 52 gồm:……………………………… Bài 2: Điền dấu >; ;
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu bài tập toán và tiếng việt lớp 2 , Phiếu bài tập toán và tiếng việt lớp 2