0

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HĐTN, HN 6 copy

6 7 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 18:37

TRƯỜNG THCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TỔ KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP - LỚP Bộ sách: Kêt nối tri thức với sống (Kèm theo Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH ngày 23 tháng năm 2021 Bộ GDĐT) Cả năm: 35 tuần x 03 tiết/tuần = 105 tiết Học kỳ 1: 18 tuần x 03 tiết/tuần = 54 tiết Học kỳ 2: 17 tuần x 03 tiết/tuần = 51 tiết (Trong đó: SH cờ tiết/tuần; SH lớp 1tiết/tuần; HĐGD theo chủ đề tiết/tuần) HỌC KỲ I Stt Chủ đề/ học Số tiết 3 Tuần Tiết PPCT 1 Em với nhà trường Thời điểm Khám phá thân 3 Nội dung thực SHDC: Khai giảng năm học HĐGD theo chủ đề: Lớp học em SHL: Xây dựng nội quy lớp học SHDC: Truyền thống trường em HĐGD theo chủ đề: Tìm hiểu truyền thống nhà trường SHL: Giới thiệu truyền thống nhà trường SHDC: Tuần học tốt, tháng học tốt HĐGD theo chủ đề: Điều chỉnh thân cho phù hợp với môi trường học tập SHL: Xây dựng cam kết thi đua lớp 10 11 12 13 14 15 SHDC: Phòng chống bạo lực học đường HĐGD theo chủ đề: Em bạn SHL: Xây dựng quy tắc ứng xử để tạo môi trường lớp học thân thiện, an toàn ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ SHDC: Chăm ngoan, học giỏi HĐGD theo chủ đề: Em lớn SHL: Em lớn 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10 28 29 30 11 31 32 33 12 34 35 36 13 37 38 39 14 40 3 3 Trách nhiệm với thân 3 Rèn luyện thân 16 17 18 SHDC: Kể chuyện gương đạo đức Hồ Chí Minh HĐGD theo chủ đề: Đức tính đặc trưng em SHL: Đức tính đặc trưng bạn, tơi SHDC: Chúng ta tài giỏi HĐGD theo chủ đề: Sở thích khả em SHL: Thể sở thích, khả thân SHDC: Tình bạn HĐGD theo chủ đề: Những giá trị thân SHL: Giá trị tôi, giá trị bạn ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ SHDC: Khỏe đẹp HĐGD theo chủ đề: Tự chăm sóc thân SHL: Chia sẻ việc tự chăm sóc thân Kiểm tra đánh giá kì SHDC: Vì sức khỏe học đường HĐGD theo chủ đề: Tự chăm sóc thân ( tiếp) SHL: Chia sẻ việc thực kế hoạch tự chăm sóc thân SHDC: Tham gia giao thơng an tồn HĐGD theo chủ đề: Ứng phó với thiên tai SHL: Chia sẻ việc tự bảo vệ thân số tình thiên tai cụ thể SHDC: Ứng phó với tình nguy hiểm HĐGD theo chủ đề: Ứng phó với thiên tai ( tiếp) SHL: Đảm bảo an tồn số tình thiên tai ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ SHDC: Nhiệm vụ Đội viên HĐGD theo chủ đề: Góc học tập em SHL: Chia sẻ việc xếp góc học tập gọn gàng, ngăn nắp SHDC: Vẻ đẹp Đội viên 41 42 3 15 43 44 45 16 46 47 48 17 49 50 51 Em với gia đình 18 52 53 54 HĐGD theo chủ đề: Sắp xếp nơi em SHL: Chia sẻ việc xếp nơi gọn gàng, ngăn nắp SHDC: Giao tiếp mạng xã hội HĐGD theo chủ đề: Giao tiếp phù hợp SHL: Giao tiếp mạng xã hội giao tiếp phù hợp SHDC: Người tiêu dùng thơng minh HĐGD theo chủ đề: Chi tiêu hợp lí SHL: Chia sẻ việc thay đổi thói quen chi tiêu chưa hợp lí ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ SHDC: Yêu thương chia sẻ HĐGD theo chủ đề: Động viên chăm sóc người thân gia đình SHL: Tình cảm gia đình SHDC: Giải số vấn đề thường gặp gia đình HĐGD theo chủ đề: Giải số vấn đề nảy sinh gia đình SHL: Kĩ giải số vấn đề thường gặp gia đình Kiểm tra đánh giá cuối kì HỌC KỲ II Chủ Số Stt đề/ tiết học Em với gia đình (tt) Thời điểm Tuần Tiết PPCT 19 55 56 57 20 58 59 60 Nội dung thực SHDC: Hội chợ quê HĐGD theo chủ đề: Em làm việc nhà SHL: Chủ động tự giác làm việc nhà SHDC: Khéo tay hay làm HĐGD theo chủ đề: Em làm việc nhà ( tiếp) SHL: Thể khéo tay hay làm Những việc nhà chủ động tự giác thực ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ 3 22 64 65 66 Em với cộng đồng 3 3 21 61 62 63 Em với thiên nhiên môi trường 23 24 25 26 27 67 68 69 SHDC: Mừng Đảng, mừng xuân HĐGD theo chủ đề: Thiết lập quan hệ với cộng đồng SHL: : Mừng Đảng, mừng xuân SHDC: Hưởng ứng chương trình nhân đạo” Lá lành đùm rách” HĐGD theo chủ đề: Em tham gia hoạt động thiện nguyện SHL: : Tham gia hoạt động thiện nguyện SHDC: Vẽ tranh tuyên truyền “ Vì cộng đồng văn minh” HĐGD theo chủ đề: Hành vi có văn hóa nơi cơng cộng SHL: : Thực hành vi có văn hóa nơi cơng cộng 70 71 72 SHDC: Ngày hội văn hóa dân gian HĐGD theo chủ đề: Truyền thống quê em SHL: : Giới thiệu lễ hội phong tục tốt đẹp quê em ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ 73 74 75 SHDC: Giới thiệu di sản giới Việt nam HĐGD theo chủ đề: Khám phá cảnh quan thiên nhiên SHL: Giới thiệu cảnh quan thiên nhiên quê hương, đất nước 76 77 78 79 80 81 SHDC: Làm sản phẩm sáng tạo từ vật liệu tái chế HĐGD theo chủ đề: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên SHL: Triển lãm giới thiệu sản phẩm sáng tạo từ vật liệu tái chế Kiểm tra đánh giá kì SHDC: Chung tay giảm thiểu biến đổi khí hậu HĐGD theo chủ đề: Ứng phó với biến đổi khí hậu SHL: Tác động biến đổi khí hậu sức khỏe người 3 Khám phá giới nghề nghiệp 3 Hiểu thânchọn nghề 28 82 83 84 29 85 86 87 30 88 89 90 31 91 92 93 32 94 95 96 33 97 98 99 34 100 101 102 35 103 SHDC: Chung tay bảo vệ động vật quý HĐGD theo chủ đề: Ứng phó với biến đổi khí hậu ( tiếp) SHL: Tun truyền bảo vệ động vật quý giảm thiểu biến đổi khí hậu ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ SHDC: Tìm hiểu giới nghề nghiệp HĐGD theo chủ đề: Thế giới nghề nghiệp quanh ta SHL Tìm hiểu giới nghề nghiệp SHDC: Tìm hiểu làng nghề truyền thống HĐGD theo chủ đề: Khám phá nghề truyền thống nước ta SHL: Tìm hiểu nghề truyền thống SHDC: Ngày hội trải nghiệm hướng nghiệp HĐGD theo chủ đề: Trải nghiệm nghề truyền thống SHL: Thu hoạch trải nghiệm nghề truyền thống SHDC: Ngày hội tư vấn hướng nghiệp HĐGD theo chủ đề: Trải nghiệm nghề truyền thống ( tiếp) SHL Phát triển nghề truyền thống dịa phương ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ SHDC: Hiểu thân- chọn nghề HĐGD theo chủ đề: Em với nghề truyền thống SHL Kế hoạch rèn luyện thân theo yêu cầu nghề truyền thống SHDC: Hành trang ngày mai lập nghiệp HĐGD theo chủ đề: Em tập làm nghề truyền thống SHL Tham quan, giới thiệu sản phẩm nghề truyền thống Kiểm tra đánh giá cuối kì SHDC: Tổng kết năm hoc 104 105 HĐGD theo chủ đề: Trổ tài chế biến ăn truyền thống SHL Tổng kết năm học Cam kết thực hè vui, bổ ích ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ ., ngày tháng năm 2021 Phê duyệt BGH Người lập ... việc nhà chủ động tự giác thực ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ 3 22 64 65 66 Em với cộng đồng 3 3 21 61 62 63 Em với thiên nhiên môi trường 23 24 25 26 27 67 68 69 SHDC: Mừng Đảng, mừng xuân HĐGD theo chủ đề: Thiết...3 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10 28 29 30 11 31 32 33 12 34 35 36 13 37 38 39 14 40 3 3 Trách nhiệm với thân 3 Rèn luyện thân 16 17 18 SHDC: Kể chuyện gương đạo đức Hồ Chí... kì HỌC KỲ II Chủ Số Stt đề/ tiết học Em với gia đình (tt) Thời điểm Tuần Tiết PPCT 19 55 56 57 20 58 59 60 Nội dung thực SHDC: Hội chợ quê HĐGD theo chủ đề: Em làm việc nhà SHL: Chủ động tự giác
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HĐTN, HN 6 copy , PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HĐTN, HN 6 copy

Từ khóa liên quan