0

Toan 3 gap mot so len nhieu lan

18 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 10:37

Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần... Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị..[r] (1)Môn Toán – Lớp GV :Bùi Thị Thúy Hằng (2) Kiểm tra bài cũ Bài toán: Mỗi lọ hoa có bông hoa Hỏi lọ hoa có bao nhiêu bông hoa? (3) Kiểm tra bài cũ Tính nhẩm x = 56 x = 63 x = 49 (4) Kiểm tra bài cũ Tính nhẩm x = 42 x = 28 x =0 (5) Kiểm tra bài cũ Bài toán: Mỗi lọ hoa có bông hoa Hỏi lọ hoa có bao nhiêu bông hoa? Bài giải Số bông hoa lọ có là: x = 35 (bông hoa) Đáp số: 35 bông hoa (6) Bài Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài gấp lần đoạn thẳng AB Hỏi đoạn thẳng CD dài xăng-ti-mét? Tóm tắt A cm B C ? cm Bài giải Độ dài đoạn thẳng CD là: x = (cm) D Đáp số: cm (7) Môn Toán – Lớp GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN (8) Muốn gấp lên lần ta làm nào? Muốn gấp lên lần ta lấy x = 21 (9) Muốn gấp 2cm lên lần ta làm nào? Muốn gấp 2cm lên lần ta lấy x = 8cm (10) Muốn gấp số lên nhiều lần ta làm nào? (11) Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài gấp lần đoạn thẳng AB Hỏi đoạn thẳng CD dài xăng-ti-mét? Tóm tắt Bài giải Độ dài đoạn thẳng CD là: A cm B x = (cm) D C Đáp số: cm ? cm Muốn gấp số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần (12) Bài Tóm tắt Em: tuổi Chị: ? tuổi Bài giải Năm tuổi chị là: x = 12 (tuổi) Đáp số: 12 tuổi (13) Bài Con: Mẹ: ? cam (14) Bài Tóm tắt Con: Mẹ: cam ? cam Bài giải Số cam mẹ hái là: x = 35 (quả) Đáp số: 35 (15) Bài 3 theo + 5mẫu = Viết số thích hợp vào ô trống Số đã cho Nhiều số đã cho đơn vị 11 12 10 Gấp lần số đã cho 15 30 20 35 25 x = 15 (16) Trò chơi (17) Muốn gấp Muốn gấpmột mộtsố số lên lên nhiều lần, nhiều làmnhân nào? ta lấylầnsốtađó với số lần (18) Chúc các em chăm ngoan, học giỏi (19)
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan 3 gap mot so len nhieu lan, Toan 3 gap mot so len nhieu lan