0

Noi qui phong thuc hanh

1 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 09:49

- Trong quá trình làm thí nghịêm, học sinh phải tuyệt đối tuân thủ các huớng dẫn của giáo viên và làm hết sức cẩn thận để tránh hư hỏng cho thiết bị.. Nếu xảy ra hư hỏng, học sinh phải c[r] (1)NỘI QUY PHỊNG THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM I Những quy định chung: - Những người nhiệm vụ khơng vào phịng thí nghiệm - Vật dụng cá nhân giày dép phải để bên ngồi phịng thí nghiệm - Khơng đem thức ăn, nuớc uống, thuốc hút vào phịng thí nghiệm - Khơng sử dụng trang thiết bị phịng thí nghệm chưa hướng dẫn cụ thể - Khi rời phịng thí nghiệm phải tắt thiết bị điện, khóa cửa cẩn thận II Quy định cho giáo viên: - Giáo viên sử dụng phòng phải báo trước cho Cán phụ trách trước 04 ngày để tiện việc xếp Sau kết thúc tiết dạy, phải cập nhật thơng tin vao Sổ Đầu Bài Phịng - Ghi kiểm tra đồ dùng trước cho học sinh thực hành - Phải tiến hành thực hành lấy 02 số liệu mẫu để đinh hướng cho thực hành - Mặc đồ bảo hộ làm thực hành có tính chất nguy hiểm cao III Quy định cho học sinh: - Truớc đến phịng thí nghiệm, học sinh phải nắm vững nội dung thí nghiệm thực Học sinh phải nộp báo cáo thí nghiệm hơm truớc, truớc làm thí nghiệm sau (trường hợp thực hành hai liên PPCT) - Học sinh phải có mặt đầy đủ buổi thí nghiệm, vắng mặt mà khơng có lý đáng, học sinh khơng có điểm thí nghiệm - Trong q trình thực hành phải tuyệt đối giữ trật tự, trao đổi phép GVHD - Khi nhận thiết bị nhóm, học sinh phải kiểm tra thiết bị thí nghiệm, có khơng rõ phải đứng lên hỏi GVHD - Học sinh phải làm nhóm Khơng qua nhóm khác q trình thí nghiệm - Trong q trình làm thí nghịêm, học sinh phải tuyệt đối tn thủ huớng dẫn giáo viên làm cẩn thận để tránh hư hỏng cho thiết bị Nếu xảy hư hỏng, học sinh phải có trách nhiệm bồi thuờng - Đối với hóa chất, học sinh phải hỏi trước GVHD sử dụng Để tránh tác dụng không mong muốn, dùng hóa chất tuyệt đối khơng dùng mũi để ngửi, khơng đùa giởn để hóa chất tiếp xúc với da, mặt, mắt………Nểu có trường hợp dính hóa chất lên da, vào mắt phải dùng nước để rữa chổ tiếp xúc cho thật kỹ đưa khám để theo dỏi điều trị - Sau thực hành xong, Lớp trưởng cử bạn lại để vệ sinh phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Noi qui phong thuc hanh, Noi qui phong thuc hanh