0

NGLL T3

1 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 09:24

HĐ 2: Bầu ban cán sự lớp -Chọn những cá nhân gương mẫu vào ban cán -Thảo luận và bầu cử thành viên sự lớp, tổ.. ưu tú vào BCS lớp.[r] (1)NGLL: CHỦ ĐIỂM: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Ổn định tổ chức – Chọn cử cán lớp, tổ I.Mục tiêu: -Bước đầu ổn định nề nếp lớp chủ nhiệm -Chọn HS có lực, hoạt bát vào cán lớp, tổ -Biết công việc cán II.Chuẩn bị: Bảng con,… II.Các hình thức hoạt động: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Ổn định lớp (3’) 2.Bài mới: (35’) *Giới thiệu bài HĐ 1: Ổn định nề nếp chủ nhiệm -Xếp chỗ ngồi -Tùy tình hình lớp, chú trọng HS -Phân chia tổ, Sao, đặt tên khuyết tật vê mắt, HS chậm -Hướng dẫn cách xếp hàng vào lớp theo tổ -Thực nhiều lần -Hướng dẫn cách đứng chào thầy, cô giáo, -Thực theo hướng dẫn người lớn vào lớp giáo viên -Hướng dẫn cách giơ tay phát biểu bài -Giơ cánh tay phải… -Hướng dẫn cách giơ bảng con, xóa bảng con, -Theo hiệu lệnh thước, tay trái … cầm bảng HĐ 2: Bầu ban cán lớp -Chọn cá nhân gương mẫu vào ban cán -Thảo luận và bầu cử thành viên lớp, tổ ưu tú vào BCS lớp +Lớp trưởng -1 em +Lớp phó học tập -1 em +Lớp phó văn thể mỹ -1 em +Sao trưởng -Mỗi em -BCS lớp, tổ mắt -Lắng nghe và thực -Hướng dẫn công việc cho cán lớp, tổ -Cá nhân trình diễn HĐ3.Văn nghệ Múa, hát, đọc thơ 3.Đánh giá tiết học: (2’) -Tổng kết, nhận xét chung tiết học -Dặn dò (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: NGLL T3, NGLL T3