0

BAI GIANG LICH SU 8 TIET 38 MAIHOA

18 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 09:03

3- Vua nước Nam phải thi hành chính sách đối ngoại của mình cho phù với chính sách đối ngoại của nước Pháp; về mặt chính trị, không được thay đổi những mối quan hệ ngoại giao hiện nay vớ[r] (1)Môn :Lịch Sử Lớp :8A Trường :THCS Hạp Lĩnh GV:Ngô Thi Chuyên (2) Tiết 38- Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873-1884) (3) (4) BẢN ĐỒ VIỆT NAM (5) Chiến trường Ha Nội Chiến trường Huế Chiến trường Đà Nẵng Chiến trường Gia Định Lược đồ các chiến trường chống Pháp (6) Sáng 20-11-1873 Chiến trường Hà Nội1873-1882 Pháp công Gác-ni-ê Thành Hà Nội (7) Quân Pháp đổ công cửa Đông Nam thành Hà Nội(1873) (8) Lược đồ Pháp đánh Bắc Kỳ (1873) (9) (10) Ảnh: Ô Quan Chưởng (11) Lược đồ kháng chiến chống Pháp Bắc Kì lần thứ Căn kháng chiến Nguyễn Mậu Kiến (Thái Bình) Căn kháng chiến Phạm Văn Nghị (Nam Định) Nơi có phong trào chống Pháp Quan sátsát lược đồ,đồ emkểcótên nhận phong trào Quan lược mộtxét vàigìcăn chống chống Pháp Bắc Pháp Bắc Kì?Kì? (12) Một số hình ảnh Quân cờ đen Cuộc chiến quân Pháp với Quân cờ đen (13) Quân Pháp tiến quân Quân Pháp tiến quân Quân ta ta chặn chặn đánh đánh Quân Nơi ta giành chiến thắng (14) (15) - 15-3-1874, triều Nguyễn kí Hiệp ước Giáp Tuất + Công nhận chủ quyền Pháp sáu tỉnh Nam Kì + Pháp rút quân khỏi Bắc Kì (16) Hiệp ước gồm 22 điều khoản Nội dung chính là: 1- Triều đình Huế thừa nhận chủ quyền Pháp trên phần đất Việt Nam kể từ địa giới phía nam tỉnh Bình Thuận trở vào Nam (điều 5) 2- Nước Pháp thừa nhận chủ quyền vua nước Nam trên phần đất Việt Nam kể từ địa giới phía Nam tỉnh Bình Thuận Bắc; thừa nhận độc lập hoàn toàn nước Nam, nghĩa là nước Nam không còn lệ thuộc vào cường quốc nào (điều 2) 3- Vua nước Nam phải thi hành chính sách đối ngoại mình cho phù với chính sách đối ngoại nước Pháp; mặt chính trị, không thay đổi mối quan hệ ngoại giao với Pháp; không tự ý ký hiệp ước thương mại với nước nào khác mà không báo cho chính phủ Pháp biết (điều 3) 4- Xóa bỏ Hiệp ước đã ký ngày 5-6-1862 (17) Pháp rút quân khỏi Hà Nội theo Hiệp ước 1874 (18) (19)
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI GIANG LICH SU 8 TIET 38 MAIHOA, BAI GIANG LICH SU 8 TIET 38 MAIHOA