0

Lich su lop 4 cuc hay BaiNuoc Van Lang

19 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 08:49

Giáo viên: Trương Thị Trang Đơn vị: Trường TH Sơn Diệm... Phú Thọ.[r] (1)(2)Thứ tư, ngày 25 tháng năm 2013 Lịch sư • Kiểm tra: 1 Nước Văn Lang đời vào thời gian nào? Ở khu vực nào đất nước ta. (3)(4)NƯỚC ÂU LẠC Thứ tư, ngày 25 tháng năm 2013 Lịch sư ? Điểm giống về đời sống của Lạc Việt và Âu Việt (5)(6)NƯỚC ÂU LẠC Thứ tư, ngày 25 tháng năm 2013 Lịch sư 1 Sự đời của nước Âu LạcHãy đọc thầm từ năm 218 TCN (Đông Anh, Hà Nội ngày nay) (7)NƯỚC ÂU LẠC Thứ tư, ngày 25 tháng năm 2013 Lịch sư 1 Sự đời của nước Âu LạcThục Phán lãnh đạo người Âu Việt và Lạc Việt đánh lui giặc Tần.Dựng nên nước Âu Lạc Đặt tên nước Âu Lạc Xưng An Dương Vương (8)Phú Thọ (9)NƯỚC ÂU LẠC Thứ tư, ngày 25 tháng năm 2013 Lịch sư 1 Sự đời của nước Âu Lạc 2 Sự phát triển của nước Âu Lạc NHÓM HS hai bàn tạo thành nhóm tìm sự phát triển của nước Âu Lạc + Về Nông nghiệp: (10)NƯỚC ÂU LẠC Thứ tư, ngày 25 tháng năm 2013 Lịch sư 1 Sự đời của nước Âu Lạc 2 Sự phát triển của nước Âu Lạc - Nông nghiệp: -Lưỡi cày đồng dùng phổ biến, trồng trọt, chăn nuôi, đánh cá,săn bắt phát triển -Thủ công nghiệp: - Làm gốm, dệt, đồ trang sức, đóng thuyền,…phát triển - Xây dựng, luyện kim phát triển (11)(12)Em có nhận xét gì về Thành Cổ Loa của nước Âu Lạc vào kỉ III - II TCN? Thành là cơng trình lao động sáng tạo có qui mơ lớn của Âu Lạc. Thành vừa là kinh đô vừa là thành quân sự bảo vệ an ninh quốc gia (13)DAO GĂM, KIẾM MŨI GIÁO (14)(15)LẪY NỎ CỔ LOA (16)CỔ LOA NAM VIỆT (17)? Nguyên nhân thất bại An Dương Vương? * Nguyên nhân thất bại: - Do chủ quan nên mắc mưu kẻ thù - Nội chia rẻ, nhân dân không ủng hộ ? Theo em thất bại An Dương Vương để lại cho đời sau học gì? * Bài học kinh nghiệm: Phải cảnh giác với kẻ thù (18)(19)NƯỚC ÂU LẠC Thứ tư, ngày 25 tháng năm 2013 Lịch sư 1 Sự đời của nước Âu LạcThục Phán lãnh đạo người Âu Việt và Lạc Việt đánh lui giặc Tần.Dựng nên nước Âu Lạc Đặt tên nước Âu Lạc Xưng An Dương VươngKinh đô đóng ở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội ngày nay) 2 Sự phát triển của nước Âu Lạc -Lưỡi cày đồng được dùng phổ biến, trồng trọt, chăn nuôi, đánh cá,săn bắt phát triển. -Kĩ thuật chế nỏ bắn nhiều mũi tên và việc xây dựng thành Cổ Loa
- Xem thêm -

Xem thêm: Lich su lop 4 cuc hay BaiNuoc Van Lang, Lich su lop 4 cuc hay BaiNuoc Van Lang