0

De KT TV Giua ki 2

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 08:38

Bố nhìn những dòng chữ ngay ngắn, khen con gái đã tự viết được nhãn vở.. viết chữ ngay ngắn.[r] (1)Họ tên HS: Lớp: Trường: Năm học: 2012 - 2013 KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN: TIẾNG VIỆT 1 Ngày kiểm tra: / / 2013 Chữ ký GT Số phách ĐIỂM Điểm chữ Giám khảo Số phách Thời gian: 70 phút (không kể thời gian phát đề) I KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 điểm ) 1. Đọc thành tiếng: ( điểm ) Học sinh bốc thăm, đọc sau: Trường em; Tặng cháu; Bàn tay mẹ; Cái nhãn vở; Hương ngọc lan; Ai dậy sớm 2. Đọc hiểu: ( điểm ): Thời gian làm : 30 phút * Đọc thầm Tập đọc: Cái nhãn vở Bố cho Giang Giữa trang bìa nhãn trang trí đẹp Giang lấy bút nắn nót viết tên trường, tên lớp, họ tên em vào nhãn Bố nhìn dịng chữ ngắn, khen gái tự viết nhãn ** Dựa vào tập đọc Cái nhãn vở, em làm tập sau: Câu 1: Tìm tiếng có vần ai: Câu 2: Đánh dấu chéo ( x ) vào ô trống ( ) trước câu trả lời đúng: a) Giữa trang bìa nhãn nào? trang trí đẹp b) Bạn Giang viết vào nhãn vở? tên trường, tên lớp họ tên em Tên trường, tên lớp, họ tên em c) Bố Giang khen bạn nào? (2)II KIỂM TRA VIẾT: ( 10 điểm ) 1 Tập chép: ( điểm ) Thời gian làm bài: 15 phút Tặng cháu Bài tập: ( điểm ) Thời gian làm phút a) Điền vần an hay ang: hải c ʼ cúc v ˌ thọ b) Điền ng hay ngh? buồn .ủ ỉ ngơi
- Xem thêm -

Xem thêm: De KT TV Giua ki 2, De KT TV Giua ki 2