0

Danh sach HS lop 1B20132014

1 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 07:32

[r] (1) PGD-ĐT ĐẠI LỘC DANH SÁCH HỌC SINH ĐANG HỌC TRONG TRƯỜNG Trường TH HỨA TẠO Lớp: 1B Năm học : 2013- 2014 - GVCN:Phan Thị Thắm Stt Họ tên học sinh Nữ Sinh ngày Quê quán Hiện Con ông Nghề Con bà Nghề Mã hộ B C 1 Trần Quốc Bảo 10-08-2007 Đại Nghĩa Khu Lê Văn Xuân BSĩ Nguyễn Thị Thanh Thúy CN 2 Đoàn Thị Mỹ Duyên X 30-01-2007 Khu Khu Đồn Cước Nơng Nguyễn Thị Cơng Nơng 3 Trương Thục Duyên X 22-07-2007 Khu Khu Trương Đình Danh Nơng Nguyễn Thị Như Hịa Nơng 4 Đoàn Ngọc Duy 31-08-2007 Đại Nghĩa Đại Nghĩa Đoàn Tú Nông Trần Thị Thu Hồng Nông 5 Tưởng Thị Trà Giang X 30-01-2007 Đại Hiệp Khu Tưởng Xuân Quang Nông Phạm Thị Thu Xinh Nông 6 Nguyễn Thị Xuân Hạ X 18-05-2007 Khu Khu Nguyễn Văn Lai Nông Nguyễn Thị Hạnh GV 7 Nguyễn Ngọc Hà X 02-03-2007 Huế Khu Nguyễn Dư Đài Nông Phan Thị Xuân Nở Nông 8 Nguyễn Trần Gia Huy 26-01-2007 Khu Khu Nguyễn Văn Thành Nơng Trần Thị Bích Lệ Nơng 9 Lê Văn Huy 27-04-2007 Khu Khu Lê Văn Khương Nông Nguyễn Thị Bé Nông 10 Cao Văn Huy 23-05-2007 Đại Nghĩa Đại Nghĩa Cao Văn Trường Nông Nguyễn Thị Thu Hà Nông 11 Nguyễn Nữ Ngọc Hân X 20-01-2007 Đại Lãnh Khu Nguyễn Khánh Thành CB Phan Thị Như Thùy CB 12 Phan Đình Anh Khoa 09-06-2007 Khu Khu Phan Đình Trí Nơng Phạm Thị Thu Thảo Nông 13 Nguyễn Hồ Văn Long 01-10-2007 Khu Khu Nguyễn Thành Nông Hồ Thị Phương Nông 14 Lê Nguyễn Hải My X 01-10-2007 Đại Nghĩa Khu Lê Viết Thanh Quyên Nông Nguyễn Thị Thanh Nông 15 Lê Duy Mạnh 28-10-2007 Khu Khu Lê Duy Chiến Nông Huỳnh Thị Lan Em Nông 16 Hứa Thị Trinh Nữ X 15-07-2007 Khu Khu Hứa Văn Biên Nông Võ Thị Thanh Mai Nông 17 Võ Thị Bảo Nhi X 12-10-2007 Khu Khu Võ Văn Quang Nông Nguyễn Thị Tuyết Nông 18 Nguyễn Thị Thanh Nhàn X 20-11-2007 Đại Hiệp Khu Nguyễn Văn Quang XD Nguyễn Thị Tuyết Nông 19 Phan Thị Ánh Ngọc X 23-05-2007 Khu Khu Phan Văn Vỹ Nông Nguyễn Thị Tình Nơng 20 Trần Văn Thành Phát 10-08-2007 Khu Khu Trần Văn Mạnh Nông Lê Thị Tuyết Nông 21 Nguyễn Quốc Quang 05-09-2007 Khu Khu Nguyễn Hải Nông Đặng Thị Ánh Nguyệt Nông 22 Cao Văn Quyn 15-11-2007 Hòa Vang Khu Cao Văn Phương Nơng Lê Thị Như Hồi Nơng 23 Nguyễn Hồ Văn Sơn 01-10-2007 Khu Khu Nguyễn Thành Nông Hồ Thị Phương Nông 24 Cao Thị Sương X 25-01-2007 Hòa Vang Khu Cao Văn Trường Nông Phạm Thị Nhung Nông 25 Bùi Công Tú Tài 05-02-2007 Khu Khu Bùi Công Tú Nơng Đồn Thị Thu Diệu Nơng 26 Nguyễn Nhật Trường 06-11-2007 Đại Nghĩa Khu Nguyễn Là Nông Lê Thị Tường Vân GV 27 Phan Đình Chí Viễn 02-07-2007 Khu Khu Phan Đình Trị Nơng Lê Thị Ánh Tuyết Nông 28 Nguyễn Khánh Kiều Vy X 02-06-2007 Khu Khu Nguyễn Khánh Hịa Nơng Nguyễn Thị Hồng Phương Nông Độ tuổi_: 2007: 28 em Ái Nghĩa, ngày 24 tháng 08 năm 2013 GVCN
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh sach HS lop 1B20132014, Danh sach HS lop 1B20132014