0

Xang ti met Do do dai

16 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 07:21

 Đặt vạch 0 trùng vào một đầu của đoạn thẳng, mép thước trùng với đoạn thẳng..  Đọc số ghi ở vạch của thước trùng với đầu kia của đoạn thẳng.[r] (1)Bài (2) Chào mừng các thầy cô giáo đến dự buổi học ngày hôm (3) KIỂM TRA BÀI CŨ Giải toán có lời văn Có táo và quýt Hỏi có tất bao nhiêu quả? Bài giải Có tất số là: + = (quả) Đáp số: (4) Bài (5) Các loại thước : Thước kẻ học sinh Thước kẹp Thước cuộn Thước dây (6) Các cho biết trên thước có gì? Quan sát thước thấy: -Có các số -Có các vạch -Bên cạnh số có chữ cm -Khoảng cách các vạch (7) Xăngtimet là đơn vị đo độ dài Xăngtimet viết tắt là cm (8) Vậy đoạn thẳng dài nhiêu thếbaonào đểxăngtimet? đo Làm độ dài đoạn thẳng?  Đặt vạch trùng vào đầu đoạn thẳng, mép thước trùng với đoạn thẳng  Đọc số ghi vạch thước trùng với đầu đoạn thẳng  Viết số đo độ dài đoạn thẳng (9) A B C 1cm ? D ? 3cm M N ? 6cm (10) (11) Viết: cm (12)  Đặt thước đúng ghi đ, sai ghi s: 3 s s đ 4 (13) (14) -Hôm chúng ta học đơn vị đo độ dài nào? -Xăngtimet viết tắt là gì? -Muốn đo độ dài đoạn thẳng ta làm nào? (15) (16) (17)
- Xem thêm -

Xem thêm: Xang ti met Do do dai, Xang ti met Do do dai