40 đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn giáo dục công dân (có đáp án và giải chi tiết)

222 9 0
40 đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn giáo dục công dân (có đáp án và giải chi tiết)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

T SÁCH LUY N THI 40 Đ THI TH THPT QU C GIA 2020 MÔN GIÁO D C CÔNG DÂN CÓ ĐÁN ÁN VÀ GI I CHI TI T ĐỀ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2020 MÔN GDCD Thời gian: 50 phút Câu 1: Nghỉ cuối tuần, L rủ H nhà K chơi Nhìn nhà K bé mà có khu vườn q rộng, H hỏi K: Sao nhà bạn không làm nhà to cho thoải mái? K trả lời: Đất vườn không làm nhà bạn Nghe L chêm vào: Ừ Quê nhà tớ vậy, đất thổ cư làm nhà, cậu tớ lấy vợ muốn riêng mà phải làm đơn đề nghị cho phép làm nhà khu vườn ông bà H chép miệng: Rắc rối Hỏi: Việc quy định không làm nhà đất vườn câu chuyện trên, thể đặc trưng pháp luật? A Tính xác định chặt chẽ mặt hình thức B Tính quy phạm phổ biến C Tính quyền lực bắt buộc chung D Tính giai cấp xã hội Câu 2: Cá nhân, tổ chức thực đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm mà pháp luật quy định phải làm thực pháp luật theo hình thức A Áp dụng pháp luật B Sử dụng pháp luật C Tuân thủ pháp luật D Thi hành pháp luật Câu 3: Pháp luật Nhà nước ban hành bảo đảm thực sức mạnh quyền lực nhànước Nội dung thể chất pháp luật? A Xã hội B Nhân dân C Giai cấp D Quần chúng Câu 4: Chị V xe đạp không quan sát bất ngờ băng qua đường va chạm với xe máy anh G lưu thông luật khiến hai bị ngã xây sát nhẹ Anh G đứng dậy lái xe Chị V thấy liền lao lên giữ anh G lại Thấy chị V có giữ anh G, anh M X lao vào đánh anh G nhầm anh G người có lỗi Những phải chịu trách nhiệm pháp lí? A Chị V, anh M X B Chị V, anh M, anh G X C Anh M anh X D Chị B, chị V Câu 5: Điểm giống hình thức thực pháp luật A Hoạt động có mục đích chủ thể nhằm tun truyền, phổ biến pháp luật B Hoạt động nhằm đưa quy định pháp luật trở thành hành vi hợp pháp C Mức độ chủ động chủ thể thực hành vi D Cách thức mà chủ thể thực hành vi Câu Học để có điều kiện trở thành chiến sĩ công an là: A quyền học không hạn chế C quyền học ngành nghề B quyền học thường xuyên, học suốt đời D quyền đối xử bình đẳng hội học tập Câu 7: Tiền tệ thực chức thước giá trị nào? A Khi tiền dùng để đo lường biểu giá trị hàng hóa B Khi tiền dùng làm phương tiện lưu thơng, thúc đẩy q trình mua bán hàng hóa diễn thuận lợi C Khi tiền dùng để chi trả sau giao dịch mua bán D Khi tiền rút khỏi lưu thông vào cất trữ Câu 8: Pháp luật Việt Nam quan cấp ban hành? A Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng, ban hành B Chủ tịch nước xây dựng, ban hành C Thủ tướng phủ xây dựng, ban hành Trang D Nhà nước xây dựng, ban hành Câu 9: G không c n tiền để mua quà tặng cho người yêu nên trót trộm củabạn lớp trăm ngàn đồng Vậy G vi phạm A Kỉ luật B Dân C Hình D Hành Câu 10 :Giám đốc cơng ty A muốn cạnh tranh với cơng ty B Do cho nhân viên sản xuất số mặt hàng giống nhã hiệu công ty B đăng ký bán với giá thấp Hành vi giám đốc công ty A vi phạm quyền cơng dân? A Quyền sáng tạo B Quyền phát minh C Quyền cải tiến kĩ thuật D Quyền tác giả Câu 11: V ( tuổi) chở M ( tuổi) điều khiển xe Jupiter không quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu xe quyền ưu tiên, phóng nhanh, vượt ẩu Do vậy, đâm vào Q vừa điều khiển xe máy điện, vừa cầm ô che nắng chở N ngồi sau, khiến cho Q N bị thương Trong trường hợp này, chủ thể phải chịu trách nhiệm hành chính? A V Q B V M C M N D Q N Câu 12: Giả sử,trên thị trường,hàng hóaA bánvới giá lớn giá trị Nếu người sản xuất, để lãi nhiều, em A Mở rộng sản xuất B Bỏ sản xuất C Giữ nguyên quy mô sản xuất D Thu hẹp sản xuất Câu 13: Hình thức chịu trách nhiệm kỉ luật sau không công chức vi phạm? A Cảnh cáo B Khiển trách C Trục xuất D Chuyển công tác Câu 14: Một tổ bầu cử xã X tiến hành bầu cử để h m phiếu khơng có nắp để cử tri bỏ phiếu cho tiện Việc làm họ vi phạm nguyên tắc bầu cử? A Nguyên tắc bình đẳng B Ngun tắc bỏ phiếu kín C Nguyên tắc trực tiếp D Nguyên tắc phổ thông đầu phiếu Câu 15: hàng hóa lao động xã hội người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa A Giá trị sử dụng B Giá C Giá trị D Giá trị trao đổi Câu 16: Đặc điểm để phân biệt quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức A Tính dân tộc B Tính nhân dân C Tính quy phạm phổ biến D Tính quyền lực, bắt buộc chung Câu 17: Các yếu tố trình sản xuất gì? A Sức lao động,đối tượng lao động,công cụ lao động B Sức lao động,đối tượng lao động,tư liệu lao động C Sức lao động,tư liệu lao động,công cụ sản xuất D Sức lao động,công cụ lao động,tư liệu lao động Câu 18: Anh K chở bạn gái đường va chạm với anh S ngược chiều Thấy anh G lấy điện thoại quay video, anh K chị T bỏ Những phải chịu trách nhiệm hành chính? A Anh K, S G B Anh K anh S C Anh K anh G D Anh K bạn gái Câu 19: Bạn M không cho P nhìnbàitrong lúckiểmtra nên P rủ X chặn đường đe dọa M khiến M hoảng loạn tinh thần Nghe M kể lại chuyện đó, H bạn lớp với M P rủ thêm L đánh P X Hành vi vi phạm pháp luật? A Bạn P, X, H L B Bạn P, X M C Bạn P X D Bạn H L Trang Câu 20 Ông A làm việc công ty X, địa điểm huyện B Ơng A muốn gửi đơn tố cáo mơt nhân viên tổ chức cơng ty có hành vi tham nhũng Ông A cần gửi đơn tố cáo đến ai? A Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện B B Giám đốc công ty X C Hội đồng nhân dân huyện B D Công an huyện B Câu 21: Cơng dân vi phạm hành trường hợp đây? A Đánh người gây thương tích B Chạy xe vào đường cấm C Giao hàng không hợp đồng D Nghỉ việc nhiều ngày khơng lí Câu 22: Hành vi xâm phạm quy tắc kỉ luật lao động quan, trường học, doanh nghiệp vi phạm A dân B hình C kỷ luật D hành Câu 23 Bà L bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện định buộc tháo dỡ cơng trình xây dựng nhà Khi cho rẳng định xây dựng trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp mình, bà L cần làm đơn gửi đến chủ thể cho pháp luật ? A Đơn tố cáo, gửi quan công an phường, nơi có cơng trình bị tháo dỡ B Đơn tố cáo, gửi Thanh tra xây dựng huyện C Đơn khiếu nại, gửi tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện D Đơn khiếu nại, gửi đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện Câu 24: Là quy tắc xử chung, khuân mẫu chung áp dụng nhiều lần nhiều nơi tất người Đó nội dung A Tính chặt chẽ hình thức.B Tính quy phạm phổ biến C Tính nhân dân D Tính quyền lực bắt buộc chung Câu 25: Quy luật kinh tế sản xuất trao đổi hàng hóa quy luật đây? A Quy luật cạnh tranh B Quy luật kinh tế C Quy luật cung - cầu D Quy luật giá trị Câu 26: Than đá lúc đầu dùng làm chất đốt, sau nhờ khoa học kỹ thuật phát triển nên than c n chế làm chất lọc nước, mặt nạ ph ng độc chất tẩy trắng, Sự phát triển khoahọc kỹ thuật làm cho thuộc tính than trở nên phong phú? A Giá trị cá biệt B Giá trị trao đổi C Giá trị sử dụng D Giá trị Câu 27: Người độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình tội nghiêm trọng cố ý đặc biệt nghiêm trọng? A Đủ - 18 B Đủ - 16 C Đủ - 18 D Đủ - 14 Câu 28: Phát ông B làm dấu giả quan hành Nhà nước theo đơn đặt hàng ông H, sau bàn bạc, anh K anh M liên tục nhắn tin yêu cầu ông B phải nộp cho hai anh mười triệu đồng Lo sợ không đưa tiền bị anh K anh M tố cáo, ông B buộc phải đồng ý hẹn gặp hai anh quán cafe X để giao tiền Trên đường đến điểm hẹn, anh K anh M bị cơng an bắt trước vợ anh M kịp thời phát báo với quan chức việc Những phải chịu trách nhiệm pháp lí? A Ơng H, ông B, anh K anh M B Anh K anh M C Ơng H, ơng B, anh K vợ chồng anh M D Ơng H ơng B Câu 29 “Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ quyền ngang mặt gia đình”(Điều 19 Bình dẳng quyền nghĩa vụ vợ, chồng, Luật nhân gia đình năm sửa đổi, bổ sung năm ) thể đặc trưng pháp luật? A Tính quy phạm phổ biến B Tính xác định chặt chẽ mặt hình thức C Tính quyền lực, bắt buộc chung D Tính ý chí khách quan Câu 30: Ơng A mua hàng ông B không trả tiền đầy đủ thời hạn, phương thức thỏa thuận với ơng B Ơng A vi phạm Trang A Pháp luật Hình B Pháp luật Hành C Pháp luật Hình Hành D Pháp luật Dân Câu 31: Một người nông dân sử dụng b làm sức kéo vận chuyển nông sản cho thơng qua xe b Con b coi yếu tố trình sản xuất? A Tư liệu lao động B Công cụ lao động C Sức lao động D Đối tượng lao động Câu 32: Hành vi không nhường ghế xe buýt cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai hành vi vi phạm A pháp luật hành C pháp luật hình B pháp luật dân D chuẩn mực đạo đức Câu 33: Ông A người có thu nhập cao hàng năm ơng A chủ động đến quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân.Trông trường hợp ông A đã: A Sử dụng pháp luật B.Tuân thủ pháp luật C Thi hành pháp luật D Áp dụng pháp luật Câu 34 Ông B lừa chị C cách mượn chị triệu đồng đến ngày hẹn ông B không chịu trả cho chị C số tiền Chị C làm đơn kiện ông B t a Việc chị C kiện ông B hành vi A áp dụng pháp luật B.tuân thủ pháp luật C thi hành pháp luật D.sử dụng pháp luật Câu 35 Vợ chồng bình đẳng với việc chăm lo cơng việc gia đình nội dung bình đẳng quan hệ vợ chồng ? A Quan hệ nhân thân B Quan hệ tài sản C Quan hệ tinh thần D Quan hệ cha mẹ Câu 36: Giá trị xã hội hàng hóa xác định A Thời gian lao động cá biệt người sản xuất hàng hóa tốt B Thời gian lao động cá biệt người sản xuất nhiều hàng hóa tốt C Thời gian lao động hao phí bình qn người sản xuất hàng hóa D Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hóa Câu 37: Việc Toà án xét xử vụ án kinh tế nước ta không phụ thuộc vào người bị xét xử ai, có chức vụ gì, thể cơng dân bình đẳng A trách nhiệm kinh tế B quyền nghĩa vụ kinh doanh C trách nhiệm pháp lí D quyền nghĩa vụ trước pháp luật Câu 38: Sau nhận năm trăm triệu đồng tiền đặt hàng chị A chị B, với mong muốn chiếm đoạt số tiền trên, chị N nói với chồng tiền trúng xổ số hai vợ chồng quê mua đất làm trang trại Quá hạn giao hàng lâu, tìm gặp chị N nhiều lần không được, chị A chị B đến nhà dọa nạt, đập phá đồ đạc hành gây thương tích cho chị N Trong lúc mọingười tập trung cấp cứu cháu bé, chị A chị B lấy xe máy Honda SH chị N để siết nợ Những vi phạm pháp luật hình sự? A Chị A, chị B chồng chị N B Chị N, chị A chị B C Chị A chị D B Vợ chồng chị N, chị A chị B Câu 39: Trong văn sau, văn không thuộc hệ thống văn quy phạm pháp luật? A Quyết định B Thông tư C Quy chế D Nghị Câu 40: Đang học lớp V cha mẹ mua xe máy Exciter để học K bạn học lớp khuyên V không nên xe phân khối lớp đến trường M J lại khuyên V dùng xe Exciter học cho oai Hành vi không tuân thủ pháp luật? A Bạn V K B Bạn V, bạn M J C Mình bạn V D Bạn M J Trang -HẾT ĐÁP ÁN 1-B 11-A 21-B 31-A 2-D 12-A 22-C 32-D 3-C 13-C 23-C 33-C 4-A 14-B 24-B 34-D 5-B 15-A 25-D 35-A 6-C 16-D 26-C 36-D 7-A 17-B 27-B 37-C 8-D 18-B 28-A 38-B 9-D 19-A 29-A 39-C HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Câu 2: D Câu 3: C Câu 4: A Chị V xe đạp không quan sát bất ngờ băng qua đường va chạm với xe máy anh G lưu thông luật khiến hai bị ngã xây sát nhẹ Anh G đứng dậy lái xe Chị V thấy liền lao lên giữ anh G lại Thấy chị V có giữ anh G, anh M X lao vào đánh anh G nhầm anh G người có lỗi Chị V, anh M X phải chịu trách nhiệm pháp lí Câu 5: B Về giống nhau: Đều hoạt động có mục đích nhằm đưa pháp luật vào sống, trở thành hành vi hợp pháp người thực Từ tạo cho người có lối sống lành mạnh, tốt đẹp, giúp cho xã hội ngày văn minh phát triển Về khác nhau: Sử dụng pháp luật thực khơng thực tùy theo ý chí chủ thể C n hình thức c n lại buộc phải thực =>Điểm giống hình thức thực pháp luật hoạt động nhằm đưa quy định pháp luật trở thành hành vi hợp pháp Câu 6: C Câu 7: A Câu 8: D Câu 9: D -Là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp tội phạm, xâm phạm quy tắc quản lí nhà nước -Chế độ xử phạt chủ yếu đánh vào yếu tố vật chất, tinh thần người vi phạm (cảnh cáo, phạt tiền) =>G không c ntiềnđểmua quàtặngcho ngườiyêu nên đãchóttrộmcủabạn lớp trăm ngàn đồng Vậy G vi phạm hành Câu 10: A Câu 11: A Câu 12: A Câu 13: C Câu 14: B Câu 15: A Câu 16: D Câu 17: B Câu 18: B Trang 10-A 20-B 30-D 40-D Vi phạm hành chính: hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp tội phạm, xâm phạm quy tắc quản lí nhà nước Chế độ xử phạt chủ yếu đánh vào yếu tố vật chất, tinh thần người vi phạm ( cảnh cáo, phạt tiền) =>Anh K chở bạn gái đường va chạm với anh S ngược chiều Thấy anh G lấy điện thoại quay video, anh K chị T bỏ Anh K anh S phải chịu trách nhiệm hành Câu 19: A Câu 20: B Câu 21: B Cơng dân vi phạm hành trường hợp chạy xe vào đường cấm Câu 22: C Vì Vi phạm kỷ luật hành vi có lỗi chủ thể trái với quy chế, quy tắc xác lập trật tự nội quan, tổ chức, tức không thực kỷ luật lao động, học tập, công tác phục vụ đề nội quan, tổ chức =>Hành vi xâm phạm quy tắc kỉ luật lao động quan, trường học, doanh nghiệp vi phạm kỷ luật Câu 23: C Câu 24: B Vì Các đặc trưng pháp luật : tính quy phạm phổ biến, tính quyền lực tính bắt buộc chung, tính xác định chặt chẽ hình thức - Quy tắc xử => quy phạm pháp luật - Tính quy phạm bổ biến làm nên giá trị công bằng, bình đẳng trước pháp luật, điều kiện, hoàn cảnh định phải thực theo khuôn mẫu pháp luật quy định =>Là quy tắc xử chung, khuân mẫu chung áp dụng nhiều lần nhiều nơi tất người Đó nội dung tính quy phạm phổ biến Câu 25: D Vì quy luật giá trị quy luật kinh tế sản xuất lưu thơng hàng hóa, đâu có sản xuất trao đổi hàng hố có tồn phát huy tác dụng quy luật giá trị = >Quy luật kinh tế sản xuất trao đổi hàng hóa quy luật giá trị Câu 26: Giá trị sử dụng hàng h a cơng cụ vật chất thỏa mãn nhu cầu người, với phát triển khoa học, kỹ thuật giá trị sử dụng vật phát ngày phong phá đa dạng, giá trị sử dụng hàng hóa c n phạm trù vĩnh viễn =>Vậy Than đá lúc đầu dùng làm chất đốt, sau nhờ khoa học kỹ thuật phát triển nên than c n chế làm chất lọc nước, mặt nạ ph ng độc chất tẩy trắng, Sự phát triển khoa học kỹ thuật làm cho thuộc tính giá trị sử dụng than trở nên phong phú Câu 27: B Câu 28: A Phát ông B làm dấu giả quan hành Nhà nước theo đơn đặt hàng ơng H( H B sai làm dấu giả =>vi phạm pháp luật không tuân thủ pháp luật) sau bàn bạc, anh K anh M liên tục nhắn tin yêu cầu ông B phải nộp cho hai anh mười triệu đồng ( đe dọa người khác nên K M => vi phạm pháp luật) Lo sợ không đưa tiền bị anh K anh M tố cáo, ông B buộc phải đồng ý hẹn gặp hai anh cafe X để giao tiền Trên đường đến điểm hẹn, anh K anh M bị cơng an bắt Trang trước vợ anh M kịp thời phát báo với quan chức việc ( Vợ M thực pháp luật) Câu 29: A Câu 30: D Hành vi ông A vi phạm pháp luật dân hành vi trái pháp luật ( trả tiền không đầy đủ thời hạn ký kết với nhau), xâm hại tới tài sản ơng B =>Ơng A mua hàng ông B không trả tiền đầy đủ thời hạn, phương thức thỏa thuận với ơng B Ơng A vi phạm pháp luật Dân Câu 31: A -Tư liệu lao động vật hay hệ thống vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sức tác động người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thỏa mãn nhu cầu người -Tư liệu lao động gồm loại: +Công cụ lao động ( cày, cuốc máy móc, ) +Hệ thống bình chứa ( ống, thùng, hộp, +Kết cấu hạ tầng sản xuất ( đường xa, bến cảng, sân bay, =>Một người nông dân sử dụng b làm sức kéo vận chuyển nơng sản cho thơng qua xe b Con b coi yếu tố tư liệu lao động trình sản xuất Câu 32: D Câu 33: C Câu 34: D Câu 35: A Câu 36: D Câu 37: C Câu 38: B Sau nhận năm trăm triệu đồng tiền đặt hàng chị A chị B, với mong muốn chiếm đoạt số tiền trên, chị N nói với chồng tiền trúng xổ số hai vợ chồng quê mua đất làm trang trại Quá hạn giao hàng lâu, tìm gặp chị N nhiều lần khơng được(vợ chồng N vi phạm dân liên quan quan hệ tài sản), chị A chị B đến nhà dọa nạt, đập phá đồ đạc hành gây thương tích cho chị N ( phạm hình sự) Trong lúc người tập trung cấp cứu cháu bé, chị A chị B lấy xe máy Honda SH chị N để siết nợ =>Chị N, chị A chị B vi phạm pháp luật hình Câu 39: C Câu 40: D Đang học lớp V cha mẹ mua xe máy Exciter để học K bạn học lớp khuyên V không nên xe phân khối lớp đến trường M J lại khuyên V dùng xe Exciter học cho oai Hành vi Bạn M J không tuân thủ pháp luật ĐỀ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2020 MÔN GDCD Thời gian: 50 phút Câu Quyền nghĩa vụ công dân không bị phân biệt A dân tộc, giới tính, tơn giáo Trang B thu nhập, tuổi tác, địa vị C dân tộc, độ tuổi, giới tính D dân tộc, địa vị, giới tính, tôn giáo Câu Cảnh sát giao thông lập biên xử phạt người điều khiển xe máy chạy tốc độ thuộc hình thức thực pháp luật đây? A Thi hành pháp luật B Sử dụng pháp luật C Tuân thủ pháp luật D Áp dụng pháp luật Câu Cơ sở sản xuất kinh doanh áp dụng biện pháp bảo vệ môi trường thực pháp luật theo hình thức đây? A Áp dụng pháp luật B Sử dụng pháp luật C Tuân thủ pháp luật D Thi hành pháp luật Câu Việc xét xử vụ án kinh tế nước ta không phụ thuộc người ai, giữ chức vụ gì, thể cơng dân bình đẳng A nghĩa vụ pháp lí B trách nhiệm pháp lí C quyền kinh doanh D nghĩa vụ kinh doanh Câu Bình đẳng cha mẹ thể nội dung đây? A Ngược đãi cha mẹ B Lạm dụng sức lao động C Không tôn trọng ý kiến D Cha mẹ không phân biệt đối xử Câu Luật nhân gia đình năm qui định độ tuổi kết hôn A nam 22 tuổi trở lên, nữ 20 tuổi trở lên B nam 19 tuổi trở lên , nữ 18 tuổi trở lên C nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên D nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên Câu Trong hành vi sau đây, hành vi thuộc loại vi phạm hành chính? A Bn bán hàng hóa lấn chiếm lề đường B Phóng nhanh, vượt ẩu gây tai nạn chết người C Học sinh nghỉ học 45 ngày năm học D Lợi dụng chức vụ chiếm đoạt số tiền lớn nhà nước Câu Trong yếu tố tư liệu lao động, yếu tố quan trọng nhất? A Tư liệu sản xuất B Kết cấu hạ tầng C Công cụ lao động D Hệ thống bình chứa Câu Ơng B trồng cam để bán lấy tiền dùng tiền mua gạo Vậy tiền thực chức A Thước đo giá trị Trang ...T SÁCH LUY N THI 40 Đ THI TH THPT QU C GIA 2020 MÔN GIÁO D C CÔNG DÂN CÓ ? ?ÁN ÁN VÀ GI I CHI TI T ĐỀ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2020 MÔN GDCD Thời gian: 50 phút Câu 1: Nghỉ cuối... pháp luật ĐỀ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2020 MÔN GDCD Thời gian: 50 phút Câu Quyền nghĩa vụ công dân không bị phân biệt A dân tộc, giới tính, tơn giáo Trang B thu nhập, tuổi tác, địa vị C dân tộc,... 29 C 39 D 10 D 20 A 30 A 40 C ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2020 MÔN GDCD Thời gian: 50 phút Câu 1: Việc nhà nước có sách học bổng ưu tiên học sinh người dân tộc thi? ??u số vào trường chuyên nghiệp,

Ngày đăng: 27/06/2021, 10:19

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan