(Sáng kiến kinh nghiệm) nâng cao kỹ năng giải bài tập PEPTIT dành cho học sinh lớp 12 ôn thi THPT quốc gia

23 18 0
(Sáng kiến kinh nghiệm) nâng cao kỹ năng giải bài tập PEPTIT dành cho học sinh lớp 12 ôn thi THPT quốc gia

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HÀM RỒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT HÀM RỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MƠN HĨA HỌC SÁNG KIẾN NGHIỆM "NÂNG CAO KỸ NĂNG GIẢI BÀIKINH TẬP CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA NHẸ ANCOL ĐƠN CHỨC BẬC I TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG" NÂNG CAO KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP PEPTIT DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 12 ÔN THI THPT QUỐC GIA Người thực hiện: Lê Thị Lan Hương Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc mơn: Hóa học Người viết: Lê Thị Lan Hương Tổ: Hố – Sinh – Cơng nghệ Tháng 5/2012 MỤC LỤC Đặt vấn đề 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu Nội dung HÓA - NĂM 2018 2.1 Cơ sở lý luận vấnTHANH đề Trang 3 3 5 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài………………………………………………………… 1.2 Mục đích nghiên cứu…………………………………………………… 1.3 Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………… 1.4 Phương pháp nghiên cứu………………………………………………… 1.5 Những điểm sáng kiến kinh nghiệm… ……………………… 1 2 NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm……………………………… 2.1.1 Phân tử amino axit …………………………………………………… 2.1.2 Phân tử peptit………………………………………………………… 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng SKKN ……………………… 2.3 Giải pháp tổ chức thực hiện………………………………………… 2.3.1 Giải pháp……………………………………………………………… 2.3.2 Tổ chức thực hiện……………………………………………………… 2.3.3 Nội dung thực hiện…………………………………………………… 2.4 Đánh giá hiệu sáng kiến kinh nghiệm……………………… 17 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận………………………………………………………………… 3.2 Kiến nghị………………………………………………………………… 20 20 MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài Qua số năm dạy học mơn Hóa học trường Trung học phổ thơng, luyện thi cho học sinh kì thi tuyển sinh vào đại học, nhận thấy tập peptit hay thường mức độ vận dụng cao, nhiều thầy cô học sinh ý Những peptit thường có nhiều cách giải Mỗi học sinh, giải xong peptit thường có cảm giác thành tựu Khi học sinh trao đổi với nhau, cách đặt ẩn có khía cạnh khó riêng bộc lộ ưu - nhược điểm Tạo nên vẻ đẹp tiềm ẩn hấp dẫn peptit Đây loại tập cốt yếu kì thi Trong học tập hoá học, việc nhận đặc điểm dạng tập có ý nghĩa quan trọng Thông qua giải tập, giúp học sinh rèn luyện tính tích cực, trí thơng minh, sáng tạo, khả quan sát, bồi dưỡng hứng thú nâng cao kỹ giải tập dạng tương ứng Đó mục tiêu giáo dục Trong thực tế nay, giảng dạy dạng tập peptit, có nhiều học sinh cịn lúng túng nhận dạng, đặc biệt chưa sử dụng thành thạo định luật bảo tồn Vì vậy, luyện thi đại học, tơi mong muốn có tài liệu nói đầy đủ cách hệ thống dạng tập Qua q trình giảng dạy, tơi tích luỹ số đặc điểm tập peptit Việc xác định dạng bài, đặc điểm cụ thể dạng tỏ có nhiều ưu điểm Trong trường hợp này, học sinh tiết kiệm nhiều thời gian để có kết Chính vậy, tơi mạnh dạn sưu tầm, tham khảo tài liệu từ đồng nghiệp tự rút kinh nghiệm giảng dạy, để đưa phương pháp giải số dạng tập peptit, dành cho học sinh lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia, làm tài liệu phục vụ cho việc dạy học thân Đồng thời góp phần nhỏ cho đồng nghiệp hết giúp em học sinh linh hoạt, tự tin giải loại tập Vì vậy, tơi chọn đề tài: ”Nâng cao kỹ giải tập peptit dành cho học sinh lớp 12 ôn thi THPT Quốc Gia” 1.2 Mục đích nghiên cứu Tơi nghiên cứu vấn đề nhằm phân dạng tập peptit từ dễ đến khó, sở học lí thuyết làm hết tập sách giáo khoa Giúp học sinh khơng nhận dạng mà cịn rèn luyện nâng cao kỹ giải tập peptit 1.3 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu đặc điểm tập peptit thường đốt cháy thủy phân Dựa định luật bảo toàn: Bảo toàn nguyên tố, bảo toàn electron quan trọng bảo tồn khối lượng Từ đó, phân dạng; kèm theo số cách giải ngắn gọn, dễ hiểu nhằm đạt mục tiêu giáo dục 1.4 Phương pháp nghiên cứu Qua việc thu thập tài liệu tập peptit, phân dạng Kết hợp tìm hiểu đối tượng học sinh, đặt mục tiêu cần đạt cho học sinh sau áp dụng đề tài Mặt khác, dùng mẫu trắng lớp 12C7 không áp dụng đề tài để làm đối chứng Trên sơ kết nhận thức học sinh thông qua kiểm tra, thống kê, tổng hợp để xác định hiệu sử dụng đề tài Đánh giá nghiêm túc chất lượng đề tài, nhận rõ ưu điểm nhược điểm, khắc phục nhược điểm phát huy ưu điểm Sau đó, bổ sung cho lớp 12C7, để nâng cao kỹ giải tập peptit Với sở lí thuyết sẵn có phần tập peptit, tơi hồn thiện đề tài nghiên cứu để nâng cao kỹ giải tập peptit 1.5 Những điểm sáng kiến kinh nghiệm Dựa vào đặc điểm đề bài, cách phân loại, giúp học sinh dễ nhận dạng xác định cách giải phù hợp Đưa cách giải cho học sinh rèn luyện, hướng dẫn học sinh nhận ưu điểm, nhược điểm cách giải Giúp học sinh nhận thức cách giải phù hợp cho kiểu đề sở thích riêng em Từ đó, rút ngắn thời gian làm đạt yêu cầu: làm tập peptit mức độ vận dụng cao với thời gian ngắn 2 NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm 2.1.1 Phân tử amino axit a Phân tử amino axit có nhóm - NH2, nhóm - COOH, no, mạch hở - Công thức phân tử: CnH2n +1NO2 - Công thức cấu tạo: H2N - CH - COOH CxH2x+1 - Với n = → glyxin (M = 75) n = → alanin (M = 89) n = → valin (M = 117) b Phân tử amino axit có nhóm - NH2 nhóm - COOH - Lysin: H2N -[CH2]4 - CH - COOH (C6H14N2O2), M = 146 NH2 - Axit glutamic: HOOC -[CH2]2 - CH - COOH (C5H9NO4), M = 147 [11] NH 2.1.2 Phân tử peptit - Peptit: (aa)n - Phản ứng thủy phân: (aa)n + (n -1) H2O + nHCl → n muối (aa)n + n NaOH → n muối + H2O - Nếu phân tử peptit có amino axit lysin hay axit glutamic hệ số phản ứng theo lysin hay axit glutamic 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Khi dạy phần tập peptit theo chuẩn kiến thức, sách giáo khoa sách giáo viên, kết hợp tập sách giáo khoa sách tập thấy kết thu chưa đạt mong muốn: Đa số học sinh không giải câu hỏi peptit mức độ vận dụng cao đề thi THPT Quốc gia Trong thực tế giảng dạy lớp 12, lớp khơng hồn tồn đồng chất lượng Tôi khắc phục cách tăng thời gian, kèm cặp em cho đạt tương đối đồng nhận thức lí thuyết tập 2.3 Giải pháp tổ chức thực 2.3.1 Giải pháp Tôi dùng tiết dạy bồi dưỡng để khai thác loại phản ứng theo thứ tự: phân dạng tập, nhấn mạnh đặc điểm loại tập, ví dụ tương ứng, tập tự giải sau kiểm tra TNKQ tương ứng để đánh giá kết dạy học 2.3.2 Tổ chức thực - Đối tượng thực hiện: học sinh lớp 12C4, 12C5, 12C6, 12C7 trực tiếp giảng dạy - Phương pháp thực hiện: chọn lớp 12C4, 12C5, 12C6 để dạy khai thác theo giải pháp trên; cịn lớp 12C7 khơng - Thời gian thực hiện: tiết 15 đến tiết 20, chương phân phối chương trình hóa học lớp 12 tiết bồi dưỡng tuần 2.3.3 Nội dung thực Dạng 1: Tìm lượng chất (hay gặp nhất): với peptit tạo nên từ aminoaxit no, mạch hở, nhóm -COOH, nhóm -NH2 (glyxin, alanin, valin…) Phương pháp: Nhận xét: Do peptit tạo nên từ aminoaxit no, mạch hở, nhóm -COOH, nhóm -NH2 (glyxin, alanin, valin…) nên dạng mức độ vận dụng cao dễ giải Dạng có nhiều cách làm, cách đặt theo gốc axyl, đồng đẳng hóa, quy đổi đipeptit, quy đổi liên kết peptit… Tuy nhiên, tùy theo cảm nhận học sinh mà em có cách giải phù hợp Tạo nên vẻ đẹp peptit hay khó a Các ví dụ dạng Ví dụ 1: Cho hỗn hợp E gồm peptit mạch hở: đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z có tỉ lệ mol tương ứng : : Cho lượng E phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu 0,25 mol muối glyxin, 0,2 mol muối alanin 0,1 mol muối valin Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu tổng khối lượng CO2 H2O 39,14 gam Giá trị m A 16,78 B 25,08 C 20,17 D 22,64 [3] Giải: Nhận dạng: “…mạch hở,…thu 0,25 mol muối glyxin, 0,2 mol muối alanin 0,1 mol muối valin.” Nên thuộc dạng Cách 1: Theo cách đặt gốc axyl H2O Gọi x tỉ lệ hỗn hợp E đầu sau Ta có: E CnH2n - NO : 0,55x mol; n = 32/11; H 2O : 0,2x mol ( nE = 0,1x + 0,05x + 0,05x = nH 2O) Do: nCO2 = 0,55nx = 1,6x nH2O = 0,2x + (32/11 - 0,5).0,55x = 1,525x Nên: 39,14 = 44.1,6n + 18.1,525x → x = 0,4 mol Ta có: mE = 0,55.0,4.(14n + 29) + 0,2.0,4.18 = 16,78 gam Chọn: 16,78 gam Cách 2: Theo cách quy đổi liên kết peptit Gọi: E CO NH : 0,55x mol CH2 : 1,05x mol (1,05x = 0,25x.2 + 0,2x.3 + 0,1x.5 - 0,55x) H 2O : 0,2x mol ( nE = nH2O = 0,2x) Sản phẩm cháy: nCO2 = 0,55x + 1,05x = 1,6x; nH 2O = 0,275x + 1,05x + 0,2x = 1,525x Do: mCO2 + mH2O = 1,6x.44 + 1,525x.18 = 39,14 → x = 0,4 Ta có: mE = 43.0,55.0,4 + 14.1,05.0,4 + 18.0,2.0,4 = 16,78 Chọn: 16,78 gam Cách 3: Theo cách quy đổi đipeptit Gọi: E CnH2nN2O3: 0,275x mol; n = 64/11 nH2O : 0,2x - 0,275x = - 0,075x mol Ta có: nCO2 = 0,275x.64/11 = 1,6x mol nH2O = 0,275x.64/11 - 0,075x = 1,525x mol Do: mCO2 + mH2O = 1,6x.44 + 1,525x.18 = 39,14 → x = 0,4 Ta có: mE = (14.64/11 + 76).0,275.0,4 - 0,075.0,4.18 = 16,78 Chọn: 16,78 gam Cách 4: Theo cách đồng đẳng hóa Gọi: E C2H3NO: 0,55x mol CH2 : 0,5x mol H2O : 0,2x mol ( nE = nH2O = x) Ta có: nCO2 = 0,55x.2 + 0,5x = 1,6x mol nH2O = 0,55x.1,5 + 0,5x + 0,2x = 1,525x mol Do: mCO2 + mH2O = 1,6x.44 + 1,525x.18 = 39,14 → x = 0,4 Ta có: mE = 57.0,55.0,4 + 14.0,5.0,4 + 18.0,2.0,4 = 16,78 Chọn: 16,78 gam Ví dụ 2: Chia m gam hỗn hợp T gồm peptit mạch hở thành hai phần Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu N2, CO2 7,02 gam H2O Thủy phân hoàn toàn phần hai, thu hỗn hợp X gồm alanin, glyxin, valin Cho X vào 200 ml dung dịch chứa NaOH 0,5M KOH 0,6M, thu dung dịch Y chứa 20,66 gam chất tan Để tác dụng vừa đủ với Y cần 360 ml dung dịch HCl 1M Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 21,32 B 24,20 C 24,92 D 19,88 [3] Giải: Nhận dạng: “Thủy phân hoàn toàn phần hai, thu hỗn hợp X gồm alanin, glyxin, valin.” Nên thuộc dạng Xét phần: naa = 0,36 - 0,22 = 0,14 mol Cách 1: Theo cách đặt gốc axyl H2O Ta có: T/2 CnH2n - NO : 0,14 mol H 2O : x mol Xét phần 1: nH2O = 0,39 = (n - 0,5) 0,14 + x → 0,46 = 0,14n + x (1) Xét phần 2: 20,66 = (14n +29),0,14 + 0,1.40 + 0,12.56 → n = Từ (1): x = 0,04 → mT = 2.[0,14.(14.3 +29) + 18.0,04] = 21,32 gam Chọn: 21,32 gam Cách 2: Theo cách quy đổi liên kết peptit Gọi: T/2 CO NH : 0,14 mol CH2 : x mol H2O : y mol Xét phần 1: nH2O = 0,39 = 0,07 + x + y → x + y = 0,32 (1) Xét phần 2: 20,66 = 43.0,14 + 14x + 0,1.40 + 0,12.56 → x = 0,28 Từ (1): y = 0,04 → mT = 2.(0,14.43 + 14.0,28 + 18.0,04) = 21,32 gam Chọn: 21,32 gam Cách 3: Theo cách quy đổi đipeptit Gọi: T/2 CnH2nN2O3: 0,07 mol nH2O : x mol Xét phần 1: nH2O = 0,07.n + x = 0,39 (1) Xét phần 2: 20,66 = (14n + 76 - 18).0,07 + 0,1.40 + 0,12.56 → n = Từ (1) : x = - 0,03 → mT = 2.(0,07.160 - 0,03.18) = 21,32 gam Chọn: 21,32 gam Cách 4: Theo cách đồng đẳng hóa Gọi: T/2 C2H3NO: 0,14 mol CH2 : x mol H2O : y mol Xét phần 1: nH2O = 1,5.0,14 + x + y = 0,39 → x + y = 0,18 (1) Xét phần 2: 20,66 = 57.0,14 + 14x + 0,1.40 + 0,12.56 → x = 0,14 Từ (1) : y = 0,04 → mT = 2.(57.0,14 + 14.0,14 + 18.0,04) = 21,32 gam Chọn: 21,32 gam Ví dụ 3: Cho đipeptxit X, hexapeptit Y mạch hở tạo từ amino axit no, mạch hở phân tử có nhóm -NH nhóm -COOH Cho 13,2 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl dư, làm khô cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu 22,3 gam chất rắn Khi đốt hồn tồn 0,1 mol Y cần a mol O2 (sản phẩm cháy thu gồm CO2, H2O, N2) Giá trị a A 1,25 B 1,35 C 0,975 D 2,25 [6] Giải: Nhận dạng: “đipeptxit X, hexapeptit Y mạch hở tạo từ amino axit no, mạch hở phân tử có nhóm -NH nhóm COOH.” Nên thuộc dạng Cách 1: Theo cách đặt gốc axyl H2O Gọi: X CnH2n - NO : 2x mol H 2O : x mol ( nX = nH2O = x) Do: nH2Opư = x mol; nHClpư = 2x mol Nên: 18x + 73x = 22,3 - 13,2 → x = 0,1 mol Mặt khác: mX = 13,2 = (14n + 29).0,2 + 18.0,1 → n = (mắt xích glyxin) Y là: C2H3NO : 0,6 mol → 1,2 mol CO2; 0,9 mol H2O H 2O : 0,1 mol Bảo toàn O: nO2 = 1,2 + 0,9/2 - 0,3 = 1,35 mol Chọn: 1,35 mol Cách 2: Theo cách quy đổi liên kết peptit Gọi: X CO NH : 2x mol CH2 : y mol H2O : x mol ( nX = nH2O = x) Do: nH2Opư = x mol; nHClpư = 2x mol Nên: 13,2 = 86x + 14y + 18x → x = 0,1 22,3 = 13,2 + 18x + 73x y = 0,2 = 2x → mắt xích glyxin Y CO NH : 0,6 mol CH2 : 0,6 mol → 1,2 mol CO2; 0,9 mol H2O H2O : 0,1 mol Bảo toàn O: nO2 = 1,2 + 0,9/2 - 0,3 = 1,35 mol Chọn: 1,35 mol Cách 3: Theo cách quy đổi đipeptit Gọi: X CnH2nN2O3: x mol; nH2Opư = x mol; nHClpư = 2x mol Ta có: 13,2 = 14nx + 76x → x = 0,1 22,3 = 13,2 + 18x + 73x nx = 0,4 → n = → mắt xích glyxin Y là: C4H6N2O3 : 0,3 mol → 1,2 mol CO2; 0,9 mol H2O H 2O : - 0,2 mol Bảo toàn O: nO2 = 1,2 + 0,9/2 - 0,3 = 1,35 mol Chọn: 1,35 mol Cách 4: Theo cách đồng đẳng hóa Gọi: X C2H3NO: 2x mol CH2 : y mol H2O : x mol ( nX = nH2O = x) Do: nH2Opư = x mol; nHClpư = 2x mol Nên: 13,2 = 57.2x + 14y + 18x → x = 0,1 22,3 = 13,2 + 18x + 73x y=0 → mắt xích glyxin Y C2H3NO: 0,6 mol → 1,2 mol CO2; 0,9 mol H2O H2O : 0,1 mol Bảo toàn O: nO2 = 1,2 + 0,9/2 - 0,3 = 1,35 mol Chọn: 1,35 mol b Bài tập rèn luyện dạng Bài 1: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa số peptit mạch hở dung dịch NaOH vừa đủ, thu 151,2 gam muối natri amino axit Gly, Ala Val Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thấy hết 107,52 lít oxi (đktc), thu 64,8 gam H2O Giá trị m A 51,2 B 50,4 C 102,4 D 100,05 [7] Bài 2: Thủy phân tetrapeptit X mạch hở thu hỗn hợp α-amino axit (no, mạch hở, phân tử chứa nhóm −NH2 nhóm −COOH) Mặt khác, đốt cháy hồn tồn m gam X CuO dư, đun nóng thấy khối lượng CuO giảm 3,84 gam Cho hỗn hợp khí sau phản ứng vào dung dịch NaOH đặc, dư thấy 448 ml khí N2 (đktc) Thủy phân hoàn toàn m gam X dung dịch HCl dư, đun nóng thu muối có khối lượng A 5,12 B 4,74 C 4,84 D 4,52 [10] Bài 3: Cho hỗn hợp X gồm tetrapeptit tripeptit Để thủy phân hoàn toàn 50,36 gam X cần dung dịch chứa 0,76 mol NaOH, sau phản ứng hoàn toàn cô cạn thu 76,8 gam hỗn hợp muối gồm a mol muối glyxin b mol muối alanin Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 0,11 mol X O dư thu m gam CO2 Giá trị m A 76,56 B 16,72 C 38,28 D 19,14 [9] Dạng 2: Tìm thành phần hợp chất (khó dài dạng 1): với peptit tạo nên từ aminoaxit no, mạch hở, nhóm -COOH, nhóm -NH (glyxin, alanin, valin…) Phương pháp: Nhận xét: Do peptit tạo nên từ aminoaxit no, mạch hở, nhóm -COOH, nhóm -NH2 (glyxin, alanin, valin…) nên dạng mức độ vận dụng cao với bước giải cụ thể: Bước 1: Tìm mắt xích amino axit Bước 2: Tìm số lượng loại mắt xích peptit Do peptit tạo nên từ aminoaxit no, mạch hở, nhóm - COOH, nhóm -NH2 (glyxin, alanin, valin…) nên dạng có nhiều cách làm, cách đặt theo gốc axyl, đặt theo đồng đẳng hóa, quy đổi đipeptit, quy đổi liên kết peptit… a Các ví dụ dạng Ví dụ 1: Cho hỗn hợp Z gồm peptit mạch hở X amino axit Y (M X > 4MY) với tỉ lệ mol tương ứng : Cho m gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu dung dịch T chứa (m + 12,24) gam hỗn hợp muối natri glyxin alanin Dung dịch T phản ứng tối đa với 360 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch chứa 63,72 gam hỗn hợp muối Các phản ứng xảy hoàn toàn Kết luận sau ? A Phần trăm khối lượng nitơ Y 15,73% B Số liên kết peptit phân tử X C Tỉ lệ số gốc Gly : Ala phân tử X : D Phần trăm khối lượng nitơ X 20,29% [1] Giải: Nhận dạng: “…hỗn hợp muối natri glyxin alanin…Kết luận sau ?” Nên thuộc dạng Cách 1: Theo cách đặt gốc axyl H2O nHCl = 0,72 mol → naa = 0,36 mol Ta có: Z CnH2n - NO : 0,36 mol ( → CnH2n +2 NO2Cl) H 2O : x mol ( nZ = nX + nY = x = nH2O; nX = nY ) Do: ∆m = 12,24 = 0,36.40 - 18x → x = 0,12 → nX = nY = 0,06 mol 63,72 = 0,36.58,5 + (14n + 83,5).0,36 → n = 2,5 → n gly = nala = 0,18 mol Với nX = 0,06 mol naa(Y) = 0,30 mol; nY = 0,06 mol → Số mắt xích X = 0,30/0,06 = (Số liên kết peptit phân tử X 4) - TH1: - Nếu Y alanin 0,06 mol X có 0,12 mol alanin 0,18 mol glyxin hay X: (gly)3(ala)2; Mx = 331 < 4.89 → loại - TH2: - Nếu Y glyxin 0,06 mol X có 0,18 mol alanin 0,12 mol glyxin hay X: (gly)2(ala)3; Mx = 345 > 4.75 → thỏa mãn; %mN(X) = 20,29 % Chọn: %mN(X) = 20,29 % Cách 2: Theo cách quy đổi liên kết peptit Gọi: Z CO NH : 0,36 mol (→ H2N - COONa → ClH3N - COOH + NaCl) CH2 : x mol H2O : y mol ( nZ = nH2O = y) Ta có: ∆m = 12,24 = 0,36.40 - 18y → y = 0,12 → nX = nY = 0,06 mol 63,72 = 0,36.58,5 + 97,5.0,36 + 14x → x = 0,54 mol → nC = 0,36 + 0,54 = 0,9 mol; C X, Y = 2,5 → ngly = nala = 0,18 mol Với nX = 0,06 mol naa(Y) = 0,30 mol; nY = 0,06 mol → Số mắt xích X = 0,30/0,06 = (Số liên kết peptit phân tử X 4) - TH1: - Nếu Y alanin 0,06 mol X có 0,12 mol alanin 0,18 mol glyxin hay X: (gly)3(ala)2; Mx = 331 < 4.89 → loại - TH2: - Nếu Y glyxin 0,06 mol X có 0,18 mol alanin 0,12 mol glyxin hay X: (gly)2(ala)3; Mx = 345 > 4.75 → thỏa mãn; %mN(X) = 20,29 % Chọn: %mN(X) = 20,29 % Cách 3: Theo cách quy đổi đipeptit Gọi: Z CnH2nN2O3: 0,18 mol (CnH2nN2O3 +H2O +2HCl → CnH2n + N2O4Cl2) nH2O : x - 0,18 (nZ = x = nH2O(Z)) Ta có: ∆m = 12,24 = 0,36.40 - 18x → x = 0,12 → nX = nY = 0,06 mol 63,72 = 0,36.58,5 + (14n + 167).0,18 → n = → C X, Y = n/2 = 2,5 → ngly = nala = 0,18 mol Với nX = 0,06 mol naa(Y) = 0,30 mol; nY = 0,06 mol → Số mắt xích X = 0,30/0,06 = (Số liên kết peptit phân tử X 4) - TH1: - Nếu Y alanin 0,06 mol X có 0,12 mol alanin 0,18 mol glyxin hay X: (gly)3(ala)2; Mx = 331 < 4.89 → loại - TH2: - Nếu Y glyxin 0,06 mol X có 0,18 mol alanin 0,12 mol glyxin hay X: (gly)2(ala)3; Mx = 345 > 4.75 → thỏa mãn; %mN(X) = 20,29 % Chọn: %mN(X) = 20,29 % Cách 4: Theo cách đồng đẳng hóa Gọi: Z C2H3NO: 0,36 mol (C2H3NO + H2O + HCl → C2H6NO2Cl) CH2 : x mol H2O : y mol ( nZ = nH2O = y) Ta có: ∆m = 12,24 = 0,36.40 - 18y → y = 0,12 → nX = nY = 0,06 mol 63,72 = 0,36.58,5 + 14x + 111,5.0,36 → x = 0,18 mol → nC = 0,36.2 + 0,18 = 0,9 → CX, Y = 0,9/0,36 = 2,5 → ngly = nala = 0,18 mol Với nX = 0,06 mol naa(Y) = 0,30 mol; nY = 0,06 mol → Số mắt xích X = 0,30/0,06 = (Số liên kết peptit phân tử X 4) - TH1: - Nếu Y alanin 0,06 mol X có 0,12 mol alanin 0,18 mol glyxin hay X: (gly)3(ala)2; Mx = 331 < 4.89 → loại - TH2: - Nếu Y glyxin 0,06 mol X có 0,18 mol alanin 0,12 mol glyxin hay X: (gly)2(ala)3; Mx = 345 > 4.75 → thỏa mãn; %mN(X) = 20,29 % Chọn: %mN(X) = 20,29 % Ví dụ 2: Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm tetrapeptit A pentapeptit B (A B có mạch hở, chứa đồng thời gốc Glyxin Alanin phân tử) lượng dung dịch NaOH vừa đủ Cô cạn dung dịch thu (m + 15,8) gam hỗn hợp muối Đốt cháy toàn lượng muối sinh lượng oxi vừa đủ, thu Na2CO3 hỗn hợp Y gồm CO2, H2O N2 Dẫn Y qua bình đựng dung dịch NaOH đặc dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 56,04 gam so với ban đầu có 4,928 lít khí (đktc) khỏi bình Xem N không bị nước hấp thụ, phản ứng xảy hoàn toàn Thành phần phần trăm khối lượng B hỗn hợp X là: A 35,37% B 58,92% C 46,94% D 50,92% [2] Giải: Nhận dạng: “…chứa đồng thời gốc Glyxin Alanin phân tử…Thành phần phần trăm khối lượng B hỗn hợp X là: ” Nên thuộc dạng Cách 1: Theo cách đặt gốc axyl H2O Do nN2 = 0,22 mol nên naa = 0,44 mol Ta có: X CnH2n - NO : 0,44 mol CnH2n - NO + NaOH → CnH2nNO2Na H 2O : x mol ( nX = x = nH2O) - Do: 15,8 = 0,44.40 -18x nên x =0,1 mol; naa = 0,44 mol → số aminoaxitA,B = 0,44/0,1 = 4,4 → nA = 0,06 mol; nB = 0,04 mol - Do nNa2CO3 = 0,22 nên nCO2 = 0,44.n - 0,22; nH2O = 0,44.n Ta có: 56,04 = 44.(0,44n - 0,22) + 18.0,44.n → n = 53/22 → ngly = 0,26 mol; nala = 0,18 mol Gọi: A: (gly)x1(ala)y1; x1 + y1 = 4; nA = 0,06 mol (x1, y1 ϵ N; x1, y1 ≤ 4) B: (gly)x2(ala)y2; x2 + y2 = 5; nB = 0,04 mol (x2, y2 ϵ N; x2, y2 ≤ 5) Ta có: 0,06.x1 + 0,04.x2 = 0,26 hay 3.x1 + 2.x2 = 13 → x1 = 3; x2 = 2; → y1 = 1; y2 = Vậy: B (gly)2(ala)3 hay MB = 345 g/mol; mB = 13,8 gam mX = (14.53/22 + 29).0,44 + 0,1.18 = 29,4 gam → %mB = 46,94% Chọn: 46,94 gam Cách 2: Theo cách quy đổi liên kết peptit Do nN2 = 0,22 mol nên naa = 0,44 mol Gọi: X CO NH : 0,44 mol → H2N - COONa CH2 : x mol H2O : y mol ( nX = nH2O = y) - Do: 15,8 = 0,44.40 -18y nên y =0,1 mol; naa = 0,44 mol → số aminoaxitA,B = 0,44/0,1 = 4,4 → nA = 0,06 mol; nB = 0,04 mol - Do nNa2CO3 = 0,22 nên nCO2 = 0,44 - 0,22 + x = x + 0,22 nH2O = 0,44 + x Ta có: 56,04 = 44.(x + 0,22) + 18.(0,44 + x)→ x = 0,62 → nC (X) = 0,44 + 0,62 = 1,06 → ngly = 0,26 mol; nala = 0,18 mol Gọi: A: (gly)x1(ala)y1; x1 + y1 = 4; nA = 0,06 mol (x1, y1 ϵ N; x1, y1 ≤ 4) B: (gly)x2(ala)y2; x2 + y2 = 5; nB = 0,04 mol (x2, y2 ϵ N; x2, y2 ≤ 5) Ta có: 0,06.x1 + 0,04.x2 = 0,26 hay 3.x1 + 2.x2 = 13 → x1 = 3; x2 = 2; → y1 = 1; y2 = Vậy: B (gly)2(ala)3 hay MB = 345 g/mol; mB = 13,8 gam mX = (14.53/22 + 29).0,44 + 0,1.18 = 29,4 gam → %mB = 46,94% Chọn: 46,94 gam Cách 3: Theo cách quy đổi đipeptit Do nN2 = 0,22 mol nên naa = 0,44 mol Gọi:X CnH2nN2O3: 0,22 mol CnH2nN2O3 + 2NaOH - 1H2O → CnH2nN2O4Na2 nH2O : (x - 0,22) mol ( nX = x = nH2O(X)) - Do: 15,8 = 0,44.40 -18x nên x =0,1 mol; naa = 0,44 mol → số aminoaxitA,B = 0,44/0,1 = 4,4 → nA = 0,06 mol; nB = 0,04 mol - Do nNa2CO3 = 0,22; nên nCO2 = 0,22n - 0,22; nH2O = 0,22.n Ta có: 56,04 = 44.(x + 0,22) + 18.(0,44 + x)→ x = 0,62 → nC (X) = 0,44 + 0,62 = 1,06 → ngly = 0,26 mol; nala = 0,18 mol Gọi: A: (gly)x1(ala)y1; x1 + y1 = 4; nA = 0,06 mol (x1, y1 ϵ N; x1, y1 ≤ 4) B: (gly)x2(ala)y2; x2 + y2 = 5; nB = 0,04 mol (x2, y2 ϵ N; x2, y2 ≤ 5) Ta có: 0,06.x1 + 0,04.x2 = 0,26 hay 3.x1 + 2.x2 = 13 → x1 = 3; x2 = 2; → y1 = 1; y2 = Vậy: B (gly)2(ala)3 hay MB = 345 g/mol; mB = 13,8 gam mX = (14.53/22 + 29).0,44 + 0,1.18 = 29,4 gam → %mB = 46,94% Chọn: 46,94 gam Cách 4: Theo cách đồng đẳng hóa Do nN2 = 0,22 mol nên naa = 0,44 mol Gọi: X C2H3NO: 0,44 mol; C2H3NO + NaOH → C2H4NO2Na CH2 : x mol H2O : y mol ( nX = nH2O = y) - Do: 15,8 = 0,44.40 -18y nên y =0,1 mol; naa = 0,44 mol → số aminoaxitA,B = 0,44/0,1 = 4,4 → nA = 0,06 mol; nB = 0,04 mol - Do nNa2CO3 = 0,22; nên nCO2 = 0,88 - 0,22 + x = 0,66 + x; nH2O = 0,88 + x Ta có: 56,04 = 44.(x + 0,66) + 18.(0,88 + x) → x = 0,18 → nC (X) = 0,88 + 0,18 = 1,06 → ngly = 0,26 mol; nala = 0,18 mol Gọi: A: (gly)x1(ala)y1; x1 + y1 = 4; nA = 0,06 mol (x1, y1 ϵ N; x1, y1 ≤ 4) B: (gly)x2(ala)y2; x2 + y2 = 5; nB = 0,04 mol (x2, y2 ϵ N; x2, y2 ≤ 5) Ta có: 0,06.x1 + 0,04.x2 = 0,26 hay 3.x1 + 2.x2 = 13 → x1 = 3; x2 = 2; → y1 = 1; y2 = Vậy: B (gly)2(ala)3 hay MB = 345 g/mol; mB = 13,8 gam mX = (14.53/22 + 29).0,44 + 0,1.18 = 29,4 gam → %mB = 46,94% Ví dụ 3: Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở T 1, T2 (T1 T2 liên kết peptit, tạo thành từ X, Y hai amino axit có dạng H 2NCnH2n-COOH; MX < MY) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch chứa 0,42 mol muối X 0,14 mol muối Y Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam T cần vừa đủ 0,63 mol O2 Phân tử khối T1 A 387 B 303 C 359 D 402 [3] Giải: Nhận dạng: “…đều tạo thành từ X, Y hai amino axit có dạng H2N- CnH2n-COOH … Phân tử khối T1 là” Nên thuộc dạng Cách 1: Theo cách đặt gốc axyl H2O Do naa = 0,56 mol, nT = 0,1 mol nên số mắt xích trung bình = 5,6 → T1: (aa)5, T2: (aa)6; nT1 = 0,04 mol; nT2 = 0,06 mol Gọi x tỉ lệ 13,2 gam 0,1 mol hỗn hợp T Gọi: T CnH2n - NO : 0,56x mol H 2O : 0,1x mol (nT = 0,1x = nH2O) Ta có: mT = 13,2 = (14n + 29).0,56x + 1,8x = 7,84nx + 18,04x (1) nO2 = 0,63 = 0,56nx + (n - 0,5).0,28x - 0,28x = 0,84nx - 0,42x (2) Từ (1) (2), ta có: x = 1/3; nx = 11/12 hay n = 2,75 → X glyxin C Y = (2,75.0,56 - 2.0,42)/0,14 = → Y valin Gọi: T1: (gly)x1(val)y1; x1 + y1 = 5; nA = 0,04 mol (x1, y1 ϵ N; x1, y1 ≤ 5) T2: (gly)x2(val)y2; x2 + y2 = 6; nB = 0,06 mol (x2, y2 ϵ N; x2, y2 ≤ 6) Ta có: 0,04.y1 + 0,06.y2 = 0,14 hay 2.y1 + 3.y2 = → y1 = 2; y2 = 1; → x1 = 3; x2 = Vậy: T2: (gly)5(val)1 hay MT1 = 402 g/mol Chọn: 402 Cách 2: Theo cách quy đổi liên kết peptit Do naa = 0,56 mol, nT = 0,1 mol nên số mắt xích trung bình = 5,6 → T1: (aa)5, T2: (aa)6; nT1 = 0,04 mol; nT2 = 0,06 mol Gọi x tỉ lệ 13,2 gam 0,1 mol hỗn hợp T Gọi: T CO NH : 0,56x mol CH2 : y mol H2O : 0,1x mol ( nT = nH2O = 0,1x) Ta có: mT = 13,2 = 43.0,56x + 14y + 1,8x = 25,88x + 14y (1) nO2 = 0,63 = (0,56x + y) + (0,14x + 0,5y) - 0,28x = 0,42x + 1,5y (2) Từ (1) (2), ta có: x = 1/3; y = 49/150 → nC = (49/150 + 0,56/3) mol hay CX,Y = 2,75 → X glyxin; CY = (2,75.0,56 - 2.0,42)/0,14 = → Y valin Gọi: T1: (gly)x1(val)y1; x1 + y1 = 5; nA = 0,04 mol (x1, y1 ϵ N; x1, y1 ≤ 5) T2: (gly)x2(val)y2; x2 + y2 = 6; nB = 0,06 mol (x2, y2 ϵ N; x2, y2 ≤ 6) Ta có: 0,04.y1 + 0,06.y2 = 0,14 hay 2.y1 + 3.y2 = → y1 = 2; y2 = 1; → x1 = 3; x2 = Vậy: T2: (gly)5(val)1 hay MT1 = 402 g/mol Chọn: 402 Cách 3: Theo cách quy đổi đipeptit Do naa = 0,56 mol, nT = 0,1 mol nên số mắt xích trung bình = 5,6 → T1: (aa)5, T2: (aa)6; nT1 = 0,04 mol; nT2 = 0,06 mol Gọi x tỉ lệ 13,2 gam 0,1 mol hỗn hợp T Gọi:T CnH2nN2O3: 0,28x mol nH2O : - 0,18x mol ( nT = 0,1x = nH2O(T)) Ta có: mT = 13,2 = (14n + 76).0,28x + 18.(-0,18x) = 3,92nx + 18,04x (1) nO2 = 0,63 = 0,28nx + 0,14nx - 1,5.0,28x = 0,42nx - 0,42x hay 1,5 = nx - x (2) Từ (1) (2), ta có: x = 1/3; nx = 11/6 → n = 5,5 hay C X,Y = 2,75 → X glyxin; CY = (2,75.0,56 - 2.0,42)/0,14 = → Y valin Gọi: T1: (gly)x1(val)y1; x1 + y1 = 5; nA = 0,04 mol (x1, y1 ϵ N; x1, y1 ≤ 5) T2: (gly)x2(val)y2; x2 + y2 = 6; nB = 0,06 mol (x2, y2 ϵ N; x2, y2 ≤ 6) Ta có: 0,04.y1 + 0,06.y2 = 0,14 hay 2.y1 + 3.y2 = → y1 = 2; y2 = 1; → x1 = 3; x2 = Vậy: T2: (gly)5(val)1 hay MT1 = 402 g/mol Chọn: 402 Cách 4: Theo cách đồng đẳng hóa Do naa = 0,56 mol, nT = 0,1 mol nên số mắt xích trung bình = 5,6 → T1: (aa)5, T2: (aa)6; nT1 = 0,04 mol; nT2 = 0,06 mol Gọi x tỉ lệ 13,2 gam 0,1 mol hỗn hợp T Gọi: T C2H3NO: 0,56x mol CH2 : y mol H2O : 0,1x mol ( nT = nH2O = 0,1x) Ta có: mT = 13,2 = 57.0,56x + 14y + 18.0,1x) = 33,72x + 14y (1) nO2 = 0,63 = 2.0,56x + y + 0,42x + 0,5y - 0,28x = 1,26x + 1,5y (2) Từ (1) (2), ta có: x = 1/3; y = 0,14 → CX,Y = 2,75 → X glyxin; CY = (2,75.0,56 - 2.0,42)/0,14 = → Y valin Gọi: T1: (gly)x1(val)y1; x1 + y1 = 5; nA = 0,04 mol (x1, y1 ϵ N; x1, y1 ≤ 5) T2: (gly)x2(val)y2; x2 + y2 = 6; nB = 0,06 mol (x2, y2 ϵ N; x2, y2 ≤ 6) Ta có: 0,04.y1 + 0,06.y2 = 0,14 hay 2.y1 + 3.y2 = → y1 = 2; y2 = 1; → x1 = 3; x2 = Vậy: T2: (gly)5(val)1 hay MT1 = 402 g/mol Chọn: 402 b Bài tập rèn luyện dạng Bài 1: Hỗn hợp E gồm tripeptit X tetrapeptit Y mạch hở Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol E dung dịch NaOH dư, thu 76,25 gam hỗn hợp muối alanin glyxin Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,2 mol E dung dịch HCl dư, thu 87,125 gam muối Thành phần % theo khối lượng X hỗn hợp E gần với giá trị nào? A 27% B 31% C 35% D 22% [4] Bài 2: Cho hỗn hợp E gồm peptit mạch hở X, Y (M X < MY) Biết X Y liên kết peptit tạo nên từ glyxin alanin Cho 7,65 gam E tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch Z chứa 11,51 gam hỗn hợp muối Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 7,65 gam E cần 7,56 lít oxi (đktc) Tổng số ngun tử có phân tử Y A 36 B 46 C 30 D 37 [7] Bài 3: Hỗn hợp E chứa ba peptit mạch hở gồm peptit X (C 4H8O3N2), peptit Y (C7HxOyNz) peptit Z (C11HnOmNt) Đun nóng 28,42 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp T gồm muối glyxin, alanin valin Đốt cháy toàn T cần dùng 1,155 mol O 2, thu CO2, H2O, N2 23,32 gam Na2CO3 Phần trăm khối lượng X hỗn hợp E A 4,64% B 6,97% C 9,29% D 13,93% [8] Dạng 3: Peptit phức tạp (khó dạng 2): với peptit tạo nên từ amino axit nhóm -COOH nhóm -NH2 (axit glutamic, lysin, …) Tìm lượng chất tìm thành phần hợp chất Phương pháp: Nhận xét: Do peptit tạo nên từ aminoaxit no, mạch hở, nhóm -COOH, nhóm -NH (glyxin, alanin, valin…) lysin axit glutamic hai Nên dạng mức độ vận dụng cao với bước giải cụ thể mẹo đặt ẩn sau: Bước 1: Tìm mắt xích amino axit Bước 2: Tìm số lượng loại mắt xích peptit Mẹo đặt ẩn: - Nếu có lysin thêm ẩn cho nNH - Nếu có axit glutamic thêm ẩn cho nCOO a Ví dụ dạng Ví dụ 1: Hỗn hợp M gồm hai amino axit X, Y ba peptit mạch hở Z, T, E tạo X Y Cho 31,644 gam M phản ứng hoàn toàn với lượng vừa đủ 288 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch F chứa a gam hỗn hợp muối natri alanin lysin Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn b mol M cần dùng vừa đủ 35,056 lít O2 (đktc), thu CO2 H2O có tỉ lệ số mol tương ứng 228:233 Kết luận sau sai? A %n muối natri alanin có a gam hỗn hợp muối 41,67% B Giá trị a 41,544 C Giá trị b 0,075 D mCO2 + mH2O sinh đốt cháy hoàn toàn 31,644 gam M 85,536 gam [5] Giải: Nhận dạng: “…thu dung dịch F chứa a gam hỗn hợp muối natri alanin lysin” Nên thuộc dạng Cách 1: Theo cách đặt gốc axyl H2O Do nNaOH = 0,288 mol nên naa = 0,288 mol; nO2 = 1,565 mol Gọi: M CnH2n - NO : 0,288 mol NH : x mol (nlys = nNH = x) H2O : y mol (nM = nH2O = y) Ta có: mM = 31,644 = (14n + 29).0,288 + 15x + 18y (1) BT Cacbon: 0,288.n = 3.(0,288 - x) + 6.x (2) nCO2: nH2O = 228:233 = (0,288.n)/[0,144(2n - 1) + 0,5x + y](3) Từ (1,2,3), ta có: n = 4,75; x = 0,168, y = 0,09 → nala = 0,12 mol Xét: - %n ala = 0,12/(0,12 + 0,168) = 0,4167 = 41,67% → A - a = 41,544 gam → B - Với 31,644 g M nO2 = 1,878 mol; → b = 0,09.1,565/1,878 = 0,075 mol → C - mCO2 + mH2O = 85,356 gam → D sai Chọn: mCO2 + mH2O = 85,536 gam Cách 2: Theo cách quy đổi liên kết peptit Do nNaOH = 0,288 mol nên naa = 0,288 mol; nO2 = 1,565 mol Gọi nala = x mol, nlys = y mol Ta có: x + y = 0,288 (1) Gọi: M CO NH : x + y = 0,288 mol CH2 : (2x + 5y) mol NH : y mol (nlys = nNH = y) H2O : z mol ( nM = nH2O = z) Ta có: x + y = 0,288 (1) 31,644 = 43.0,288 + 14.(2x + 5y) + 15y + 18z → 28x + 85y + 18z = 19,26 (2) nCO2: nH2O = 228:233 = (3x + 6y)/(2,5x + 6y + z) (3) Từ (1,2,3), ta có: x = 0,12; y = 0,168; z = 0,09 Xét: - %n ala = 0,12/(0,12 + 0,168) = 0,4167 = 41,67% → A - a = 41,544 gam → B - Với 31,644 g M nO2 = 1,878 mol; → b = 0,09.1,565/1,878 = 0,075 mol → C - mCO2 + mH2O = 85,356 gam → D sai Chọn: mCO2 + mH2O = 85,536 gam Cách 3: Theo cách quy đổi đipeptit Do nNaOH = 0,288 mol nên naa = 0,288 mol; nO2 = 1,565 mol Gọi: M CnH2nN2O3: 0,144 mol NH : x mol (nlys = nNH = x) nH2O : y mol ( nM = y + 0,144) Ta có: mM = 31,644 = (14n + 76).0,144 + 15x + 18y (1) BT Cacbon: 0,144n = 6x + (0,288 - x).3 (2) nCO2: nH2O = 228:233 = (0,144n)/(0,144n + 0,5x + y) = (3) Từ (1,2,3), ta có: n = 9,5; x = 0,168, y = -0,054 → nala = 0,12 mol Xét: - %n ala = 0,12/(0,12 + 0,168) = 0,4167 = 41,67% → A - a = 41,544 gam → B - Với 31,644 g M nO2 = 1,878 mol; → b = 0,09.1,565/1,878 = 0,075 mol → C - mCO2 + mH2O = 85,356 gam → D sai Chọn: mCO2 + mH2O = 85,536 gam Cách 4: Theo cách đồng đẳng hóa Do nNaOH = 0,288 mol nên naa = 0,288 mol; nO2 = 1,565 mol Gọi: M C2H3NO: 0,288 mol CH2 : x mol NH : y mol (nlys = nNH = y) H 2O : z mol ( nM = nH2O = z) Ta có: mM = 31,644 = 57.0,288 + 14x + 15y + 18z (1) BT Cacbon: 0,576 + x = 6y + (0,288 - y) (2) nCO2: nH2O = 228:233 = (0,576 + x)/(0,432 + x + 0,5y + z) = (3) Từ (1,2,3), ta có: x = 0,792; y = 0,168, z = 0,09 → nala = 0,12 mol Xét: - %n ala = 0,12/(0,12 + 0,168) = 0,4167 = 41,67% → A - a = 41,544 gam → B - Với 31,644 g M nO2 = 1,878 mol; → b = 0,09.1,565/1,878 = 0,075 mol → C - mCO2 + mH2O = 85,356 gam → D sai Chọn: mCO2 + mH2O = 85,536 gam b Bài tập rèn luyện dạng Bài 1: X peptit mạch hở cấu tạo từ axit glutamic α-aminoaxit Y no, mạch hở chứa nhóm –NH2 nhóm –COOH, X có liên kết peptit Để tác dụng vừa đủ với 0,1 mol X cần 0,7 mol NaOH tạo thành hỗn hợp muối trung hoà Đốt 6,876 gam X cần 8,2656 lít O2 (đktc) Đốt m gam tetrapeptit mạch hở cấu tạo từ Y cần 20,16 lit O2 (đktc) Giá trị m A 24,60 B 18,12 C 15,34 D 13,80 Gợi ý: Cách đặt ẩn tương tự Tuy nhiên, để thể axit glutamic ta thêm ẩn cho COO Bài 2: Cho hỗn hợp X gồm peptit mạch hở: Gly-Ala; X 1-Ala; Glu-X2-Ala (A); Lys-Ala-X3 (B); Lys-Ala-Ala-Lys (C); nA: nB: nC = 4: 2: 1, X 1, X2, X3 α - amino axit no, mạch hở; phân tử có nhóm –NH2 nhóm –COOH Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng thu dung dịch chứa (m + 9,04) gam muối α - amino axit Đốt cháy hoàn toàn gam hỗn hợp X thu 20,496 lit CO2 (đktc) 15,39 gam H2O Khối lượng muối thu cho lượng X tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng dư cạn cẩn thận A 52,13 B 53,33 C 39,61 D 49,57 2.4 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đối tượng áp dụng học sinh lớp 12C4, 12C5, 12C6, 12C7 trường THPT Hàm Rồng năm học 2017 - 2018 Học sinh lớp 12C4, 12C5, 12C6 khai thác để giải tập, cịn học sinh lớp 12C7 chưa giới thiệu KIỂM TRA 30 PHÚT - PHẦN PEPTIT Câu 1: Đun nóng 0,16 mol hỗn hợp E gồm hai peptit X (CxHyOzN6) Y (CnHmO6Nt) cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 1,5M thu dung dịch chứa a mol muối glyxin b mol muối alanin Mặt khác đốt cháy 30,73 gam E O2 vừa đủ thu hỗn hợp CO2, H2O N2, tổng khối lượng CO2 nước 69,31 gam Giá trị a : b gần với A 0,730 B 0,810 C 0,756 D 0,962 Câu 2: X Y tripeptit tetrapeptit tạo thành từ amino axit no mạch hở, có nhóm –COOH nhóm -NH Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thu sản phẩm gồm CO 2, H2O, N2, tổng khối lượng CO2 H2O 47,8 gam Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X cần mol O2? A 2,8 mol B 2,025 mol C 3,375 mol D 1,875 mol Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol tripeptit amino axit (phân tử chứa nhóm –NH2 nhóm –COOH), thu 1,9 mol hỗn hợp sản phẩm khí Cho hỗn hợp sản phẩm qua qua bình đựng H 2SO4 đặc, nóng Bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy 3,36 lít (đktc) khí bình tăng 15,3 gam, bình thu m gam kết tủa Mặt khác, để đốt cháy 0,02 mol tetrapeptit amino axit cần dùng V lít (đktc) khí O Giá trị m V A 90 gam 6,72 lít B 60 gam 8,512 lít C 120 gam 18,816 lít C 90 gam 13,44 lít Câu 4: Thủy phân hoàn toàn m gam hh X gồm peptit (trong cấu tạo chứa glyxin, alanin, valin) dd chứa 47,54 gam KOH Cô cạn dd sau phản ứng thu 1,8m gam chất rắn khan Nếu đốt cháy hết 0,5m gam X cần dùng 30,324 lít O2 Hấp thụ sp cháy vào 650 ml dd Ba(OH)2 1M thấy khối lượng bình tăng 65,615 gam, đồng thời khối lượng dd tăng m gam có chất khí Giá trị m1 gần với A 21 gam B 20 gam C 22 gam D 23 gam Câu 5: Cho m gam hỗn hợp M gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Q gồm muối Gly, Ala Val Đốt cháy hoàn toàn Q lượng oxi vừa đủ, thu lấy tồn khí đem hấp thụ vào bình đựng nước vơi dư, thấy khối lượng bình tăng 13,23 gam có 0,84 lít khí (đktc) Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam M, thu 4,095 gam H 2O Giá trị m gần với giá trị sau ? A 7,0 B 6,5 C 6,0 D 7,5 Câu 6: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp M gồm tetrapeptit X pentapeptit Y (đều mạch hở) dung dịch KOH vừa đủ, cạn cẩn thận thu (m + 11,42) gam hỗn hợp muối khan Val Ala Đốt cháy hoàn toàn muối sinh lượng oxi vừa đủ thu K2CO3; 2,464 lít N2 (đktc) 50,96 gam hỗn hợp gồm CO H2O Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp M A 55,24% B 54,54% C 45,98% D 64,59% Câu 7: Hỗn hợp E gồm peptit X Y (M X < MY) mạch hở, có tổng số liên kết peptit 10 Đốt cháy 0,2 mol E với lượng O2 vừa đủ, thu N2; x mol CO2 y mol H2O với x = y + 0,08 Mặt khác, đun nóng 46,8 gam E với dung dịch KOH vừa đủ, thu dung dịch chứa muối glyxin valin có tổng khối lượng 83,3 gam Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp E : A 38,9% B 56,8% C 45,8% D 30,9% Câu 8: Peptit X peptit Y có tổng liên kết peptit Thủy phân hồn toàn X Y thu Gly Val Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E chứa X Y có tỉ lệ mol tương ứng : cần dùng 22,176 lit O2 (đktc) Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 Dẫn toàn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 46,48 gam, khí khỏi bình tích 2,464 lit (đktc) Phần trăm khối lượng peptit Y E gần với A 91,0% B 82,5% C 82,0% D 81,5% Câu 9: Thuỷ phân hoàn toàn m gam tetrapeptit X mạch hở, thu hỗn hợp Y gồm amino axit (no, phân tử chứa nhóm COOH, nhóm NH 2) đồng đẳng Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y cần vừa đủ 58,8 lít khơng khí (chứa 20% O2 thể tích, cịn lại N2), thu CO2, H2O 49,28 lít N2 (các khí đo đktc) Số công thức cấu tạo thoả mãn X A B 10 C D Câu 10: Trộn a (g) hỗn hợp A gồm amino axit X, Y, Z chứa nhóm NH2 phân tử với b (g) axit glutamic thu hỗn hợp B Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp B thu hỗn hợp khí C Cho C lội từ từ qua dung dịch Ba(OH)2, thấy khối lương dung dịch giảm so với ban đầu, lượng khí có V = 7,84 lit (đktc) (không chứa nước) Mặt khác, cho B tác dụng với dung dịch KOH dư, thu (a + b + 34,2) gam muối khan Tiến hành phản ứng trùng ngưng với a (g) hỗn hợp A nói điều kiện thích hợp, thu hỗn hợp D gồm peptit Đốt cháy hồn tồn D cần dùng vừa 49,84 lít O2 (đktc) Biết Y Z đồng phân cấu tạo thuộc dãy đồng đẳng glyxin, MX < MY; đốt lượng số mol đipeptit Y-Z hay glu-glu, lượng O2 cần dùng Giá trị lớn a gần với A 47,766 B 76,899 C 45.799 D 41,975 KẾT QUẢ - Trước áp dụng Các lớp Số HS Lớp 12C4 Lớp 12C5 Lớp 12C6 Lớp 12C7 47 44 45 40 Dưới 33 31 36 28 70,21% 70,45% 80% 70% Từ → 6,5 Từ 6,5 → 7,5 6 5 14,89% 13,64% 13,33% 15% 10,64% 11,36% 4,44% 10% ≥8 2 4,26% 4,55% 2,22% 5% - Sau áp dụng Các lớp Số HS Lớp 12C4 Lớp 12C5 Lớp 12C6 Lớp 12C7 (không áp dụng) 47 44 45 40 Dưới 28 Từ → 6,5 14,89% 15 9,09% 16 13,33% 17 70% 31,91% 36,36% 37,78% 15% Từ 6,5 → 7,5 20 18 15 42,55% 40,91% 33,33% 10% ≥8 10,64% 13,64% 15,56% 5% + Đối với học sinh: làm tập peptit mức độ vận dụng cao với thời gian ngắn (dưới phút/bài) + Đối với thân: Rút nhiều kinh nghiệm vận dụng kiến thức tổng hợp để giải nhanh, xác tập peptit, cách hướng dẫn cho học sinh SKKN tài liệu giảng dạy thân + Đối với đồng nghiệp: SKKN góp phần nhỏ bé cho đồng nghiệp việc tìm tịi, tham khảo tài liệu giảng dạy + Đối với phong trào giáo dục nhà trường địa phương: giúp đối tượng học sinh (đặc biệt học sinh khá, giỏi) thêm tự tin, say mê giải tập hay khó 3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 KẾT LUẬN Quá trình giảng dạy năm học vừa qua, đặc biệt việc kiểm tra, đánh giá học sinh hình thức kiểm tra TNKQ, nhận thấy: Kiến thức học sinh ngày củng cố phát triển sau hiểu nắm vững chất q trình hố học Tơi đánh giá cao q trình tự học, học sinh tự tìm tịi, tự phát nhiều đặc điểm giải tập hoá học loại phản ứng khác Học sinh nhanh chóng có kết để trả lời câu hỏi TNKQ, giảm tối đa thời gian làm Niềm hứng thú, say mê học tập học sinh phát huy giải tập hay khó Do thời gian có hạn, đề tài chưa bao quát hết dạng Các ví dụ đưa đề tài chưa thực điển hình lợi ích thiết thực công tác giảng dạy học tập nên mạnh dạn viết, giới thiệu với thầy cô học sinh 3.2 KIẾN NGHỊ Rất mong đóng góp ý kiến bổ sung cho cho đề tài, để giúp học sinh học tập ngày hiệu Tôi xin chân thành cảm ơn XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 21 tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm tôi, viết, không chép nội dung người khác Người viết Lê Thị Lan Hương TÀI LIỆU THAM KHẢO Đề minh họa Bộ Giáo dục Đào tạo, 2017 - 2018 Đề minh họa Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa, 2017 - 2018 Đề thi THPT Quốc Gia, 2017 - 2018 Đề thi thử THPT Quốc Gia lần - Cẩm Thủy - Thanh Hóa, 2017 - 2018 Đề thi thử THPT Quốc Gia lần - Chuyên Đại học Vinh, 2017 - 2018 Đề thi thử THPT Quốc Gia lần - Chuyên KHTN Hà Nội, 2017 - 2018 Đề thi thử THPT Quốc Gia lần - Chuyên Tuyên Quang, 2017 - 2018 Đề thi thử THPT Quốc Gia lần - Nguyễn Đình Chiểu, 2017 - 2018 Đề thi thử THPT Quốc Gia lần - Sở GD & ĐT Hải Phòng, 2017 - 2018 10 Đề thi thử THPT Quốc Gia lần - Thuận Thành - Bắc Ninh, 2017 - 2018 11 Sách giáo khoa Hoá học lớp 12 - NXB GD HN 2008 12 Sách giáo viên Hố học lớp 12- NXB GD HN 2008 CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT TNKQ: Trắc nghiệm khách quan dd: dung dịch đktc: điều kiện tiêu chuẩn SKKN: sáng kiến kinh nghiệm THPT: trung học phổ thông ... tài: ? ?Nâng cao kỹ giải tập peptit dành cho học sinh lớp 12 ôn thi THPT Quốc Gia? ?? 1.2 Mục đích nghiên cứu Tơi nghiên cứu vấn đề nhằm phân dạng tập peptit từ dễ đến khó, sở học lí thuyết làm hết tập. .. bổ sung cho lớp 12C7, để nâng cao kỹ giải tập peptit Với sở lí thuyết sẵn có phần tập peptit, tơi hồn thi? ??n đề tài nghiên cứu để nâng cao kỹ giải tập peptit 1.5 Những điểm sáng kiến kinh nghiệm... peptit, dành cho học sinh lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia, làm tài liệu phục vụ cho việc dạy học thân Đồng thời góp phần nhỏ cho đồng nghiệp hết giúp em học sinh linh hoạt, tự tin giải loại tập Vì vậy,

Ngày đăng: 21/06/2021, 09:07

Mục lục

  • Người thực hiện: Lê Thị Lan Hương

  • Bài 1: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa một số peptit mạch hở bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 151,2 gam muối natri của các amino axit là Gly, Ala và Val. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thấy hết 107,52 lít oxi (đktc), thu được 64,8 gam H2O. Giá trị m là

  • A. 51,2. B. 50,4. C. 102,4. D. 100,05. [7]

  • Dạng 3: Peptit phức tạp (khó hơn dạng 2): với các peptit được tạo nên từ các amino axit 2 nhóm -COOH hoặc 2 nhóm -NH2 (axit glutamic, lysin, …). Tìm lượng chất hoặc tìm thành phần hợp chất.

  • A. 52,13. B. 53,33. C. 39,61. D. 49,57.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan