De 5 Kiem tra giua HKI 12

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 23:42

dao động do tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn Câu 25: Tại một nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc  0 nhỏ?. Lấy mốc thề năng ở vị t[r] (1)DĐ&S 31 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Môn: Vật lý 12 Câu 1: Pít tông động đốt dao động trên đoạn đường 0,16m và làm cho trục khửu động quay với vận tốc 1200 vòng/min Chọn mốc thời gian lúc pít tông qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động pít tông là     x 0,08cos(40t  )m x 0,16cos(40t  )m x 0,8cos(40t  )m x 0,08cos(40 t  )m 2 2 A B C D Câu 2: Khi sóng truyền thì: A cùng thời điểm, điểm cách bước sóng luôn có cùng li độ B các điểm càng xa nguồn sóng có chu kỳ càng nhỏ C điểm cách bước sóng dao động cùng pha với D điểm cách xa nguồn sóng số lẻ lần nửa bước sóng dao động vuông pha với nguồn sóng Câu 3: Trong dao động tắt dần, đại lượng nào giảm theo thời gian A Li độ và vận tốc cực đại B Vận tốc và gia tốc C Biên độ và vận tốc cực đại D Động và Câu 4: Trong các câu sau đây, câu nào sai? A Sóng dừng là trường hợp đặc biệt tượng dao thoa B Quá trình nào diễn mà ta quan sát tượng giao thoa thì có thể khẳng định đó là quá trình sóng C Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có cùng biên độ, cùng phương và có độ lệch pha không đổi theo thời gian D Trong tượng sóng dừng trên dây có đầu tự thì đầu tự luôn là bụng Câu 5: Một gỗ hình hộp chữ nhật trên mặt nước có khối lượng m=200g và diện tích đáy S=50 cm Người ta nhấn nó chìm xuống chút theo phương thẳng đứng buông cho nó dao động tự Biết khối lượng riêng nước là 1000kg/m3 và gia tốc rơi tự g=9,8m/s2 Tần số dao động gỗ là A 3,5 Hz B 1,5 Hz C 2,5 Hz D 4,5 Hz Câu 6: Hai điểm cách nguồn âm khoảng 6,10m và 6,35m Tần số âm là 680 H z, tốc độ âm không khí là 340m/s Độ lệch pha sóng âm hai điểm đó là A  0,5 B  2 C   D  0, 25 Câu 7: Đầu A dây đàn hồi AB gắn vào nhánh âm thoa dao động với tần số 200H z, đầu B tự Vận tốc truyền sóng trên AB là 8m/s Để trên AB có sóng dừng với bụng sóng thì chiều dài dây AB là A l=13cm B l=26cm C l= 15cm D l=14cm Câu 8: Trong dao động điều hòa lắc lò xo, đại lượng nào phụ thuộc vào cách kich thích và điều kiện ban đầu? A Biên độ và pha ban đầu B Li độ và gia tốc C Chu kỳ và vận tốc D Vận tốc và biên độ Câu 9: Trong các câu sau đây, câu nào sai? A Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào mật độ môi trường truyền âm B Sóng âm truyền môi trường đàn hồi C Vận tốc truyền âm chất lỏng lớn chất khí D Tai người cảm nhận loại sóng âm Câu 10: Chọn câu đúng A Khi nguồn âm tiến xa người quan sát thì âm nhận có tần số lớn tần số nguồn âm B Hiệu ứng Đốp-ple là thay đổi tần số sóng nguồn sóng chuyển động tương máy thu C Hiệu ứng Đốp-ple xảy với sóng âm mà không xảy với các sóng khác D Khi nguồn âm tiến lại gần người quan sát thì âm nhận có tần số nhỏ tần số nguồn âm Câu 11: Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình là 5  x 3cos( t  )cm x1 5cos(t  )cm 6 Biết dao động thứ có phương trình li độ Dao động thứ hai có phương trình li độ là 5 5   x 2cos(t  )cm x 8cos( t  )cm x 8cos(t  )cm x 2cos(t  )cm 6 6 A B C D Câu 12: Điều nào sau đây là đúng nói dao động cưỡng bức? A Tần số dao động cưỡng luôn số dao động riêng hệ B Biên độ dao động cưỡng giảm dần theo quy luật hàm số mũ thời gian C Dao động cưỡng là dao động trì nhờ tác dụng ngoại lực tuần hoàn D Khi tác dụng ngoại lực tuần hoàn vật dao động cưỡng (2) Câu 13: Một lắc vật lí có khối lượng m, momen quán tính trục quay là I, khoảng cách từ trục quay đến giá trọng lực là d, thì tần số góc dao động với biên độ nhỏ là: I mg mgI mgd     mgd dI d I A B C D Câu 14: Đặc điểm nào sau đây không đúng với vật dao động học? A quỹ đạo là đường thẳng B vật chuyển động qua lại vị trí cân C sau chu kỳ, vật trở vị trí cũ với cùng chiều chuyển động cũ D có vị trí cân xác định Câu 15: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T Trong khoảng thời gian ngắn từ vị trí có li độ x=A A x , chất điểm có tốc độ trung bình là: đến vị trí 3A 6A 4A 9A A 2T B T C T D 2T Câu 16: Chuyển động vật coi là dao động điều hòa nếu: A li độ vật có thể có giá tri dương, âm, B quá trình chuyển động vận tốc vật lúc tăng nhanh dần , lúc giảm chậm dần C tần số dao động là số D phương trình chuyển động vật có dạng x Asin(t  ) đó A, và là số Câu 17: Khi sóng truyền trên dây, đầu phản xạ cố định thì sóng tới và sóng phản xạ có: A có cùng tôc độ truyền sóng và cùng pha B cùng chu kỳ, cùng bước sóng, ngược pha C cùng tần số, cùng bước sóng và khác pha D cùng tần số, cùng biên độ, cùng pha Câu 18: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, độ lệch pha chúng là: A hiệu các góc quay hai dao động B góc trục 0x và véc tơ biểu diễn các dao động đó C hiệu hai pha hai dao động D góc trục 0x và véc tơ biểu diễn dao động tổng hợp Câu 19: Điều nào sau đây là đúng nói cường độ âm? A Cường độ âm là lượng sóng âm truyền qua đơn vị diện tích đơn vị thời gian B Cường độ âm mà tai người nghe êm dịu,dễ chịu là 10 W/m C Tai người không nghe âm có cường độ lớn giá trị 10-12 W/m2 ứng với tần số 1000 Hz D Cường độ âm càng lớn, cho ta cảm giác nghe thấy âm càng to Nhưng độ to âm không tỷ lệ thuận với cường độ âm Câu 20: Hệ coi là dao động tự A dao động hệ là dao động điều hòa B dao động hệ xảy tác dụng nội lực C dao động hệ không phụ thuộc vào tác dụng lực ma sát D dao động hệ phụ thuộc vào gia tốc trọng trường nơi đặt hệ dao động Câu 21: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng N/m Vật nhỏ đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát giá đỡ và vật nhỏ là 0,1 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị kéo cm buông nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g= 10 m/s2 Tốc độ lớn vật nhỏ đặt là A 15 cm/s B 15 cm/s C 40 cm/s D 40 cm/s Câu 22: Người ta đưa đồng hồ lắc từ trái đất lên mặt trăng mà không điều chỉnh lại Treo đồng hồ này trên mặt trăng thì thời gian trái đất quay vòng là bao nhiêu? Biết gia tốc rơi tự trên mặt trăng 1/6 trên trái đất A 10h 50 B 9h 48 C 8h 48 D 14h12 Câu 23: Trong giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp dao động với tần số f=40 H z, tốc độ truyền sóng trên mặt nước v=100 cm/s, khoảng cách S1S2=6 cm Số đường Hypebon cực đại là A B C D Câu 24: Dao động trì là A dao động điều khiển ngoại lực có tần số góc tần số góc hệ dao động B dao động có biên độ không đối theo thời gian C dao động trì không phải là dao động điều hòa D dao động tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hoàn Câu 25: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc  nhỏ Lấy mốc thề vị trí cân Khi lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động hai lần thì li độ góc lắc (3)  0 A  0 B 0 C 0 D (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: De 5 Kiem tra giua HKI 12, De 5 Kiem tra giua HKI 12