De kiem tra giua hoc ky II

5 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 21:58

- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả. - Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.[r] (1)Trường :Tiểu học Xuân Lạc ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II Lớp:…… Năm học 2009-2010 Họ tên:……… MÔN TI ẾNG VIỆT (lớp 3) –Thời gian làm 40 phút Điểm đọc Điểm viết Điểm TB Lời phê giáo viên A- KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 điểm ) I Đọc thành tiếng: ( điểm ) GV cho HS đọc đoạn tập đọc từ tuần 19 đến tuần 27 II Đọc thầm làm tập (4đ) Yêu cầu HS đọc thầm “Lễ hội Chử Đồng Tử” sách Tiếng Việt tập 2, trang 65, 66 : Dựa vào nội dung tập đọc, khoanh tròn vào câu trả lời đúng, trả lời câu hỏi và làm tập: 1- Hồn cảnh gia đình Chử Đồng Tử nào? a- Đầy đủ b- Nghèo khó c- Neo đơn d- Sung sướng 2- Tiên Dung gặp Chử Đồng Tử hoàn cảnh nào? a- Gặp Chử Đồng Tử mò cá b- Gặp Chử Đồng Tử bờ sông c- Gặp Chử Đồng Tử nàng tắm d- Gặp Chử Đồng Tử thuyền Tiên Dung 3- Nhân dân làm để tỏ lịng biết ơn Chử Đồng Tử? ……… ……… ……… 4- Hãy đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp câu sau: Vì thương dân Chử Đồng Tử công chúa khắp nơi dạy dân cách trồng lúa nuôi tằm dệt vải B- KIỂM TRA VIẾT (10đ) I- Chính tả (5đ) (2)II- Tập làm văn (5đ) Hãy viết đoạn văn (từ đến 10 câu) kể buổi biểu diễn nghệ thuật mà em xem Dựa theo gợi ý sau: a- Đó buổi biểu diễn nghệ thuật gì? kịch, ca nhạc, múa, xiếc,… b- Buổi biểu diễn tổ chức đâu? Khi nào? c- Em xem với ai? d- Buổi biểu diễn có tiết mục nào? (3)HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM II- Đọc thầm làm tập (4đ) Mỗi câu cho điểm Đáp án: Câu 1: ý b Câu 2: ý c Câu 3: Nhân dân lập đền thờ Chử Đồng Tử nhiều nơi bên sông Hồng Câu 4: Điền dấu phẩy câu sau: Vì thương dân, Chử Đồng Tử công chúa khắp nơi dạy dân cách trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải II- KIỂM TRA VIẾT: 1- Chính tả: (5đ) Bài viết khơng mắc lỗi tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng, đẹp dịng thơ: 5đ Mỗi lỗi tả viết (sai, lẫn phụ âm đầu vần, thanh, không viết hoa quy định) trừ 0,5đ Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, kiểu chữ trình bày bẩn,… bị trừ 1đ toàn 2- Tập làm văn (5đ) Đảm bảo yêu cầu sau đ - Viết đoạn văn ngắn (từ - 10 câu) kể buổi biểu diễn nghệ thuật theo gợi ý - Viết câu ngữ pháp, dùng từ đúng, khơng mắc lỗi tả - Chữ viết rõ ràng, trình bày viết Tuỳ theo mức độ sai sót ý, diễn đạt chữ viết, cho mức điểm: 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM II- Đọc thầm làm tập (4đ) Mỗi câu cho điểm Đáp án: Câu 1: ý b Câu 2: ý c Câu 3: Nhân dân lập đền thờ Chử Đồng Tử nhiều nơi bên sông Hồng Câu 4: Điền dấu phẩy câu sau: Vì thương dân, Chử Đồng Tử công chúa khắp nơi dạy dân cách trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải II- KIỂM TRA VIẾT: 1- Chính tả: (5đ) Bài viết khơng mắc lỗi tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng, đẹp dịng thơ: 5đ Mỗi lỗi tả viết (sai, lẫn phụ âm đầu vần, thanh, không viết hoa quy định) trừ 0,5đ Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, kiểu chữ trình bày bẩn,… bị trừ 1đ tồn 2- Tập làm văn (5đ) Đảm bảo yêu cầu sau đ - Viết đoạn văn ngắn (từ - 10 câu) kể buổi biểu diễn nghệ thuật theo gợi ý - Viết câu ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi tả - Chữ viết rõ ràng, trình bày viết (4)ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - Năm học 2008 - 2009 MÔN TIẾNG VIỆT (ĐỌC) - KHỐI I- Đọc thành tiếng : (6đ) Giáo viên ghi giấy tên tập đọc sau: 1) Hai Bà Trưng (4) 2) Ở lại với chiến khu (13) 3) Ông tổ nghề thêu (22) 4) Nhà bác học bà cụ (31) 5) Cái cầu (34) 6) Nhà ảo thuật (40) 7) Đối đáp với vua (49) 8) Tiếng đàn (54) 9) Hội vật (58) 10) Hội đua voi Tây Nguyên (60) 11) Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử (65) Cho học sinh bốc thăm chọn số 11 tập đọc trên, đọc đoạn trả lời câu hỏi nằm đoạn văn vừa đọc - Nếu HS đọc tiếng, từ: 3đ (đọc sai tiếng: 2,5đ; đọc sai tiếng: 2đ; đọc sai tiếng: 1,5đ; đọc sai tiếng: 1đ; đọc sai 10 tiếng: 0,5đ; đọc sai 10 tiếng: 0đ) - Ngắt nghỉ dấu câu cụm từ rõ nghĩa (có thể mắc lỗi ngắt, nghỉ chỗ): 1đ (không ngắt nghỉ sau dấu câu cụm từ rõ nghĩa: 0,5đ; không ngắt nghỉ dấu câu trở lên: 0đ) (5)(đọc phút đến phút: 0,5đ; đọc phút, đánh vần nhầm: 0đ) - Trả lời ý câu hỏi GV nêu: 1đ
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra giua hoc ky II, De kiem tra giua hoc ky II