0

Tài liệu Biểu mẫu"THÔNG TIN ỨNG VIÊN" docx

2 8,371 180

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 01:16

THÔNG TIN ỨNG VIÊN Kính gửi: Ban (Tổng) Giám đốc ………………………… Phòng Tổ chức – Hành chánh …………… 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên (IN HOA): Ngày sinh: Giới tính: Quốc tịch: Dân tộc: Nơi sinh: Việt Nam Kinh Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp: Chiều cao: Cân nặng: Hộ khẩu thường trú: Địa chỉ liên lạc (thư tín): Điện thoại Điện thoại di động: Email: Khi cần báo tin cho: Nguyễn Thị Xuân Điện thoại: Tính cách: Ưu điểm: Khuyết điểm: 2. VỊ TRÍ, CHỨC DANH DỰ TUYỂN Vị trí, Chức danh dự tuyển: Vị trí, Chức danh khác: 1. 2. Tỉnh thành muốn làm việc: Tỉnh thành muốn làm việc khác: Thu nhập đề nghị: Ngày có thể tiếp nhận công việc: 3. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Tên trường/Đơn vị đào tạo Chuyên ngành Hệ đào tạo Loại hình đào tạo Xếp loại * Ngoại ngữ (nếu là chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC vui lòng cho biết số điểm): Bằng cấp, Chứng chỉ Ngày cấp Nơi cấp * Tin học: Bằng cấp, Chứng chỉ Ngày cấp Nơi cấp 4. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC Thời gian bắt đầu - kết thúc Tên đơn vị công tác Chức danh Mức lương Lý do nghỉ việc Mô tả ngắn gọn công việc đã làm và thông tin về họ tên, số điện thoại của lãnh đạo đơn vị đã làm việc: - Mô tả ngắn gọn công việc đã làm và thông tin về họ tên, số điện thoại của lãnh đạo đơn vị đã làm việc: - 5. THÔNG TIN BỔ SUNG Lý do tôi muốn làm việc tại Ngân hàng Kiên Long: - Dự định trong 3 năm tới của tôi là: - Sẽ không ngừng học tập và nâng cao các kỹ năng khác như: Kỹ năng giao tiếp với khách hàng, kỹ năng ngoại ngữ và tin học Nếu do yêu cầu công tác, tôi có sẵn lòng nhận điều động đến địa phương khác cách xa nơi đang sinh sống:  Có  Không Nếu do yêu cầu công tác, tôi có sẵn lòng đi công tác xa trong một thời gian:  Có  Không 6. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH Quan hệ Họ tên Nghề nghiệp và địa chỉ Tôi cam kết các nội dung trình bày trên là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cung cấp những thông tin này. Rạch GiĐáĐà Nẵng, ngày 24 tháng 12 năm 2007 Ký tên . Ngoại ngữ (nếu là chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC vui lòng cho biết số điểm): Bằng cấp, Chứng chỉ Ngày cấp Nơi cấp * Tin học: Bằng cấp, Chứng chỉ Ngày cấp Nơi. THÔNG TIN ỨNG VIÊN Kính gửi: Ban (Tổng) Giám đốc ………………………… Phòng Tổ chức – Hành chánh …………… 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên (IN HOA):
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Biểu mẫu"THÔNG TIN ỨNG VIÊN" docx, Tài liệu Biểu mẫu"THÔNG TIN ỨNG VIÊN" docx,

Hình ảnh liên quan

Loại hình đào tạo - Tài liệu Biểu mẫu

o.

ại hình đào tạo Xem tại trang 1 của tài liệu.