KE HOACH THI VE TRANH UOC MO CUA EM VE MOT THE GIOI KHONG CON BENHLAO

1 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:52

Thực hiện Công văn số 07/HĐĐ ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng Đội huyện Tây Sơn về việc triển khai cuộc thi “Vẽ tranh Ước mơ của em về một thế giới không còn bệnh Lao”, nay Liên độ[r] (1)HỘI ĐỒNG ĐỘI TÂY SƠN LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS TÂY GIANG Tây Giang, ngày 31 tháng 10 năm 2012 Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm (anh chị phụ trách) chi đội Thực Công văn số 07/HĐĐ ngày 29 tháng 10 năm 2012 Hội đồng Đội huyện Tây Sơn việc triển khai thi “Vẽ tranh Ước mơ em giới khơng cịn bệnh Lao”, Liên đội đề nghị chi đội triển khai thực thi “Vẽ tranh Ước mơ của em giới khơng cịn bệnh Lao”, với nội dung cụ thể sau: I/ Đối tượng điều kiện dự thi: 1/ Đối tượng: Tất em đội viên toàn Liên đội 2/ Điều kiện dự thi: - Tranh vẽ giấy khổ A3, với loại màu tự chọn như: chì, bột màu, bột sáp, màu nước chất liệu khác - Mặt sau tranh cần ghi rõ: Họ tên, tuổi, địa (Liên đội Trường THCS Tây Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) số điện thoại trường (056.3884.319) - Tranh dự thi phải tranh chưa tham gia thi khác chưa in báo tạp chí II/ Nội dung vẽ tranh: Các em lựa chọn nội dung sau để thể ý tưởng cho tranh mình: 1 - Những biểu bệnh lao 2 - Biểu hành vi dễ lây lan bệnh Lao cộng đồng – Các biện pháp phòng chống bệnh Lao học đường 4 – Các hình thức tuyên truyền, vận động thiếu nhi phòng, chống bệnh Lao thiếu nhi III/ Thời gian, địa điểm: 1/ Thời gian nhận dự thi: Từ đến ngày 07/11/2012 2/ Địa điểm nhận dự thi: Liên đội Trường THCS Tây Giang Trên toàn nội dung thi “Vẽ tranh Ước mơ em giới khơng cịn bệnh Lao”, kính mong quý thầy cô giáo chủ nhiệm triển khai thi nộp dự thi thời gian quy định BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI TM-BCH LIÊN ĐỘI LIÊN ĐỘI TRƯỞNG
- Xem thêm -

Xem thêm: KE HOACH THI VE TRANH UOC MO CUA EM VE MOT THE GIOI KHONG CON BENHLAO, KE HOACH THI VE TRANH UOC MO CUA EM VE MOT THE GIOI KHONG CON BENHLAO