De kiem tra 1 tiet vat li 7 Co ma tran day du

4 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:45

Nhận biết được đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm và tạo bởi gương cầu lồi.. Nêu được ứng dụng chính của gương cầu lồi là tạo ra vùng nhìn thấy rộng.[r] (1)Tiết 10 Ngày soạn: 27/10/2012 Giảng 7A 7B KIỂM TRA TIẾT I Mục tiêu: Kiến thức: Đánh giá việc nhận thức kiến thức phần quang học Kĩ năng: Đánh giá kỹ trình bày và vận dụng kiến thức vào bài tập vật lý.Từ đó giáo viên biết việc nhận thức học sinh từ đó điều chỉnh phương pháp dạy phù hợp Thái độ: Có thái độ làm bài nghiêm túc II Chuẩn bị: Đề bài, đáp án III MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Nhận biết Tên chủ đề TNK Q Sự truyền thẳng ánh sáng TL Biết số ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng thực tế: ngắm đường thẳng, bóng tối, nhật thực, nguyệt thực Thông hiểu TNKQ TL Vận dụng Cấp độ thấp TNKQ TL Cấp độ cao TNKQ TL Cộng Biểu diễn đường truyền ánh sáng (tia sáng) đoạn thẳng có mũi tên Số câu hỏi C1, C7 Số điểm 1 Tỉ lệ % 10% 10% 20% Biết ví dụ tượng phản xạ ánh sáng Nhận biết Phản xạ tia tới, tia phản ánh sáng xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến phản xạ ánh sáng gương phẳng Số câu hỏi C3, Vẽ tia tới, tia phản xạ và rõ chiều truyền các tia sáng Dựng ảnh vật đặt trước gương phẳng C9 C10 Số điểm 1đ 2đ 1đ Tỉ lệ % 10% 20% 10% 40% (2) Gương cầu Số câu hỏi Số điểm Tỉ lệ % TS câu hỏi Nhận biết đặc điểm chung ảnh vật tạo gương phẳng Nhận biết đặc điểm ảnh ảo vật tạo gương cầu lõm và tạo gương cầu lồi C5,6 1đ 10% Nêu ứng dụng chính gương cầu lồi là tạo vùng nhìn thấy rộng Vẽ ảnh điểm sáng và vật sáng AB đặt trước gương phẳng C8 3đ 20% 4đ 30% 2 10 Tổng Số điểm 3đ 4đ 3đ 10đ Tỉ lệ % 30% 40% 30% 100% ĐỀ KIỂM TRA I/ Phần trắc nghiệm (3đ): Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau: Câu Vật nào sau đây không phải là nguồn sáng? A Ngọn nến cháy B Đèn ống sáng C Mặt Trời D Vỏ chai sáng chói trời nắng Câu Để nhìn thấy vật: A Vật phải chiếu sáng B Phải có các tia sáng từ vật đến mắt C Vật phải là nguồn sáng D Vật vừa là nguồn sáng, vừa là vật sáng Câu Nội dung nào sau đây không thuộc định luật phản xạ ánh sáng? A Góc phản xạ góc tới B Tia phản xạ nằm mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương điểm tới C Tia phản xạ tia tới D Góc hợp tia tới và pháp tuyến góc hợp tia phản xạ và pháp tuyến Câu Chiếu tia sáng lên gương phẳng ta thu tia phản xạ tạo với tia tới góc 400 Tìm giá trị góc tới A 200 B 800 C 400 D 600 Câu Ảnh ảo tạo gương cầu lồi là ảnh: A lớn vật B lớn vật C gấp đôi vật D bé vật Câu Ảnh ảo tạo gương phẳng là ảnh: A lớn vật B lớn vật C gấp đôi vật D bé vật (3) II Phần tự luận (7đ) Câu 7: (1đ) Cho hai điểm M và N (như hình bên) M .N Hãy biểu diễn đường truyền ánh sáng từ M tới N Câu 8: (3đ) a, (1đ) Ở chổ đường gấp khúc có vật cản che khuất, người ta thường đặt gương cầu lồi lớn Gương đó giúp ích gì cho người lái xe? b, (2đ) Dựa vào tính chất ảnh tạo gương phẳng, hãy vẽ ảnh điểm sáng S và vật sáng AB đặt trước gương phẳng (hình 1)? A S a) Hình B b) Câu 9(2đ) Cho hình 2, biết SI là tia tới, IR là tia phản xạ Hãy vẽ tiếp tia tới, tia phản xạ các trường hợp sau và rõ chiều truyền các tia sáng? R S I a I Hì nh b Câu 10: (1đ) Một vật sáng AB đặt trước gương phẳng (hình 3) Góc tạo vật và gương phẳng 600 Hãy vẽ ảnh vật AB tạo gương phẳng A 600 B I Hình ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM I/ Phần trắc nghiệm: (3đ) Chọn đúng phương án cho 0,5đ Câu Câu Câu Câu Câu Câu D B C A D A II/ Phần tự luận: (7đ) Câu 7: (1đ) Biểu diễn đúng đường truyền ánh sáng: M N Câu 8: (3đ) a, Đặt gương chỗ đường gấp khúc giúp cho tài xế có thể nhìn thấy vật cản, xe cộ để tránh tai nạn xảy (1đ) (4) b, Mỗi hình vẽ đúng 1đ A S A' S' Câu 9: ( 2đ) Vẽ đúng tia phản xạ : (Có dựng pháp tuyến IN, kí hiệu góc tới và góc phản xạ) 1đ S S I a Câu 10: (1đ) – Vẽ đúng ảnh A’B’ vật AB: 1đ B' 1đ N R 1đ R I b A B 6I 0B ’ A ’ (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra 1 tiet vat li 7 Co ma tran day du, De kiem tra 1 tiet vat li 7 Co ma tran day du