KIEM TRA CUOI NAM

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:36

đúng c/ Tăng cạnh hình lập phương lên 3 lần thì diện tích toàn phần của hình lập phương tăng lên bao nhiêu lần?. A.[r] (1)SỐ MẬT MÃ ĐIỂM SỐ THỨ TỰ 1/ Khoanh vào kết đúng: a/ Tỉ số phần trăm và là : A 30 % B 50 % C 40 % b/ Số thích hợp điền vào chỗ chấm phép tính: 125 : …… = 500 A 0,25 B C D 60 % D Cả A và C đúng c/ Tăng cạnh hình lập phương lên lần thì diện tích toàn phần hình lập phương tăng lên bao nhiêu lần ? A lần B lần C lần D 27 lần d/ Điền số thích hợp vào chỗ có dấu chấm : 18 phút : 24 = là: A 40 giây B 48 giây C 45 giây D 50 giây e/ Số thích hợp điền vào chỗ có dấu chấm : A 500 B 200 75 g/ Trong các số sau, số nào bé : 1000 75 A 1000 B 16% m3 = dm3 C 250 D 400 ; 16% ; 0,062 ; 10 C 0,062 D 10 2/ Đặt tính tính : 51,648 : 6,4 25,23 x 4,17 35 40 phút : 12 ngày 21 x (2) 3/ Viết số thích hợp vào chỗ có dấu chấm: 25tạ 3kg = ………………….kg ; 2km 52m =……………….km 9,2 km2 = …………………ha ; 3m3 2dm3 =……………….dm3 4/ a) Tìm x : 16 : x = 1,28 : 0,1 b) Tính giá trị biểu thức : 3,42 : 0,57 x 8,4 - 6,8 5/ Lúc giờ, xe máy từ A với vận tốc 45 km/giờ Đến giờ, ô tô từ A với vận tốc 60 km/giờ và cùng chiều với xe máy Hỏi ô tô đuổi kịp xe máy lúc ? Giải (3) (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: KIEM TRA CUOI NAM, KIEM TRA CUOI NAM