De thi thu TN mon toan 20102011THPT

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:17

II.PHẦN RIÊNG - PHẦN TỰ CHỌN 3,0 điểm Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được chọn phần dành riêng cho chương trình đó phần 1 hoặc phần 2.. 1 Xác định toạ độ đỉnh C của tam giác [r] (1)SỞ GD&ĐT CAO BẰNG TRƯỜNG THPT BẢN NGÀ KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 Môn thi : TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 150 phút không kể thời gian giao đề ĐỀ THI THỬ I.PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm) x +1 Câu1(3,0 điểm): Cho hàm số y= x+1 có đồ thị ( H ) 1) Khảo sát biến thiên và vẽ đồ thị ( H ) hàm số ( H ) để tổng khoảng cách từ M tới hai đường tiệm cận là nhỏ 2) Tìm điểm M Câu2(3,0 điểm): 1) Giải phương trình : 2) Tính tích phân sau : x +12 x =13 x 1+¿ sin x ¿3 cos xdx ¿ π I =∫ ¿ 3) Cho hàm số : f (t)= t − 2t +3 t −7 Giải phương trình : ¿ \} \} \( cos x \) = - 2\} \{ ¿f❑ ¿ Câu3(1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy , góc mặt phẳng (SBD) và mặt phẳng đáy 60∘ Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a II.PHẦN RIÊNG - PHẦN TỰ CHỌN (3,0 điểm) Thí sinh học theo chương trình nào thì chọn phần dành riêng cho chương trình đó (phần phần 2) 1.Theo chương trình chuẩn : Câu 4a(2,0 điểm) Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC có A( 1; 1; 2) , B(-1; 3; 4) và trọng tâm tam giác là G( 2; 0; ) 1) Xác định toạ độ đỉnh C tam giác ABC 2) Viết phương trình mặt phẳng (ABC) 3) Viết phương trình tham số đường cao hạ từ đỉnh A tam giác ABC Câu 5a(1,0 điểm) Giải phương trình : z 2+2 z +17=0 2.Theo chương trình nâng cao : Câu 4b(2,0 điểm) Trong không gian Oxyz, cho A(1; 0; 0), B(0; 2; 0), C(0; 0; 4) 1) Viết phương trình mặt phẳng qua điểm A, B,C Chứng tỏ OABC là tứ diện 2) Viết phương trình mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện OABC Câu 5b(1,0 điểm) Giải phương trình sau : z −(1+i) z 2+(3+i) z −3 i=0 HẾT Thí sinh không sử dụng tài liệu Giám thị không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh : Số báo danh : Chữ kí giám thị : Chữ kí giám thị : (2) (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu TN mon toan 20102011THPT, De thi thu TN mon toan 20102011THPT