ket qua hoi trai am thuc

1 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:17

[r] (1)TRƯỜNG THCS TÂN CHÂU Tân Châu, ngày 26/3/2012 PHIẾU TỖNG HỢP ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ NGOẠI KHÓA “HỘI TRẠI ẨM THỰC BA MIỀN ” STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 LỚP 6A 6A 6A 6A 6A 6A 7A 7A 7A 7A 7A 8A 8A 8A 8A 8A 9A 9A 9A 9A 9A PHẦN PHẦN PHẦN PHẦN PHẦN PHẦN PHẦN SỈ SỐ vắng 94 100 50 50 260 230 470 92 100 50 100 350 140 470 98 100 100 90 220 225 476 96 100 50 160 260 125 465 90 100 200 120 360 200 470 92 100 70 150 320 140 450 94 50 150 50 410 150 450 92 80 100 80 370 150 310 89 100 50 170 340 140 39 100 100 50 110 480 210 480 94 100 200 130 385 270 440 88 100 200 60 350 120 450 76 100 50 50 340 200 460 96 100 50 50 330 260 490 98 100 70 190 340 160 430 86 100 150 180 350 180 440 94 100 50 60 380 190 475 82 100 70 140 450 210 480 92 100 200 300 380 130 400 94 100 150 200 300 190 445 94 100 50 250 420 180 415 TỔNG XẾP ĐIỂM GIẢI 1234 1282 1309 1246 1540 1302 1334 1142 1249 1520 1599 1328 1266 1366 1388 1466 1329 1532 1542 1459 1489 GIẢI CÁC TRÒ CHƠI TRÒ CHƠI ĐUA GHE CẠN ĐỔ NƯỚC VÀO CHAI KÉO CO TRÒ CHƠI LỚN NẤU ĂN TRẠI LỚP (GIẢI NHẤT ) 6A 1;7A 4;8A 5;9A 6A 3;7A 5;8A 3;9A 6A 3;7A 5;8A 3;9A Nhất 9A 3; nhì 9A 6A 5;7A 4;8A 5;9A 7A 4;8A 3;9A 2;6A Trưởng ban giám khảo (đã kí) Trần Đình Hoàng (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: ket qua hoi trai am thuc, ket qua hoi trai am thuc