bai-giang-dien-tu-mam-non-me-yeu-khong-nao

15 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:07

BÀI HÁT: MẸ YÊU KHÔNG NÀO.. ĐÀM THOẠI ĐÀM THOẠI.[r] (1)PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN YÊN HÒA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN N HỊA TRƯỜNG MẦM NON ĐƠNG MỸ TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG MỸ NĂM HỌC: 2015- 2016 NĂM HỌC: 2015- 2016 CHỦ ĐỀ: CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNHGIA ĐÌNH CHỦ ĐỀ NHÁNH: CHỦ ĐỀ NHÁNH: MẸ YÊU CỦA BÉMẸ YÊU CỦA BÉ ĐỀ TÀI: ĐỀ TÀI: MẸ YÊU KHÔNG NÀOMẸ YÊU KHÔNG NÀO NHÓM LỚP: NHÓM LỚP: 25 – 36 THÁNG25 – 36 THÁNG NGƯỜI THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH NGƯỜI THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI VÀTHẪM MỸ: ÂM NHẠC (2)HOẠT ĐỘNG 1 HOẠT ĐỘNG 1 MẸ YÊU CỦA BÉ (3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)GIÁO DỤC (10)HOẠT ĐỘNG 2 HOẠT ĐỘNG 2 BÉ VUI HÁT BÉ VUI HÁT BÀI HÁT: MẸ YÊU KHÔNG NÀO (11)(12)BÉ VUI HÁT (13)HOẠT ĐỘNG 3 HOẠT ĐỘNG 3 BÉ NGHE HÁT BÉ NGHE HÁT BÀI HÁT: (14)HOẠT ĐỘNG 4: HOẠT ĐỘNG 4: AI NHANH NHẤT (15)
- Xem thêm -

Xem thêm: bai-giang-dien-tu-mam-non-me-yeu-khong-nao, bai-giang-dien-tu-mam-non-me-yeu-khong-nao