De Kiem tra cuoi ky 2Ngu van lop 9le1

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:59

* Yêu cầu về kiến thức: Học sinh có nhiều cách viết khác nhau nhưng cần đảm bảo những nội dung cơ bản sau: Mở bài 1điểm - Giới thiệu bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải, nêu ý kiến [r] (1)ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN: NGỮ VĂN THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT A/ MA TRẬN ĐỀ Mức độ Vận dụng Tên Chủ đề Nhận biết Văn - Viếng lăng Bác - Những ngôi xa xôi -Chép lại câu thơ Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tiếng Việt - Khởi ngữ - Thành phần biệt lập Số câu Số điểm 0.5 Tỉ lệ % Cấp độ thấp Cấp độ cao Nêu ý nghĩa truyện Số câu Số điểm Tỉ lệ 20 % Cộng Số câu điểm 2,5 =25 % - Xác định khởi ngữ, thành phần biệt lập câu Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tập làm văn - Viết bài văn nghị luận Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Thông hiểu Số câu Số điểm 1,5 Tỉ lệ 10% Số câu điểm 1,5 =15% -Viết bài văn nghị luận Số câu Số điểm 0,5 Tỉ lệ 5% Số câu Số điểm 3,5 Tỉ lệ 35 % Số câu Số điểm Tỉ lệ 60% Số câu Số điểm Tỉ lệ 60% B/ NỘI DUNG ĐỀ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II (2011 – 2012) Số câu điểm = 60% Số câu Số điểm 10 Tỉ lệ 100% (2) TRƯỜNG: Họ và Tên: Lớp: Môn: NGỮ VĂN (Đề lẻ) Thời gian: 90 phút (KKGĐ) Số phách: Đề lẻ Điểm Số phách: Chữ ký giám khảo………… Chữ ký giám thị 1:…………… Chữ ký giám thị 2:…………… ĐỀ: Câu 1: Chép thuộc lòng khổ thơ đầu bài Viếng lăng Bác Viễn Phương ? (0,5 điểm) Câu 2: Trình bày ý nghĩa văn Những ngôi xa xôi Lê Minh Khuê? (2 điểm) Câu 3: Chỉ khởi ngữ câu sau: “Còn chị thì chị đã già rồi.” (0,5 điểm) Câu 4: Xác định thành phần biệt lập các câu sau: a Ngẫm thì tôi nói lấy sướng miệng tôi mà thôi b Có người khẽ nói: - Bẩm, dễ có đê vỡ (1 điểm) Câu 5: Cảm nghĩ bài thơ Mùa xuân nho nhỏ Thanh Hải (6 điểm) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (3) Câu 1: Học sinh chép đúng, đầy đủ khổ thơ bài (0,5 điểm) Câu 2: Truyện ca ngơi vẻ đẹp tâm hồn ba cô gái niên xung phong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt (2 điểm) Câu 3: Khởi ngữ: còn chị (0,5 điểm) Câu 4: a Ngẫm ra: Tình thái (0,5 điểm) b Bẩm: gọi – đáp; có khi: tình thái (0,5 điểm) Câu 5: * Yêu cầu chung: - Học sinh biết viết đúng đặc trưng thể loại văn nghị luận đã học - Bài văn trình bày mạch lạc, rõ ràng, có chi tiết và hình ảnh tiêu biểu phù hợp, tả có thứ tự Diễn đạt trôi chảy, sáng; không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp thông thường; chữ viết cẩn thận, đẹp * Yêu cầu kiến thức: Học sinh có nhiều cách viết khác cần đảm bảo nội dung sau: Mở bài (1điểm) - Giới thiệu bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” Thanh Hải, nêu ý kiến khái quát mình bài thơ (1 điểm) Thân bài: (4 điểm) - Hình ảnh mùa xuân bài thơ Thanh Hải mang nhiều tầng ý nghĩa (1 điểm) - Bức tranh xuân thiên nhiên, đất nước tạo nên từ các chi tiết tiêu biểu, vẽ màu sắc lẫn âm (1,5 điểm) - Từ rung cảm tha thiết trước mùa xuân đẹp quê hương, đất nước Thanh Hải bộc lộ nguyện ước chân thành (1,5 điểm) Kết bài: (1 điểm) - Bài thơ là cống hiến thầm lặng Nó là sản phẩm hồn thơ trẻ trung, tha thiết *Lưu ý: - Điểm trừ tối đa bài viết không bảo đảm bố cục bài văn miêu tả người là điểm - Điểm trừ tối đa bài làm mắc nhiều lỗi chính tả là điểm - Điểm trừ tối đa bài viết có nhiều lỗi diễn đạt là điểm (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: De Kiem tra cuoi ky 2Ngu van lop 9le1, De Kiem tra cuoi ky 2Ngu van lop 9le1