bai 35 Cac nuoc Anh Phap Duc My va su banhtruong thuoc dia

12 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:52

Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, là thời kỳ phát triển mạnh mẽ của các nước Tư bản tiên tiến, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc.. vơ vét nguyên liệu đưa[r] (1)Tiết 44-45 Bài 35 I MỤC TIÊU BÀI HỌC I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học xong học yêu cầu HS cần đạt được: 1 Về kiến thức -Biết nét lớn tình hình kinh tế, trị nước Anh, Pháp cuối kỷ XIX đầu kỷ XX - Giải thích đặc điểm nước đế quốc, hai nước đế quốc phát triển chậm lại - Biết nét lớn tình hình kinh tế, trị nước Đức, Mỹ cuối kỷ XIX đầu kỷ XX - Nhận thấy phát triển không nước đế quốc So sánh phát triển kinh tế Đức, Mỹ, Anh Pháp 2 Về tư tưởng, tình cảm, thái độ Giúp HS nâng cao nhận thức chất chủ nghĩa đế quốc, ý thức cảnh giác cách mạng; đấu tranh chống lực gây chiến, bảo vệ hồ bình 3 Về kỹ năng Rèn luyện kỹ phân tích kiện Lịch sử để thấy đặc điểm riêng chủ nghĩa đế quốc II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Bảng thống kê biểu thị thay đổi sản lượng công nghiệp nước Anh, Pháp, Mỹ, Đức - Sơ đồ thay đổi vị trí kinh tế nước đế quốc cuối kỷ XIX đầu kỷ XX - Lược đồ nước đế quốc đầu kỷ XX III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC 1 Kiểm tra cũ Câu hỏi 1: Nêu thành tựu khoa học kỹ thuật cuối kỷ XIX đầu kỷ XX? Câu hỏi 2: Sự đời đặc điểm chủ nghĩa Tư giai đoạn đế quốc chủ nghĩa? 2 Dẫn dắt vào mới (2)vơ vét nguyên liệu đưa quốc Sự tranh chấp thuộc địa làm cho mâu thuẫn nước đế quốc trở nên sâu sắc Tình hình kinh tế, trị sách đối ngoại nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ nào, tìm hiểu nội dung học hơm 3 Tổ chức hoạt động lớp Các hoạt động thầy trò Những kiến thức HS cần đạt Tiết 1: I ANH VÀ PHÁP CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân - Trước hết, Gv trình bày phân tích: Đầu thập niên 70 kỷ XIX, công nghiệp Anh đứng đầu giới Sản lượng than Anh gấp lần Mỹ Đức; sản lượng gang gấp lần Mỹ gần lần Đức Về xuất kim loại sản lượng nước Pháp, Đức Mỹ gộp lại khơng Anh - Tiếp GV nêu câu hỏi: Cuối thập niên 70 tình hình kinh tế Anh sao? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: Từ cuối thập niên 70, Anh dần địa vị độc quyền công nghiệp, vai trò lũng đoạn thị trường giới, bị Mỹ Đức vượt qua - GV giới thiệu “bảng thống kê biểu thị thay đổi sản lượng công nghiệp nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ” SGK GV hỏi”: Nguyên nhân giảm sút đó? - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét trình bày: Nguyên nhân là: + Máy móc thiết bị xuất sớm nên cũ lạc hậu, việc đại hoá tốn + Một sớ lớn tư chạy sang thuộc địa, lợi nhuận Tư đẻ nhiều quốc Mặt khác, cướp đoạt thuộc địa có lợi nhiều so với đầu tư cải tạo công nghiệp - GV nhấn mạnh: Tuy vai trị bá chủ giới cơng nghiệp bị giảm sút, song Anh chiếm ưu tài chính, xuất cảng tư bản, thương mại, hải quân thuộc địa 1) Nước Anh a) Tình hình kinh tế: - Từ cuối thập niên 70, Anh dần địa vị độc quyền công nghiệp, ln vai trị lũng đoạn thị trường giới, bị Mỹ Đức vượt qua - Tuy vậy, Anh chiếm ưu tài chính, xuất tư bản, thương mại, hải quân thuộc địa vào cuối kỷ XIX Hoạt động 2: Nhóm (3)Các hoạt động thầy trò Những kiến thức HS cần đạt diễn nào? - HS làm việc theo nhóm đọc SGK cử đại diện trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: Đây thời kỳ trình tập trung tư diễn mạnh mẽ, nhiều tổ chức độc quyền đời chi phối toàn đời sống kinh tế nước Anh, ngân hàng khu Xi-ti Luân Đôn nắm 70% số tư nước - GV giới thiệu cho HS biết: Nơng nghiệp nước Anh lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng Nguyên nhân tư sản Anh không đầu tư vào sản xuất nông nghiệp mà chủ yếu vào buôn bán lương thực giá lương thực châu Âu Mỹ rẽ + Công nghiệp: Quá trình tập trung tư diễn mạnh mẽ, nhiều tổ chức độc quyền đời chi phối toàn kinh tế +Nông nghiệp: khủng hoảng trầm trọng, phải nhập lương thực Hoạt động 3: Cả lớp cá nhân - GV trình bày phân tích: Anh nước theo thể chế trị quân chủ lập hiến với việc thực chế độ Hai Đảng (Đảng Tự Đảng Bảo thủ) thay cầm quyền Sự khác biệt hai Đảng không đáng kể, chủ yếu biện pháp cụ thể song thống với việc bảo vệ lợi ích giai cấp tư sản, đàn áp phong trào quần chúng đẩy mạnh xâm lược thuộc địa - GV nêu câu hỏi: Cho biết sách đối ngoại Anh? - HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: Đây thời kỳ giai cấp tư sản Anh tăng cường mở rộng hệ thống thuộc địa đặc biệt Châu Á Châu Phi GV kết hợp khai thác lược đồ để HS nhận biết hệ thống thuộc địa rộng lớn đế quốc Anh đầu kỷ XX trải dài từ Bắc Mỹ, châu Phi, Châu Á đến châu Đại Dương - GV nhấn mạnh: Chủ nghĩa đế quốc Anh tồn phát triển dựa bóc lột hệ thống thuộc địa rộng lớn (chiếm ¼ lãnh thổ ¼ dân số giới) mệnh danh chủ nghĩa đế quốc thực dân "Mặt trời không lặn" đất nước Anh, Lênin nhận xét: "Nước Anh không quê hương hệ thống công xưởng chủ nghĩa tư bản, mà thuỷ tổ chủ nghĩa đế quốc đại" b) Tình hình trị: - Theo chế độ quân chủ lập hiến, hai Đảng tự Bảo thủ thay cầm quyền bảo vệ quyền lợi giai cấp tư sản - Giai cấp tư sản Anh tăng cường mở rộng hệ thống thuộc địa đặc biệt Châu Á châu Phi (4)(5)Các hoạt động thầy trò Những kiến thức HS cần đạt Hoạt động 4: Cả lớp, cá nhân - GV: trước 1870, công nghiệp Pháp đứng hàng thứ hai giới, cuối thập niên 70 trở công nghiệp Pháp bắt đầu chậm lại - GV nêu câu hỏi: Nguyên nhân công nghiệp Pháp phát triển chậm lại? - HS dựa vào SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: + Pháp thất bại chiến tranh Pháp – Phổ, phải bồi thường chiến tranh + Nghèo tài nguyên nhiên liệu, đặc biệt than đá + Giai cấp tư sản trọng đến xuất cảng tư sang nước chậm phát triển để thu lợi nhuận cao không hú trọng phát triển công nghiệp nước - GV kết luận: Hậu cuối kỷ XIX sản xuất công nghiệp Pháp tụt xuống hàng thứ tư sau Đức, Mỹ, Anh, kỹ thuật lạc hậu rõ rệt so với nước công nghiệp trẻ - GV nêu câu hỏi: Bên cạnh yếu đó cơng nghiệp Pháp có tiến gì? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi - GV trình bày phân tích: Mặc dù có sút kém, song cơng nghiệp Pháp có tiến đáng kể Hệ thống đường sắt lan rộng khắp nơi nước đẩy nhanh phát triển ngành khai mỏ, luyện kim thương nghiệp Việc khí hố sản xuất tăng cường Từ năm 1852 – 1900 số xí nghiệp sử dụng máy móc tăng lên lần, số động chạy nước tăng lên 12 lần Nông nghiệp Pháp giữ vai trò quan trọng kinh tế Pháp phần đơng dân cư sống nghề nơng Tình trạng đất đai phân tán, manh mún khơng cho phép sử dụng máy móc kỹ thuật canh tác - GV chốt ý: Những biểu tình hình nơng nghiệp chứng tỏ thâm nhập phương thức sản xuất tư chủ nghĩa nông nghiệp Pháp diễn chậm chạp Hoạt động 5: Cá nhân - GV: Quá trình tập trung sản xuất hình thành các cơng ty độc quyền diễn nào? 2) Nước Pháp a) Tình hình kinh tế - Trước 1870, cơng nghiệp Pháp đứng thứ hai giới (sau Anh), từ năm 1870 trở Pháp xếp vị trí thứ (sau Đức, Mỹ, Anh) - Tuy nhiên, tư Pháp phát triển mạnh ngành khai mỏ, đường sắt, luyện kim, chế tạo ô tô,… - Đầu kỷ XX, nhiều tổ chức độc quyền chi phối kinh tế, đặc biệt lĩnh vực ngân hàng (6)Hoạt động 6: Cả lớp cá nhân - GV trình bày phân tích: + Sau cách mạng tháng – 1870 nước Pháp thành lập cộng hoà thứ ba, song phái cộng hồ sớm chia thành hai nhóm: Ôn hoà vá Cấp tiến thay cầm quyền Đặc điểm cộng hồ tình trạng thường xuyên khủng hoảng nội Trong vòng 40 năm (1875 – 1914) Pháp diễn 50 lần thay đổi phủ - GV nêu câu hỏi: Nêu sách đối ngoại của Pháp? - HS đọc SGK trả lời - GV nhận xét, chốt ý: Pháp tăng cường chạy đua vũ trang để trả mối thù với Đức; tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa chủ yếu khu vực chậu Á châu Phi - HS đọc đoạn chữ nhỏ SGK để thấy sách xâm lược thuộc địa Pháp, qua thấy hệ thống thuộc địa Pháp rộng lớn, sau Anh b)Tình hình trị 9 – 1870, cộng hồ thứ ba thành lập thi hành sách đàn áp nhân dân, tích cực xâm lược thuộc địa chủ yếu châu Á châu Phi 4 Sơ kết học - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Tình hình kinh tế, trị bật Anh Pháp cuối kỷ XIX đầu kỷ XX? Nêu đặc điểm chủ nghĩa đế quốc Anh Pháp? 5 Dặn dò, tập (7)Bài 35: Bài 35: CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC ANH, PHÁP, ĐỨC, MỸCÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC ANH, PHÁP, ĐỨC, MỸ VÀ SỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA (tiết 2) VÀ SỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA (tiết 2) TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC 1 Kiểm tra cũ Câu hỏi 1: Tình hình kinh tế , trị bật Anh Pháp cuối kỷ XIX đầu kỷ XX? Nêu đặc điểm chủ nghĩa đế quốc Anh Pháp? Câu hỏi 2: Nguyên nhân dẫn đến việc hình thành đặc điểm đế quốc Anh Pháp? 2 Dẫn dắt vào mới Tiết học trước tìm hiểu Anh, Pháp chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa hai nước tư già Còn hai nước tư trẻ Đức Mỹ trình chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa diễn nào? Bài học hôm lý giải vấn đề nêu 3 Tổ chức hoạt động lớp Các hoạt động thầy trò Những kiến thức HS cần đạt Tiết 2: II ĐỨC VÀ MỸ CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân - Trước hết, GV nêu câu hỏi: Hãy cho biết biểu phát triển công nghiệp Đức sau khi thống nhất? - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét trình bày phân tích: Sau thống đất nước tháng 1-1871, kinh tế Đức phát triển với tốc độ mau lẹ Từ 1870 – 1900 sản xuất than tăng lần, gang tăng lần, độ dài đường sắt tăng gấp đôi, đức vượt qua Pháp đuổi kịp Anh Trong ngành cơng nghiệp kỹ nghệ điện, hố chất … Đực đạt thành tựu đáng kể Năm 1883, công nghiệp hoá chất Đức sản xuất 2/3 lượng thuốc nhuộm giới - GV nâu câu hỏi: Nguyên nhân dẫn đến phát triển công nghiệp Đức? - HS đọc đoạn chữ nhỏ SGK trả lời câu hỏi - GV nhận xét, bổ sung chốt ý: nguyên nhân công nghiệp đức phát triển là: Thị trường dân tộc thống nhất, giàu tài nguyên, nhờ tiến bồi thường chiến tranh với Pháp, tiếp thu thành tựu khoa học kỹ thuật đại nước trước có nguồn nhân lực dồi 1) Nước Đức a) Tình hình kinh tế - Sau thống đất nước (1871) kinh tế Đức phát triển nhanh chóng, vươn lên đứng đầu châu Âu thứ hai giới (8)- GV giới thiệu số liệu tốc độ tăng trưởng công nghiệp Đức năm 1890 – 1900 163% bảng thống kê hàng hoá xuất hàng hoá tăng lên rõ rệt - Sau đó, GV kết luận: Đến đầu năm 1900, Đức vượt qua Anh sản xuất thép Về tổng sản lượng công nghiệp Đức dẫn đầu châu Âu thứ hai giới chỉ đứng sau Mỹ - Nơng nghiệp Đức có tiến songchậm chạp Hoạt động 2: Cá nhân - GV nêu câu hỏi: Sự phát triển công nghiệp đã tác động đến xã hội? - HS dựa vào vốn hiểu biết SGK trả lời - GV nhận xét chốt ý: thay đổi cấu dân cư thành thị nông thôn Từ năm 1871 – 1901 dân cư thành thị tăng từ 36% đến 54,3% Nhiều thành phố mới, nhiều trung tâm thương nghiệp bến cảng xuất - GV nêu câu hỏi: Quá trình tập trung sản xuất hình thành tổ chức độc quyền diễn thế nào? - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét, trình bày phân tích + Q trình tập trung sản xuất hình thành cơng ty độc quyền diễn mạnh mẽ sớm nước khác châu Âu Với hình thức độc quyền Cácten Xanhđica GV dẫn chứng: khơng đầy 1% xí nghiệp sử dụng ¾ tổng số điện lực, 91% xí nghiệp nhỏ nhận có 7% thơi; số lượng Cácten tăng lên nhanh chóng: năm 1905 có 385, đến năm 1911 có tới 550 – 600 + Tư công nghiệp kết hợp với tư ngân hàng thành tư tài Q trình tập trung Ngân hàng diễn cao độ - GV nêu câu hỏi: Tình hình nơng nghiệp Đức phát triển nào? - HS trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: Nông nghiệp Đức có tiến song chậm chạp (9)Các hoạt động thầy trò Những kiến thức HS cần đạt tộc địa chủ; phương pháp canh tác tàn dư của chế độ phong kiến - GV nhấn mạnh: hậu phát triển chủ nghĩa tư làm cho nơng dân Đức phân hố sâu sắc Phần lớn nông dân bị phá sản phải làm thuê cho địa chủ, phú nông kiếm ăn sở công nghiệp Hoạt động 3: Cả lớp cá nhân - GV trình bày phân tích trị: + Hiến pháp: 1871 quy định Đức Liên bang gồm 22 bang thành phố tự do, theo chế độ quân chủ lập hiến Hồng đế người đứng đầu có quyền lực tối cao tổng huy quân đội, bổ nhiệm cách chức thủ tướng, triệu tập giải tán Quốc hội Quyền lập pháp tay hai viện: Thượng viện Hạ viện quyền lực bị thu hẹp, ang giữ hình thức vương quốc tức có Vua, Chính phủ Quốc Hội GV nhấn mạnh cho HS thấy rõ: Phổ bang lớn Liên Bang Đức, vai trò Phổ liên bang lớn: Hoàng đế Đức vua Phổ, thủ tướng Đức Thủ tướng Phổ Nhà nước Liên bang xây dựng sở liên minh giai cấp tư sản quý tộc hoá tư sản, lực lượng lãnh đạo thống đất nước đường vũ lực có vị trị, kinh tế giữ vai trị quan trọng Đức chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa - GV giúp HS thấy rõ: có Hiến Pháp Quốc hội chế độ trị Đức khơng phải đại nghị tư sản mà thực chất chế độ bán chuyên chế, áp dụng thống trị Phổ toàn nước Đức - GV nêu câu hỏi: Nêu sách đối ngoại Đức ? - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi: - GV nhận xét chốt ý: + Cơng khai địi chia lại thị trường thuộc địa giới + Ráo riết chạy đua vũ trang chuẩn bị gây chiến, dẫn đến mâu thuẫn Đức với anh Pháp sâu sắc b) Tình hình trị: - Đức Liên bang theo chế độ quân chủ lập hiến, thi hành sách đối nội đối ngoại phản động đề cao dân tộc Đức, đàn áp phong trào công nhân, truyền bá bạo lực chạy đua vũ trang - Cuối kỷ XIX đầu kỷ XX, Đức cơng khai địi dung vũ lực để chia lại thị trường (10)- GV nêu câu hỏi: Đặc điểm bật chủ nghĩa đế quốc Đức? - Sau HS trả lời, GV chốt ý: Tính chất quân phiệt hiếu chiến đặc điểm bật chủ nghĩa đế quốc Đức Hoạt động 4: Cả lớp, cá nhân - GV trình bày phân tích: cuối kỷ XIX kinh tế phát triển nhanh chóng vươn lên hàng thứ giới Về sản lượng công nghiệp ½ tổng sản lượng cơng nghiệp nước Tây Âu gấp lần Anh, sản xuất thép máy móc đứng đầu giới Năm 1913 sản lượng gang, thép Mỹ vượt Đức lần, vượt Anh lần, than gấp hai lần Anh Pháp gộp lại - GV nêu câu hỏi: Vì kinh tế Mỹ phát triển vượt bậc? - HS dựa vào vốn kiến thức trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: Nguyên nhân do: + Mỹ giàu nguyên liệu, nhiên liệu giàu có, có nguồn nhân lực dồi + Phát triển sau nên áp dụng thành tựu khoa học kinh nghiệm nước trước + Có thị trường rộng lớn - GV nêu câu hỏi: Tình hình nơng nghiệp Mỹ phát triển nào? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi - GV nhận xét trình bày phân tích: nơng nghiệp Mỹ trở thành vựa lúa lớn nơi cung cấp lương thực cho châu Âu - HS đọc đoạn chữ nhỏ SGK để thấy phát triển nhanh chóng nơng nghiệp Mỹ 2) Nước Mỹ a Tình hình kinh tế - Cuối kỷ XIX kinh tế phát triển nhanh chóng vươn lên hàng thứ giới, sản lượng công nghiệp gấp lần Anh ½ tổng sản lượng công nghiệp nước Tây Âu Hoạt động 5: Cá nhân - GV nêu câu hỏi: Quá trình tập trung sản xuất hình thành công ty độc quyền diễn nào? - HS đọc SGK ta câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: Sự cạnh tranh gay gắt sản xuất cơng nghiệp thúc đẩy q trình tập trung sản xuất đời công ty độc quyền, hình thức chủ yếu Tờrớt với ông vua dầu lửa, vua (11)Các hoạt động thầy trò Những kiến thức HS cần đạt ôtô, vua thép chi phối hoạt động kinh tế, trị nước Mỹ - HS đọc đoạn chữ nhỏ SGK để thấy việc hình thành cơng ty độc quyền chi phối hoạt động kinh tế nước Mỹ - GV nhấn mạnh để HS thấy rõ Mỹ không phát triển kinh tế ngoại thương xuất cảng tư Thị trường đầu tư buôn bán Mỹ Canada, nước vùng Caribe, Trung Mỹ số nước châu Á khác Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc nhà tư lớn liên minh với thành ông vua dầu lửa, vua ô tô, vua thép… chi phối kinh tế, trị Mỹ Hoạt động 6: Cả lớp cá nhân - GV trình bày phân tích: Chế độ trị Mỹ nơi điển hình chế độ hai Đảng (Đảng cộng hồ – đại diện cho lợi ích đại tư sản Đảng dân chủ – đại diện cho lợi ích tư sản nơng nghiệp trại chủ) thay lên cầm quyền song bảo vệ lợi ích giai cấp tư sản GV nhấn mạnh thêm: Tuy có khác số sách biện pháp cụ thể trí việc củng cố quyền lực giai cấp tư sản, việc đối xử phân biệt với người lao động, đường lối bành trướng bên - GV cho Hs đọc đoạn chữ nhỏ SGK để minh chứng cho sách phân biệt đối xử người da đen với người da trắng - GV nêu câu hỏi: Hãy cho biết sách đối ngoại Mỹ? - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi. - GV nhận xét chốt ý: + Đây thời kỳ Mỹ đẩy mạnh việc thơn tính đất đai rộng lớn miền Trung Tây thổ dân Inđian, mở rộng biên giới đến bờ Thái Bình Dương + Từ thập niên 80, Mỹ bành trướng khu vực Mỹ – Latinh gây chiến với Tây Ban Nha để tranh giành Ha-oai, CuBa Philippin… Xâm nhập vào thị trường Trung Quốc b Tình hình trị - Chế độ trị Mỹ nơi điển hình chế độ hai Đảng: Đảng cộng hoà Đảng dân chủ thay lên cầm quyền bảo vệ quyền lợi giai cấp tư sản, đối xử phân biệt với người lao động - Chính sách đối ngoại: + Mỹ mở rộng biên giới đến bờ Thái Bình Dương + Bành trướng khu vực Mỹ-Latinh gây chiến với Tây Ban Nha để tranh giành thuộc địa Xâm nhập vào thị trường Trung Quốc 4 Sơ kết học (12)được thay đổi vị trí kinh tế thuộc địa đế quốc cuối kỷ XIX đầu kỷ XX cho nhận xét 5 Dặn dò, tập nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 35 Cac nuoc Anh Phap Duc My va su banhtruong thuoc dia, bai 35 Cac nuoc Anh Phap Duc My va su banhtruong thuoc dia