ÔN tập TỔNG hợp LUYỆN từ và câu lớp 5

42 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 14:33

ÔN TẬP TỔNG HỢP LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP NHỮNG NỘI DUNG CẦN GHI NHỚ 1.Cấu tạo từ: Từ phức Từ đơn Từ ghép Từ láy (Từ tượng thanh, tượng hình) T.G.P.L Láy âm đầu Láy vần T.G.T.H Láy âm vần Láy tiếng Các lớp từ: Từ loại: Từ đồng nghĩa Từ trái nghĩa Từ đồng âm Từ nhiều nghĩa Danh từ (Cụm DT) Động từ (Cụm ĐT) Tính từ (Cụm TT) Đại từ (Đại từ ngôi) Quan hệ từ Câu : Phân loại theo cấu tạo: Phân loại theo mục đích nói: Câu kể Câu hỏi Câu cảm Câu khiến Câu đơn Câu ghép 5.Các thành phần câu: Chủ ngữ Vị ngữ 6.Liên kết câu : Trạng ngữ Định ngữ* Lặp từ ngữ Thay từ ngữ Dùng từ ngữ để nối (Liên tưởng ) Bổ ngữ* Hô ngữ* 7.Cách nối vế câu ghép : Nối trực tiếp Dùng từ nối: Nối quan hệ từ Nối cặp từ hơ ứng ĐẠI TỪ - ĐẠI TỪ XƢNG HƠ ( Tuần 9, Tuần 11- Lớp ): Bài 1: Xác định chức ngữ pháp đại từ câu : a) Tôi học Nam đến b) Người nhà trường biểu dương c) Cả nhà yêu quý d) Anh chị học giỏi e) Trong tơi, cảm xúc khó tả trào dâng Bài :Tìm đại từ đoạn hội thoại sau , nói rõ đại từ thay cho từ ngữ : Trong chơi , Nam hỏi Bắc : - Bắc ơi, hôm qua bạn điểm môn Tiếng Anh ? ( câu ) - Tớ điểm 10, cậu điểm ?- Bắc nói (câu ) - Tớ (câu ) Bài 3: Đọc câu sau : Sóc nhảy nhót chuyền cành ngã trúng vào Chó Sói ngủ Chó Sói chồng dậy tóm Sóc, định ăn thịt, Sóc van xin : - Xin ơng thả cháu Sói trả lời : -Thơi được, ta thả mày Có điều mày nói cho ta hay , họ nhà Sóc chúng mày lúc vui vẻ ? ( Theo Lép Tơn- xtơi ) a) Tìm đại từ xưng hơ câu b) Phân đại từ xưng hô thành loại : - Đại từ xưng hơ điển hình - Danh từ lâm thời làm đaị từ xưng hô Bài 4: Thay từ cụm từ cần thiết đại từ thích hợp để câu văn khơng bị lặp lại : a) Một quạ khát nước, quạ tìm thấy lọ b) Tấm qua hồ, Tấm vô ý đánh rơi giày xuống nước c) - Nam ! Cậu điểm ? - Tớ 10 điểm Còn cậu điểm ? - Tớ 10 điểm QUAN HỆ TỪ a) Ghi nhớ : - QHT từ nối từ ngữ câu, nhằm thể mối quan hệ từ ngữ câu với - Các QHT thường dùng : và, với, hay, hoặc, ,mà, thì, của, ở, tại, bằng, như, để, về, - Nhiều khi, từ ngữ câu nối với cặp QHT Các cặp QHT thường dùng : + Vì nên ; Do nên ; Nhờ nên ( biểu thị quan hệ nguyên nhân- kết ) + Nếu ; Hễ (biểu thị quan hệ giả thiết, điều kiện - kết ) + Tuy ; Mặc dù (biểu thị quan hệ tương phản, nhượng bộ, đối lập ) + Khơng mà cịn ; Khơng mà (biểu thị quan hệ tăng tiến ) Bài 1: Tìm QHT cặpQHT đoạn trích sau nêu rõ tác dụng chúng : Cị Vạc hai anh em, tính nết khác Cị ngoan ngỗn, chăm học tập, cịn Vạc lười biếng, suốt ngày nằm ngủ Cò bảo mà Vạc chẳng nghe Nhờ chăm siêng nên Cò học giỏi lớp Bài 2: Chọn từ ngữ thích hợp từ sau để điền vào chỗ trống câu : nhưng, , , hay, nhờ a) Chỉ ba tháng sau, siêng ,cần cù, cậu vượt lên đầu lớp b) Ơng tơi già không ngày ông quên vườn c) Tấm chăm Cám lười biếng d) Mình cầm lái cậu cầm lái ? e) Mây tan mưa tạnh dần Bài 3: Đặt câu với QHT sau : , để, do, bằng, với , Bài 4: Hãy đặt câu có sử dụng cặp QHT dùng để biểu thị quan hệ : - Nguyên nhân- kết - Điều kiện ( giả thiết ) - kết - Nhượng (đối lập, tương phản ) - Tăng tiến TỪ ĐỒNG NGHĨA a) Ghi nhớ : * TĐN từ có nghĩa giống gần giống Có thể chia TĐN thành loại : - TĐN hoàn toàn (đồng nghĩa tuyệt đối ) : Là từ có nghĩa hồn tồn giống nhau, dùng thay cho lời nói V.D : xe lửa = tàu hoả lợn = heo - TĐN khơng hồn toàn (đồng nghĩa tương đối , đồng nghĩa khác sắc thái ) : Là từ nghĩa khác phần sắc thái biểu cảm ( biểu thị cảm xúc , thái độ ) cách thức hành động Khi dùng từ này,ta phải cân nhắc lựa chọn cho phù hợp V.D: Biểu thị mức độ,trạng thái khác : cuồn cuộn, lăn tăn, nhấp nhô, ( trạng thái chuyển động, vận động sóng nước ) + Cuồn cuộn : hết lớp sóng đến lớp sóng khác, dồn dập mạnh mẽ + Lăn tăn : gợn sóng nhỏ, đều, chen sát bề mặt + Nhấp nhô : đợt sóng nhỏ nhơ lên cao so với xung quanh Bài 1: Phân biệt sắc thái nghĩa từ đồng nghĩa (được gạch chân ) dòng thơ sau : a- TRời thu xanh ngắt tầng cao (Nguyễn Khuyến ) b- Tháng Tám mùa thu xanh thắm ( Tố Hữu ) c- Một vùng cỏ mọc xanh rì (Nguyễn Du ) d- Nhớ từ sóng Hạ Long xanh biếc (Chế Lan Viên ) e- Suối dài xanh mƣớt nương ngô (Tố Hữu ) Bài 2: Gạch chân từ không nhóm với từ cịn lại : a) Tổ tiên, tổ quốc, đất nước, giang sơn, sông núi, nước nhà, non sông, nước non, non nước b) Quê hương, quê quán, quê cha đất tổ, quê hương quán, quê mùa, quê hương xứ sở,nơi chôn rau cắt rốn Bài : Tìm từ lạc dãy từ sau đặt tên cho nhóm từ cịn lại : a) Thợ cấy, thợ cày, thợ rèn, thợ gặt, nhà nông, lão nơng, nơng dân b)Thợ điện, thợ khí, thợ thủ công, thủ công nghiệp,thợ hàn, thợ mộc,thợ nề, thợ nguội c) Giáo viên, giảng viên, giáo sư, kĩ sư, nghiên cứu, nhà khoa học, nhà văn, nhà báo Bài 4: Chọn từ ngữ thích hợp từ sau để điền vào chỗ trống : im lìm, vắng lặng, yên tĩnh Cảnh vật trưa hè , cối đứng , không gian khơng tiếng động nhỏ Bài 5: Tìm từ ghép cấu tạo theo mẫu : a) Thợ + X b) X + viên c) Nhà + X d) X + sĩ Bài 6: Chọn từ ngữ thích hợp ngoặc đơn để hồn chỉnh câu : a) Câu văn cần (đẽo, gọt, gọt giũa, vót, bào ) cho sáng súc tích b) Trên sân trường, phượng vĩ nở hoa (đỏ au, đỏ bừng, đỏ đắn , đỏ hoe, đỏ gay, đỏ chói, đỏ quạch, đỏ tía, đỏ ửng ) c) Dịng sơng chảy ( hiền hồ, hiền lành, hiền từ, hiền hậu ) hai bờ xanh mướt lúa ngô Bài 7: Tìm điền tiếp từ đồng nghĩa vào nhóm từ nghĩa chung nhóm : a) Cắt, thái, b) To, lớn, c) Chăm, chăm chỉ, a) Nghĩa chung : b) Nghĩa chung : c) Nghĩa chung : Bài 8: Dựa vào nghĩa tiếng “hồ”, chia từ sau thành nhóm, nêu nghĩa tiếng “hồ” có nhóm : Hồ bình, hồ giải, hồ hợp, hồ mình, hồ tan, hồ tấu, hoà thuận, hoà vốn Bài 9: Chọn từ ngữ thích hợp (trong từ ngữ cho sẵn ) để điền vào vị trí đoạn văn miêu tả sau : Mùa xuân đến hẳn rồi, đất trời lại lần , tất sống trái đất lại vươn lên ánh sáng mà , nảy nở với sức mạnh khơn Hình kẽ đá khơ cỏ non vừa , giọt khí trời ., khơng lúc yên tiếng chim gáy, tiếng ong bay ( theo Nguyễn Đình Thi ) (1): tái sinh, thay da đổi thịt, đổi mới, đổi thay, thay đổi, khởi sắc, hồi sinh (2): sinh sôi, sinh thành, phát triển, sinh năm đẻ bảy (3): xốn xang, xao động, xao xuyến, bồi hồi, bâng khâng,chuyển mình, cựa mình, chuyển động (4): bật dậy, vươn cao, xoè nở nảy nở, xuất hiện, hiển (5): lay động, rung động, rung lên, lung lay Bài 10: Tìm từ nghĩa màu đen để điền vào chỗ trống từ Bảng ; vải ; gạo ; đũa ; mắt ; ngựa ; chó TỪ TRÁI NGHĨA (Tuần 4- lớp 5) a) Ghi nhớ : - Từ trái nghĩa từ có nghĩa trái ngược - Việc đặt từ trái nghĩa bên cạnh có tác dụng làm bật vật, việc, hoạt động, trạng thái, đối lập *Xem thêm : Một từ có nhiều từ trái nghĩa với nó, tuỳ theo lời nói câu văn khác Sự đối lập nghĩa phải đặt sở chung VD : Với từ “nhạt” : - (muối) nhạt > < mặn : sở chung “độ mặn” - (đường ) nhạt > < : sở chung “độ ngọt” - (tình cảm) nhạt > < đằm thắm : sở chung “mức độ tình cảm” - (màu áo) nhạt > < đậm : sở chung “màu sắc” Bài 1: Tìm từ trái nghĩa với từ sau : thật thà, giỏi giang,cứng cỏi, hiền lành, nhỏ bé, nông cạn, sáng sủa, thuận lợi, vui vẻ, cao thượng, cẩn thận, siêng năng, nhanh nhảu, đồn kết, hồ bình Bài :Đặt câu với cặp từ trái nghĩa BT1 Bài :Với từ gạch chân đây, tìm từ trái nghĩa : a) Già : - Quả già - Người già - Cân già b) Chạy : - Người chạy - Ơtơ chạy - Đồng hồ chạy c) Chín : - Lúa chín - Thịt luộc chín - Suy nghĩ chín chắn Bài 4: Tìm cặp từ trái nghĩa nói việc học hành Hãy đặt câu với cặp từ trái nghãi TỪ ĐỒNG ÂM (Tuần - lớp ): a) Ghi nhớ : - Từ đồng âm từ giống âm ( thường chữ viết giống nhau, đọc giống ) khác hẳn nghĩa - Muốn hiểu nghĩa từ đồng âm, cần đặt từ vào lời nói câu văn cụ thể - Dùng từ đồng âm để chơi chữ : Là dựa vào tượng đồng âm, tạo câu nói có nhiều nghĩa, gây bất ngờ thú vị cho người đọc, người nghe b) Bài tập thực hành : Bài 1: Phân biệt nghĩa từ đồng âm cụm từ sau : a) Đậu tương - Đất lành chim đậu – Thi đậu b) Bò kéo xe – bò gạo – cua bò c) Sợi - chiếu - đường - vàng Bài 2: Với từ , đặt câu để phân biệt từ đồng âm : chiếu, kén, mọc *Đáp án : Bài 2:Với từ , đặt câu để phân biệt từ đồng âm : Giá, đậu, bị ,kho, chín Bài 3: Diễn đạt lại câu cho rõ nghĩa : a) Đầu gối đầu gối b) Vôi tôi TỪ NHIỀU NGHĨA (Tuần - lớp ) a) Ghi nhớ : * Từ nhiều nghĩa từ có nghĩa gốc hay số nghĩa chuyển Các nghĩa từ có mối liên hệ với (Xem thêm : - Một từ gọi tên nhiều vật , tượng, biểu thị nhiều khái niệm ( vật, tượng ) có thực tế từ gọi từ nhiều nghĩa VD1 : Xe đạp : loại xe người đi, có bánh, dùng sức người đạp cho quay bánh Đây nghĩa từ xe đạp.Vậy từ xe đạp từ có nghĩa VD2 : Với từ “Ăn’’: - Ăn cơm : cho vào thể thức nuôi sống ( nghĩa gốc) - Ăn cưới : Ăn uống cưới - Da ăn nắng :Da hấp thụ ánh nắng cho thấm vào , nhiễm vào - Ăn ảnh : Vẻ đẹp tôn lên ảnh - Tàu ăn hàng : Tiếp nhận hàng để chuyên chở - Sông ăn biển : Lan ra, hướng đến biển - Sơn ăn mặt : Làm huỷ hoại dần phần Như vậy, từ “Ăn” từ nhiều nghĩa *Nghĩa đen : Mỗi từ có nghĩa , nghĩa gốc cịn gọi nghĩa đen Nghĩa đen nghĩa trực tiếp, gần gũi, quen thuộc, dễ hiểu ; nghĩa đen khơng phụ thuộc vào văn cảnh * Nghĩa bóng : Là nghĩa có sau ( nghĩa chuyển, nghĩa ẩn dụ ), suy từ nghĩa đen Muốn hiểu nghĩa xác từ dùng, phải tìm nghĩa văn cảnh - Ngồi , có số từ mang tính chất trung gian nghĩa đen nghĩa bóng, chuyển dần từ nghĩa đen sang nghĩa bóng VD : - Tơi sang nhà hàng xóm Đi : (Người ) tự di chuyển từ nơi đến nơi khác , khơng kể Nghĩa từ khơng hồn tồn giống nghĩa đen (hoạt động bàn chân di chuyển từ nơi đến nơi khác ) Nhưng có mối quan hệ với nghĩa đen ( di chuyển từ nơi đến nơi khác ) Gặp trường hợp này, ta xếp từ mang nghĩa bóng (nghĩa chuyển ) ) * Lƣu ý : Khi làm tập giải nghĩa từ, em cần mơ tả xác khái niệm từ hiển thị VD : - Bãi biển : Bãi cát rộng, phẳng ven biển.sát mép nước - Tâm : Thổ lộ tâm tư thầm kín với người khác - Bát ngát : Rộng xa đến mức nhìn khơng thấy giới hạn Tuy nhiên, đơi giải thích cách nơm na, mộc mạc phải nghĩa VD : - Tổ quốc : Đất nước - Bài học : Bài HS phải học - Bãi biển : Bãi cát vùng biển - Bà ngoại : Người sinh mẹ - Kết bạn : Làm bạn với : Bài 1: Dùng từ để đặt câu ( câu theo nghĩa gốc, câu theo nghĩa chuyển ) : nhà, đi, Bài 2: Hãy xác định nghĩa từ gach chân kết hợp từ phân chia nghĩa thành nghĩa gốc nghã chuyển : a)Miệng cười tươi , miệng rộng sang, há miệng chờ sung, trả nợ miệng, miệng bát, miệng túi, nhà miệng ăn b)Xương sườn, sườn núi, hích vào sườn, sườn nhà , sườn xe đạp, hở sườn, đánh vào sườn địch Bài 3: Trong từ gạch chân đây, từ từ đồng âm, từ từ nhiều nghĩa : a)Vàng : - Giá vàng nước tăng đột biến - Tấm lòng vàng - Chiếc vàng rơi xuống sân trường b) Bay : - Bác thợ nề cầm bay trát tường - Đàn cò bay trời - Đạn bay vèo - Chiếc áo bay màu Bài 4: Với từ từ, em đặt câu : a) Cân ( DT, ĐT, TT ) b) Xuân ( DT, TT ) Bài 5: Cho từ ngữ sau : Đánh trống, đánh giày, đánh tiếng, đánh trứng , đánh đàn, đánh cá, đánh răng, đánh điện, đánh bẫy a) Xếp từ ngữ theo nhóm có từ đánh nghĩa với b) Hãy nêu nghĩa từ đánh nhóm từ ngữ phân loại nói CÂU 1.Ghi nhớ : Câu từ tạo thành diễn đạt ý trọn vẹn Nói viết phải thành câu người khác hiểu 2.Bài tập thực hành : Bài 1:Trong dòng sau đây, dòng viết chưa thành câu, sửa lại cho thành câu hoàn chỉnh : a- Ngày khai trường b- Bác vui lòng c- Cái trống trường em d- Trên mặt nước loang lống gương e- Những bé ngày trở thành Bài 2:Xếp từ sau thành câu theo cách khác : a) chim, trên, hót, ríu rít, b) Đồ Sơn, ở, rất, em, thích, nghỉ ,hè Bài 3:Đặt câu với từ sau : Xum xuê, rập rờn, ngập ngừng, long lanh, sóng sánh Bài :Viết tiếp câu để thành đoạn : a- Hôm ngày khai trường b- Thế mùa xuân 10 Bài 6: Dùng đảo ngữ để diễn đạt lại câu văn cho sinh động, gợi cảm: a) Một biển lúa vàng vây quanh em, hương lúa chín thoang thoảng b) Xa xa, núi nhấp nhơ, ngơi nhà thấp thống, vài cánh chim chiều bay lững thững tổ c) Dịng sơng q tơi đáng u d) Những cánh cị trắng muốt tung tăng đồng lúa chín e) Những chuyến xe qua tấp nập đường f) Giữa trời khuya tĩnh mịch, vầng trăng vằng vặc sông, giọng hò mái đẩy thiết tha dịu dàng g) Một giới ban mai trắng trời trắng núi h) Nước sông Hương xanh biêng biếc, màu hoa phượng vĩ đỏ rực hai bên bờ i) Trên sườn núi, ngơi nhà đứng chơ vơ j) Những dịng người đủ sắc phục từ khắp ngả tuôn quảng trường Ba Đình k) Vịnh Hạ Long làm cho nhiều du khách phải ngạc nhiên vẻ đẹp tự nhiên hùng tráng l) Ngồi vườn, tiếng chim kêu rộn rã nắng sớm m) Mùi hương hoa sực nức lan toả đêm vắng Bài 7: Dựa vào ý, viết thành câu văn gợi tả, gợi cảm hơn: a) Trời mưa to b) Nắng rải sóng to xơ vào bãi cát c) Mặt sơng yên lặng đầy ánh nắng d) Mùa xuân về, cối toàn màu xanh e) Trời xanh 28 Bài 8: Dựa vào ý sau, viết thành đoạn văn gợi tả gợi cảm hơn: Mùa đơng đến Những gió lạnh tràn Nhìn lên trời, em không thấy chim én Mẹ giục em lấy áo ấm mặc.Em vui sướng mặc áo len mẹ đan cho em LINK XEM THỬ TÀI LIỆU HAY BẬC TIỂU HỌC (nhấp vào link) https://drive.google.com/drive/folders/15ihBSQQ8sxtNaChl4IiabmxZuFjJpvxV?usp=s haring 29 TỪ ĐƠN, TỪ PHỨC, TỪ LÁY, TỪ GHÉP, TỪ LOẠI Bài :Tìm từ phức kết hợp in đậm đây: Vườn nhà em có nhiều loài hoa : hoa hồng , hoa cúc, hoa nhài, Màu sắc hoa thật phong phú : hoa hồng, hoa vàng , hoa trắng , Bài :Chép lại đoạn thơ sau gạch gạch từ phức: Em mơ làm mây trắng Bay khắp nẻo trời cao Nhìn non sơng gấm vóc Q đẹp Bài : Nêu danh từ, động từ, tính từ khổ thơ sau: Em mơ làm mây trắng Bay khắp nẻo trời cao Nhìn non sơng gấm vóc Bài :Chỉ từ đơn, từ phức đoạn thơ sau : Ơi tinh Em viết cho thật đẹp Chữ đẹp tính nết Của người trị ngoan Bài : Dùng gạch ( / ) tách từ câu sau : Bốn cánh mỏng giấy bóng , đầu tròn mắt long lanh thuỷ tinh Bốn cánh khẽ rung rung phân vân Bài :Gạch gạch dọc từ đứng cạnh đoạn văn sau: Trời nắng chang chang Hoa ngô xơ xác cỏ may Lá ngô quắt lại, rủ xuống Những bắp ngô mập chờ tay người đến bẻ mang Bài :Gạch gạch từ tiếng đoạn văn sau : Trên quảng trường Ba Đình lịch sử, lăng Bác uy nghi gần gũi Cây hoa khắp miền đất nước tụ hội, đâm chồi , phô sắc toả ngát hương thơm Bài :Dùng ( / ) tách từ đoạn văn sau : Giữa vườn xum xuê , xanh mướt, cịn ướt đẫm sương đêm, có bơng hoa rập rờn trước gió Màu hoa đỏ thắm, cánh hoa mịn màng, khum khum úp sát voà cịn chưa muốn nở hết Đố hoa toả hương thơm ngát Bài : Dùng ( / ) tách từ đoạn văn sau: Mùa xuân đến Những buổi chiều hửng ấm, đàn chim én từ dãy núi đằng xa bay tới, lượn vòng bến đò, đuổi xập xè quanh mái nhà cao thấp Những ngày mưa phùn, người ta thấy bãi soi dài lên sông, giang , sếu coa gần người, theo lững thững bước thấp thoáng bụi mưa trắng xố Bài 10:Tìm từ đơn từ phức câu văn sau: 30 a)Nước Việt Nam xanh muôn ngàn khác Cây đẹp, quý Nhưng thân thuộc vẵn tre nứa Tre Đồng Nai, nứa Việt Bắc, tre ngút ngàn Điện Biên Phủ b) Mùa xuân mong ước đến Đầu tiên, từ vườn, mùi hoa hồng, hoa huệ sực nức bốc lên c) Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới, Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại, rơi mà nhảy nhót Bài 11 :Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống để có : a) Các từ ghép : b) Các từ láy : - mềm - mềm - xinh - xinh - khoẻ - khoẻ - mong - mong - nhớ - nhớ - buồn - buồn Bài 12 :Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống để có : a) T.G.T.H b) T.G.P.L c) Từ láy - nhỏ - nhỏ - nhỏ - lạnh - lạnh - lạnh - vui - vui - vui - xanh - xanh - xanh Bài 13 :Hãy xếp từ sau vào nhóm : T.G.P.L ; T.G.T.H ; Từ láy : Thật thà, bạn bè, bạn đường, chăm chỉ, gắn bó, ngoan ngỗn, giúp đỡ, bạn học, khó khăn, học hỏi, thành thật, bao bọc, quanh co, nhỏ nhẹ - T.G.T.H - T.G.P.L -Từ láy Bài 14 :Phân từ phức thành loại : T.G.T.H T.G.P.L : Bạn học, bạn hữu, bạn đường, bạn đời, anh em, anh cả, em út , chị dâu, anh rể, anh chị, ruột thịt,hoà thuận , thương yêu - T.G.T.H - T.G.P.L Bài 15 :Cho kết hợp sau : Vui mừng, nụ hoa, đứng, cong queo, vui lòng, san sẻ, giúp việc, chợ búa, ồn ào, uống nước, xe đạp, thằn lằn, tia lửa, nước uống, học hành, ăn ở, tươi cười Hãy xếp kết hợp vào nhóm : Từ ghép có nghĩa tổng hợp, từ ghép có nghĩa phân loại, từ láy, kết hợp từ đơn 31 Bài 16: “ Tổ quốc” từ ghép gốc Hán ( từ Hán Việt ) Em : - Tìm từ ghép có tiếng “ tổ ” - Tìm từ ghép có tiếng “ quốc ’’ Bài 17 : Tìm từ láy để miêu tả bước đi, dáng đứng người Đặt câu với từ tìm Bài 18 :Em tìm : - thành ngữ nói việc học tập - thành ngữ ( tục ngữ ) nói tình cảm gia đình Bài 19 :Tìm từ tượng hình, tượng thích hợp điền vào chỗ trống : - hang sâu - cười -rộng - vực sâu - nói - dài - cánh đồng rộng - gáy - cao - đường rộng - thổi - thấp Bài 20:Tìm từ ghép có tiếng “ thơm’’ đứng trước, mức độ thơm khác hoa, Phân biệt nghĩa từ Bài 21 :Giải nghĩa thành ngữ , tục ngữ sau : - Ở hiền gặp lành - Tốt gỗ tốt nước sơn - Ăn vóc học hay - Học thày không tày học bạn - Học biết mười - Máu chảy ruột mềm 32 Bài 22:Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để tạo thành thành ngữ : - Chậm - Ăn - Nhanh - Nói - Nặng - Khoẻ - Cao - Yếu - Dài - Ngọt - Rộng - Vững : Bài 23:Cho từ sau: Bác sĩ, nhân dân, hi vọng, thước kẻ, sấm, văn học, cái, thợ mỏ, mơ ước, xe máy, sóng thần, , chiếc, bàn ghế, gió mùa, xã, huyện, phấn khởi, tự hào, mong muốn, truyền thống, hồ bình a)xếp từ vào loại : DT DT b)Xếp DT tìm vào nhóm : DT người, DT vật, DT tượng, DT khái niệm, DT đơn vị Bài 24 :Tìm chỗ sai câu sau sửa lại cho : a) Bạn Vân nấu cơm nước b) Bác nông dân cày ruộng nương c) Mẹ cháu vừa chợ búa d) Em có người bạn bè thân Bài 25 : Cho từ : cánh đồng, tình thương, lịch sử Hãy đặt thành câu ( với từ ) cho câu từ nằm phận khác Bài 26 :Xác định từ loại từ gạch chân : - Anh suy nghĩ - Những suy nghĩ anh sâu sắc - Anh kết luận sau - Những kết luận anh chắn 33 - Anh ước mơ nhiều điều - Những ước mơ anh thật lớn lao Bài 27 : Các từ gạch chân câu bổ sung ý nghĩa cho ĐT đứng trước : a) Tuy rét kéo dài mùa xuân đến b) Những cành trổ lá, lại buông toả tán hoa Bài 28 :Xác định từ loại từ thành ngữ : - Đi ngược xi - Nhìn xa trơng rộng - nước chảy bèo trôi Bài29 :Xác định DT, ĐT, TT câu sau : - Bốn mùa sắc trời riêng đất - Non cao gió dựng sơng đầy nắng chang - Họ ngược Thái Ngun, cịn tơi xi Thái Bình - Nước chảy đá mòn Bài 30:Xác định từ loại từ sau : Niềm vui, vui tươi, vui chơi, tình thương, yêu thương, đáng yêu Bài31 :Xác định từ loại từ sau : Sách vở, kiên nhẫn, kỉ niệm, yêu mến, tâm sự,lo lắng, xúc động, nhớ, thương, lễ phép, buồn , vui, thân thương, nghi ngờ, suy nghĩ, đẹp, vui, giận dữ, trìu mến, nỗi buồn 34 BÀI TẬP TỔNG HỢP Bài tập 11:Hãy từ phức kết hợp sau: Xe đạp, xe cộ, kéo xe, đạp xe, nướng bánh, bánh rán, nước uống, quắt lại, rủ xuống, uống nước, chạy Bài tập 12: Dùng gạch ( / ) để tách từ đoạn văn sau: a) Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới, Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại, rơi mà nhảy nhót b) Mùa xuân mong ước đến Đầu tiên, từ vườn, mùi hoa hồng, hoa huệ sực nức bốc lên Bài tập 13:Tìm từ láy có nhóm từ sau: Mải miết, xa xôi, xa lạ, mơ màng, san sẻ, chăm chỉ, học hỏi, quanh co, đứng, ao ước, đất đai, minh mẫn, chân chính, cần mẫn, cần cù, tươi tốt, mong mỏi, mong ngóng, mơ mộng, phẳng phiu, phẳng lặng Bài tập 14:Hãy điền vào chỗ trống để có từ ghép từ láy: Màu , đỏ , vàng ., xanh , sợ , buồn ., lạnh Bài tập 15: a) Tìm từ ghép có tiếng “mưa” b) Tìm từ ghép có tiếng “nắng” Bài tập 16:Chỉ từ ghép tổng hợp từ ghép phân loại từ sau: Bạn học, bạn hữu, bạn đường, bạn đời, anh em, anh chị, anh cả, em út, ruột thịt, hoà thuận, thương yêu, vui buồn, vui mắt 35 Bài tập 17: Chia từ sau thành loại: Từ tượng từ tượng hình: Thấp thống, thình thịch, phổng phao, đồ sộ, bầu bầu, mập mạp, khanh khách, lè tè, ào, nhún nhẩy, ngào ngạt, chon chót, bi bơ, bập bẹ, chới với, thoang thoảng, lon ton, tim tím, thăm thẳm Bài tập 18:Cho từ sau: Lững thững, thướt tha, đủng đỉnh, róc rách, thào, lác đác, khúc khích, lộp độp, lách cách, the thé, sang sảng, đoàng đoàng, ào a) Phân từ láy thành kiểu: láy tiếng, láy âm, láy vần, láy âm vần b) Trong từ trên, từ từ tượng thanh, từ từ tượng hình? Bài tập 19:Dựa vào tính từ đây, tìm thêm thành ngữ so sánh: Xanh, vàng, trắng, xấu, đẹp, cứng, lành, nặng, nhẹ, vắng, đông, nát (Mẫu: ChậmChậm rùa) Bài tập 20: Gạch từ khơng giống từ khác nhóm: a) xanh ngắt, xanh thẳm, xanh xao, xanh biếc b) Tổ quốc, tổ tiên, đất nước, non sông c) Thợ cấy, thợ cày, thợ rèn, lão nông d) Đỏ au, đỏ bừng, đỏ ửng, đỏ đắn e) Hồ bình, hồ tan, hồ thuận, hồ hợp f) Róc rách, thầm, lách tách, rì rào g) Giáo viên, học sinh, sinh viên, bạn bè h) Thành tích, thành thực, thành thật, trung thực Bài tập 21:Phân biệt nghĩa từ đồng âm cụm từ sau: a) sợi - chiếu - đường - vàng b) đỗ tương - đỗ lại – thi đỗ - giá đỗ 36 Bài tập 22:Xác định nghĩa gốc nghĩa chuyển từ có két hợp đây: a) Ngọt: cam ngọt, nói ngọt, đàn ngọt, rét b) Cứng: lí lẽ cứng, cứng thép, tê cứng, lực học cứng c) Ăn: ăn đòn, ăn nắng, ăn ảnh, ăn cơm d) Chạy: chạy ăn, ôtô chạy, chạy nhanh, đồng hồ chạy e) Đi: bộ, ôtô, học, công tác Bài tập 23:Hãy tìm từ trái nghĩa với từ sau: a) Thật thà, giỏi giang, cứng cỏi, hiền lành b) Nhỏ bé, nông cạn, sáng sủa, thuận lợi c) Vui vẻ, cao thượng, cản thận, siêng d) Già lão, cân già, già e) Muối nhạt, đường nhạt, màu nhạt Bài tập 24:Xác định từ loại từ sau: Núi đồi, rực rỡ, chen chúc, vườn, dịu dàng, ngọt, thành phố, ăn, đứng Bài tập 25: Cho đoạn văn sau:Chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vọt lên Cái bóng nhỏ xíu lướt nhanh mặt hồ Mặt hồ trải rộng mênh mơng lặng sóng a) Dùng gạch ( / ) tách từ đoạn văn b) Tìm DT, ĐT, TT có đoạn văn Bài tập 26:Tìm từ lạc có nhóm từ sau: a Xúc động, lo lắng, thân thương, tâm b Cái xấu, ác, lương thiện, nỗi vất vả c Sự thật, giả dối, thẳng, hièn lành Bài tập 27:Gạch chân tính từ có nhóm từ sau: Trìu mến, đẹp, kiên trì, điểm tốt, niềm vui, kỉ niệm, điều hay, lẽ phải, xinh xắn, chuyên cần 37 Bài tập 28: Tìm đại từ có đoạn hội thoại sau, nói rõ đại từ thay cho từ ngữ nào: Lúc tan học, Lan hỏi Hằng: - Hằng ơi, cậu điểm toán? - Tớ 10, cậu điểm? - Tớ Bài tập 29: Tìm Quan hệ từ cặp QHT có câu văn sau nêu rõ tác dụng chúng: a Ông già không ngày ông quên vườn b Tấm chăm Cám lười biếng c Mây tan mưa tạnh dần d Nam khơng học giỏi mà cậu cịn hát hay e Mặc dù sống khó khăn Lan học tốt Bài tập 30:Đặt câu với quan hệ từ sau: của, để, do, bằng, với, Bài tập 31:Chuyển cặp câu sau thành câu ghép có dùng cặp Quan hệ từ: a) Rùa biết chậm chạp Nó cố gắng chạy thật nhanh b) Thỏ cắm cổ chạy miết Nó khơng đuổi kịp rùa c) Thỏ chủ quan, coi thường người khác Thỏ thua rùa d) Câu chuyện hấp dẫn, thú vị Nó có ý nghĩa giáo dục sâu sắc Bài tập 32:Chỉ tác dụng cặp QHT câu sau: a) Vì gió thổi nên đổ 38 b) Nếu gió thổi mạnh đổ c) Tuy gió thổi khơng mạnh đổ d) Nếu Nam giỏi tốn Bắc giỏi văn e) Nam khơng giỏi tốn mà Nam cịn giỏi văn Bài tập 33:\Đặt câu có: - Từ “của” danh từ - Từ “của” dộng từ - Từ “hay” tính từ - Từ “hay” quan hệ từ Bài tập 34:Những câu sau thiếu thành phần nào? Hãy nêu cách sửa lại cho thành câu chép lại câu sửa theo cách? a Bông hoa đẹp b Con đê in vệt ngang trời c Những cô bé trở thành d Trên trời bóng gội rửa e Khi ông mặt trời ló khỏi tre Bài tập 35: (Bài điền sẵn đáp án ) Hãy tách đoạn văn sau thành câu, điền dấu phẩy, dấu chấm viết hoa cho đúng: Giữa vườn xum xuê xanh mướt ướt đẫm sương đêm bơng hoa rập rờn trước gió màu hoa đỏ thắm cánh hoa mịn màng khum khum úp sát vào cịn ngập ngừng chưa muốn nở hết đố hoa toả hương thơm ngát hương hoa lan toả khắp khu vườn Bài tập 36: Hãy cho biết câu sau câu đơn hay câu ghép? Tìm CN, VN Trạng ngữ chúng: 1) Sự sống tiếp tục âm thầm, hoa thảo nảy gốc kín đáo lặng lẽ 2) Ngày qua, sương thu ẩm ướt mưa rây bụi mùa đông, chùm hoa khép 39 miệng bắt đầu kết trái 3) Dưới tầng đáy rừng, tựa đột ngột, chùm thảo đỏ chon chót rực lên, bóng bẩy chứa lửa, chứa nắng 4) Đêm ấy, bên bếp lửa hồng, nhà ngồi trông nồi bánh, chuyện trị đến sáng 5) Một gió nhẹ chạy qua, lay động đốm lửa vàng, lửa đỏ bập bùng cháy 6) Cờ bay đỏ mái nhà, đỏ cành cây, đỏ góc phố 7) Cờ bay mái nhà, cành cây, góc phố 8) Ve kêu rộn rã 9) Tiếng ve kêu rộn rã 10) Rừng hồi ngào ngạt, xanh thẫm đồi quanh làng 11) Một mảnh gãy dậy mùi thơm 12) Quả hồi phơi xoè mặt đầu cành 13) Quả hồi phơi mình, xoè mặt đầu cành 14) Quả hồi cánh hoa nằm phơi mặt đầu cành 15) Quả hồi cánh hoa, nằm phơi mặt đầu cành 16) Làng quê khuất hẳn nhìn theo 17) Khi ngày chưa tắt hẳn, trăng lên 18) Chiều thu, gió dìu dịu, hoa sữa thơm nồng Bài tập 37:Hãy tìm phận song song có câu : 1, 2, 3, 4, 6, 7, BT 36 nói rõ chức vụ ngữ pháp BPSS Bài tập 38: VN câu 6, 7, 8, 9, (BT 36) biểu thị nội dung gì? Chúng từ ngữ tạo thành? 40 Bài tập 39:Hãy chuyển câu: “Mùa xuân về” thành kiểu câu hỏi, câu khiến, câu cảm Bài tập 40:Hãy vế câu cho biết vế câu nối với cách nào? a) Nếu trời rét phải mặc ấm b) Tuy Nam không khoẻ Nam học c) Dân giàu nước mạnh d) Tơi đâu theo e) Anh bảo tơi làm f) Khơng học giỏi Tốn mà cịn học giỏi Tiếng Việt Bài tập 41:Hãy cách liên kết câu có chuỗi câu sau: a) Hoa thích làm giáo giống mẹ Cũng có lúc Hoa thích làm bác sĩ giống bố b) Đứng ngắm sầu riêng, nghĩ giống kì lạ Thân khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột c) Đác-uyn nhà bác học vĩ đại Mặc dù tiếng, ông ngày đêm miệt mài học tập d) Mùa hè, bàng xanh ngắt Sang cuối thu, bàng ngả sang màu tía Bài tập 42: Tách đoạn văn sau thành câu Chép lại đoạn văn, điền dấu câu thích hợp vào đoạn văn (viết hoa, xuống dịng vị trí): Cơ giáo bước vào lớp mỉm cười - Lớp ta hôm q Thật đáng khen Nhưng em có nhìn thấy mẩu giấy nằm cửa không Có - Cả lớp đồng đáp 41 Nào Các em lắng nghe cho cô biết mẩu giấy nói Cơ giáo nói tiếp Cả lớp im lặng lắng nghe Bài tập 43:Điền dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ thích hợp đoạn văn sau: Gió tây lướt thướt bay qua rừng quyến hương thảo rải theo triền núi đưa hương thảo lựng thơm nồng vào thôn xóm Chin San gió thơm cỏ thơm đất trời thơm người từ rừng thảo hương thơm đậm ủ ấp nếp áo nếp khăn Bài tập 44:Sắp xếp câu sau thành đoạn văn: Thế mạo hiểm trèo lên bắt sáo xinh đẹp (1) Hôm trước học, cho sáo ăn (2) Tôi mơ ước có sáo biết nói (3) Một hơm, thấy sáo mỏ vàng cực đẹp đa cao tít trước nhà (4) Tơi đem sáo chăm sóc kĩ (5) Sáng nay, học về, tơi khơng cịn thấy sáo đâu (6) *Đáp án: Bài tập 45:Tìm điền từ láy thích hợp vào chỗ trống để đoạn văn có sức gợi tả: Mặt trăng trịn ., nhô lên sau luỹ tre Bầu trời điểm xuyết vài đom đóm nhỏ Tiếng sương đêm rơi lên tiếng côn trùng đất ẩm Chị gi.ó chuyên cần bay làm xà cừ trắng ven đường mùi hoa thiên lí lan toả Bài tập 46:Điền từ : vàng xuộm, vàng hoe, vàng giòn, vàng mượt, vàng ối, vàng tươi, vào vị trí thích hợp: Mùa đơng, ngày mùa, làng q tồn màu vàng Màu lúa chín đồng lại Nắng nhạt ngả màu Từng mít Tàu đu đủ, sắn héo lại mở năm cánh Dưới sân, rơm thóc Quanh đó, gà, chó (Tơ Hồi) Bài tập 47:Hãy phân biệt nghĩa từ vừa điền tập 46 LINK XEM THỬ TÀI LIỆU HAY BẬC TIỂU HỌC (nhấp vào link) https://drive.google.com/drive/folders/15ihBSQQ8sxtNaChl4IiabmxZuFjJpvxV?usp=s haring 42 ... câu: Câu kể, câu hỏi, câu khiến, câu cảm 1 .Câu hỏi: A) Ghi nhớ: - Câu hỏi (còn gọi câu nghi vấn) dùng để hỏi điều chưa biết - Phần lớn câu hỏi để hỏi người khác, có câu hỏi dùng để tự hỏi - Câu. .. Phân loại câu theo cấu tạo - Câu ghép : A) Ghi nhớ : - Dựa vào đặc điểm cấu tạo, câu chia thành câu đơn câu ghép B) Bài tập thực hành: Bài : Hãy cho biết câu đoạn văn sau câu đơn hay câu ghép... 12.Liên kết câu : (Tuần 25- Lớp 5) * Liên kết câu : Lặp từ ngữ Thay từ ngữ Dùng từ ngữ để nối (Liên tưởng ) A)Ghi nhớ: * Câu văn phận đoạn văn Trong đoạn văn, câu văn phải liên kết
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN tập TỔNG hợp LUYỆN từ và câu lớp 5 , ÔN tập TỔNG hợp LUYỆN từ và câu lớp 5