Quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng thực từ thực tiễn tỉnh quảng nam

83 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:51

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐINH XUÂN TRỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐINH XUÂN TRỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số : 38 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ THỊ HƯƠNG HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Những kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình Tác giả luận văn Đinh Xuân Trịnh MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚCVỀ CHỨNG THỰC 1.1 Những vấn đề chung chứng thực 1.2 Khái niệm, chủ thể, nội dung vai trò quản lý nhà nước chứng thực 10 1.3 Các yếu tố ảnh đến hoạt động quản lý nhà nước chứng thực 18 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC TẠI TỈNH QUẢNG NAM 23 2.1 Những yếu tố tác động đến quản lý nhà nước lĩnh vực chứng thực tỉnh Quảng Nam 23 2.2 Thực tiễn quản lý nhà nước lĩnh vực chứng thực tỉnh Quảng Nam 28 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước lĩnh vực chứng thực tỉnh Quảng Nam 36 CHƯƠNG TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC TỪ THỰC TIỄN TỪ TỈNH QUẢNG NAM 49 3.1 Sự cần thiết phải tăng cường quản lý nhà nước chứng thực 49 3.2 Các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước chứng thực 50 KẾT LUẬN 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT GD : Giao dịch HĐ : Hợp đồng HĐND : Hội đồng nhân dân PCC : Phịng cơng chứng QLNN : Quản lý nhà nước QPPL : Quy phạm pháp luật TCHNCC : Tổ chức hành nghề công chứng UBND : Ủy ban nhân dân VPCC : Văn phịng cơng chứng VPCP : Văn phịng phủ VPHC : Vi phạm hành VPPL : Vi phạm pháp luật DANH MỤC CÁC BẢN ĐỒ, BẢNG Số hiệu Tên sơ đồ, hình vẽ Bản đồ 2.1 Bản đồ hành tỉnh Quảng Nam Trang 26 Bảng thống kê số việc chứng thực, số lệ phí chứng Bảng 2.1 thực thực UBND huyện địa bàn 30 tỉnh giai đoạn 2015 – 2018 Bảng thống kê số lượng cán bộ, công chức làm công Bảng 2.2 tác chuyên trách Sở Tư pháp tập huấn nghiệp 35 vụ chứng thực giai đoạn 2015 – 2018 Bảng thống kê số tuyên truyền pháp luật Hội Bảng 2.3 đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Nam có lồng ghép nội dung chứng thực giai 36 đoạn 2015 – 2018 Bảng thống kê số liệu vụ việc bị phát xử lý Bảng 2.4 vi phạm pháp luật chứng thực UBND tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 – 2018 38 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời kỳ hội nhập phát triển kinh tế nay, sau Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới (WTO) Đảng Nhà nước ta xây dựng nhà nước dân, dân, dân cải cách lập pháp, cải cách hành cải cách tư pháp triển khai cách đồng nhằm đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập Cải cách hành có vai trị quan trọng góp phần vào việc xây dựng hành đại, khắc phục lực cản hệ thống máy tổ chức, chế vận hành hạn chế, yếu lực quản lý điều hành máy nhà nước.Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, hoạt động thực tiễn đòi hỏi cần phải nâng cao hiệu quản lý nhà nước Trong giai đoạn nay, quản lý nhà nước (QLNN) lĩnh vực đời sống xã hội có vai trị quan trọng tương đồng nhau, có QLNN chứng thực Tính cấp thiết đề tài luận văn thể qua luận điểm sau: Thứ nhất, đổi công tác QLNN chứng thực, đặt biệt quan có thẩm quyền QLNN chứng thực phù hợp với thực tiễn tỉnh Quảng Nam nhằm hạn chế tối đa hành vi lợi dụng chứng thực chiếm đoạt tài sản, thể hình thức ngụy tạo giấy tờ dùng giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại… Thứ hai, mặt lý luận, QLNN chứng thực giai đoạn chưa thu hút quan tâm, nghiên cứu mức từ giới nghiên cứu chuyên mơn Thứ ba, mặt thực tiễn tỉnh Quảng Nam địa phương có điều kiện kinh tế, thổ nhưởng không thuận lợi, dân tộc tiểu số sinh sống vùng xa xôi hẻo lánh nên gặp nhiều khó khăn cơng tác tiếp nhận giải chứng thực, điều tạo nên khơng hạn chế, vướng mắc thực tiễn thực công tác QLNN chứng thực tỉnh Quảng Nam Những bất cập khơng nhanh chóng đề giải pháp khắc phục ảnh hưởng đến chất lượng hiệu QLNN chứng thực tỉnh Quảng Nam Do vậy, việc nghiên cứu vấn đề quản lý nhà nước lĩnh vực chứng thực Quảng Nam nội dung có ý nghĩa quan trọng mặt thực tiễn khoa học Nhằm làm rõ sở lý luận thực tế địa phương nên tác giả chọn đề tài “Quản lý nhà nước lĩnh vực chứng thực từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam” làm đề tài luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Quá trình khảo sát, tìm hiểu nghiên cức cơng trình luận văn cơng nhận có đề tài liên quan sau: - Hà Thị Kim Dung (2010), QLNN chứng thực cấp xã địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, luận văn Thạc sỹ Quản lý công, Học viện Hành - Nguyễn Duy Giang (2014), QLNN hoạt động chứng thực huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, luận văn Thạc sỹ Quản lý công, Học viện Hành - Phan Thanh Hưng (2014), QLNN chứng thực địa bàn Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, luận văn Thạc sỹ Quản lý công, Học viện Hành - Ngơ Sỹ Trung (2010), Nghị định 79/2007/NĐ-CP - Một bước tiến cải cách hoạt động chứng thực nước ta”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, 2010, Số - Đặc San: “Đặc san tuyên truyền pháp luật số 02/2015 chủ đề pháp luật chứng thực” tác giả Vũ Thị Thảo Đặc san cho khái niệm chứng thực, phân biệt công chứng chứng thực Đặc san phân tích hoạt động chứng thực nội dung quản lý nhà nước chứng thực theo tinh thần Nghị định 23/2015/NĐ – CP ngày 16/02/2015 Chính Phủ cấp từ sổ gốc, chứng thực hợp đồng, giao dịch Dưới góc độ tiếp cận trang thơng tin điện tử: Tồn viết tổng hợp, cập nhật hệ thống trang thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố với nội dung xoay quanh khó khăn QLNN chứng thực, đề giải pháp sơ nhằm nâng cao hiệu công tác, vốn chưa thể gắn kết với thực tiễn công tác địa phương Từ cơng trình nghiên cứu viết, tác giả có hội nghiên cứu, tiếp thu số nội dung luận văn liên quan trên, đồng thời liên hệ với thực tiễn công tác, tác giả phát triển thành tên đề tài luận văn: “Quản lý nhà nước lĩnh vực chứng thực từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích luận văn là: Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường quản lý nhà nước chứng thực sở làm rõ sở lý luận quản lý nhà nước lĩnh vực chứng thực; đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước lĩnh vực chứng thực từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận sở pháp lý chứng thực quản lý nhà nước chứng thực thơng qua phân tích khái niệm có liên quan chứng thực, quản lý nhà nước lĩnh vực chứng thực; phân tích chủ thể, nội dung, vai trò yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước lĩnh vực chứng thực - Phân tích thực trạng quản lý nhà nước lĩnh vực chứng thực tỉnh Quảng Nam phương diện: Ưu điểm, hạn chế nguyên nhân., - Luận giải cần thiết đề xuất giải pháp để tăng cường quản lý nhà nước lĩnh vực chứng thực từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề lý luận thực tiễn quản lý nhà nước lĩnh vựcchứng thực 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Nghiên cứu quy định pháp luật liên quan đến quản lý nhà nước lĩnh vựcchứng thực - Về không gian: Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam - Về thời gian: Từ năm 2015 – 2018 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn sử dụng phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mac - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam pháp luật Nhà nước, chương trình cải cách hành đặc biệt cải cách thể chế hành nhà nước giai đoạn 2011 –2020, làm tảng nghiên cứu, trọng phương pháp kết hợp lý luận thực tiễn, phương pháp phân tích tổng hợp 5.2 Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu cụ thể sử dụng luận văn bao gồm: Phương pháp hệ thống, so sánh, đối chiếu; Phương pháp thu thập phân tích số liệu… Về ý nghĩa lý luận thực tiễn Về lý luận, góp phần hồn thiện, bổ sung phát triển cách hệ thống quy định pháp luật chứng thực QLNN chứng thực Về thực tiễn, luận văn góp phần đề giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn tronghoạt động quản lý nhà nước chứng thực tỉnh Quảng Nam Kết cấu luận văn Tiểu kết chương Từ thực trạng tình hình QLNN công tác chứng thực địa bàn tỉnh Quảng Nam, Luận văn đề số giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế, hy vọng giải pháp góp phần giải hiệu số vấn đề tồn công tác QLNN chứng thực địa phương thời gian qua Bên cạnh đó, quan có thẩm quyền cần nghiên cứu, kịp thời hồn thiện hệ thống văn QPPL công tác chứng thực, để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho cơng tác cải cách hành nói chung, cải cách hành lĩnh vực chứng thực nói riêng Tuy nhiên, giải pháp đề nêu cần phải xem xét xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực cụ thể, với lộ trình hợp lý, lâu dài có xem xét điều chỉnh bổ sung theo giai đoạn, sở gắn liền với tình hình thực tiễn tỉnh Quảng Nam Để giải pháp đề mang lại hiệu thiết thực, ngồi vấn đề nêu trên, vai trò tổ chức phản biện xã hội, quần chúng nhân dân có ý nghĩa to lớn; lực lượng có vai trị then chốt, trực tiếp việc giám sát cách thường xuyên, liên tục sở giúp đội ngũ cán làm công tác chứng thực thay đổi nhận thức tư làm việc theo chiều hướng tích cực, từ góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý QLNN chứng thực địa bàn tỉnh Quảng Nam 63 KẾT LUẬN Quản lý nhà nước lĩnh vực chứng thực có đặc điểm riêng vừa mang đặc trưng chung hoạt động QLNN Ngày nay, với phát triển kinh tế - xã hội ngày mạnh mẽ diễn nhanh chóng, nên việc QLNN chứng thực đặt cho quan quản lý nhiều vấn đề cần phải quan tâm nghiên cứu từ lý luận đến thực tiễn để điều chỉnh mối quan hệ xã hội phù hợp với quy luật phát triển xã hội, điều kiện thiết yếu để ổn định xã hội, góp phần thúc đẩy q trình phát triển bền vững Hoạt động QLNN chứng thực hoạt động quan hành nhà nước nhằm điều chỉnh hoạt động chứng thực theo quy tắc, trật tự định, đảm bảo theo quy định pháp luật hành để đạt đến mục tiêu chủ thể quản lý đề Trong trình phát triển kinh tế - xã hội, việc tiến hành thị hóa địa phương, việc tăng cường thực tốt công tác QLNN chứng thực yêu cầu cấp thiết khách quan Từ yêu cầu thực tiễn đó, để đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác QLNN chứng thực thời gian tới, luận văn phải tập trung phân tích vấn đề lý luận, pháp lý đánh giá cụ thể tình hình thực tiễn việc QLNN chứng thực địa bàn tỉnh Quảng Nam Hy vọng với những giải pháp kiến nghị cụ thể mà luận văn đề xuất, góp phần quan trọng, thiết thực vào việc thực tốt QLNN công tác chứng thực địa bàn tỉnh Quảng Nam, để từ giải kịp thời nhu cầu tổ chức, cá nhân góp phẩn phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nước nói chung tỉnh Quảng Nam nói riêng 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày tháng năm 2005 chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Bộ Tư pháp (2015), Công văn số 1352/HTQTCT-CT ngày 10/ 3/2015 việc triển khai thực Nghị định số 23/2015/NĐ-CP Bộ Tư pháp (2015), Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 vềhướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch, Hà Nội Bộ Tư pháp (2016), Thông tư 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 quy định nội dung hoạt động thống kê Ngành Tư pháp, Hà Nội Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ (2014), Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLTBTP-BNV ngày 21/ 12/ 2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Hà Nội Bộ Tư pháp, Bộ Tài (2008), Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLTBTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp sao, lệ phí chứng thực, Hà Nội Bộ Tư pháp, Bộ Tài (2015), Thơng tư liên tịch 158/2015/TTLTBTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý lệ phí chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch, Hà Nội Chính phủ (1996), Nghị định số 31/1996/NĐ-CP 18 tháng 05 năm 1996 Chính phủ tổ chức hoạt động Công chứng nhà nước, Hà Nội Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2000), Nghị định số 75/2000/NĐ- CP ngày 08/12/2000 Chính phủ cơng chứng, chứng thực, Hà Nội 10 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2007), Nghị định số 79/2007/NĐCP ngày 18/05/2007 Chính phủ cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký, Hà Nội 11 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2011), Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh 12 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2013), Nghị định số 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực hành tư pháp, hành tư pháp, nhân gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã ngày 24 tháng năm 2013 13 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2014), Nghị định số 37/2014/NĐCP ngày 05 tháng năm 2014 quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Hà Nội 14 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2015), Nghị định số 67/2015/NĐCP ngày 14 tháng năm 2015 sửa đổi Nghị định số 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực hành tư pháp, hành tư pháp, nhân gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, Hà Nội 15 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2015), Nghị định số 23/2015/NĐCP ngày 16/12/2015 Chính phủ cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch, Hà Nội 16 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2011), Nghị số 30c/2011/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách HCNN giai đoạn 2010– 2020, Hà Nội 17 Hồ Chí Minh (1995), Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [9, tr.520-521] [9, tr.438] 18 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (2009), Nghị số 04/2009/NQHĐND ngày 09 tháng năm 2009 mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp từ sổ gốc, lệ phí chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký địa bàn tỉnh Quảng Nam 19 Nguyễn Hữu Hải (2010), Giáo trình Lý luận hành nhà nước, Nxb Giáo dục Việt Nam, Học viện Hành 20 Nguyễn Thị Hồng Hải (2011), Vận dụng số nội dung mơ hình quản lý cơng vào cải cách hành Việt Nam, http://www.vusta.vn/vi/news/Thong-tin-Su-kien-Thanh-tuu-KH-CN/Vandung-mot-so-noi-dung-cua-mo-hinh-quan-ly-cong-moi-vao-cai-cachhanh-chinh-o-Viet-Nam-41369.html,07/12/2011 21 Nguyễn Thu Hương (2015), Vị trí, vai trò pháp luật chứng thực hệ thống pháp luật Việt nam, http://qtht.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/chung-thuc.aspx?ItemID=425, 09/9/2015 22 Quốc Hội (2012), Luật Phổ biến, giáo dục pháp luậtsố 14/2012/QH13 23 Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 24 Quốc Hội (2014), Luật Xử lý vi phạm hành số 15/2014/QH13 25 Thái Xuân Sang (2014), So sánh mơ hình quản lý cơng (hành phát triển) với mơ hình hành truyền thống, http://truongchinhtrina.gov.vn/ArticleDetail.aspx?_Article_ID=167 26 Thủ tướng Chính phủ (2001), Chương trình tổng thể cải cách HCNN giai đoạn 2001 – 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng năm 2001 27 Thủ tướng Chính phủ (2014), Chỉ thị số 17/2014/CT-TTg ngày 20 tháng năm 2014 biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp có chứng thực giấy tờ, văn thực thủ tục hành, Hà Nội 28 UBND tỉnh Quảng Nam (2015), Báo cáo số 798/BC-UBND ngày 30 tháng năm 2015 Tổng kết công tác chứng thực địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2015 29 UBND tỉnh Quảng Nam (2015), Báo cáo số 824/BC-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2015 UBND tỉnh Quảng Namvề kết kiểm tra, rà soát đội ngũ cán làm công tác chứng thực địa bàn tỉnh 30 UBND tỉnh Quảng Nam (2016), Báo cáo số 723/BC-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2016 UBND tỉnh Quảng Nam kết đạt thực công tác chứng thực địa bàn tỉnh 31 Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam (2018), Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 10 tháng năm 2018 sơ kết năm thực Nghị định 23/2015/NĐ-CP 32 UBND tỉnh Quảng Nam (2017), Báo cáo số213 /BC-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 UBND tỉnh Quảng Nam tình hình kinh tế văn hóa - xã hội, quốc phịng - an ninh năm 2015 kế hoạch năm 2016 33 UBND tỉnh Quảng Nam (2009), Quyết định số 1107/QĐ-UB ngày 08/4/2009 việc Ban hành Đề án quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng tỉnh Quảng Nam 34 UBND tỉnh Quảng Nam (2014), Quyết định số 19/QĐ-UBND việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực cho Văn phịng cơng chứng 35 UBND tỉnh Quảng Nam (2009), Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp từ sổ gốc, lệ phí chứng thực từ chứng thực chữ ký địa bàn tỉnh Quảng Nam 36 UBND tỉnh Quảng Nam (2012), Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng năm 2012 thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch địa bàn tỉnh Quảng Nam 37 Viện Ngôn ngữ (1997), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng 38 Vũ Thị Thảo (2015), Pháp luật chứng thực, Đặc san tuyên truyền pháp luật, (số 02) PHỤ LỤC I Danh sách nước loại giấy tờ, tài liệu miễn hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh (Cập nhật Bộ Ngoại giao, tháng 4/2017) Các chữ viết tắt: STT 01 Tên nước Cộng hòa An-giê-ri HĐTTTP: Hiệp định tương trợ tư pháp CQTƯ: Cơ quan Trung ương HĐLS: Hiệp định lãnh VPKTVH: Văn phịng Kinh tế - Văn hóa TTTP: Tương trợ tư pháp HPH: Hợp pháp hóa lãnh CQĐD: Cơ quan đại diện CNLS: Chứng nhận lãnh Loại giấy tờ Cơ quan cấp Cơ sở miễn HPH/CNLS Hướng dẫn áp dụng Chỉ miễn HPH/CNLS giấy tờ dùng cho mục 1.1 Các giấy tờ, tài liệu dùng mục Các quan có thẩm Điều 10 HĐTTTP đích TTTP chuyển đích TTTP hình quyền hai Bên hình ngày 14/4/2010 qua CQTƯ theo Hiệp định Chỉ miễn HPH/CNLS Dân chủ Điều HĐTTTP giấy tờ dùng cho mục Nhân dân 1.2 Các giấy tờ dân sự, thương mại có chữ Các quan có thẩm ký dấu thức CQ có thẩm lĩnh vực dân đích TTTP chuyển quyền quyền cấp thương mại năm 2010 qua CQTƯ theo Hiệp định STT 02 Tên nước Cộng hòa Loại giấy tờ 04 05 HPH/CNLS 2.1 Các loại giấy tờ lao động (Điều 1.3), Các quan có thẩm Điều 14 15 HĐTTTP dân sự, gia đình, hình quan có quyền hai Bên năm 1993 thẩm quyền lập, chứng thực Ba Lan Cộng hòa Bun-ga-ri Cộng hòa Bê-la-rút Vương quốc Cam- Hướng dẫn áp dụng Chỉ miễn HPH/CNLS giấy tờ dùng cho mục đích TTTP theo Hiệp định 2.2 Các giấy tờ thuộc thẩm quyền viên CQĐD nước Điều 34 HĐLS năm Được miễn chức lãnh HPH/CNLS 3.1 Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia 03 Cơ sở miễn Cơ quan cấp nước 1979 Cơ quan nhà nước có Điều 12 HĐTTTP năm thẩm quyền hai 1986 Bên HPH/CNLS 3.2 Các giấy tờ thuộc thẩm quyền viên CQĐD nước Điều 33 HĐLS năm chức lãnh nước 1979 Được miễn HPH/CNLS 4.1 Các loại giấy tờ dân (thương mại), Cơ quan nhà nước có Điều 11 HĐTTTP năm Được miễn gia đình, lao động, hình HPH/CNLS đình, hình thẩm quyền 2000 Được miễn 4.2 Các giấy tờ thuộc thẩm quyền viên CQĐD nước Điều 13 HĐLS năm chức lãnh nước 2008 Được miễn HPH/CNLS 5.1 Các loại giấy tờ dân sự, nhân gia Cơ quan nhà nước có Áp dụng ngun tắc có đình, hình thẩm quyền có lại Được miễn HPH/CNLS STT 06 Tên nước Loại giấy tờ pu-chia 5.2 Giấy tờ sử dụng để đăng ký khai sinh, Cộng hòa Ca-dắcxtan 07 Cộng hòa Cu-ba Trung 08 Quốc(Đài Loan) 09 Vương Cơ quan cấp Cơ sở miễn HPH/CNLS Cơ quan nhà nước có giải việc kết hôn, nhận cha, mẹ, Điều Nghị định thẩm quyền Camcon có yếu tố nước ngồi, khai tử cho 123/2015/NĐ-CP ngày pu-chia khu vực người nước cư trú ổn định khu 15/11/2015 biên giới vực biên giới Bản án, định Tòa án, trích lục án, định Tịa án tài liệu cần thiết khác có liên quan đến hộ tịch công dân Bên ký kết Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Điều 14 HĐTTTP dân năm 2011 Hướng dẫn áp dụng Được miễn HPH Chỉ áp dụng giấy tờ, tài liệu chuyển giao qua kênh liên lạc theo quy định Hiệp định Cơ quan nhà nước có 7.1 Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia Điều 13 HĐTTTP năm thẩm quyền hai đình, hình sự, lao động 1988 Bên Được miễn HPH/CNLS 7.2 Các giấy tờ thuộc thẩm quyền viên CQĐD nước Điều 12 HĐLS năm chức lãnh nước 1981 Được miễn HPH/CNLS Các loại giấy tờ dân sự, thương mại, hôn Điều 15 Thỏa thuận Chỉ miễn HPH/CNLS nhân, gia đình lao động (Điều 1.2) có Các quan có thẩm hai VPKTVH giấy tờ dùng cho mục chữ ký dấu thức CQ có quyền hai Bên thẩm quyền cấp đích TTTP theo Thỏa thuận TTTP lĩnh vực dân Giấy tờ dùng vào việc cho nhận nuôi Cơ quan có thẩm Điều Hiệp định hợp Được miễn HPH STT Tên nước quốc Đan Mạch Vương 10 11 12 13 quốc Hà Lan Cộng hòa Hung-ga-ri Loại giấy tờ nuôi Cơ quan cấp quyền hai Bên Cơ sở miễn HPH/CNLS Hướng dẫn áp dụng tác nuôi nuôi năm 2003 CH số HANOI/2015- Giấy tờ, tài liệu Việt Nam Cơ quan có thẩm 236 ngày 10/12/2015 chứng nhận lãnh Bộ Ngoại giao Việt quyền Việt Nam (ĐSQ Hà Lan Hà Nam Nội) Điều 16 HĐTTTP năm 11.1 Các giấy tờ cơng giấy tờ tư có 1985 Cơng hàm số Các quan có thẩm xác nhận, chứng nhận lĩnh vực dân 64/2007 ngày quyền hai Bên sự, gia đình, hình hành 09/05/2007 ĐSQ Được miễn HPH (áp dụng giấy tờ Việt Nam) Được miễn HPH/CNLS Hungari Hà Nội 11.2 Các giấy tờ thuộc thẩm quyền CQĐD nước Điều 33 HĐLS năm viên chức lãnh nước 1979 Được miễn HPH/CNLS Cộng hòa I- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền viên CQĐD nước Điều 40 HĐLS năm chức lãnh nước 1990 rắc Được miễn HPH/CNLS Giấy tờ dùng vào việc cho nhận ni Cơ quan có thẩm Điều HĐ hợp tác Được miễn Cộng hòa I-ta-li-a nuôi quyền hai nước nuôi nuôi năm 2003 HPH/CNLS STT Tên nước Loại giấy tờ Cơ quan cấp Cơ sở miễn HPH/CNLS Cơ quan nhà nước có 14.1 Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia Điều 12 HĐTTTP năm thẩm quyền hai đình, hình 1988; Được miễn HPH/CNLS 14.2 Các giấy tờ thuộc thẩm quyền CQĐD nước Điều 36 HĐLS năm viên chức lãnh nước 1985 Được miễn HPH/CNLS Bên 14 CHDCND Lào Hướng dẫn áp dụng 14.3 Giấy tờ sử dụng để đăng ký khai sinh, giải việc kết hôn, nhận Cơ quan nhà nước có Điều Nghị định cha, mẹ, có yếu tố nước ngoài, khai tử thẩm quyền Lào 123/2015/NĐ-CP ngày cho người nước cư trú ổn định tại khu vực biên giới 15/11/2015 Được miễn HPH khu vực biên giới 15 16 Mông Cổ Liên bang Nga Cơ quan nhà nước có 15.1 Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia Điều HĐTTTP năm thẩm quyền đình, hình 2000 Bên Được miễn HPH/CNLS 15.2 Các giấy tờ thuộc thẩm quyền CQĐD nước Điều 31 HĐLS năm viên chức lãnh nước 1979 Được miễn HPH/CNLS 16.1 Các loại giấy tờ quan tư pháp Điều 15 HĐTTTP Cơ quan Tư pháp lập chứng thực (gồm dịch, PL vấn đề dân hai Bên trích lục chứng thực) hình năm 1998 16.2 Các giấy tờ thuộc thẩm quyền CQĐD nước Điều 29 HĐLS năm viên chức lãnh nước 1978 (ký với Liên Xô) Được miễn HPH/CNLS Được miễn HPH/CNLS STT Tên nước Loại giấy tờ Cơ quan cấp Cơ sở miễn HPH/CNLS Cơ quan nhà nước có Áp dụng nguyên tắc có thẩm quyền có lại Bên Được miễn HPH/CNLS Cơ quan có thẩm 17.2 Giấy tờ dùng cho việc nhận nuôi Điều 17 Hiệp định hợp quyền lập chuyển nuôi tác nuôi nuôi qua CQTƯ Được miễn HPH/CNLS 17.1 Các loại giấy tờ hộ tịch 17 18 Nhật Bản Cộng hòa Pháp Hướng dẫn áp dụng - Điều 26 HĐTTTP 18.1 Bản án, định công nhận/thi vấn đề dân năm Cơ quan nhà nước có hành án dân sự, giấy tờ hộ tịch, giấy tờ 1999 thẩm quyền dân dùng cho việc kết hôn, nuôi - Công hàm trao đổi Bên nuôi, nhận cha, mẹ, CLS ĐSQ Pháp HN năm 2011 Cơ quan có thẩm 18.2 Giấy tờ dùng cho việc nhận nuôi Điều 17 Hiệp định hợp quyền lập chuyển nuôi tác nuôi nuôi qua CQTƯ Được miễn HPH/CNLS Được miễn HPH/CNLS Được miễn HPH 18.3 Các giấy tờ thuộc thẩm quyền CQĐD nước Điều 35.3 HĐLS ngày (phải CNLS viên chức lãnh nước 21/12/1981 phía Bên yêu cầu) 19 Ru-ma-ni Các giấy tờ thuộc thẩm quyền viên CQĐD nước Điều 22 HĐLS năm chức lãnh nước 1995 Được miễn HPH/CNLS STT 20 21 Tên nước Cộng hòa Séc Vương quốc Tây Ban Nha Loại giấy tờ Cơ quan cấp Cơ sở miễn HPH/CNLS Hướng dẫn áp dụng Cơ quan nhà nước có Điều 13 HĐTTTP năm 20.1 Các loại giấy tờ dân (bao gồm thẩm quyền hai 1982 (ký với Tiệp việc gia đình lao động) hình Bên Khắc) Được miễn HPH/CNLS Điều 40 HĐLS năm 20.2 Các giấy tờ thuộc thẩm quyền CQĐD nước 1980 (ký với Tiệp viên chức lãnh nước Khắc) Được miễn HPH/CNLS Các giấy tờ, tài liệu hình Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hai Điều 21 HĐ TTTP hình năm 2015 Được miễn HPH/CNLS chuyển giao thông qua Cơ quan trung Bên ương 22 Liên bang Thụy Sỹ Cộng hòa 23 Nhân dân Trung Hoa(*) Giấy tờ dùng vào việc cho nhận ni Cơ quan có thẩm Điều HĐ hợp tác nuôi quyền Bên ni ni năm 2005 Tịa án quan nhà nước có thẩm 23.1 Các loại giấy tờ dân (thương mại, quyền hai Bên Điều 29 HĐTTTP năm nhân gia đình lao động) hình lập xác nhận, ký 1998 đóng dấu thức Được miễn HPH Miễn HPH/CNLS giấy tờ dùng cho mục đích TTTP the0 HĐTTTP năm 1998 STT Tên nước Loại giấy tờ Cơ sở miễn Cơ quan cấp HPH/CNLS 23.2 Các giấy tờ thuộc thẩm quyền CQĐD nước Điều 45 HĐLS năm viên chức lãnh nước 1998 Hướng dẫn áp dụng Được miễn HPH/CNLS 21.3 Giấy tờ sử dụng để đăng ký khai sinh, giải việc kết hôn, nhận Cơ quan nhà nước có Điều Nghị định cha, mẹ, có yếu tố nước ngồi, khai tử thẩm quyền 123/2015/NĐ-CP ngày cho người nước cư trú ổn định Trung Quốc 15/11/2015 khu vực biên giới 24 25 26 U-crai-na Cộng hịa Xlơ-va-ki-a Cộng hịa Được miễn HPH Cơ quan nhà nước có 24.1 Các giấy tờ dân (thương mại, hôn Điều 12 HĐTTTP năm thẩm quyền hai nhân gia đình, lao động) hình 2000 Bên Được miễn HPH/CNLS 24.2 Các giấy tờ thuộc thẩm quyền CQĐD nước Điều 42 HĐLS năm Được miễn viên chức lãnh HPH/CNLS nước 1994 Cơ quan nhà nước có Điều 13 HĐTTTP năm 25.1 Các loại giấy tờ dân (bao gồm thẩm quyền hai 1982 (ký với Tiệp việc gia đình lao động) hình Bên Khắc) Được miễn HPH/CNLS Điều 40 HĐLS năm 25.2 Các giấy tờ thuộc thẩm quyền CQĐD nước 1980 (ký với Tiệp viên chức lãnh nước Khắc) Được miễn HPH/CNLS Các tài liệu, hồ sơ dùng mục đích Cơ quan nhà nước có Điều 19 HĐTTTP Chỉ áp dụng STT Tên nước In-đô-nêxi-a Loại giấy tờ Cơ sở miễn Cơ quan cấp TTTP hình sự, trừ trường hợp đặc biệt thẩm quyền hai hình Bên yêu cầu đề nghị hồ Bên sơ tài liệu phải chứng thực Hướng dẫn áp dụng HPH/CNLS ký ngày giấy tờ, hồ sơ 07/6/2013, có hiệu lực chuyển giao theo Hiệp từ ngày 22/1/2016 định Nguồn: www.mofa.gov.vn/ Ghi chú: - Theo quy định Điều 9.4 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 Chính phủ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự, giấy tờ, tài liệu mà quan tiếp nhận Việt Nam nước ngồi khơng u cầu phải HPH, CNLS phù hợp với quy định pháp luật tương ứng Việt Nam nước ngồi miễn HPH, CNLS - Việc thực theo Hiệp định nêu không ảnh hướng đến việc HPH, CNLS giấy tờ theo yêu cầu công dân quan có thẩm quyền Việt Nam nhằm tạo thuận lợi cho công dân theo quy định Điều 10.2 Thông tư 01/2012/TTBNG ngày 20/3/2012 Bộ Ngoại giao Hướng dẫn thực số quy định Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 Chính phủ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh - (*) Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: Đối với giấy tờ cấp, chứng chỉ, lý lịch tư pháp (xác nhận không tiền án, tiền sự) giấy tờ liên quan khác quan công chứng Trung Quốc quan có thẩm quyền khác (bao gồm Hồng Kơng, Ma Cao) chứng nhận, sau Vụ Lãnh Bộ Ngoại giao Trung Quốc (hoặc quan ngoại vụ địa phương Trung Quốc ủy quyền) chứng thực phải HPH CQĐD Việt Nam Trung Quốc (Căn theo nội dung công hàm trao đổi Cục Lãnh ĐSQ Trung Quốc Việt Nam) ... sở lý luận pháp lý quản lý nhà nước chứng thực Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước lĩnh vực chứng thực tỉnh Quảng Nam Chương 3: Tăng cường quản lý nhà nước lĩnh vực chứng thực từ thực tiễn tỉnh. .. cường quản lý nhà nước chứng thực sở làm rõ sở lý luận quản lý nhà nước lĩnh vực chứng thực; đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước lĩnh vực chứng thực từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam. .. tỉnh Quảng Nam 23 2.2 Thực tiễn quản lý nhà nước lĩnh vực chứng thực tỉnh Quảng Nam 28 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước lĩnh vực chứng thực tỉnh Quảng Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng thực từ thực tiễn tỉnh quảng nam , Quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng thực từ thực tiễn tỉnh quảng nam