Kiểm tra hàng hóa sau thông quan theo pháp luật hải quan việt nam từ thực tiễn cục hải quan tỉnh quảng nam

81 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:36

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN NGUYÊN VŨ KIỂM TRA HÀNG HĨA SAU THƠNG QUAN THEO PHÁP LUẬT HẢI QUAN VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN NGUYÊN VŨ KIỂM TRA HÀNG HĨA SAU THƠNG QUAN THEO PHÁP LUẬT HẢI QUAN VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Luật kinh tế Mã số : 38 01 07 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan: Luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân, thực hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Thị Thương Huyền Nội dung luận văn có tham khảo sử dụng tài liệu, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa cơng bố hình thức Tác giả xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Học viên Nguyễn Nguyên Vũ MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN VÀ PHÁP LUẬT KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN .8 1.1 Những vấn đề lý luận kiểm tra hàng hóa sau thơng quan .8 1.2 Pháp luật kiểm tra hàng hóa sau thơng quan 15 1.3 Pháp luật chuẩn mực kiểm tra hàng hóa sau thơng quan số nước giới học kinh nghiệm cho Việt Nam 23 Chương THỰC TRẠNG KIỂM TRA HÀNG HÓA SAU THÔNG QUAN THEO PHÁP LUẬT HẢI QUAN VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM 32 2.1 Thực trạng quy định pháp Việt Nam kiểm tra hàng hóa sau thơng quan .32 2.2 Thực trạng kiểm tra hàng hóa sau thơng quan theo pháp Việt Nam Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam .40 2.3 Đánh giá thực trạng thực pháp luật kiểm tra hàng hóa sau thơng quan Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam 50 Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM 57 3.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật kiểm tra hàng hóa sau thơng quan .57 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu kiểm tra hàng hóa sau thơng quan theo pháp Cục hải quan tỉnh Quảng Nam 63 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TÀI LIỆU VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT GATT GTGT GTT Ý NGHĨA General Agreement on Tariffs and Trade Hiệp ước chung thuế quan mậu dịch Giá trị gia tăng Giá tính thuế KTSTQ Kiểm tra sau thông quan QLRR Quản lý rủi ro TNHH Trách nhiệm hữu hạn VCIS VNACCS Vietnam Customs Intelligence Information System - Hệ thống thông tin phân luồng Hải quan Việt Nam Vietnam Automated Cargo And Port Consolidated System - Hệ thống thơng quan hàng hóa tự động WCO World Customs Organization - Tổ chức Hải quan giới WTO World Trade Organization - Tổ chức y tế giới TCHQ Tổng cục Hải quan CBCC Cán công chức ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific CPTPP Partnership Agreement - Hiệp định đối tác toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dương FDI Foreign Direct Investment - Đầu tư trực tiếp nước CIF Cost, Insurance and Freight - Giá thành, Bảo hiểm Cước DN Doanh nghiệp XNC QLNN Xuất nhập cảnh Quản lý nhà nước TỪ VIẾT TẮT Ý NGHĨA LHQ Luật QLT Luật Quản lý thuế XK Xuất NK Nhập BVMT Bảo vệ môi trường TTĐB Tiêu thụ đặc biệt KD Kinh doanh DN Doanh nghiệp SXXK Sản xuất xuất MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hội nhập kinh tế quốc tế chủ trương quán, xuyên suốt sách đối ngoại, hợp tác quốc tế Việt Nam trình đổi đất nước Sau 30 năm đổi 10 năm gia nhập Tổ chức thương mại giới (WTO), trình hội nhập Việt Nam diễn ngày sâu rộng có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - trị - xã hội Trong giai đoạn nay, hội nhập kinh tế trở nên mạnh mẽ với việc ký kết thực Hiệp định thương mại (FTA) hệ mới, không nhằm mở cửa thị trường mà bước quan trọng khẳng định cam kết Việt Nam hội nhập với khu vực giới Tiến trình tác động đến thể chế hải quan với vai trò lực lượng quản lý nhà nước hoạt động xuất khẩu, nhập Cơ quan hải quan đứng trước yêu cầu thơng quan nhanh hàng hóa để tạo thuận lợi cho thương mại, đồng thời phải đảm bảo quản lý chặt chẽ sách chế độ, chống gian lận thương mại, bảo vệ sản xuất nội địa không để thất thu thuế Cùng với tiến trình hội nhập kinh tế, Việt Nam thể tâm đổi mới, xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động phục vụ người dân doanh nghiệp Một biện pháp quan trọng giúp đẩy nhanh q trình thơng quan cơng tác kiểm tra hàng hóa sau thơng quan (KTSTQ) Đặc biệt kiểm tra hàng hóa sau thơng quan cịn có ý nghĩa to lớn Việt Nam tham gia ký kết Hiệp định đối tác toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) Một thỏa thuận thương mại đa quốc gia lớn từ trước đến KTSTQ hoạt động kiểm tra CQHQ hồ sơ hải quan, sổ kế toán, chứng từ kế toán chứng từ khác, tài liệu, liệu có liên quan đến hàng hóa; kiểm tra thực tế hàng hóa trường hợp cần thiết cịn điều kiện sau hàng hóa thơng quan Việc KTSTQ nhằm đánh giá tính xác, trung thực nội dung chứng từ, hồ sơ mà người khai hải quan khai, nộp, xuất trình với quan hải quan; đánh giá việc tuân thủ pháp luật hải quan quy định khác pháp luật liên quan đến quản lý xuất khẩu, nhập người khai hải quan Vì vậy, vấn đề KTSTQ ảnh hưởng lớn đến kinh tế quốc gia việc giao thương hàng hóa, định đến kết cạnh tranh bảo hộ quốc gia Theo mục tiêu phát triển Hải quan lực lượng kiểm tra hàng hóa sau thơng quan chiến lược phát triển Hải Quan Việt Nam đến năm 2020, tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa đến 2015 10% đến 2020 phấn đấu đạt 7%, tức có 90% hàng hóa xuất khẩu, nhập chưa kiểm tra làm thủ tục thơng quan Hay nói cách khác, đến năm 2020 việc kiểm tra hải quan kiểm tra hàng hóa sau thơng quan Do việc kiểm tra hàng hóa sau thơng quan nhằm mục đích ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm pháp luật hải quan, gian lận thuế, vi phạm sách quản lý xuất nhập khẩu, đấu tranh chống gian lận thương mại Pháp luật KTSTQ Việt Nam hình thành phát triển kể từ 2001 ban hành có hiệu lực từ 01/01/2002 Qua 16 năm thực hiện, KTSTQ đem lại hiệu tích cực cho hoạt động Ngành Hải quan, góp phần chống gian lận thương mại hiệu toàn diện mà giải phóng hàng nhanh; đồng thời, ngăn chặn tình trạng thất thu ngân sách, truy thu hàng ngàn tỷ đồng từ công tác KTSTQ Tuy nhiên, pháp luật KTSTQ thể nhiều hạn chế cần hồn thiện nhằm đảm bảo mơi trường pháp lý cho Hải quan Việt Nam tổ chức triển khai hoạt động KTSTQ Một số nội dung quy định pháp luật KTSTQ chưa phù hợp với chuẩn mực pháp lý quốc tế KTSTQ; thiếu đồng văn Luật, văn Luật hệ thống văn hướng dẫn thi hành; thiếu vắng quy định trách nhiệm cán công chức hải quan khâu thông quan sai phạm phát trình kiểm tra hàng hóa sau thơng quan; ưu đãi hải quan trường hợp người khai hải quan tuân thủ tốt pháp luật, quy định KTSTQ số loại hình liên quan sách thương mại số thuế khai báo; KTSTQ thực chế cửa quốc gia cửa ASEAN… Bên cạnh đó, việc nghiên cứu lý luận pháp luật KTSTQ nhiều hạn chế Ở phạm vi nghiên cứu khoa học luật, khái niệm KTSTQ pháp luật KTSTQ vấn đề mới, thiếu nghiên cứu chuyên sâu nên chưa hình thành hệ thống tư đầy đủ, vững pháp luật KTSTQ Vì vậy, việc nghiên cứu cách có hệ thống, chuyên sâu sở lý luận thực tiễn pháp luật KTSTQ để từ đưa quan điểm giải pháp hoàn thiện pháp luật có ý nghĩa phương diện lý luận thực tiễn Chính vậy, việc nghiên cứu pháp luật kiểm tra hàng hóa sau thơng quan giai đoạn cần thiết, có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn để KTSTQ thực trở thành công cụ quản lý đại xu hội nhập kinh tế quốc tế khu vực Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên, chọn đề tài: “Kiểm tra hàng hóa sau thơng quan theo pháp luật Hải quan Việt Nam từ thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ Luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề kiểm tra hàng hóa sau thơng quan nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu, có nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học, cụ thể như: Đề án cấp ngành Hải quan “Nghiên cứu phương pháp Kiểm tra hàng hóa sau thơng quan hàng hóa xuất khẩu, nhập thơng quan điện tử” nhóm tác giả thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội, chủ nhiệm đề tài Văn Bá Tín năm 2012 tập trung nghiên cứu thực trạng quy điṇh pháp luâṭ, phương pháp, thưc ̣ trạng hoạt động kiểm tra sau thông quan điều kiện thông quan điện tử Đề tài nói sử dụng phương pháp tổng hợp, đánh giá đăc ̣ điểm thủ tuc ̣ hải quan điện tử có tác động đến kiểm tra sau thông quan thông qua số liệu kết thực thí điểm Quyết điṇh 149/2005/QĐ-TTg ngày 26/6/2005, Quyết định 103/2009/QĐ-TTg sửa đổi Quyết điṇh 149 nói quy định thực thí điểm thủ tục hải quan điện tử Tình hình kiểm tra hàng hóa sau thơng quan số lĩnh vực cụ thể : giá, gia công, sản xuất xuất khẩu, mã số hàng hóa, hàng hóa nhập miễn thuế lĩnh vưc ̣ đầu tư đươc ̣ thống kê từ năm 2007 đến năm 2012 Số liệu chưa cập nhật năm 2014, đặc biệt giai đoạn biến động lớn Hải quan Việt Nam áp dụng chế cửa quốc gia VNACCS/VCIS từ ngày 01/4/2014 Tác giả Thị Mão năm 2013 chủ biên “Xây dựng phần mềm thu thập khai thác thông tin phục vụ cơng tác kiểm tra hàng hóa sau thông quan” Trên sở học tập kinh nghiệm Hải quan Nhật Bản – mơ hình kiểm tra hàng hóa sau thơng quan Việt Nam triển khai từ năm 2014,tác giả xây dựng mơ hình giả định gắn với tiêu chí quản lý rủi ro để xác định nhóm doanh nghiệp trọng điểm cần kiểm tra hàng hóa sau thơng quan, nhóm mặt hàng nhạy cảm u cầu kiểm tra hàng hóa sau thơng quan kịp thời,…Đồng thời hướng dẫn công chức thực kiểm tra hàng hóa sau thơng quan bước tra cứu, tìm liệu phục vụ cơng tác kiểm tra hàng hóa sau thông quan theo hướng áp dụng công nghệ thông tin tiên tiến, đại Luận án tiến sĩ “Mơ hình kiểm tra hàng hóa sau thơng quan số nước giới khả áp dụng cho Việt Nam” tác giả Trần Vũ Minh (2007) xuất phát từ sở lý luận mơ hình, nghiên cứu mơ hình kiểm tra sau thơng quan giới để điṇh hướng xây dưṇg mơ hình Viêṭ Nam Sử dụng thành công phương pháp so sánh mơ hình quốc gia giới như: Nhâṭ Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp,…để thấy điểm maṇh, điểm yếu mơ hình Từ rút học kinh nghiệm để xem xét áp dụng cho mơ hình kiểm tra sau thông quan Việt Nam phù hơp ̣ thực tiễn Đề án cấp ngành Hải quan tác giả Lê Như Quỳnh năm 2007 với tiêu đề “Một số vấn đề lý luận thực tiễn áp dụng chuẩn mực quốc tế xây dựng thực tiễn thủ tục hải quan điện tử Việt Nam” ̣thống chuẩn mực quốc tế tác động tới trình xây dựng thực thủ tục hải quan điện tử Trong đó, đề cập chi tiết quan niệm hải quan điện tử phân biêṭ với hải quan truyền thống, chuẩn mực, khuyến nghi ̣của tổ chức thương mại giới, Liên hợp quốc, Tổ chức hải quan giới để xây dựng ̣thống nghiệp vu ̣hải quan tự động hóa Việt Nam, hướng đến chế cửa quốc gia Trong “Một số vấn đề tái cấu quy trình nghiệp vụ hải quan” năm 2012 nhóm tác giả công tác Tổng cục Hải quan khái quát chung thủ tục hải quan thông qua nghiệp vu ̣chính: thơng quan hàng hóa, chống bn lậu gian lận thương mại, kiểm tra sau thông quan Bằng phương pháp liệt kê, tổng hợp văn quy phạm pháp luật liên quan đến hải quan, đề tài xây dựng khung pháp lý nghiệp vụ hải quan Mục đích đề án nâng cao hiệu hoạt động quản lý Nhà nước hải quan thơng qua việc tái cấu quy trình nghiệp vụ hải quan theo hướng tăng cường vị trí, vai trị nghiệp vụ quản lý trước sau thơng quan Đề án cấp ngành tác giả Nguyễn Anh Tài năm 2012 “Hiệp định tạo thuận lợi thương mại khuôn khổ WTO kế hoạch xác trình thực thủ tục hải quan hàng hóa thơng quan Với quy định pháp luật KTSTQ quốc gia, thời gian kiểm tra - năm kể từ ngày hàng hóa thơng quan Phạm vi kiểm tra trình hoạt động chủ thể xuất khẩu, nhập không riêng lẻ tờ khai, lô hàng Đối tượng kiểm tra không hạn chế chủ thể trực tiếp xuất khẩu, nhập hàng hóa mà cịn có chủ thể gián tiếp Đó điều mà pháp luật KTSTQ quốc gia phải quy định để nội luật hóa cam kết quốc tế hải quan - Đồng thời, pháp luật KTSTQ phải đảm bảo điều kiện thực thi, tránh quy định pháp luật không phù hợp, xa rời thực tế đối tượng điều chỉnh thi hành thiếu điều kiện thực thi Có vậy, pháp luật KTSTQ đảm bảo vào sống, đảm bảo KTSTQ biện pháp ưu việt hải quan đại, thực đem lại hiệu thiết thực cho quản lý nhà nước hải quan * Tính cơng khai, minh bạch: Tính cơng khai, minh bạch u cầu, ngun tắc hệ thống pháp luật nói chung nhằm đảm bảo cho người tiếp cận với quy định pháp luật; đồng thời đảm bảo cho pháp luật rõ ràng, rành mạch, dễ hiểu, cách biểu đạt ngơn ngữ pháp lý phải đảm bảo tính đọng, logic, xác nghĩa, giúp người nắm bắt quyền nghĩa vụ để tuân thủ nghiêm túc thực theo quy định Tiêu chí khơng địi hỏi mặt nội dung pháp luật mà đảm bảo cho tính hình thức pháp luật KTSTQ Để đáp ứng tiêu chí 55 này, pháp luật KTSTQ cần thể rõ ràng, quán giúp cho việc tiếp cận không quan hải quan mà người dân, doanh nghiệp dễ dàng Mỗi văn pháp luật phải có kết cấu văn hợp lý, phương pháp trình bày rõ ràng dễ hiểu, dễ áp dụng; ngơn ngữ xác, phổ thơng Với đặc điểm vai trị mình, quy định pháp luật KTSTQ có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp, tức tác động đến phát triển kinh tế, tính cơng khai, minh bạch pháp luật cịn thể q trình xây dựng hồn thiện pháp luật phải có chế xây dựng luật chế phản biện xã hội phù hợp Các ý kiến tham gia chuyên gia, nhà khoa học công chúng cần nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu 3.1.2 Một số đề xuất cụ thể hồn thiện pháp luật kiểm tra hàng hóa sau thơng quan Thứ nhất, quy định thời hạn KTSTQ: Theo quy định Điều 80 thời 61 hạn KTSTQ tối đa 10 ngày làm việc Trường hợp phạm vi kiểm tra lớn, nội dung nhiều mang tính phức tạp gia hạn lần khơng 10 ngày làm việc Việc quy định thời hạn KTSTQ phần gây khó khăn cho quan hải quan việc thực KTSTQ trụ sở người khai hải quan, đặc biệt trường hợp KTSTQ loại hình nhập để gia công xuất hay sản xuất xuất khẩu; lượng hồ sơ, chứng từ, sổ sách… theo quy định cần đối chiếu, thẩm định lớn Thứ hai, thời gian kiểm tra báo cáo toán theo quy định chưa phù hợp cho kiểm tra doanh nghiệp có quy mơ sản xuất lớn, chủng loại hàng hóa nhiều, số lượng giao dịch phát sinh lớn Theo quy định Thông tư 39/2018/TT-BTC, quan hải quan thực kiểm tra không 05 ngày làm việc sở sản xuất, trụ sở tổ chức, cá nhân Đối với trường hợp phức tạp, Cục trưởng Cục Hải quan ban hành định gia hạn thời hạn kiểm tra không 05 ngày làm việc Khi thủ tục hải quan quy định đơn giản, doanh nghiệp thông báo định mức thông báo điều chỉnh định mức xuất sản phẩm, doanh nghiệp nộp báo cáo định mức thực tế sản xuất sản phẩm tính đến thời điểm kết thúc năm tài Cơ quan hải quan kiểm tra định mức thực tế sử dụng thông qua hồ sơ kỹ thuật chứng từ sổ sách kế toán lưu doanh nghiệp thực định kiểm tra báo cáo toán doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp có quy mơ sản xuất lớn, năm tài thực gia công hàng trăm hợp đồng với hàng nghìn loại sản phẩm, hàng nghìn loại nguyên liệu vật tư hàng nghìn phát sinh tờ khai xuất nhập loại hình gia cơng, phạm vi 05 ngày kiểm tra trụ sở doanh nghiệp không đủ thời gian để công chức hải quan thực cơng việc tính tốn để thẩm định tính xác báo cáo tốn Bên cạnh cần quy định đầy đủ thẩm quyền công chức hải quan kiểm tra báo cáo toán Trong tình kiểm tra báo cáo tốn công chức hải quan (không phải kiểm tra hàng hóa sau thơng quan) cơng chức hải quan gặp nhiều khó khăn kiểm tra tình hình tồn kho doanh nghiệp nhận thuê gia công lại Khi chưa có sở pháp lý hợp tác trình kiểm tra đơn vị liên quan, cơng chức hải quan khó thực kiểm tra 62 báo cáo tốn cách nhanh chóng hiệu Thứ ba, Sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế, trình tự thủ tục kiểm tra thuế trụ sở quan quản lý thuế Theo quy định hành, việc kiểm tra thuế trụ sở quan quản lý thuế thực thường xuyên, không ban hành định kiểm tra, không quy định trình tự, thủ tục, thời hạn tiến hành kiểm tra Do vậy, cần sửa đổi bổ sung để đảm bảo thống quy định với , cụ thể: Bổ sung thẩm quyền ban hành định kiểm tra thuộc Cục trưởng Cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan; thời hạn kiểm tra ngày làm việc; quy định cụ thể trình tự gửi định kiểm tra, thực kiểm tra, lập biên kiểm tra thông báo kết kiểm tra Thứ tư, Sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế thẩm quyền ban hành định, thời hạn kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế Để đảm bảo thống với , cần sửa đổi bổ sung thẩm quyền banh hành định kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế trường hợp KTSTQ Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục KTSTQ, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố; sửa đổi thời hạn kiểm tra 10 ngày làm việc Thứ năm, ban hành quy trình hướng dẫn nghiệp vụ KTSTQ theo loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đặc biệt loại hình sản xuất xuất gia công quốc tế; ban hành quy định tuân thủ chuẩn mực kiểm toán thực KTSTQ theo loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập Thứ sáu, làm rõ số khái niệm liên quan đến KTSTQ để làm rõ chất KTSTQ thực chất kiểm tra sở kiểm toán hải quan phân biệt kiểm toán hải quan với số hoạt động kiểm tra khác văn pháp luật có liên quan 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu kiểm tra hàng hóa sau thơng quan theo pháp Cục hải quan tỉnh Quảng Nam 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống tổ chức máy kiểm tra hàng hóa sau thơng quan Kiện tồn tổ chức máy kiểm tra hàng hóa sau thông quan từ Tổng cục Hải quan đến cục Hải quan nhằm đảm bảo thực hiệu công tác kiểm tra hàng hóa sau thơng quan tình hình Xây dựng đội ngũ cán kiểm tra hàng hóa sau thơng quan: Định hướng đến 63 năm 2020 biên chế cán làm công tác kiểm tra hàng hóa sau thơng quan đảm bảo phù hợp với chức nhiệm vụ, khối lượng công việc giao, tăng theo lộ trình hàng năm Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tổ chức máy KTSTQ theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, chuyên sâu, đảm bảo liêm hải quan đạo đức nghề nghiệp Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế tự hóa thương mại, KTSTQ trở thành hoạt động quan hải quan, nguồn nhân lực có ý nghĩa lớn để triển khai pháp luật KTSTQ với yêu cầu số lượng chất lượng 3.2.2 Nâng cao lực công chức làm công tác kiểm tra hàng hóa sau thơng quan Hiện đội ngũ cán làm công tác KTSTQ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam nắm vững trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đội ngũ cán trẻ đào tạo bản, có trình độ, có phẩm chất đạo đức tốt, say mê nghiên cứu nhiệt huyết với cơng việc Tuy nhiên, đội ngũ cán cịn bộc lộ hạn chế đào tạo chưa có kinh nghiệm, chất lượng chưa đồng đều, cần phải rà sốt, bố trí các bộ, cơng chức có đủ điều kiện làm công tác KTSTQ để tăng cường nâng cao lực KTSTQ nhằm thực mục tiêu xây dựng lực lượng “ hậu kiểm” chuyên nghiệp, đại, minh bạch, hiệu đề Đối tượng quản lý chủ yếu Hải quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, cán nghiệp vụ KTSTQ cần phải nắm thông lệ thương mại quốc tế, kiến thức nghiệp vụ ngoại thương bản, điều kiện phương thức tốn quốc tế Khơng có kiến thức nhân viên KTSTQ kiểm tra phân tích hồ sơ, chứng từ thương mại - Hầu hết hợp đồng, chứng từ thương mại, hồ sơ ngân hàng, thư từ điện tín sử dụng tiếng Anh cán nghiệp vụ KTSTQ phải biết tiếng Anh, tối thiểu phải đọc chứng từ, điện tín giao dịch thương mại - KTSTQ địi hỏi nhân viên phải có phương pháp tư người làm công tác kiểm tra lĩnh vực pháp luật kinh tế; Mặt khác KTSTQ công việc ngành Hải quan nên cán KTSTQ phải đào tạo kiến thức nghiệp vụ Hải quan để tiếp thu vận dụng kiến thức chuyên ngành khác theo yêu cầu đặc điểm ngành Hải quan Sẽ không thực tế đòi hỏi lúc nhân viên, cán nghiệp 64 vụ KTSTQ phải có kiến thức này; cần thiết hữu ích cán Hải quan công tác lĩnh vực KTSTQ thấy nghiệp vụ Trong giai đoạn đầu việc triển khai hoạt động KTSTQ vận dụng kết hợp kiến thức nhóm cơng tác, người nhóm biết sâu lĩnh vực nhóm có khả giải trọn vẹn yêu cầu thực tế đặt 3.2.3 Hoàn thiện chế phối kết hợp phục vụ kiểm tra hàng hóa sau thơng quan Tăng cường cơng tác phối hợp, trao đổi thông tin phục vụ KTSTQ Trong xu hội nhập kinh tế phát triển thương mại nay, KTSTQ cần tăng cường chế phối hợp nước hợp tác quốc tế trình trao đổi cung cấp thông tin phục vụ KTSTQ Xây dựng chế phối hợp tạo lập sở liệu chung quan Hải quan với quan Thuế, Công an, Ngân hàng để trao đổi thông tin khai thuế, nợ thuế, toán quốc tế phục vụ hoạt động KTSTQ; Tăng cường phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp, xây dựng tiêu chí hợp tác để đảm bảo lợi ích doanh nghiệp trình xuất khẩu, nhập hàng hóa Cơ quan hải quan cần chủ động đẩy mạnh hoạt động tổ chức tham vấn, đối thoại doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giúp doanh nghiệp hiểu chấp hành pháp luật, hạn chế sai sót q trình thực thủ tục hải quan; đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp quyền tham gia giám sát thực thi pháp luật, tham gia khảo sát đánh giá hài lòng doanh nghiệp hoạt động hải quan Về phía doanh nghiệp, thực cung cấp thơng tin, báo cáo định kỳ cho hải quan đảm bảo minh bạch hóa hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, số liệu thuế làm sở cho quan hải quan phân loại xác định đối tượng KTSTQ Về hợp tác quốc tế, Hải quan Việt Nam cần thúc đẩy, tăng cường hợp tác với WCO, Hải quan ASEAN hải quan nước khu vực KTSTQ nghiệp vụ đặc thù quan hải quan liên quan đến hoạt động ngoại thương, nhiều thông tin cần phải tiến hành thu thập, xác minh nước vấn đề liên quan đến trị giá, xuất xứ hàng hóa, xác minh đối tác xuất khẩu, nhập khẩu, xác minh dịng tiền tốn quốc tế Do Hải quan Việt Nam cần có trợ giúp quan Hải quan nước khu vực giới để học tập kinh nghiệm, 65 tranh thủ trợ giúp kỹ thuật, nghiên cứu khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin phục vụ KTSTQ 3.2.4 Đẩy mạnh áp dụng quản lý rủi ro kiểm tra hàng hóa sau thơng quan * Xây dựng tiêu chí phân loại hồ sơ, doanh nghiệp theo tiêu chí quản lý rủi ro để xác định đối tượng kiểm tra, nội dung kiểm tra, phương pháp kiểm tra thực thống hoạt động KTSTQ toàn quốc, đồng thời phân tích đánh giá hồ sơ hàng hóa XNK doanh nghiệp theo tiêu chí quản lý rủi ro để xác định đối tượng kiểm tra, nội dung kiểm tra phương pháp kiểm tra để thực KTSTQ trụ sở quan hải quan, bao gồm: + Tiêu chí doanh nghiệp: loại hình doanh nghiệp (Nhà nước, cổ phần, đầu tư nước ngoài, ); ngành nghề kinh doanh (kinh doanh XNK, TN-TX, gia công, sản xuất xuất khẩu, ); quy mô, vốn kinh doanh (vốn, nhà xưởng, đất đai, ); việc chấp hành pháp luật (chấp hành tốt; thường xuyên vi phạm, vi phạm nghiêm trọng bị xử phạt nhiều lần; vi phạm) + Tiêu chí mặt hàng, kim ngạch, trị giá, thuế suất, hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu; số thuế nộp + Tiêu chí mức giá khai báo (có độ tin cậy cao, nghi ngờ, có độ tin cậy thấp) Bộ tiêu chí nêu thực tế cập nhật hệ thống thông tin liệu quản lý rủi ro, hệ thống số liệu XNK, hệ thống GTT01, hệ thống KT559, để phân luồng, quản lý thông quan hàng hóa XNK * Bộ tiêu chí kết nối với tiêu chí quản lý rủi ro thông quan kết hợp với thông tin khác từ khâu phúc tập hồ sơ hải quan, từ đơn vị nghiệp vụ có liên quan chuyển, tiếp tục bổ sung tiêu chí để phân loại rủi ro phục vụ KTSTQ (hiện Tổng cục Hải quan giao cho Ban quản lý rủi ro chủ trì phối hợp với Cục KTSTQ xây dựng) * Bộ tiêu chí quản lý rủi ro phục vụ KTSTQ thay đổi tùy theo yêu cầu quản lý thời điểm Trên sở tiêu chí quản lý rủi ro phục vụ KTSTQ tờ khai doanh nghiệp phân loại để thực kiểm tra gồm loại: + Luồng đỏ: thực kiểm tra trụ sở quan Hải quan thời 66 hạn 90 ngày từ hàng hóa thơng quan + Luồng vàng: nghiên cứu thu thập thông tin nhằm đưa vào kế hoạch kiểm tra sau thông quan trụ sở người khai hải quan + Luồng xanh: thu thập thông tin đưa vào kế hoạch kiểm tra có dấu hiệu gian lận 3.2.5 Tăng cường trang thiết bị sở vật chất đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin kiểm tra sau thông quan Cục Hải quan Quảng Nam Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan quan tâm xây dựng trụ sở đạt tiêu chuẩn, có trang bị kĩ thuật đại, đồng hệ thống công nghệ thông tin Tuy nhiên, cần đầu tư thêm trang thiết bị kĩ thuật cao cho Chi cục Kiểm tra hàng hóa sau thơng quan : máy móc nhận biết, giám định tài liệu, máy ghi âm… nhằm nâng cao hiệu kiểm tra, giám sát cho lực lượng kiểm tra hàng hóa sau thông quan Song song với việc tăng cường trang thiết bị cần trọng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác kiểm tra hàng hóa sau thơng quan Để thực cam kết quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển hội nhập, Chính phủ “hành động - kiến tạo liêm chính”; Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nâng cao lực cán bộ, công chức cải thiện sở pháp lý, hạ tầng công nghệ thông tin điều hành, giải công việc Đây vấn đề trọng tâm bắt buộc quan quản lý hành Nhà nước Khơng nằm ngồi mục đích Hải quan tỉnh Quảng Nam trở thành quan quản lý nhà nước đầu cải cách, đại hóa địa bàn tỉnh Hiện 100% công chức làm công tác chuyên môn sử dụng thành thạo máy tính khai thác, ứng dụng có hiệu phần mềm nghiệp vụ; hệ thống mạng, máy chủ, máy trạm trang bị đầy đủ, đại; hạ tầng, sở vật chất đầu tư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Hàng năm, đơn vị cử công chức người lao động đào tạo, tập huấn theo hướng tập trung, đào tạo chuyên sâu Tiếp tục triển khai thực hiệu 2014, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật quy trình nghiệp vụ ban hành Tại chi cục 67 thực thủ tục hải quan điện tử Do đó, thủ tục hải quan thực nhanh chóng, thuận lợi, thời gian thông quan rút ngắn so với trước Kết năm 2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam đứng đầu công tác cải cách thủ tục hành tỉnh Quảng Nam Tại kết đo thời gian giải phóng hàng Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam thời gian trung bình kiểm tra chi tiết hồ sơ từ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ đến thơng quan/giải phóng hàng hàng nhập 25 phút 46 giây; hàng xuất 07 phút 37 giây; lô hàng phân luồng xanh, nộp thuế thời gian có 03 giây; Thời gian trung bình kiểm tra thực tế hàng hóa bãi hàng hóa nhập 23 phút 28 giây, cịn hàng hóa xuất 27 phút (tất số giảm so với năm 2017) Về vấn đề nộp thuế, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam kí kết cơng tác phối hợp thu với ngân hàng địa bàn tỉnh Tất doanh nghiệp phải thực nộp thuế qua ngân hàng, ngân hàng truyền số thuế doanh nghiệp nộp qua cổng thông tin điện tử quan Hải quan Cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra hồ sơ, tờ khai thông quan hệ thống hệ thống thực thơng quan tự động Hiện nay, có 11 Bộ, Ngành tham gia Cơ chế cửa quốc gia cửa ASEAN Hải quan Quảng Nam khai thác thông suốt hiệu qua cổng này, phục vụ tốt cho việc giải thủ tục hải quan Nổi bật năm 2018 Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam triển khai vận hành thành cơng, có hiệu chế cửa quốc gia cảng biển (Hệ thống E-manifest) Hệ thống quản lý Hải quan tự động cảng biển (Hệ thống VASSCM); Hệ thống quản lý Hải quan tự động kho ngoại quan) Đối với trường hợp thực việc hồn thuế; sửa, hủy tờ khai thơng qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ 100% Đơn vị tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2014; vận hành có hiệu trang thông tin điện tử tổng hợp phục vụ tốt cơng tác tun truyền chế độ sách, thủ tục hành cho cộng đồng doanh nghiệp người dân; điều hành xử lý công việc qua mạng CloudOffice, đảm bảo công việc xử lý nhanh chóng, chế độ sách, văn liên quan thực cơng khai, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công 68 tác quản lý, điều hành, xử lý công việc Nhờ vậy, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam xây dựng phát triển đơn vị theo phương châm Ngành “ Chuyên nghiệp – Minh bạch – Hiệu quả” Trong năm qua, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam giao tiêu thu ngân sách từ hoạt động xuất khẩu, nhập hàng hóa năm sau cao năm trước, song song với việc tăng số lượng doanh nghiệp số lượng hồ sơ hải quan điều kiện có thay đổi sách thuế Nhờ việc đẩy mạnh cơng tác cải cách, đại hóa, đơn vị ln hồn thành hồn thành vượt mức tiêu thu ngân sách Nhờ công tác cải cách thủ tục hành chính, cơng tác đại hóa, Cục Hải quan Quảng Nam không ngừng tạo thuận lợi cho thương mại vận tải quốc tế, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh tỉnh, thu hút đầu tư nước ngồi Đẩy mạnh cơng tác thu thập thông tin áp dụng quản lý rủi ro hoạt động kiểm tra hàng hóa sau thơng quan Hàng năm, Chi cục kiểm tra hàng hóa sau thơng quan - Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam thực kế hoạch kiểm soát rủi ro, kế hoạch thu thập thông tin Tổng cục hải quan yêu cầu Thực nâng cấp, vận hành hiệu hệ thống thơng tin phục vụ hoạt động kiểm tra hàng hóa sau thông quan (hệ thống STQ01); Xây dựng tiêu chí phân loại hồ sơ Hải quan danh mục hàng hóa trọng điểm; doanh nghiệp theo tiêu chí quản lý rủi ro để xác định đối tượng kiểm tra, nội dung kiểm tra, phương pháp kiểm tra thực thống toàn quốc; Xây dựng quy chế tiêu chí cập nhật thơng tin liệu kết kiểm tra hàng hóa sau thơng quan đầy đủ, kịp thời, tạo nguồn liệu cho lực lượng kiểm tra hàng hóa sau thơng quan tồn quốc nghiên cứu thực hiện,… 3.2.6 Chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật hoạt động kiểm tra hàng hóa sau thơng quan cho đối tượng kiểm tra Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật việc chấp hành quy định kiểm tra sau thông quan quan trọng Khi doanh nghiệp nắm nhiệm vụ, yêu cầu hoạt động KTSTQ tự nguyện hợp tác chấp hành yêu cầu lực lượng KTSTQ tiến hành KTSTQ doanh nghiệp Việc tuyên truyền tốt giúp doanh nghiệp thực đúng, giảm việc truy thu ấn định thuế xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Hải quan Đối với doanh nghiệp 69 bị quan Hải quan thực truy thu, ấn định thuế xử phạt vi phạm hành qua cơng tác KTSTQ thiệt thịi mà doanh nghiệp phải chịu, qua nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thực vấn đề liên quan đến pháp luật hải quan Hiện Chi cục kiểm tra hàng hóa sau thơng quan tổ chức tun truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan thơng quan nhiều hình thức như: Đối thoại doanh nghiệp hàng năm, trả lời văn yêu cầu doanh nghiệp, hỗ trợ người khai hải quan thông tin cần thiết làm thủ tục hải quan,… Vì vậy, cần thiết có hoạt động tuyên truyền cụ thể, liên tục thường xuyên để phổ biến pháp luật hải quan có hoạt động KTSTQ hàng hóa xuất khẩu, nhập Đó hình thức phát hành tờ rơi để Chi cục hải quan nơi làm thủ tục thơng quan hàng hóa, phổ biến thơng tin Website đơn vị, hội nghị tập huấn cho đơn vị… Các hình thức tuyên truyền hướng đến mục tiêu chung giúp doanh nghiệp nhận thức hiểu pháp luật hải quan 70 Kết luận chương Chương cho thấy việc tăng cường kiểm tra hàng hóa sau thơng quan trở thành yêu cầu cấp thiết, bắt buộc tất yếu toàn ngành Hải quan Nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập phải đảm bảo quản lý tốt hoạt động liên quan đến Hải quan Cần phải xây dựng, hoàn thiện sở pháp lý đầy đủ, thống từ Luật tới văn hướng dẫn thi hành liên quan đến công tác kiểm tra hàng hóa sau thơng quan: Kiến nghị sửa đổi, bổ sung hệ thống quy định pháp luật kiểm tra hàng hóa sau thơng quan thống nghị định, thông tư hướng dẫn phù hợp với thông lệ quốc tế, thực tiễn, cải cách đại hóa hải quan, thực hải quan điện tử pháp luật có liên quan, để đảm bảo sở pháp lý tính đồng bộ, quán thực Ngoài nhiệm vụ mở rộng, tăng cường, hợp tác với nước đòi hỏi trước hết phải có đội ngũ làm cơng tác KTSTQ có đủ lực, trình độ, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu hoạt động KTSTQ Để công tác KTSTQ đạt hiệu phù hợp với thông lệ quốc tế đảm bảo quản lý nhà nước hải quan cần phải xây dựng hệ thống văn xác, cụ thể, minh bạch, phù hợp Các nghiệp vụ khác thu thập thông tin, quản lý rủi ro, phối hợp quan hữu quan phải đẩy mạnh, cán công chức làm cơng tác phải có đủ lực, trình độ, nghiệp vụ chuyên môn 71 KẾT LUẬN Hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan đại ln địi hỏi CBCC ngành Hải quan phải đào tạo quy, giỏi nghiệp vụ, hiểu rõ quy định pháp luật Đặc biệt CBCC làm công tác KTSTQ hàng hóa XK,NK địi hỏi phải thường xun đào tạo tự đào tạo, bổ sung kiến thức, học hỏi kinh nghiệm để thực tốt nhiệm vụ cấp giao phó, việc hướng đến thu ngân sách nhà nước theo phương châm thu đúng, thu đủ KTSTQ hàng XNK lại có đặc thù riêng khó khăn riêng, nước có điều kiện kinh tế, trình độ phát triển thấp Việt Nam Việc nghiên cứu hoàn thiện kiểm tra sau thông quan Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam áp dụng cho Cục Chi cục khác có mặt hàng xuất khẩu, nhập tương tự Luận văn nghiên cứu sở pháp luật quản lý hoạt động KTSTQ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phân tích đánh giá tình hình Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam hoạt động KTSTQ hàng hóa xuất địa bàn quản lý, kiến nghị đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động KTSTQ hàng hóa xuất khẩu, nhập Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam thời gian tới cho hoàn thiện Việc thực giải pháp Luận văn địi hỏi phải trọng đến cơng tác đào tạo cán tinh tường nghiệp vụ Về nghiệp vụ, với hồn thiện quy trình, cần ý trọng điểm khâu xác định trị giá tính thuế mã số hàng hóa Các giải pháp nêu luận văn áp dụng mang lại hiệu hoạt động kiểm tra sau thông quan hàng hóa XNK Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam Lĩnh vực kiểm tra sau thông quan hàng hóa XK,NK hoạt động quản lý nhà nước liên quan đến nhiều quan hữu quan doanh nghiệp địa bàn hoạt động cấp phân công theo dõi, quản lý Mức độ hiểu biết khả tổng hợp có hạn chế định, Luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận hướng dẫn tận tình Thầy cô giáo để luận văn hồn thiện Tác giả thành thực bày tỏ lịng biết ơn cô giáo hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Thị Thương Huyền bảo tận tình, giúp đỡ q trình hồn thành Luận văn 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo Hải quan (2006), Hiện đại hóa Hải quan: Cuộc cách mạng từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam (2014-2018), Báo cáo tổng kết Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam Chi cục kiểm tra sau thông quan qua năm Quốc hội khóa 10 (2001), ngày 29 tháng năm 2001 Quốc hội khóa 13 (2014) Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật hải quan số 54/QH13 ngày 14 tháng năm 2014; Quốc hội khóa 13 (2014), Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập số 107/2016/QH13 ngày 06 tháng năm 2016; Quốc hội khóa 11 (2006), Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Quốc hội khóa 13 (2012), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; Quốc hội khóa 12 (2008), Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008; Quốc hội khóa 13 (2014), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Quốc hội khóa 12 (2008), Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng năm 2008; Quốc hội khóa 13 (2013), Luật sửa đổi, bổ sung số Điều Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng năm 2013; Quốc hội khóa 13 (2014), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Quốc hội khóa 13 (2016), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt Luật Quản lý thuế ngày 06 tháng năm 2016; 10 Quốc hội khóa 12 (2010), Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010; 11 Quốc hội khóa 11 (2005), Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng năm 2005; 12 Quốc hội khóa 14 (2017), Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng năm 2017; 13 Quốc hội khóa 13 (2014), Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 14 Quốc hội khóa 12 (2012), Luật xử lý vi phạm hành số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng năm 2012; 15 Chính phủ (2015), Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm sốt hải quan; Chính phủ (2018), Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2018 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; 16 Chính phủ (2013), Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế hoạt động đại lý mua, bán, gia cơng q cảnh hàng hóa với nước ngồi; 17 Chính phủ (2015), Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư; 18 Chính phủ (2013), Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành cưỡng chế thi hành định hành lĩnh vực hải quan Chính phủ (2016), Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành cưỡng chế thi hành định hành lĩnh vực hải quan 19 Bộ Tài (2003), Quyết định số 15/2003/QĐ-BTC ngày 10/2/2003, Bộ Tài (2007), Quyết định số 57/2007/QĐ-BTC ngày 29/6/2007 Bộ trưởng Bộ Tài 20 Tổng cục Hải quan (2010), Quyết định 1166/QĐ-TCHQ ngày 09/6/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Chi cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố 21 Tổng cục Hải quan (2015), Quyết định 1410/QĐ-TCHQ ngày 14/05/2015 ban hành quy trình kiểm tra sau thơng quan 22 Bộ Tài (2015), Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát Hải quan; Thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập 23 Bộ Tài (2018), Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi số điều Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát Hải quan; Thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập 24 Bộ Tài (2015), Thơng tư 39/2015/TT-BTC quy định trị giá Hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập 25 Hải quan Quảng Nam, http://haiquanquangnam.gov.vn/ 26 Hải quan Việt Nam, https://www.customs.gov.vn/default.aspx 27 Hải quan Đồng Nai, https://dncustoms.gov.vn/ 28 Hải quan TP Hồ Chí Minh, http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/ 29 https://www.customs.gov.vn/Lists/HaiQuanVietNam/Details.aspx?ID=55 ... 3.5 7.9 Cục Hải quan Quảng Nam/ Tổng cục Hải quan Cục Hải quan Quảng Nam Tổng cục Hải quan Cục Hải quan Quảng Nam Tổng cục Hải quan Nguồn: Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam 41 Trong 05 năm (từ năm 2014... nhật thông tin lưu trữ hồ sơ; 2.2 Thực trạng kiểm tra hàng hóa sau thơng quan theo pháp Việt Nam Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam 2.2.1 Những kết đạt kiểm tra hàng hóa sau thông quan theo pháp Việt Nam. .. chương, sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận kiểm tra hàng hóa sau thơng quan pháp luật kiểm tra hàng hóa sau thơng quan Chương 2: Thực trạng kiểm tra hàng hóa sau thơng quan theo pháp Việt Nam từ thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra hàng hóa sau thông quan theo pháp luật hải quan việt nam từ thực tiễn cục hải quan tỉnh quảng nam , Kiểm tra hàng hóa sau thông quan theo pháp luật hải quan việt nam từ thực tiễn cục hải quan tỉnh quảng nam