Miễn, giảm, hoàn thuế nhập khẩu theo pháp luật việt nam từ thực tiễn cục hải quan tỉnh quảng nam

90 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:35

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÕ SĨ QUANG MIỄN, GIẢM, HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÕ SĨ QUANG MIỄN, GIẢM, HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 38 01 07 Người Hướng Dẫn Khoa Học PGS.TS Bùi Nguyên Khánh HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn này, tác giả nhận giúp đỡ nhiệt tình Q Thầy, Cơ giáo, quan cá nhân Với tất lòng chân thành, tác giả xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Bùi Nguyên Khánh tận tình hướng dẫn chu đáo đầy trách nhiệm nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn quý Thầy, Cô giáo Học viện Khoa học xã hội tâm huyết truyền đạt kiến thức bổ ích suốt khóa học Xin chân thành cảm ơn quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam cho tác giả q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Xin cảm ơn tất bạn bè, đồng nghiệp động viên giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Học viên Võ Sĩ Quang LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ Luật Kinh tế: “Miễn, giảm, hoàn thuế nhập theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học thân với hướng dẫn tận tình PGS.TS Bùi Nguyên Khánh - người hướng dẫn khoa học Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực Tác giả xin chịu trách nhiệm cơng trình nghiên cứu Học viên Võ Sĩ Quang MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG KHÁI QUÁT PHÁP LUẬT VỀ MIỄN, GIẢM, HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU 1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò miễn, giảm, hoàn thuế nhập 1.2 Khái niệm vai trò pháp luật việc miễn, giảm, hoàn thuế nhập 13 1.3 Cơ cấu pháp luật việc miễn, giảm, hoàn thuế nhập 21 1.4 Các yếu tố tác động đến pháp luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập .26 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ MIỄN, GIẢM, HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TẠI CỤC HẢI TỈNH QUẢNG NAM 33 2.1 Thực trạng quy định pháp luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập 33 2.2 Các trường hợp miễn, giảm, hoàn thuế nhập theo quy định pháp luật 37 2.3 Trình tự thủ tục thực miễn, giảm, hoàn thuế nhập .48 2.4 Thực trạng tổ chức thực pháp luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam .58 2.5 Những ưu điểm hạn chế, bất cập miễn, giảm, hoàn thuế nhập Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam 66 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ MIỄN, GIẢM, HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU TỪ THỰC TIỄN CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM 72 3.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập từ thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam .72 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập từ thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam .73 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ASEAN Association of South East Asian Nations Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á CPTPP Comprehensive and Progressive Agreement for TransPacific Partnership Hiệp định Đối tác tồn diện tiến xun Thái Bình Dương EVFTA EU-Vietnam Free Trade Agreement Hiệp định Thương mại tự giữa Việt Nam EU FTA Free Trade Agreement Hiệp định thương mại tự MTV Một thành viên SX&LR Sản xuất lắp ráp TNHH Trách nhiệm hữu hạn WTO World Trade Oganization Tổ chức Thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tổng hợp kết thu thuế nhập Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam từ năm 2013 đến năm 2017 62 Bảng 2.2 Tổng hợp kết miễn thuế nhập 64 Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam từ năm 2013 đến năm 2017 64 Bảng 2.3 Tổng hợp kết hoàn thuế nhập Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam từ năm 2013 đến năm 2017 66 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thuế nguồn thu chủ yếu Nhà nước để đảm bảo trì phát triển hoạt động hệ thống nhà nước Bất kỳ quốc gia giới thực sách pháp luật thuế để đảm bảo tồn phát triển mình, có sách thuế nhập Tùy theo thể chế trị, tình hình kinh tế - xã hội mà quốc gia có những sách pháp luật thuế phù hợp, đồng thời tương thích với điều ước quốc tế, hiệp định thương mại song phương đa phương quốc gia tham gia, ký kết Đối với Việt Nam sách pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập có thể xem áp dụng từ năm 1951 trải qua trình sửa đổi, bổ sung thay nhiều lần theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước hội nhập kinh tế quốc tế Hiện nay, thực kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế đất nước ngày phát triển hội nhập sâu rộng vào giới, giai đoạn thực Hiệp định Thương mại tự hệ Cuộc cách mạng cơng nghiệp 4.0 Vì vậy, sách pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập ngày phải hoàn thiện đảm bảo việc thu đúng, thu đủ, đảm bảo công khai, minh bạch nhằm đạt đến mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” Trong sách thuế nhập Đảng Nhà nước ta quan tâm đến vấn đề ưu đãi nhằm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước, phát triển ngành, lĩnh vực quan trọng, thu hút đầu tư, thực sách ngoại giao Đồng thời, đáp ứng yêu cầu hội nhập việc thực điều ước quốc tế, hiệp định song phương, đa phương Chúng ta đề sách miễn, giảm, hoàn thuế nhập qua lãnh thổ Việt Nam Trong thời gian qua, sách pháp luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập ngày hoàn thiện, thực tốt chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế Tuy nhiên, những vấn đề bất cập cần phải tiếp tục hoàn thiện để sách pháp luật ngày phù hợp vào sống Địa bàn tỉnh Quảng Nam nơi có chiều hướng phát triển tốt kinh tế quốc tế Cho nên, việc thực pháp luật miễn, giảm, hồn thuế nhập có tác động lớn đến sách pháp luật việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam Xuất phát từ thực trạng trên, việc nghiên cứu: “Miễn, giảm, hoàn thuế nhập theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam” cần thiết cho đề tài nghiên cứu Luận văn tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Luật Kinh tế Tình hình nghiên cứu đề tài Pháp luật thuế xuất khẩu, nhập những đề tài quan tâm nghiên cứu nhiều nhà khoa học nhà quản lý phương diện lý luận thực tiễn Tuy nhiên, nghiên cứu chuyên sâu miễn, giảm, hoàn thuế nhập chưa nhiều hoặc nghiên cứu khái quát chung lĩnh vực chưa có đề tài cụ thể địa phương, đơn vị Vì vậy, đề tài có tính tương đối việc nghiên cứu Các giáo trình đào tạo Đại học “Giáo trình Luật thuế Việt Nam” Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2005 có nội dung đề cập khái quát đến thuế miễn, giảm, hồn thuế nhập Chương trình đào tạo sau Đại học chuyên ngành luật, giáo trình Học viện Khoa học xã hội như: Những vấn đề chung ngân sách nhà nước, pháp luật nhà nước; Tài – Những vấn đề lý luận thực tiễn hay số luận văn, luận án số tác giả đề cập hoặc nghiên cứu những vấn đề chung, khái quát không cụ thể miễn, giảm, hoàn thuế nhập đề tài Luận án Tiến sĩ Luật học ‘’Pháp luật quản lý thuế kinh tế thị trường Việt Nam - Những vấn đề lý luận thực tiễn” tác giả Vũ Văn Cương, Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2012 Ngồi ra, có số viết, nghiên cứu báo tạp chí liên quan đến miễn, giảm, hồn thuế nhập tác giả An Việt “Miễn, giảm thuế quan – Cơ hội tăng xuất khẩu” đăng Thơng tin Tài số 17(589) năm 2016, tác giả Đoàn Doanh Tuấn “Những điểm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu” đăng Tạp chí Tài chính, kỳ 1(684) năm 2018 Các cơng trình nghiên cứu chủ yếu đề cập phần khía cạnh sách pháp luật miễn, giảm, hồn thuế nhập mà chưa đề cập toàn diện, chuyên sâu nội dung đề tài mà tác giả nghiên cứu Do đó, đề tài khơng trùng lặp với cơng trình cơng bố Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận thực tiễn sách miễn, giảm hồn thuế nhập Việt Nam nói chung tỉnh Quảng Nam nói riêng để đánh giá những kết đạt những tồn tại, hạn chế Từ đó, đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm phát huy ưu điểm hạn chế tồn tại, khuyết điểm góp phần hồn thiện sách pháp luật miễn, giảm hoàn thuế nhập điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Thứ nhất, nghiên cứu khái quát vấn đề lý luận miễn, giảm, hồn thuế nhập khẩu, sở làm rõ vấn đề lý luận mới, yêu cầu liên Kê khai chưa đối tượng miễn thuế, áp sai mã số hàng hóa Một số tổ chức, cá nhân không nắm rõ quy định đối tượng, điều kiện miễn thuế, kê khai mã số thuế suất không quy định, không đủ điều kiện miễn thuế hàng hóa nước sản xuất khơng miễn thuế doanh nghiệp kê khai miễn thuế dẫn đến phải truy thu thuế Có doanh nghiệp kê khai danh mục khơng rõ ràng, cụ thể đẫn đến khó khăn việc làm thủ tục miễn thuế Điển hình, Cơng ty TNHH nhà máy bia Heineken Việt Nam - Quảng Nam, Công ty TNHH - MTV SX&LR Điện lạnh Trường Hải, Công ty TNHH-MTV SX&LR Ơ tơ Chu Lai - Trường Hải Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam kiểm tra sau thông quan truy thu 2,6 tỷ đồng khai sai đối tượng miễn thuế; 9,1 tỷ đồng khai sai mã số, thuế suất Áp lực phương thức quản lý Trước áp lực doanh nghiệp tự kê khai số thuế miễn, giảm, hoàn chịu trách nhiệm trước pháp luật việc kê khai Đồng thời, quan hải quan thực phương thức quản lý hậu kiểm áp dụng quản lý rủi ro nên nhiều trường hợp kê khai sai, đến vài năm sau phát kiểm tra sau thông quan dẫn đến việc truy thu, nộp chậm thuế thời gian dài dẫn đến tốn nhiều chi phí cho doanh nghiệp, chí dẫn đến việc khiếu nại, khiếu kiện Kết từ 2013 đến 2017 Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam thực kiểm tra sau thông quan tổng số tiền truy thu 21,4 tỷ đồng Năng lực trình độ số cán bộ, công chức chưa đáp ứng nhu cầu cải cách đại Mặc dầu, lực lượng cán công chức Cục Hải quan ln có tinh thần cầu tiến, cố gắng nỗ lực nâng cao trình độ lý luận, trị chun mơn, lực lượng ngày nâng cao số lượng chất lượng Tuy nhiên, những hạn chế định so với yêu cầu Hồ sơ, thủ tục rườm rà, bất cập, quy định chưa rõ ràng cụ thể Hồ sơ chưa đơn giản hóa; thủ tục miễn thuế, cịn kéo dài thời gian, 69 quy định pháp luật chưa rõ ràng hồ sơ hoàn thuế (trả lại tiền thuế nộp thừa) đủ điều kiện áp dụng thuế suất 0% linh kiện ô tô nhập theo Điều 7a, Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 Chính phủ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập ưu đãi, Danh mục hàng hóa mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập hạn ngạch thuế quan Hàng hóa đa dạng, phong phú nên việc quy định danh mục hàng hóa nhập chưa đáp ứng phù hợp với danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu, gây khó khăn cho việc áp mã số Đây những khó khăn hạn chế lớn Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam việc kiểm tra hồ sơ, điều kiện áp dụng thuế suất 0% linh kiện ô tô nhập có đến 300.000 dịng hàng nhập phải kiểm tra, hàng hồ sơ, chứng từ cho kỳ hồn thuế tháng Trong đó, biên chế khơng đáp ứng u cầu, có 01 đến 02 cơng chức thực Trang thiết bị cịn hạn chế, bất cập Hệ thống máy móc, thiết bị, đường truyền đôi lúc bị cố, chưa đáp ứng khả dung lượng lớn hồ sơ nhập nên có ảnh hưởng đến việc thực Chính sách miễn thuế, giảm, hồn thuế nhập chưa hướng đến người dân người trực tiếp nộp thuế Thuế nhập thuế gián thu nên người tiêu dùng người trực tiếp nộp thuế sách có lợi cho doanh nghiệp nhập Chính sách pháp luật thuế thay đổi nhanh nhiều Do điều kiện hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển thực cam kết quốc tế nên sách pháp luật có nhiều thay đổi, có trường hợp ban hành thực thời gian ngắn phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp Vì vậy, việc nắm bắt pháp luật thực pháp luật đối tượng nộp thuế quan quản lý gặp nhiều khó khăn 70 Tiểu kết chương Từ sở lý luận kiến thức học ngành Luật Kinh tế, luận văn đánh giá thực trạng quy định pháp luật miễn, giảm, hồn thuế nhập tình hình thực quy định pháp luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập từ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam, đánh giá, phân tích so sánh những kết đạt những hạn chế yếu Kết nghiên cứu Chương tiền đề việc đưa phương hướng hoàn thiện pháp luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập từ thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập từ thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam 71 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ MIỄN, GIẢM, HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU TỪ THỰC TIỄN CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM 3.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập khẩu từ thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam Thứ nhất, hoàn thiện pháp luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập từ thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam phải bảo đảm cụ thể hóa đường lối trị Đảng, không trái với Hiếp pháp phù hợp với Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tuân thủ theo cam kết thuế nhập Trong phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 Nghị Đại hội XII Đảng nhiệm vụ giải pháp chủ yếu có đề nhiệm vụ: ‘‘Xây dựng hệ thống thuế đồng bộ, đại “ thể rõ quan điểm Đảng tình hình mới, nhằm đáp ứng yêu cầu đất nước hội nhập Vì vậy, địi hỏi phải hồn thiện hệ thống pháp luật thuế có pháp luật thuế nhập khẩu, miễn, giảm, hoàn thuế nhập cần phải đảm bảo yêu cầu Thứ hai, hoàn thiện pháp luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập từ thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam phải sở sửa đổi, kế thừa quy định hành thuế nhập đảm bảo tính thống với văn pháp luật quản lý ngoại thương, đầu tư, quản lý thuế hải quan Hoàn thiện sở pháp lý để triển khai thực hiệu Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập số 107/2016/QH13 ngày 06 tháng năm 2016, Luật Quản lý thuế 2016, kịp thời bổ sung, sửa đổi những phát sinh, bất cập, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp Tiếp tục cải cách thủ tục hành tạo thuận lợi cho hoạt động xuất 72 nhập khẩu, đồng thời đảm bảo quản lý chặt chẽ, đáp ứng tốt yêu cầu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Nội dung quy định chi tiết sách ưu đãi thuế nhập đơn giản, minh bạch, công khai, thuận tiện, phù hợp với chế cửa quốc gia, cửa ASEAN Thứ ba, hoàn thiện pháp luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập từ thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam phải bảo đảm sở pháp lý để thực quản lý nhà nước thuế hàng nhập Phát huy vai trò thực sách ưu đãi miễn, giảm, hoàn thuế nhập đáp ứng yêu cầu bảo hộ sản xuất nước, yêu cầu hội nhập sách đối ngoại Nhà nước Nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy sản xuất xuất với giá trị gia tăng cao Qua đó, góp phần tăng trưởng kinh tế Đồng thời, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Thứ tư, áp dụng mạnh mẽ công nghệ thơng tin vào quản lý thuế nói chung miễn, giảm, hồn thuế nói riêng nhằm đáp ứng u cầu đại 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập khẩu từ thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập Trên sở phương hướng hoàn thiện pháp luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập từ thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam; những lý luận thực tiễn trình bày, nghiên cứu trên, tác giả luận văn xin đề xuất giải pháp trọng tâm sau đây: Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống pháp luật minh bạch, cơng khai, đơn giản hóa, thực nội luật hóa để phù hợp với luật pháp cam kết quốc tế, những nội dung liên quan đến miễn, giảm, hoàn thuế nhập Thứ hai, sửa đổi những quy định không phù hợp giữa Luật Thuế xuất 73 khẩu, thuế nhập Luật Quản lý Ngoại thương để đảm bảo tính thống hệ thống pháp luật Sửa đổi những bất cập sách ưu đãi miễn thuế, đối tượng ưu đãi miễn thuế, quy định rõ ưu đãi miễn thuế phế phẩm, phế liệu, phế thải, nguyên liệu, vật tư dư thừa hoạt động sản xuất xuất gia công sản phẩm xuất Thứ ba, sửa đổi, bổ sung thẩm quyền quy định thủ tục hành miễn, giảm, hồn thuế nhập quy đinh thông tư Bộ Tài vào Nghị định Chính phủ để phù hợp với quy định pháp luật Thứ tư, xây dựng quy chế trao đổi, chia thông tin, dữ liệu giữa Bộ, Ngành liên quan quản lý hoạt động xuất nhập có tính đồng bộ, thống nhất, công tác phối hợp giữa Bộ, Ngành phải thật hiệu nhằm tạo thuận lợi tối đa cho thương mại, hạn chế thấp hoặc loại bỏ hẳn rào cản thương mại Chẳng hạn, kiểm tra chuyên ngành hàng hóa nhập Bộ, Ngành liên quan có thể chuyển sang phương thức hậu kiểm kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm để giảm bớt thủ tục, thời gian chi phí cho doanh nghiệp Hồn thiện quy định kiểm tra chuyên ngành bộ, ngành theo đạo Thủ tướng Chính phủ Các Bộ, Ngành giao quy định tiêu chuẩn, điều kiện, danh mục hàng hóa để xem xét miễn thuế cần rà soát, quy định rõ ràng, cụ thể để việc áp dụng thuận lợi xác Thứ năm, đẩy mạnh cơng tác cải cách thủ tục hành hải quan theo hướng minh bạch, đại, hồ sơ, quy trình thủ tục miễn, giảm, hoàn thuế nhập cần đơn giản, dễ hiểu dễ thực Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin thủ tục hải quan nói chung thủ tục miễn, giảm, hồn thuế nhập nói riêng nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp người dân với tinh thần ‘’chính phủ kiến tạo” theo Nghị số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 Chính phủ tiếp tục thực những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 74 lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 định hướng đến năm 2021 Thứ sáu, sách miễn, giảm thuế Nhà nước cần hướng đến người hưởng lợi từ sách người trực tiếp nộp thuế nhập Phát biểu Hội nghị tổng kết cơng tác tài chính- ngân sách nhà nước năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 vào ngày 08/01/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiều vấn đề cần khắc phục thuộc lĩnh vực tài chính, đặc biệt nhấn mạnh cần thiết phải thay đổi quan điểm xây dựng sách thuế để trọng bảo vệ người nộp thuế thay hướng tới có lợi cho quan quản lý Thứ bảy, đẩy mạnh việc hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật đại, tiếp thu chuyển hóa tri thức, kinh nghiệm hải quan nước giới khu vực nước tiên tiến; mở rộng tăng cường hợp tác việc trao đổi chia sẻ thông tin, yêu cầu xác minh nghiệp vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại, thuế, xuất xứ hàng hóa…Tổ chức thực tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực, hiệu Theo đó, Bộ Tài có nhiệm vụ: ‘’Xây dựng thực thi nghiêm túc cam kết hội nhập tài chính, thuế, hải quan Chủ trì, phối hợp với bộ, ngành triển khai Hiệp định thuận lợi hóa thương mại WTO, chế cửa quốc gia, chế cửa ASEAN tạo thuận lợi thương mại; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành lĩnh vực thuế hải quan để góp phần cải thiện mơi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu tổ chức thực thi pháp luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập từ thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam Thứ nhất, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sách thuế nhập nói 75 chung sách miễn, giảm, hồn thuế nhập theo pháp luật Việt Nam cho nhân dân nắm hiểu rõ để thực Đặc biệt, tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập nhiều hình thức phù hợp, thiết thực đa dạng, phát huy công nghệ truyền thông thời đại Cuộc cách mạng cơng nghệ 4.0 Bởi vì, tổ chức, cá nhân những người trực tiếp thực việc tự kê khai, tự tính thuế nộp thuế theo quy định pháp luật họ cần phải hiểu rõ pháp luật thuế để thực chấp hành quy định Đồng thời, tổ chức tuyên truyền tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý thuế nhập để nắm vững hiểu rõ pháp luật nhằm quản lý, kiểm tra, kiểm sốt tốt việc thực sách thuế tuyên truyền, hỗ trợ hướng dẫn cặn kẻ cho tổ chức, cá nhân việc kê khai nộp thuế Tận dụng tốt phương tiện truyền thông thiết bị công nghệ thông tin để làm tốt công tác tuyên truyền Phát huy sức mạnh hệ thống trị công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Đặc biệt, nghiên cứu đưa công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật vào chương trình giáo dục phổ thơng, trung cấp Đại học Thứ hai, hoàn thiện sở vật chất, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, đại đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan tình hình để quan hải quan thực thủ tục hải quan điện tử, chế cửa quốc gia chế Asean; tiếp tục hoàn thiện đẩy mạnh hệ thống, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực thuế nghiệp vụ hải quan Thứ ba, xếp cấu tổ chức máy quan hải quan tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực cải cách, phát triển đại hóa hải quan theo lộ trình kế hoạch Chính phủ phê duyệt Thứ tư, nâng cao lực trình độ cán bộ, công chức ngành hải quan đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát huy tận dụng những hội khắc phục 76 những thách thức Cuộc cách mạng cơng nghiệp 4.0 có tác động mạnh mẽ đến nước thời gian đến Cán bộ, công chức hải quan người thực thi pháp luật miễn, giảm, hồn thuế nhập Vì vậy, trước hết phải người có phẩm chất trị đạo đức tốt, am hiểu sách pháp luật, đặc biệt pháp luật miễn, giảm hoàn thuế nhập khẩu, nắm vững quy trình nghiệp vụ quy trình miễn, giảm hồn thuế nhập khẩu, có kiến thức kinh tế, ngoại thương, ngoại ngữ, thương phẩm học sử dụng thành thạo vi tính quy trình nghiệp vụ, hiểu biết sách ngoại giao Nhà nước Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm tra sau thông quan, kiểm sốt chống bn lậu để phát ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật thuế nhập vi phạm sách miễn, giảm, hoàn thuế nhập Thứ sáu, phát huy nâng cao vai trị cơng tác tra, kiểm tra để kịp thời phát những sai sót, những việc lợi dụng sách miễn, giảm, hồn thuế nhập để trốn thuế nhằm kiến nghị sửa đổi, bổ sung hồn thiện sách Đồng thời, đánh giá tn thủ tổ chức, cá nhân quan thực thi pháp luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập Tiểu kết chương Từ sở lý luận, kiến thức học ngành Luật kinh tế thực tiễn miễn, giảm, hoàn thuế nhập từ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam, luận văn nêu phương hướng giải pháp trọng tâm hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu tổ chức thực thi pháp luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập từ thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam miễn, giảm, hoàn thuế nhập thời gian đến Kết nghiên cứu Chương tiền đề phần quan trọng cho phần kết luận luận văn 77 KẾT LUẬN Luận văn nghiên cứu phương diện lý luận thực trạng pháp luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam đem lại kết góp phần làm sáng tỏ những vấn đề: Khái niệm, đặc điểm vai trò thuế nhập miễn, giảm, hoàn thuế nhập mặt lý luận pháp luật; cấu pháp luật yếu tố pháp luật tác động đến miễn, giảm, hoàn thuế nhập Thực trạng quy định pháp luật tình hình thực quy định pháp luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập từ thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam, khái quát chức nhiệm vụ nhiệm vụ hoạt động quản lý kết thực pháp luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam phân tích, đánh gía theo quy định pháp luật thực tiễn áp dụng, đối chiếu so sánh những kết đạt được, những hạn chế yếu qua trình thực Từ kết nghiên cứu Chương 1, Chương Chương Luận văn phân tích cần thiết phải tiếp tục hồn thiện pháp luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập khẩu; phương hướng hoàn thiện pháp luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập điều kiện đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân dân theo mục tiêu: ‘‘Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh“ phù hợp với phát triển hội nhập quốc tế điều kiện nay, đảm bảo phát huy vai trò thuế nhập nói chung miễn, giảm, hồn thuế nhập nói riêng Đó là, đảm bảo nguồn thu, bảo hộ sản xuất nước đảm bảo sách đối ngoại nhà nước góp phần thực cơng xã hội, phát triển bền vững Chương luận văn đưa giải pháp trọng tâm hoàn thiện pháp luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập nâng cao hiệu tổ chức thực thi pháp 78 luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập từ thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam thời gian đến Trên sở kế thừa kết nghiên cứu trước số tác giả Luận văn có những điểm góp phần bổ sung, hệ thống hóa pháp luật miễn, giảm, hồn thuế nhập Tóm lại, việc nghiên cứu miễn, giảm, hồn thuế nhập theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam cách toàn diện lý luận thực tiễn góp phần làm rõ những vấn đề trình bày, tìm những tồn tại, vướng mắc cần phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy định pháp luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng đẩy mạnh cải cách, đổi đất nước đáp ứng yêu cầu thực Điều ước, Hiệp định song phương đa phương mà Việt Nam ký kết tham gia, Hiệp định Thương mại tự hệ tất yếu khách quan vấn đề quan trọng cần quan tâm hệ thống trị Với thời gian có hạn, kiến thức cịn hạn chế so với yêu cầu nội dung nghiên cứu rộng, khơng tránh khỏi những thiếu sót Kính mong quý Thầy , Cô giáo đồng nghiệp cảm thông quan tâm giúp đỡ Em xin chân thành cảm ơn! 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2013) Thơng tư số 156/2013/TT-BTC 06/11/2013 hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng năm 2013 Chính phủ, Hà Nội Bộ Tài (2015) Thơng tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Hà Nội Bộ Tài (2018) Thơng tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng năm 2015 Bộ trưởng Bộ Tài quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Hà Nội Bộ Tài (2016) Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Hà Nội Bộ Tài (2016) Quyết định số 2710/QĐ-BTC ngày 20/12/2016 phê duyệt kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016-2020, Hà Nội Chính phủ (2013) Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết số điều Luật Quản lý thuế Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế, Hà Nội Chính phủ (2014) Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định quy định thuế, Hà Nội Chính phủ (2015) Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định thuế, Hà Nội Chính phủ (2015) Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01//2016 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Luật quản lý thuế, Hà Nội 10 Chính phủ (2015) Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Hải quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm sốt hải quan, Hà Nội 11 Chính phủ (2015) Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp phịng, chống bn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Hà Nội 12 Chính phủ (2016) Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Hà Nội 13 Chính phủ (2018) Nghị định số 12/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp phịng, chống bn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Hà Nội 14 Chính phủ (2018) Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 24/4/2018 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Hải quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, Hà Nội 15 Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam (2017), Báo cáo kết thực miễn, giảm, hoàn thuế, kết truy thu thuế (2013 - 2017), Quảng Nam 16 Vũ Văn Cương (2012), Pháp luật quản lý thuế kinh tế thị trường Việt Nam - Những vấn đề lý luận thực tiễn, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội 17 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội 18 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Hà Nội 19 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012, Hà Nội 20 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Hải quan, số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, Hà Nội 21 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2016), Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016, Hà Nội 22 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005) Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, Hà Nội 23 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014) Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Hà Nội 24 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2017) Luật Quản lý Ngoại thương số 05/2017/QH13 ngày 12/6/2017, Hà Nội 25 Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 25/3/2011 việc phê duyệt Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020, Hà Nội 26 Thủ tướng Chính phủ (2011) Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 Phê duyệt “Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020”, Hà Nội 27 Tổng cục Hải quan (2018) Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hồn thuế, khơng thu thuế, xử lý số tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Hà Nội 28 Tổng cục Hải quan (2017) Quyết định số 1915/QĐ-TCHQ ngày 17/10/2017 ban hành quy chế công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế, Hà Nội 29 Tổng cục Hải quan (2017) Quyết định số 2082/QĐ-TCHQ 21/6/2017 Phê duyệt đề án nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu thông quan 24/7 30 Trường Hải quan Việt Nam (2017), Nghiệp vụ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Tài liệu lưu hành nội bộ, Hà Nội ... theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam 32 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ MIỄN, GIẢM, HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TẠI CỤC HẢI TỈNH QUẢNG NAM 2.1 Thực trạng... PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ MIỄN, GIẢM, HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU TỪ THỰC TIỄN CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM 72 3.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập từ thực tiễn Cục. .. pháp luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập Chương Thực trạng pháp luật miễn, giảm, hoàn thuế nhập theo pháp luật Việt Nam Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam Chương Phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Miễn, giảm, hoàn thuế nhập khẩu theo pháp luật việt nam từ thực tiễn cục hải quan tỉnh quảng nam , Miễn, giảm, hoàn thuế nhập khẩu theo pháp luật việt nam từ thực tiễn cục hải quan tỉnh quảng nam