0

Gián án Bai giang cong nghe 9 thi

16 464 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 21:11

Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Em hãy kể tên các thiết bị điện của mạng điện trong nhà ? ? Tại sao phải dùng thiết bị đóng - cắt , lấy điện và bảo vệ ở mạng điện trong nhà . - Thiết bị đóng cắt : công tắc , cầu dao. - Thiết bị lấy điện : ổ điện, phích cắm điện. - Thiết bị bảo vệ : cầu chì , aptomat. Mục tiêu bài học: - Kiến thức : + Hiểu được công dụng, cấu tạo, nguyên lí làm việc của một số thiết bị đóng cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà. + Biết cách sử dụng các thiết bị đó an toàn và đúng kĩ thuật . - Kĩ năng: Nhận biết được các thiết bị điện và các bộ phận của nó .Giải thích các số liệu kĩ thuật ghi trên vỏ thiết bị điện . - Thái độ: Có ý thức học tập nghiêm túc, biết giữ gìn tài sản. I. ThiÕt bÞ ®ãng – c¾t m¹ch ®iÖn ? Quan sát hình 51.3, hãy điền số thứ tự ( a, b, c) của các loại công tắc điện vào cột B trong bảng sau cho thích hợp với tên gọi. A B 1.Công tắc bật 2.Công tắc bấm 3.Công tắc xoay 4. Công tắc giật b, g,c d, h e a ?Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống () trong câu sau để nêu nguyên lí làm việc của công tắc Khi đóng công tắc, cực động cực tĩnh làm kín mạch .Khi cắt công tắc, cực động tách khỏi cực tĩnh làm mạch điện. tiếp xúc hở ? Trong mạch điện,công tắc thường được lắp ở vị trí nào. Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp dưới đây và điền vào chỗ trống() trong câu sau: nối tiếp ; sau ; trước ; song song Công tắc thường được lắp trên dây pha, với tải, cầu chì. nối tiếp sau ? Hoạt động nhóm trả lời các câu hỏi sau (2 phút) - Cầu dao cấu tạo gồm mấy phần, đó là những bộ phận nào? - Các bộ phận được làm bằng vật liệu gì? - Chức năng các bộ phận đó? - Đọc và giải thích các số liệu kĩ thuật ghi trên vỏ cầu dao? I. Thiết bị đóng cắt mạch điện II. Thiết bị lấy điện ? Quan sát ổ điện , mô tả cấu tạo của ổ điện đó: - ổ điện gồm mấy bộ phận? Tên gọi của các bộ phận đó. - Các bộ phận của ổ điện được làm bằng vật liệu gì . - Đọc và giải thích số liệu kĩ thuật ghi trên vỏ ổ điện. II. Thiết bị lấy điện ? Phích cắm điện trên thuộc loại nào .( Tháo được , không tháo được , chốt cắm tròn , chốt cắm dẹt) ? Hãy nêu cấu tạo , công dụng và vật liệu của các bộ phận chính của phích điện. ?Khi sử dụng phích cắm điện cần lưu ý điều gì. Khi sử dụng phích cắm điện cần lưu ý: - Không sử dụng phích cắm điện bị vỡ, hoặc sứt mẻ. - Các loại phích điện đấu dây (cuộn lại ) như nồi cơm điện , máy hút bụi , bàn là điện,dễ đứt lõi dẫn điện ở vị trí cổ phích cắm điện. - Khi sử dụng phích cắm điện phải chọn loại có chốt và số liệu kĩ thuật phù hợp với ổ điện.( trong trường hợp chân cắm của phích cắm điện không phù hợp với lỗ của ổ cắm cần phải sử dụng thêm phích nối). - Không để tay ướt cắm phích cắm vào ổ điện . - Không để trẻ em nghịch phích cắm điện [...]... công suất của đồ dùng điện - Không để tay ướt khi sử dụng các thi t bị điện -Không để trẻ em nghịch các thi t bị điện đang làm việc Câu hỏi 2 :Nối mệnh đề ở cột A với mệnh đề ở cột B để được câu đúng A B 1 Cầu dao là thi t bị dùng để a,lấy điện sử dụng 2 Phích cắm và ổ điện là thi t bị b, bảo vệ mạch điện khi dùng để ngắn mạch 3 Công tắc là thi t bị dùng để c, tự động ngắt mạch điện khi quá tải d, đóng...Câu hỏi 1: Khi sử dụng các thi t bị đóng cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà cần chú ý điều gì để đảm bảo an toàn và đúng kĩ thuật Trả lời: - Không sử dụng thi t bị đóng cắt và lấy điện bị vỡ, hoặc sứt mẻ - Mắc các thi t bị điện đúng cách, chọn phích điện có chốt cắm phù hợp với ổ điện - Chú ý tới các số liệu kĩ thuật trên vỏ thi t bị để phù hợp với điện áp mạng điện và công... động tách khỏi cực tĩnh làm hở mạch điện B Công tắc được mắc trên dây trung tính, nối tiếp với tải C Tất cả các đồ dùng điện trong gia đình đều được nối trực tiếp vào mạch điện mà không phải dùng các thi t bị lấy điện D ổ điện gồm hai bộ phận chính là vỏ và các cực tiếp điện Ghi nhớ: SGK/180 Hướng dẫn về nhà Học thuộc ghi nhớ SGK -Trả lời câu hỏi 1; 2;3 SGK/ 180 SGK - Nghiên cứu bài : 52 ; 53 ; . hãy kể tên các thi t bị điện của mạng điện trong nhà ? ? Tại sao phải dùng thi t bị đóng - cắt , lấy điện và bảo vệ ở mạng điện trong nhà . - Thi t bị đóng. số thi t bị đóng cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà. + Biết cách sử dụng các thi t bị đó an toàn và đúng kĩ thuật . - Kĩ năng: Nhận biết được các thi t
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Bai giang cong nghe 9 thi, Gián án Bai giang cong nghe 9 thi,