0

slide 1 chào mừng quý thầy cô giáo và các em học sinh các em hãy quan sát phần văn bản 1 và 2 dưới đây và có nhận xét gì về cách trình bày của chúng trình bày bảng là hình thức trình bày cô đọng dễ

16 7 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2021, 09:26

Bước 2 : Nhấn giữ nút trái chuột và kéo thả để chọn số hàng, số cột cho bảng rồi thả nút chuột..  Một bảng trống được tạo với số hàng và số cột như đã chọn..[r] (1)(2)Họ tên Toán Ngữ văn Vật lí Trần Thị Lan: Tốn 8, Ngữ văn 7, Vật lí Trần Thị Lan Mai Kim Châu: Toán 7, Ngữ văn 9, Vật lí Mai Kim Châu Ngơ Ngọc Hoa: Tốn 6, Ngữ văn 7, Vật lí Ngô Ngọc Hoa 7 Các em quan sát phần văn 1 và có nhận xét cách trình bày chúng? (3)TIẾT 60: BÀI 21 (4)1.T O B NGẠ Ả (5)1.T O B NGẠ Ả B1 Chọn nút lệnh Insert Table (Chèn bảng) công cụ chuẩn B2 Nhấn giữ nút trái chuột kéo thả để chọn số hàng, số cột cho bảng thả nút chuột 2 hàng, cột  Một bảng trống tạo với số hàng số cột chọn (6)1 T O B NGẠ Ả Bước 1: Chọn nút lệnh Insert Table (Chèn bảng) công cụ chuẩn Cách 1: Sử dụng nút lệnh công cụ Bước 2: Nhấn giữ nút trái chuột kéo thả để chọn số hàng, số cột cho bảng thả nút chuột (7)Em cho biết bảng tạo gồm hàng (8)Cách Sử dụng bảng chọn Table Cách Bước 1: Mở bảng chọn Table Insert Table… Hộp thoại Insert Table xuất Bước 2: + Mục Number of Columns: chọn nhập số cột vào + Mục Number of Rows: chọn nhập số hàng vào Bước 3: Nháy OK (9)Bước 1: Chọn nút lệnh Insert Table (Chèn bảng) công cụ chuẩn Cách 1: Sử dụng nút lệnh công cụ Bước 2: Nhấn giữ nút trái chuột kéo thả để chọn số hàng, số cột cho bảng thả nút chuột Cách 2: Sử dụng bảng chọn Table Bước 1: Mở bảng chọn Table Insert Table… Hộp thoại Insert Table xuất hiện: Bước 2: + Mục Number of Columns: chọn nhập số cột vào + Mục Number of Rows: chọn nhập số hàng vào Bước 3: Nháy OK (10)* Nhập liệu vào ô bảng * Nhập liệu vào ô bảng - Đặt trỏ soạn thảo vào ô để gõ nội dung - Di chuyển qua ô khác để gõ nội dung sử dụng phím mũi tên (    ) phím Tab (11)2.THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC CỦA CỘT HAY HÀNG 1.TẠO BẢNG a) Điều chỉnh kích thước cột : + Cách 2: Điều chỉnh thước ngang Họ tên Tốn Ngữ văn Vật lí Trần Thị Lan Mai Kim Châu Ngô Ngọc Hoa 7 + Cách 1: Đưa trỏ chuột vào đường biên cột cần thay đổi (12)2.THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC CỦA CỘT HAY HÀNG 1.TẠO BẢNG b) Điều chỉnh kích thước hàng : + Cách 2: Điều chỉnh thước dọc + Cách 1: Đưa trỏ chuột vào đường biên hàng cần thay đổi con trỏ chuột có dạng kéo thả chuột lên/xuống để điểu chỉnh độ thấp/cao hàng Họ tên Tốn Ngữ văn Vật lí Trần Thị Lan Mai Kim Châu (13)Câu 1 Nút lệnh sau đây dùng để tạo bảng? A B C (14)Câu 2 Em tạo bảng gồm cột hàng? A cột hàng B cột hàng C Bảng có số cột tối đa tùy vào độ rộng trang, cịn số hàng khơng hạn chế (15)Câu 3. Để thay đổi đọ rộng cột hay độ cao hàng, em kéo thả chuột trỏ chuột có hình đây? A Dạng C Dạng B Dạng (16)
- Xem thêm -

Xem thêm: slide 1 chào mừng quý thầy cô giáo và các em học sinh các em hãy quan sát phần văn bản 1 và 2 dưới đây và có nhận xét gì về cách trình bày của chúng trình bày bảng là hình thức trình bày cô đọng dễ,

Từ khóa liên quan