Bài soạn Địa lý 4: HĐSX của người dân ở ĐBNB

9 1,747 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 18:11

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NÚI THÀNH PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NÚI THÀNH TRƯỜNG TH: ĐINH BỘ LĨNH TRƯỜNG TH: ĐINH BỘ LĨNH GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: VÕ THỊ KIM TIẾN T : B nổ Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2010 Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2010 Địa Địa Kiểm tra bài cũ Câu1. Kể tên một số dân tộc sống đồng bằng Nam Bộ. - Một số dân tộc sống đồng bằng Nam Bộ: Kinh, Khơ-me, Chăm, Hoa. Câu 2. Trình bày một số đặc điểm về nhà ở, trang phục của người dân đồng bằng Nam Bộ. - Người dân Tây Nam Bộ thường làm nhà dọc theo các sông ngòi, kênh rạch, nhà cửa đơn sơ. - Trang phục phổ biến của người dân đồng bằng Nam Bộ trước đây là áo bà ba và chiếc khăn rằn. Hoạt động sản xuất của người dân Hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng Nam Bộ đồng bằng Nam Bộ Hoạt động sản xuất của người dân Hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng Nam Bộ đồng bằng Nam Bộ Hoạt động 1: Thảo luận nhóm đơi 1. ĐBNB có những điều 1. ĐBNB có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành vựa lúa, vựa kiện thuận lợi nào để trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước? trái cây lớn nhất cả nước? 2. Lúa gạo trái cây ĐBNB cung cấp cho những nơi nào? 2. Lúa gạo trái cây ĐBNB cung cấp cho những nơi nào? Những điều kiện thuận lợi để ĐBNB trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước: Đất đai màu mỡ Khí hậu nóng ẩm Người dân cần cù lao động Lúa gạo, trái cây ĐBNB cung c p:ấ Nhiều nơi trong nước xuất khẩu Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2011 Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2011 Địa Địa Hoạt động sản xuất của người dân Hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng Nam Bộ đồng bằng Nam Bộ I. Vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước. 1. 1. Quan sát các hình dưới đây, kể tên thứ tự các công việc trong thu Quan sát các hình dưới đây, kể tên thứ tự các công việc trong thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu đồng bằng Nam Bộ. hoạch và chế biến gạo xuất khẩu đồng bằng Nam Bộ. Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2011 Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2011 Địa Địa Hoạt động sản xuất của người dân Hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng Nam Bộ đồng bằng Nam Bộ I. Vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước. Hoạt động 2: làm việc cá nhân Gặt lúa Tuốt lúa Phơi lúa Xay xát gạo và đóng bao Xếp gạo lên tàu để xuất khẩu 1 2 3 4 5 Gặt lúa Tuốt lúa Phơi lúa Xay xát gạo và đóng bao 1 2 3 4 Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2011 Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2011 Địa Địa Hoạt động sản xuất của người dân Hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng Nam Bộ đồng bằng Nam Bộ I. Vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước. Hoạt động 2: làm việc cá nhân 2. Kể tên một số trái cây đồng bằng Nam Bộ. 2. Kể tên một số trái cây đồng bằng Nam Bộ. Kết luận: Kết luận: - Nhờ có đất màu mỡ, khí hậu nóng ẩm, người dân cần cù lao - Nhờ có đất màu mỡ, khí hậu nóng ẩm, người dân cần cù lao động, đồng bằng Nam Bộ trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn động, đồng bằng Nam Bộ trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước . nhất cả nước . - Lúa gạo đây cung cấp cho nhiều nơi trong nước và xuất khẩu. Một số trái cây đồng bằng Nam Bộ: Sầu riêng, đu đủ, mít, dứa, xoài, vải thiều, d aừ , dưa hấu, mận, quýt, cam, măng cụt, chôm chôm,thanh long,… Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2011 Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2011 Địa Địa Hoạt động sản xuất của người dân Hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng Nam Bộ đồng bằng Nam Bộ I. Vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước. 1. Điều kiện nào làm cho ĐBNB đánh bắt được nhiều thuỷ sản 1. Điều kiện nào làm cho ĐBNB đánh bắt được nhiều thuỷ sản nhất cả nước? nhất cả nước? 2. Kể tên một số thuỷ sản được nuôi nhi u đây.ề 2. Kể tên một số thuỷ sản được nuôi nhi u đây.ề 3. Thuỷ sản của ĐBNB được tiêu thụ những đâu? 3. Thuỷ sản của ĐBNB được tiêu thụ những đâu? II. Nơi ni và đánh bắt nhiều thủy sản nhất cả nước. II. Nơi ni và đánh bắt nhiều thủy sản nhất cả nước. Hoạt động 2: Hoạt động nhóm 5 1. Những điều kiện thuận lợi cho việc nuôi và đánh bắt thủy sản đồng bằng Nam Bộ: Vùng biển có nhiều cá, tôm và các hải sản Mạng lưới sông ngòi dày đặc Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2011 Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2011 Địa Địa Hoạt động sản xuất của người dân Hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng Nam Bộ đồng bằng Nam Bộ I. Vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước. II. Nơi nuôi và đánh bắt nhiều thủy sản nhất cả nước. II. Nơi nuôi và đánh bắt nhiều thủy sản nhất cả nước. Một số thuỷ sản được nuôi nhiều đây: Cá tra, cá ba sa,… Một số thuỷ sản được nuôi nhiều đây: Cá tra, cá ba sa,… 3. Thuỷ sản của đồng bằng Nam Bộ được tiêu thụ ở: Nhiều nơi trong nước Xuất khẩu Hoạt động sản xuất của người dân Hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng Nam Bộ đồng bằng Nam Bộ Kết luận Kết luận Vùng biển có nhiều cá, tôm và các hải sản khác, mạng lưới Vùng biển có nhiều cá, tôm và các hải sản khác, mạng lưới sông ngòi dày đặc là điều kiện thuận lợi cho nuôi và đánh bắt sông ngòi dày đặc là điều kiện thuận lợi cho nuôi và đánh bắt thủy sản đồng bằng Nam Bộ . thủy sản đồng bằng Nam Bộ . Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2011 Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2011 Địa Địa Hoạt động sản xuất của người dân Hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng Nam Bộ đồng bằng Nam Bộ Bài học Nhờ có thiên nhiên ưu đãi, người dân cần cù lao động, đồng bằng Nam Bộ đã trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây, thuỷ sản lớn nhất cả nước. Các sản phẩm đó được đưa đi tiêu thụ nhiều nơi trong nước và xuất khẩu. - Nêu những thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây, thuỷ sản lớn nhất cả nước. - Các sản phẩm đó được đưa đi tiêu thụ đâu? . 2011 Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2011 Địa lý Địa lý Hoạt động sản xuất của người dân Hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng Nam Bộ đồng bằng Nam Bộ. 2011 Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2011 Địa lý Địa lý Hoạt động sản xuất của người dân Hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng Nam Bộ đồng bằng Nam Bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Địa lý 4: HĐSX của người dân ở ĐBNB, Bài soạn Địa lý 4: HĐSX của người dân ở ĐBNB, Bài soạn Địa lý 4: HĐSX của người dân ở ĐBNB

Từ khóa liên quan