0

Gián án tet cua em

35 326 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 15:11

Làm quen với văn học 1. Kiến thức: - Trẻ nhớ tên bài thơ “Cây đào” - Tác giả : Trần Thị Ngọc Trâm - Hiểu nội dung bài thơ: Bài thơ nói về vẻ đẹp của hoa đào, hoa đào nở vào dịp tết cổ truyền của dân tộc 2. Kỹ năng - Trẻ thuộc bài thơ, đọc to rõ lời nhấn mạnh vào từ “Lốm đốm ,nho nhỏ,hồng tươi, hoa cười và câu cuối của bài thơ” - Bước đầu trẻ biết cách đọc thơ theo trình tự nội dung của tranh 3. Thái độ: - Trẻ có ý thức chăm sóc tưới cây hàng ngày. Khi đi chơi vườn hoa, công viên không ngắt hoa, bẻ cành để cây cho nhiều hoa đẹp Thi kể một số loại hoa thường nở vào dịp tết, mùa xuân -> Xem một số loại hoa thường nở vào dịp tết (Hoa Mai-> hoa Mận-> Hoa Ban-> Hoa Đào) Các con thấy hoa đào như thế nào ? Giới thiệu tên bài thơ Đọc diễn cảm bài thơ cây đào lần 1 ( Không có tranh) . Không có tranh) Cây đào đầu xóm Lốm đốm nụ hồng Chúng em chỉ mong Mùa đào mau nở Bông đào nho nhỏ Cánh đào hồng tươi Hễ thấy hoa cười Đúng là tết đến . hoạ) Cây đào đầu xóm Lốm đốm nụ hồng Mùa đào mau nở Chúng em chỉ mong Bông đào nho nhỏ Cánh đào hồng tươi Hễ thấy hoa cười Đúng là tết đến *Bài thơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án tet cua em,

Hình ảnh liên quan

( Cô điều khiển tranh xuất hiện trên màn hình cho trẻ chơi) - Gián án tet cua em

i.

ều khiển tranh xuất hiện trên màn hình cho trẻ chơi) Xem tại trang 27 của tài liệu.