Tài liệu CoBanPP 8

21 134 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 14:11

Microsoft Powerpoint øng dông trong d¹y häc C¬ b¶n vÒ powerpoint ♦ Mét sè kh¸i niÖm  Microsoft Office  Microsoft PowerPoint  Presentation  Slide Cơ bản về powerpoint Một số khái niệm 1- Microsoft Office Là một bộ phần mềm văn phòng của hãng phần mềm Microsoft, bao gồm các sản phẩm Microsoft Word Microsoft PowerPoint Microsoft Excel Microsoft Access Outlook Express Microsoft Binder Cơ bản về powerpoint Một số khái niệm 2 - MS PowerPoint Là một phần mềm ứng dụng, cho phép thiết kế, xây dựng các tài liệu thực hiện công việc trình diễn Nếu như: MS Word dùng để soạn thảo văn bản Auto Cad dùng để vẽ các bản vẽ kỹ thuật MS Excel dùng để xử lí các bảng tính Thì: MS PowerPoint dùng để tạo ra các tài liệu trình diễn. Cơ bản về powerpoint Một số khái niệm 3 - Presentation (Trình diễn) Là sản phẩm được tạo ra từ phần mềm MS PowerPoint, nó được dùng để trình chiếu thông tin. Một Presentation bao gồm nhiều slide, nội dung trình chiếu được thể hiện trong các slide đó. Cơ bản về powerpoint Một số khái niệm 4 - Slide Là một "trang" thông tin trong Presentation, mỗi slide chứa một phần của nội dung trình chiếu. Nếu như: Máy chiếu qua đầu sử dụng bản trong là vật mang tin Máy chiếu Slide sử dụng phim slide làm vật mang tin Thì: Presentation sử dụng Slide làm đối tượng mang tin Cơ bản về powerpoint Một số khái niệm Cấu trúc một trình chiếu bằng PP Slide 1 Slide 1 Slide 2 Slide 2 Slide 3 Slide 3 Slide n Slide n Presentation Việc trình diễn được thực hiện Tuần tự các Slide được hiển thị (nhấn phím Enter) Một Slide bất kỳ được hiển thị (Chọn số Slide rồi nhấn Enter) Cơ bản về powerpoint thông tin có thể tích hợp trong mỗi slide Văn bản - Text Hình ảnh - Picture Hoạt hình - Animation Âm thanh - Sound Phim - Video Liên kết - Hyper link Cơ bản về powerpoint thông tin có thể tích hợp trong mỗi slide Nếu: Bản trong chỉ chứa TEXT và hình vẽ đơn giản (thường là đen trắng Sách, tạp chí, tranh ảnh chỉ là các tài liệu in ấn Phim slide chỉ là phim chụp khung cảnh thực Thì: Trong mỗi Slide có thể chứa đựng nhiều dạng thông tin khác nhau, điều này làm phong phú nội dung thông tin cần trình chiếu, đây là một điểm đặc biệt lợi thế của PP Cơ bản về powerpoint Dùng pp để thiết kế và xây dựng bài giảng có những lợi thế gì? Khả năng thể hiện thông tin phong phú Các đối tượng trong mỗi slide có thể xuất hiện phù hợp với tiến trình lên lớp Thao tác để hiện thị thông tin trong một slide đơn giản Các liên kết trong slide tạo điều kiện thuận lợi cho việc rẽ nhánh trong nội dung học tập Mầu sắc đa dạng, phong phú, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhấn mạnh nội dung thông tin cần thiết [...]... Bước 4 Chuẩn bị tài nguyên (văn bản; hình ảnh tĩnh, động; mô hình mô phỏng; âm thanh; phim ) bằng các công cụ phần mềm khác nhau Qui trình thiết kế bài dạy Qui trình thiết kế Bước 5 Sử dụng MS PowerPoint để tích hợp nội dung trên vào các slide Bước 6 Qui định cách thức hiển thị thông tin trong mỗi slide (Animation) Bước 7 Qui định hình thức chuyển đổi giữa các slide Bước 8 Viết các thông . MS PowerPoint Là một phần mềm ứng dụng, cho phép thiết kế, xây dựng các tài liệu thực hiện công việc trình diễn Nếu như: MS Word dùng để soạn thảo văn. Excel dùng để xử lí các bảng tính Thì: MS PowerPoint dùng để tạo ra các tài liệu trình diễn. Cơ bản về powerpoint Một số khái niệm 3 - Presentation

Hình ảnh liên quan

MS Excel dùng để xử lí các bảng tính - Tài liệu CoBanPP 8

xcel.

dùng để xử lí các bảng tính Xem tại trang 4 của tài liệu.
 Hình ảnh - Picture - Tài liệu CoBanPP 8

nh.

ảnh - Picture Xem tại trang 8 của tài liệu.
Mô hình động - Tài liệu CoBanPP 8

h.

ình động Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình ảnh - Tài liệu CoBanPP 8

nh.

ảnh Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hoạt hình - Tài liệu CoBanPP 8

o.

ạt hình Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình chiếu từ trướcHình chiếu từ trên - Tài liệu CoBanPP 8

Hình chi.

ếu từ trướcHình chiếu từ trên Xem tại trang 17 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan