0

Bài giảng TOÁN-KHOA-ÔN TOÁN L5-T21

17 333 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 13:11

Giáo án lớp 5D GV : Nguyễn Trung Kiên Trờng TH Bình Sơn Tuần 21 Toán Thứ hai, ngày 17 tháng 1 năm 2011 Bài: Luyện tập về tính diện tích Tiết số: 101 I.Mục Tiêu: - Giúp HS củng cố kỹ năng thực hành tính diện tích của các hình đã học nh chữ nhật ,hình vuông ,hình thang. - Rèn kỹ năng tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật - Giáo dục HS ý thức tự giác học bài II.các hoạt động dạy học chủ yếu: TG Nội dung kiến thức cơ bản Phơng pháp hình thức tổ chức dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 3 A.Bài cũ -Kiểm tra 1 số HS về tính diện tích các hình -HCN, Hvuông ,Hthang,tam giác -GV nhận xét ,cho điểm -Ktra 5 HS nêu và ghi công thức lên bảng -Lớp nhận xét 6 B.Bài mới 1.GTB -GV nêu mục tiêu ,ghi đầu bài lên bảng. -Cho HS quan sát và đọc VD1 ? Có thể chia mảnh đát đó thành những hình quen thuộc nào? ? Kích thớc của các hình mới tạo thành nh thế nào? ? Muốn tính diện tích mảnh đất đó ta dựa vào đâu? -HS ghi vở -1 số HS lên kể -1 vài HS nêu -Phải tính dtích các phần nhỏ rồi cộng lại. 24 3.Thực hành Bài 1 -Cho HS đọc ,qsát bài tập 1 +Có thể chia hình đã cho thành 2 hình chữ nhật ,tính diện tích của chúng ,từ đó tính dtích của mảnh đất. -Cho HS tự làm và ktra chéo bài nhau. Bai 2 Cách 1: Cho HS chia mảnh đất thành 3 hình chữ nhật rồi làm tơng -HS tự làm TG Nội dung kiến thức cơ bản Phơng pháp hình thức tổ chức dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh tự bài tập 1. Cách 2: Nối thêm các cạnh của mảnh đất để trở thành một hcn lớn đó có : a = 100,5 + 40,5 = 141(m) b = 30 + 50 = 80 (m) Diện tích hcn lớn này trừ đi dtích 2 hcn nhỏ đợc tạo thêm có a = 50m; b = 40m.Thì ra dtích đã cho +GV vẽ hình lên bảng cho HS theo dõi +Gọi 1 Hs lên bảng chữa. -Gv kết luận. -HS tự làm ,suy nghĩ 2 3.Củng cố -Để tính đợc diện tích có các hình dạng phức tạp,ta làm thế nào? -Ta chia nhỏ chúng thành hình dạng quen thuộc -Tính các phần nhỏ rồi suy ra dtích toàn phần của hình đó. Thứ ba, ngày 18 tháng 1 năm 2011 Toán Bài: Luyện tập về tính diện tích các hình (tiếp) Tiết số: 102 I.Mục Tiêu: -Giúp Hs củng cố kỹ năng thực hành tính diện tích của các hình đã học nh : Hình chữ nhật,tam giác ,hình thang. -áp dụng vào tính diện tích trong thực tế. - Rèn kỹ năng tính diện tích hình thang và hình tam giác - Giáo dục HS ý thức tự giác học bài II.các hoạt động dạy học chủ yếu: TG Nội dung kiến thức cơ bản Phơng pháp hình thức tổ chức dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 3 A.Bài cũ -Gọi 1 số HS nêu cách tính diện -Gọi 1 số HS nêu. TG Nội dung kiến thức cơ bản Phơng pháp hình thức tổ chức dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh tích các hình: chữ nhật,tam giác,hình thang. -GV nhận xét,cho điểm. 7 B.Bài mới a)VD1: Giới thiệu cách tính -Nêu mục tiêu ,ghi đầu bài lên bảng +GV thao tác trên bảng nh hình trong VD1(sgk) +Muốn tìm diện tích đã cho ,ta làm thế nào? +Thu thập số liệu sgk ,giả sử ta có bảng số liệu nh sgk. GV treo bảng số liệu -Y/c 1 HS neu lại cách tính diệntích . GV chốt lại cáh làm. -HS ghi vở -HS quan sát theo dõi -Chia hình đã cho thành 1 tamgiác và 1 hthang. -Cho HS đọc bảng số liệu. -Tính diện tích các phần nhỏ,từ đó suy ra diện tích toàn bộ mảnh đất. 23 b)Thực hành Bài 1 Rèn kỹ năng tính -Y/c HS đọc BT1 ? Mảnh đất trên chia làm mấy phàn nhỏ?Chúng có hình dạng nh thế nào? ? Kích thớc các cạnh ra sao? -Y/c HS tính diện tích của mảnh đất thông qua dtích các phần nhỏ -1 HS làm bảng nhóm ,rồi trình bày trên bảng. -GV kết luận _Chia làm 1 hình chữ nhật và 2 tam giác. -Hs đến đo vào các cạnh -HS tự làm bài vào vở. -Lớp nhận xét. Bài 2. -Tơng tự nh bài tập 1 -Y/c HS đọc kỹ đề bài ,phân tích nh BT1 và làm vào vở. -Y/c 1 HS trình bày cách làm ,bài lớp trớc lớp. -HS tự làm bài vào vở. -HS khác nhận xét. A E B C G D TG Nội dung kiến thức cơ bản Phơng pháp hình thức tổ chức dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh -GV chốt cách làm 2 c) Củng cố ? ở 2 bài tập các con đã làm,để tính đợc diện tích của cả mảnh đất chúng ta phải làm nh thế nào? - 1vài HS nêu. Thứ t, ngày 19 tháng 1 năm 2011 Toán Bài: Luyện tập chung Tiết số:103 I.Mục Tiêu: - Giúp HS rèn luyện kỹ năng tính độ dài đoạn thẳng ,tính diện tích các hình đã học nh hình chữ nhật ,hình thoi, tính chu vi hình tròn và giải các bài toán có liên quan. - Rèn kỹ năng tính diện tích các hình đã học - Giáo dục HS ý thức tự giác học bài II.các hoạt động dạy học chủ yếu: TG Nội dung kiến thức cơ bản Phơng pháp hình thức tổ chức dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 3 A.Bài cũ -Kiểm tra HS về cách tính dtích các hình đã học : hình ch nhật ,hình thoi. -GV nhận xét. - 2,3 HS 30 B.Bài luyện tập chung Bài 1. -GV giới thiệu mục tiêu và ghi đầu bài -Cho HS đọc y/c bài 1 ? Bài toángì?,cho biết gì? -áp dụng công thức tính dtích : S = (a x h ) : 2 ; vậy a =? -Cho HS tự làm bài vào vở -Y/c 1 HS trình bày bài làm -GV kết luận -HS ghi vở -Đọc và trả lời: +Tính độ dài đáy tam giác ,biết S = 5/8 m và h =1/3 m Ta có: a = (S x2): h Vậy a = (5/8 x 2 ) : 1/2= 5/2m -Cho HS tự làm vở ,sau đó kiểm tra chéo. Bài 2. -Y/c HS đọc đề bài + Bài toán y/c gì? -HS đọc sau đó TLCH -Tính S khăn trải bàn và S TG Nội dung kiến thức cơ bản Phơng pháp hình thức tổ chức dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh +Bài toán đã cho ta biết gì? -Dựa vào cách tính dtích hình chữ nhật và hình thoi yêu cầu HS tự làm sau đó trình bày kết quả. -GV kết luận cách làm hình thoi. -Biết chiều dài khănlà 2m;chiều rộng 1,5m -Đờng chéo hình thoi ,chiều dài và chiều rộng khăn. -HS làm bài vào vở. -HS trình bày bài -HS khác nhận xét. Bài 3 -Y/c HS đọc đề bài và quan sát hình vẽ +Bài toán hỏi gì? cho biết gì? + Độ dài sợi dây là đoạn nào? +Nhận xét về độ dài đoạn dây. -HS đọc và quan sát TLCH -Độ dài đoạn dây chính là chu vi 2 nửa đờng tròn cộng với 2 lần khoảng cách 3,1m -Lớp làm bài vào vở. 2 3.Củng cố + Cho HS làm bài vào vở Bài giải: Chu vi của hình tròn có d = 0,35 m là : 0,35 x 3,14 = 1,099(m) Độ dài đoạn dây là: 1,09 + 3,1 x 2 = 7,299(m) Đáp số: 7,299m -GV kết luận về bài làm -Bài luyện tập hôm nay các con đã rút ra đợc điều gì qua các bài tập? -Chuẩn bị bài sau: Hình hộp chữ nhật .Hình lập phơng. -1 HS trình bày cách làm -HS khác nhận xét . -HSTL câu hỏi. Thứ năm, ngày 20 tháng 1 năm 2011 3,1m 0,35m 1,5m 2m Toán Bài: Hình hộp chũ nhật Hình hộp lập ph ơng Tiết số: 104 I.Mục Tiêu: Giúp HS: - Hình thành đợc biểu tợng về hình hộp chữ nhật và hình lập phơng - Nhận biết đợc các đồ vật trong thực tế có dạng hình hộp chữ nhật và hình lập phơng ,phân biệt đợc 2 hình đó. - Chỉ ra đợc các đặc điểm của các yếu tố của hình hộp chữ nhật , hình lập phơng vận dụng để giải các bài tập liên quan. II.Chuẩn bị: - Bộ đồ dùng dạy học toán 5. III.các hoạt động dạy học chủ yếu: TG Nội dung kiến thức cơ bản Phơng pháp hình thức tổ chức dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 3 A.Bài cũ -Học sinh nêu cách tính dtích hình chữ nhật ,hình vuông. -GV nhận xét ,cho điểm -2 HS 6 B.Bài mới 1.GTB 2.Giới thiệu hình hộp chữ nhật ,hình lập phơng. * Hình hộp chữ nhật(HHCN) -GV nêu mục tiêu giờ học,ghi bài -GV đa ra mô hình trực quan về hình hộp chữ nhật ; y/c HS quan sát,nhận xét. -Hình hộp chữ nhật có mấy mặt? -Các mặt của HHCN có hình gì? -Có những mặt nào bằng nhau? -Hãy đếm xem HHCN có mấy đỉnh ?mấy cạnh? -GV y/c HS nêu tên các đỉnh ,các cạnh của HHCN trên bảng phụ. -GV chỉ hình trực quan và hình vẽ cho HS thấy rõ. + Hình hộp vhữ nhật có 3 kích thớc: chiều dài ,chiều rộng và chiều cao. -Cho HS thi nêu tên các đồ vật có dạng HHCN giữa các nhóm. -HS hi vở -HS quan sát và nhận xét -HHCN có 6 mặt -Các mặt là HCN -Mặt 1 =2 ; 3 = 5; 4 = 6; -HS đếm và trả lời:có 8 đỉnh ,12 cạnh. -HS nêu -Hs quan sát -Chỉ rõ 3 kích thớc HHCN -Các nhóm thi TG Nội dung kiến thức cơ bản Phơng pháp hình thức tổ chức dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 7 b) Hình lập ph- ơng(HLP) -GV đa ra mô hình trực quan HLP, y/c quan sát: +HLP có mấy mặt? + Các mặt có hình gì? + Độ dài của các cạnh nh thế nào? Chốt: HLP có 6 mặt là các hình vuông bằng nhau. -HS quan sát và TLCH -Có 6mặt -Các mặt hình vuông -HS đo và trả lời độ dài các cạnh đều bằng nhau. ? Kể tên các đồ vật có dạng HLP trong thực tế. -HS nêu 17 3.Thực hành Bài 1 -Y/c HS đọc đề bài 1 ,điền vào bảng sgk -Y/c 1 số HS đọc kết quả -GV đánh giá làm bài của HS -HS làm bài -HS khác nhận xét. Bài 2. Chỉ các cặp cạnh bằng nhau của HHCN ; Tính S các mặt theo y/c -GV y/c đọc kỹ đề bài -Y/c HS tự làm bài,gọi 1 số HS nêu kết quả .HS khác nhận xét. -GV đánh giá bài làm của HS -HS đọc kỹ đề bài và làm bài vào vở. 2 Bài 3. Củng cố biểu t- ợng về HHCN,HLP Củng cố -Y/c HS quan sát ,nhận xét và chỉ ra HHCN ,HLP trên hình vẽ. -GV y/c giải thích kết quả ? Vì sao? Nhắc lại đặc điểm của hình hộp chữ nhật, hình lập phơng. -Hs quan sát ,nhận xét và giải thích kết quả. Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2010 Toán Q D A B N P M C Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật Tiết số: 105 I.Mục Tiêu: Giúp HS: - Có biểu tợng về diện tích xung quanh ,diện tích toàn phần của HHCN. -Tự hình thành đợc cách tính và công thức tính DTXQ và DTTP của HHCN. -Vận dụng đợc các quy tắc tính diện tích để giải 1 số bài tập liên quan. II.Chuẩn bị: - Bộ đồ dùng dạy học toán 5. III.các hoạt động dạy học chủ yếu: TG Nội dung kiến thức cơ bản Phơng pháp hình thức tổ chức dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 3 A.Bài cũ -Cho 1 số HS nêu các đặc điểm của HHCN,lên chỉ các mặt ,các kích thớc của HHCN. -GV đánh giá các kết luận của HS - 4,5 em -HS khác nhận xét 13 B.Bài mới 1.GTB 2.Hớng dẫn HS hình thành khái niệm ,cách tính DTXQ,DTTP cảu HHCN. -GV nêu mục tiêu giờ học và ghi tên bài lên bảng. -GV cho HS quan sát mô hình trực quan về HHCN ,chỉ ra các mặt xung quanh cho HS quan sát. ? DTXQ chiếm mấy mặt của HHCN? DTXQ của HHCN là tổng dtích 4 mặt bên của HHCN GV ghi bảng + Cho HS đọc VD ở sgk .Dựa trên nhận xét vầ đặc điểm của các mặt bên ; y/c HS tluận nhóm 4 để nêu hớng giải bài toán. -Y/c đại diện các nhóm nêu hớng giải và cách giải. GV kết luận : DTXQ của HHCN bằng chu vi mặt đáy nhan -HS quan sát - 4 mặt - HS ghi vở -HSTL nhóm 4 + Nêu hớng giải và giải. -HS ghi kết luận -HS quan sáy và phát hiện ra cách tính DTTP cảu HHCN. 8c m 4c m 5c m 5c m 8c m TG Nội dung kiến thức cơ bản Phơng pháp hình thức tổ chức dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh với chiều cao(cùng 1 đơn vị đo) * GV chỉ cho HS qsát cả 6 mặt HHCN và nói: DTTP của HHCN là tỏng dtích 6 mặt .Bao gồm DTXQ và dtích 2 đáy. Vậy PTTP của HHCN là tổng DTXQ và dtích 2 đáy: +ở HHCN tren có dtích 1 mặt đáy là: 8 x 5 = 40 (cm ) + Do đó DTTP của HHCN đó là: 104 + 40 x 2= 184 (cm ) Cho Hs nêu lại cách tính DTXQ và DTTP của HHCN - 1 số HS nêu. 17 3.Thực hành Bài 1 -Y/c HS nêu đề bài -HS nêu 2 Vận dụng công thức tính dtích xung quanh và dtích toàn phần. Bài 2 Vận dụng giải toán 4.Củng cố -HS nêu kết quả -Gv đánh giá -Y/c 1 HS đọc đề bài. ? Bài toán hỏi gì? ? Bài toán đã cho biết gì? ? Ta cần làm ntn? + GV đánh giá bài làm của HS và nêu bài giải đúng. ? Muốn tính DTXQ và DTTP của HHCN ta làm nh thế nào? -Tự làm vào vở -Đổi vở ktra -Nhận xét. - HSTL -Tự làm bài ,nêu kết quả - HS khác nhận xét. - 2, 3 HSTL Tuần 21 ôn Toán Thứ hai, ngày 17 tháng 1 năm 2011 ôn tập tính Diện tích hình tròn ( t3 ) I. Mục tiêu : - Củng cố nâng cao kĩ năng thực hiện tính diện tích hình tròn. - Giáo dục HS ý thức tự giác học bài II. Các hoạt động dạy học : 1. Kiểm tra : (3 phút) 2. Bài mới a. Ôn tâp về tính diện tích hình tròn. (30 phút) - HS nhắc lại quy tắc và công thức tính diện tích hình tròn. - HS làm việc với vở bài tập trắc nghiệm toán - HS làm bài tập từ bài 1 đến bài 6 của tuần 21 - GV hớng dẫn HS làm từng bài HS làm bài vào VBT sau đó nêu miệng trớc lớp và lên bảng chữa bài và giải thích rõ cách làm để chọn ra kết quả đúng - lớp nhận xét - GV ra một số phép tính về tính diện tích hình tròn. - HS làm nháp sau đó lên bảng chữa bài lớp nhận xét - HS thực hiện một bài tập về tính diện tích hình tròn vào vở - GV chấm chữa 3. Củng cố dặn dò : (2 phút) - HS nhắc lại cách tính diện tích hình tròn. Thứ ba, ngày 18 tháng 1 năm 2011 Ôn toán ôn tập tính Diện tích hình vuông, hình chữ nhật [...]... giác học bài II Các hoạt động dạy học : 1 Kiểm tra : (3 phút) 2 Bài mới a Ôn tâp về tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật (30 phút) - HS nhắc lại quy tắc và công thức tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật - HS làm việc với vở bài tập trắc nghiệm toán - HS làm bài tập từ bài 7 đến bài 11 của tuần 21 - GV hớng dẫn HS làm từng bài HS làm bài vào VBT sau đó nêu miệng trớc lớp và lên bảng chữa bài và... học bài II Các hoạt động dạy học : 1 Kiểm tra : (3 phút) 2 Bài mới a Ôn tâp về tính diện tích hình thang và hình tam giác (30 phút) - HS nhắc lại quy tắc và công thức tính diện tích hình thang và hình tam giác - HS làm việc với vở bài tập trắc nghiệm toán - HS làm bài tập từ bài 12 đến bài 16 của tuần 21 - GV hớng dẫn HS làm từng bài HS làm bài vào VBT sau đó nêu miệng trớc lớp và lên bảng chữa bài. .. học bài II Các hoạt động dạy học : 1 Kiểm tra : (3 phút) 2 Bài mới a Ôn tâp về tính diện tích hình thang và hình tam giác (30 phút) - HS nhắc lại quy tắc và công thức tính diện tích hình thang và hình tam giác - HS làm việc với vở bài tập trắc nghiệm toán - HS làm bài tập từ bài 17 đến bài 20 của tuần 21 - GV hớng dẫn HS làm từng bài HS làm bài vào VBT sau đó nêu miệng trớc lớp và lên bảng chữa bài. .. một bài tập về tính diện tích hình thang và hình tam giác - HS làm nháp sau đó lên bảng chữa bài lớp nhận xét - HS thực hiện một bài tập về tính diện tích hình thang và hình tam giác vào vở - GV chấm chữa 3 Củng cố dặn dò : (2 phút) - HS nhắc lại cách tính diện tích hình thang và hình tam giác Tuần 21 Khoa học Thứ ba, ngày 18 tháng 1 năm 2011 Bài: Năng lợng mặt trời Tiết số: 41 1 Mục tiêu Sau bài. .. quả đúng - lớp nhận xét - GV ra một bài tập về tính diện tích hình thang và hình tam giác - HS làm nháp sau đó lên bảng chữa bài lớp nhận xét - HS thực hiện một bài tập về tính diện tích hình thang và hình tam giác vào vở - GV chấm chữa 3 Củng cố dặn dò : (2 phút) - HS nhắc lại cách tính diện tích hình thang và hình tam giác Thứ năm, ngày 20 tháng 1 năm 2011 Ôn toán ôn tập tính Diện tích hình thang... và tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật - HS làm nháp sau đó lên bảng chữa bài lớp nhận xét - HS thực hiện một bài tập về cắt ghép và tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật vào vở - GV chấm chữa 3 Củng cố dặn dò : (2 phút) - HS nhắc lại cách tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật Thứ t, ngày 19 tháng 1 năm 2011 Ôn toán ôn tập tính Diện tích hình thang và hình tam giác ( tiết 1 ) I Mục tiêu... ngày 19 tháng 1 năm 2011 Khoa học Bài: Sử dụng năng lợng chất đốt Tiết số: 42 1 Mục tiêu Sau bài học HS biết: - Kể tên và nêu công dụng của một số loại chất đốt - Giáo dục HS ý thức tiết kiệm, thận trọng khi sử dụng các loại chất đốt 2 Đồ dùng dạy học Nến, diêm, ô tô đồ chơi chạy pin 3 Các hoạt động dạy và họcu chủ yếu TT Nội dung kiến thức và kỹ năng cơ bản 3 A Kiểm tra bài cũ Phơng pháp, hình thức dạy... tính bỏ túi, tranh SGK 3 Các hoạt động dạy và học chủ yếu TT Nội dung kiến thức và kỹ năng cơ bản 3 A Kiểm tra bài cũ Phơng pháp, hình thức dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Muốn làm cho các vật xung 1 HS trả lời quanh biến đổi cần có gì? Cho VD Nhận xét Nhận xét, cho điểm B Bài mới 1 Giới thiệu - Nêu rõ mục đích, yêu cầu giờ học 2 Nội dung Yêu cầu học sinh làm việc theo Hoạt động nhóm... bản 3 A Kiểm tra bài cũ Phơng pháp, hình thức dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Sự biến đổi hoá học có thể xảy 1 HS trả lời ra đới tác dụng của gì? Cho VD Nhận xét Nhận xét, cho điểm B Bài mới 1 Giới thiệu 2 Nội dung 8 - Nêu rõ mục đích, yêu cầu giờ học Yêu cầu HS quan sát hình 1,2,3 * Các loại chất đốt - Có 3 loại chất đốt: SGK - Kể tên một số loại chất đốt mà - HS quan sát hình - Vài . đánh giá -Y/c 1 HS đọc đề bài. ? Bài toán hỏi gì? ? Bài toán đã cho biết gì? ? Ta cần làm ntn? + GV đánh giá bài làm của HS và nêu bài giải đúng. ? Muốn tính. - HS làm việc với vở bài tập trắc nghiệm toán - HS làm bài tập từ bài 1 đến bài 6 của tuần 21 - GV hớng dẫn HS làm từng bài HS làm bài vào VBT sau đó nêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng TOÁN-KHOA-ÔN TOÁN L5-T21, Bài giảng TOÁN-KHOA-ÔN TOÁN L5-T21,

Hình ảnh liên quan

-Giúp HS củng cố kỹ năng thực hành tính diệntích của các hình đã học nh chữ nhật ,hình vuông ,hình thang. - Bài giảng TOÁN-KHOA-ÔN TOÁN L5-T21

i.

úp HS củng cố kỹ năng thực hành tính diệntích của các hình đã học nh chữ nhật ,hình vuông ,hình thang Xem tại trang 1 của tài liệu.
tích các hình: chữ nhật,tam giác,hình thang. - Bài giảng TOÁN-KHOA-ÔN TOÁN L5-T21

t.

ích các hình: chữ nhật,tam giác,hình thang Xem tại trang 3 của tài liệu.
thức cơ bản Hoạt động của giáo viên Phơng pháp hình thức tổ chức dạy học Hoạt động của học sinh - Bài giảng TOÁN-KHOA-ÔN TOÁN L5-T21

th.

ức cơ bản Hoạt động của giáo viên Phơng pháp hình thức tổ chức dạy học Hoạt động của học sinh Xem tại trang 4 của tài liệu.
-Giúp HS rèn luyện kỹ năng tính độ dài đoạn thẳng ,tính diệntích các hình đã học nh hình chữ nhật ,hình thoi, tính chu vi hình tròn và giải các bài toán có liên quan. - Bài giảng TOÁN-KHOA-ÔN TOÁN L5-T21

i.

úp HS rèn luyện kỹ năng tính độ dài đoạn thẳng ,tính diệntích các hình đã học nh hình chữ nhật ,hình thoi, tính chu vi hình tròn và giải các bài toán có liên quan Xem tại trang 4 của tài liệu.
-Dựa vào cách tính dtích hình chữ nhật và hình thoi yêu cầu HS tự  làm sau đó trình bày kết quả - Bài giảng TOÁN-KHOA-ÔN TOÁN L5-T21

a.

vào cách tính dtích hình chữ nhật và hình thoi yêu cầu HS tự làm sau đó trình bày kết quả Xem tại trang 5 của tài liệu.
7’ b) Hình lập ph- ph-ơng(HLP) - Bài giảng TOÁN-KHOA-ÔN TOÁN L5-T21

7.

’ b) Hình lập ph- ph-ơng(HLP) Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bài: Diệntích xung quanh và diệntích toàn phần của hình hộp chữ nhật - Bài giảng TOÁN-KHOA-ÔN TOÁN L5-T21

i.

Diệntích xung quanh và diệntích toàn phần của hình hộp chữ nhật Xem tại trang 8 của tài liệu.
và kỹ năng cơ bản Hoạt động của thầy Phơng pháp, hình thức dạy học Hoạt động của trò - Bài giảng TOÁN-KHOA-ÔN TOÁN L5-T21

v.

à kỹ năng cơ bản Hoạt động của thầy Phơng pháp, hình thức dạy học Hoạt động của trò Xem tại trang 14 của tài liệu.
Giáo viên vẽ hình mặt trời lên bảng (2 hình) - Bài giảng TOÁN-KHOA-ÔN TOÁN L5-T21

i.

áo viên vẽ hình mặt trời lên bảng (2 hình) Xem tại trang 15 của tài liệu.
và kỹ năng cơ bản Hoạt động của thầy Phơng pháp, hình thức dạy học Hoạt động của trò - Bài giảng TOÁN-KHOA-ÔN TOÁN L5-T21

v.

à kỹ năng cơ bản Hoạt động của thầy Phơng pháp, hình thức dạy học Hoạt động của trò Xem tại trang 16 của tài liệu.
-Đọc thông tin, quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi trong hoạt động  thực hành - Bài giảng TOÁN-KHOA-ÔN TOÁN L5-T21

c.

thông tin, quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi trong hoạt động thực hành Xem tại trang 17 của tài liệu.