0

luyện IQ 3

42 179 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 12:34

tiếp nối phần trên
- Xem thêm -

Xem thêm: luyện IQ 3, luyện IQ 3,

Hình ảnh liên quan

(như hình bên cạnh) đưa | Phàngb Ì - luyện IQ 3

nh.

ư hình bên cạnh) đưa | Phàngb Ì Xem tại trang 2 của tài liệu.
1Á Phêngh — Như hình vẽ : Ngày thứ 47 ItOTTERDAM (HÀ LAN) - luyện IQ 3

1.

Á Phêngh — Như hình vẽ : Ngày thứ 47 ItOTTERDAM (HÀ LAN) Xem tại trang 2 của tài liệu.
Vườn Luxemboug ˆ hình đến - luyện IQ 3

n.

Luxemboug ˆ hình đến Xem tại trang 3 của tài liệu.
IVẽ bảng hiệu cho cửa - luyện IQ 3

b.

ảng hiệu cho cửa Xem tại trang 4 của tài liệu.
Như trong hình - luyện IQ 3

h.

ư trong hình Xem tại trang 5 của tài liệu.
nhiều hơn 3) hình vuông không ? (không được bẻ gãy - luyện IQ 3

nhi.

ều hơn 3) hình vuông không ? (không được bẻ gãy Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bày như trong hình. - luyện IQ 3

y.

như trong hình Xem tại trang 6 của tài liệu.
bạn nhìn hình bân : - luyện IQ 3

b.

ạn nhìn hình bân : Xem tại trang 8 của tài liệu.
đạn (xem hình) nhưng điều tra tới lui vẫn chỉ ghi - luyện IQ 3

n.

(xem hình) nhưng điều tra tới lui vẫn chỉ ghi Xem tại trang 9 của tài liệu.
Có một đường dua hình tròn giống như hình vẽ, đường kính 50m. Nếu bánh xe phía bên ngoài nằm cách bánh xe phía bên trong - luyện IQ 3

m.

ột đường dua hình tròn giống như hình vẽ, đường kính 50m. Nếu bánh xe phía bên ngoài nằm cách bánh xe phía bên trong Xem tại trang 17 của tài liệu.
được (xem hình) - luyện IQ 3

c.

(xem hình) Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình (1) có 3 vòng tròn. Hình (@) có 3 vòng tròn. Hình (3) có 2 vòng tròn. Thêm 3 vòng tròn ở phía dưới - luyện IQ 3

nh.

(1) có 3 vòng tròn. Hình (@) có 3 vòng tròn. Hình (3) có 2 vòng tròn. Thêm 3 vòng tròn ở phía dưới Xem tại trang 24 của tài liệu.
California. Ở khắp nơi trong xưởng đều treo bảng. - luyện IQ 3

alifornia..

Ở khắp nơi trong xưởng đều treo bảng Xem tại trang 25 của tài liệu.
À2 NNÀ hình cầu đan bằng sắt rất - luyện IQ 3

2.

NNÀ hình cầu đan bằng sắt rất Xem tại trang 29 của tài liệu.
qua tâm dịa cầu. Hình vẽ bên - luyện IQ 3

qua.

tâm dịa cầu. Hình vẽ bên Xem tại trang 32 của tài liệu.
Như trong hình. Đó là bóng - luyện IQ 3

h.

ư trong hình. Đó là bóng Xem tại trang 35 của tài liệu.
38Nhưhình ._ - luyện IQ 3

38.

Nhưhình ._ Xem tại trang 38 của tài liệu.