0

Bài soạn KT chuong II So 6

2 184 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 12:11

Tuần 23 Tiết 68 Ngày dạy : Kiểm tra 45 phút I. Mục tiêu: * Kiến thức: Kiến thức cơ bản đã học trong chơng : Số nguyên, giá trị tuyệt đối, số đối, các quy tắc thực hiện phép tính. * Kĩ năng: Kĩ năng giải một số dạng bài tập cơ bản trong chơng; *Thái độ: Có ý thức làm bài kiểm tra nghiêm túc. II. Phơng pháp dạy học: III. Chuẩn bị của GV và HS : GV: Bảng phụ ghi đề kiểm tra. HS: Giấy làm bài IV. Tiến trình bài học: Ma trận ra đề kiểm tra 45 phút Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL Tập hợp các số nguyên. Thứ tự trong tập hợp số nguyên. 4 1,5 4 1,5 Các phép tính trong tập hợp Z. Quy tắc dấu ngoặc. Quy tắc chuyển vế. 1 1 1 0,5 3 3 3 2 8 6,5 Bội và ớc của một số nguyên 2 2 2 2 Tổng 4 1,5 1 1 1 0,5 8 7 14 10 Đề kiểm tra Câu 1: ( 1, 5 điểm) a) (1 điểm). Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu b) (0,5 điểm). Thực hiện phép tính (-15) + (- 122). Câu 2: (1,5 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ () cho đúng: a) Số đối của -7 là . b) Số đối của 0 là c) Số đối của 10 là . d) 0 = .; 25 = 19 = . Câu 3: (2 điểm) Thực hiện phép tính. a) 127 - 18.( 5 + 6) b) 26 + 7.(4 - 12) Câu 4: ( 2 điểm). Tìm số nguyên x, biết : a) -13.x = 39 b) 2.x - (- 17) = 15 Câu 5: (2 điểm). a) Tìm tất cả các ớc của 8; b) Tìm năm bội của -11. Câu 6: ( 1 điểm ) Tính tổng của tất các số nguyên x thoả mãn: a) - 20 < x < 20 b) 15 < x < 14 Hớng dẫn chấm kiểm Câu Phần Nội dung đánh giá Điểm 1 a b Pháp biểu đúng quy tắc -137 1 0,5 2 a b c d 7 0 - 10 0; 25; 19 0,25 0,25 0,25 0,75 3 a b 127 - 18. 11 = 127 - 198 = - 71 26 + 7.(4 -12) = 26 + 7.(-8) = 26 + (-56) = -30 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 4 a b x = -3 2x + 17 = 15 2x = 15 - 17 2x = -2 x = -1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 5 a b Các ớc của -8 là -1, 1, -2, 2, -4, 4, -8, 8 Năm bội của -11 là -11, 11, - 22, 22, 33 1 1 6 a b 0 - 14 0,5 0,5 . Kĩ năng giải một số dạng bài tập cơ bản trong chơng; *Thái độ: Có ý thức làm bài kiểm tra nghiêm túc. II. Phơng pháp dạy học: III. Chuẩn bị của GV và HS. 0,25 0,25 0,25 0,75 3 a b 127 - 18. 11 = 127 - 198 = - 71 26 + 7.(4 -12) = 26 + 7.(-8) = 26 + (- 56) = -30 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 4 a b x = -3 2x + 17
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn KT chuong II So 6, Bài soạn KT chuong II So 6,

Hình ảnh liên quan

GV: Bảng phụ ghi đề kiểm tra. HS: Giấy làm bài - Bài soạn KT chuong II So 6

Bảng ph.

ụ ghi đề kiểm tra. HS: Giấy làm bài Xem tại trang 1 của tài liệu.