0

Bài giảng Ôn toán T20

2 121 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 12:11

Tr ng Ti u h c Diên Th ườ ể ọ ọ Giáo án 3 2010 – 2011 Tuần: 20 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: ÔN TOÁN Tiết 29: LUYỆN TẬP Ngày dạy: 18/01/2011 I.Mục tiêu:Giúp HS: -Ôn về cách nhận biết dấu hiêụ và cách so sánh các số trong phạm vi 10 000 -Ôn về cách tìm số lớn nhất,số bé nhất trong một nhóm. II.Cách tiến hành: 1.Ôn kiến thức: -Hãy nêu cách so sánh các số trong phạm vi 10 0000 2.Rèn kó năng: -Yêu cầu HS làm các BT trong vở BT Toán / 12 -Bài 1: GV yêu cầu HS làm BC,2HS lên bảng.GV nhận xét. -Bài 2: Tương tự BT 1 -Bài 3: Cho HS tự làm bài -Bài 4: HS đo độ dài,nêu cách tính chu vi của hình vuông rồi làm bài. -GV thu 1/2 số vở để chấm,nhận xét vở chấm. 3.Dặn dò: Về nhà xem lại bài Rút kinh nghiệm TR N V N HỒ LUY NẦ Ă Ế Tr ng Ti u h c Diên Th ườ ể ọ ọ Giáo án 3 2010 – 2011 Tuần: 20 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: ÔN TOÁN Tiết 30 : SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 . Ngày dạy : 19/01/2011 I.Mục tiêu:Giúp HS: -Ôn về cách thực hiện phép trừ các số trong phạm vi 10 000(bao gồm đặt tính rồi tính đúng) -Củng cố về ý nghóa phép trừ qua giải toán có lời văn. II.Cách tiến hành: 1.Ôn kiến thức: -Gọi 1HS lên bảng,cả lớp làm bảng con: Hãy so sánh : 999 ……. 10 000 , 6574 … 6547 2.Rèn kó năng: -Yêu cầu HS làm các BT trong vở BT Toán / 16 -Bài 1: Gọi lần lượt 4HSTB-Y lên bảng,cả lớp làm vào vở,nhận xét. -Bài 2: Tương tự BT 1 -Bài 3: Gọi HS đọc đề,phân tích đề,nêu cách giải.1HS lên bảng,cả lớp làm vào vở -Bài 4: HS đo độ dài,nêu cách vẽ trung điểm rồi làm bài. -GV thu 1/2 số vở để chấm,nhận xét vở chấm. 3.Dặn dò: Về nhà xem lại bài Rút kinh nghiệm TR N V N HỒ LUY NẦ Ă Ế . các BT trong vở BT Toán / 12 -Bài 1: GV yêu cầu HS làm BC,2HS lên bảng.GV nhận xét. -Bài 2: Tương tự BT 1 -Bài 3: Cho HS tự làm bài -Bài 4: HS đo độ dài,nêu. án 3 2010 – 2011 Tuần: 20 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: ÔN TOÁN Tiết 29: LUYỆN TẬP Ngày dạy: 18/01/2011 I.Mục tiêu:Giúp HS: -Ôn về cách nhận biết dấu hiêụ và cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Ôn toán T20, Bài giảng Ôn toán T20,

Hình ảnh liên quan

-Bài 1: GV yêu cầu HS làm BC,2HS lên bảng.GV nhận xét. -Bài 2: Tương tự BT 1 - Bài giảng Ôn toán T20

i.

1: GV yêu cầu HS làm BC,2HS lên bảng.GV nhận xét. -Bài 2: Tương tự BT 1 Xem tại trang 1 của tài liệu.