0

Bài giảng Tạo hộp chát nhanh

2 223 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 09:12

Đầu tiên các bạn vào trang này để bắt đầu đăng ký cho mình 1 tài khoản CBOX http://www. cbox .ws/getone.php Sau đó - các bạn điền các thông tin như hình.và nhấn Create my Cbox. Sau khi đăng nhập chon giao diện tiếng Việt cho hộp chat Hình 2: Chọn giao diện - Phần language chọn Vietnamese - Hotrotrekhiemthinh thay bàng tên truy nhập của bạn. - Password là của bạn. chọn vietnam sau đó Apply - Sau đó mới làm thì bấm Publish! Luôn - Nó ra CODE thì copy dán vào cột chức năng. - . hình.và nhấn Create my Cbox. Sau khi đăng nhập chon giao diện tiếng Việt cho hộp chat Hình 2: Chọn giao diện - Phần language chọn Vietnamese - Hotrotrekhiemthinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Tạo hộp chát nhanh, Bài giảng Tạo hộp chát nhanh,

Hình ảnh liên quan

- các bạn điền các thông tin như hình.và nhấn Create my Cbox. Sau khi đăng nhập chon giao diện tiếng Việt cho hộp chat - Bài giảng Tạo hộp chát nhanh

c.

ác bạn điền các thông tin như hình.và nhấn Create my Cbox. Sau khi đăng nhập chon giao diện tiếng Việt cho hộp chat Xem tại trang 1 của tài liệu.