0

Bài giảng Bài 51 :Tôm cua

15 348 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 08:11

Những côn trùng có ích là : a/ châu chấu , ong , tằm, muỗi b/ ong, bướm, tằm, gián c/ ong, tằm c Những côn trùng có hại là : a/ dán, châu chấu, ong, bướm b/ châu chấu, ruồi, gián, muỗi c/châu chấu, ong, ruồi,muỗi b Thứ, sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010 Tự nhiên và Xã hội Nêu cách tiêu diệt côn trùng có hại như : ruồi , muỗi, dán ? Chọn ý em cho là đóng nhất TÔM, CUA 1/Hãy so sánh kích thước của tôm với cua? 2/Bên ngoài cơ thể của tôm và cua có gì bảo vệ? 3/Bên trong cơ thể tôm cua có xương sống không? 4/Chân của tôm và cua có gì đặc biệt ? Thứ, sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010 Tự nhiên và Xã hội TÔM, CUA Tôm và cua có hình dạng kích thước khác nhau,nhưng chúng là loài không có xương sống . Cơ thể chúng được bao bọc một lớp vỏ cứng,có nhiều chân và chân được phân ra làm các đốt. Thứ, sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010 Tự nhiên và Xã hội 1/ Tôm, cua sống ở đâu ? 2/ Tôm cua có ích lợi gì? TÔM, CUA  Thứ, sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010 Tự nhiên và Xã hội nuôi tôm Nơi nuôi cua TÔM, CUA Thứ, sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010 Tự nhiên và Xã hội TÔM, CUA Thứ, sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010 Tự nhiên và Xã hội 1/ Tôm, cua sống ở đâu ? 2/ Tôm cua có ích lợi gì? TÔM, CUA  Thứ, sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010 Tự nhiên và Xã hội [...]... Tự nhiên và Xã hội TÔM, CUA Thứ, sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010 Tự nhiên và Xã hội TÔM, CUA *Tôm ,cua sống ở sông ,biển, hồ *Tôm cua là những món ăn chứa nhiều chất đạm rất cần cho cơ thể con người *Hiện nay nghề nuôi tôm cua phát triển ,trở thành mặt hàng xuất khẩu của nước ta Thứ, sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010 Tự nhiên và Xã hội TÔM, CUA Tôm sú Cua đồng Tôm Tôm rào càng xanh Cua biển Thứ, sáu ngày 5... ngày 5 tháng 3 năm 2010 Tự nhiên và Xã hội TÔM, CUA *Tôm và cua có hình dạng kích thước khác nhau,nhưng chúng là loài không có xương sống *Cơ thể chúng được bao bọc một lớp vỏ cứng,có nhiều chân và chân được phân ra làm các đốt *Tôm ,cua sống ở sông ,biển, hồ *Tôm cua là những món ăn chứa nhiều chất đạm rất cần cho cơ thể con người *Hiện nay nghề nuôi tôm cua phát triển ,trở thành mặt hàng xuất khẩu . 1/ Tôm, cua sống ở đâu ? 2/ Tôm cua có ích lợi gì? TÔM, CUA  Thứ, sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010 Tự nhiên và Xã hội nuôi tôm Nơi nuôi cua TÔM, CUA Thứ,. là đóng nhất TÔM, CUA 1/Hãy so sánh kích thước của tôm với cua? 2/Bên ngoài cơ thể của tôm và cua có gì bảo vệ? 3/Bên trong cơ thể tôm cua có xương sống
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Bài 51 :Tôm cua, Bài giảng Bài 51 :Tôm cua,

Hình ảnh liên quan

Tôm và cua có hình dạng kích thước khác nhau,nhưng  chúng là loài không có xương sống . - Bài giảng Bài 51 :Tôm cua

m.

và cua có hình dạng kích thước khác nhau,nhưng chúng là loài không có xương sống Xem tại trang 4 của tài liệu.