0

Tài liệu Góc nhon, góc tù, góc bẹt

15 704 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 07:12

Giáo án : Môn Toán - Lớp 4 Tiết 40 : Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Giáo viên: Lê Thị Mỹ Lan Hai ô tô chuyển được 16 tấn hàng. Ô tô bé chuyển được ít hơn ô tô lớn 4 tấn hàng. Hỏi mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn hàng ? Thứ tư ngày 15 tháng 10 năm 2008 Toán KIỂM TRA BÀI CŨ Bài giải: Số tấn hàng ô tô bé chuyển được là: (16 – 4) : 2 = 6 (tấn hàng) Số tấn hàng ô tô lớn chuyển được là: 6 + 4 = 10 ( tấn hàng) Đáp số: Ô tô bé: 6 tấn hàng Ô tô lớn: 10 tấn hàng KIỂM TRA BÀI CŨ Hãy cho biết các góc dưới đây thuộc loại góc gì? A O B D E G M N P Thứ tư ngày 15 tháng 10 năm 2008 Toán KIỂM TRA BẰNG ÊKE A O B D E G M N P Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Thứ tư ngày 15 tháng 10 năm 2008 Toán I. Giới thiệu góc nhọn A O B Hãy đọc tên góc, tên đỉnh và cạnh của góc bên. Góc AOB có đỉnh O, hai cạnh OA và OB. Thứ tư ngày 15 tháng 10 năm 2008 Toán Góc nhọn, góc tù, góc bẹt A O B Góc này được gọi là góc nhọn Dùng êke để kiểm tra độ lớn của góc nhọn AOB và so sánh góc đó với góc vuông. Góc nhọn bé hơn góc vuông. II. Giới thiệu góc tù M O N Dùng êke để kiểm tra độ lớn của góc MON và so sánh góc đó với góc vuông. Góc tù lớn hơn góc vuông Góc này được gọi là gócGóc bẹt bằng hai góc vuông C O D Ba điểm C, O, D như thế nào với nhau? III. Giới thiệu góc bẹt Góc này được gọi là Góc bẹt Dùng êke để kiểm tra độ lớn của góc COD và so sánh góc đó với góc vuông. 1/ Trong các góc sau đây góc nào là góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt? M A N G O H X E Y I C K V D U P B Q IV/ Luyện tập [...]... tam giác DEG có 1 góc vuông - Hình tam giác MNP có 1 góc tù A B M C D N P E G * Điền kết quả đúng (Đ), sai (S) vào mỗi ý sau: - Góc nhọn bé hơn góc vuông - Góc vuông lớn hơn góc tù - Góc bẹt bằng hai góc vuông - Góc tù lớn hơn góc nhọn - Góc bẹt bằng góc tù - Góc tù lớn hơn góc vuông Đ S Đ Đ S Đ ... tập M I Góc nhọn A N Góc tù G E B O Y Q Góc tù P K C Góc bẹt X Góc vuông H V Góc nhọn D U IV/ Luyện tập 2 Trong các hình tam giác sau: - Hình tam giác nào có 3 góc nhọn? - Hình tam giác nào có 1 góc vuông? - Hình tam giác nào có 1 góc tù? A B M C D N P E G IV/ Luyện tập 2, Trong các hình tam giác sau: - Hình tam giác ABC có 3 góc nhọn - Hình tam giác DEG có 1 góc vuông - Hình tam giác MNP có 1 góc tù . sánh góc đó với góc vuông. 1/ Trong các góc sau đây góc nào là góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt? M A N G O H X E Y I C K V D U P B Q IV/ Luyện tập Góc. thiệu góc tù M O N Dùng êke để kiểm tra độ lớn của góc MON và so sánh góc đó với góc vuông. Góc tù lớn hơn góc vuông Góc này được gọi là góc tù Góc bẹt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Góc nhon, góc tù, góc bẹt, Tài liệu Góc nhon, góc tù, góc bẹt,

Hình ảnh liên quan

2. Trong các hình tam giác sau: - Tài liệu Góc nhon, góc tù, góc bẹt

2..

Trong các hình tam giác sau: Xem tại trang 12 của tài liệu.
2, Trong các hình tam giác sau: - Tài liệu Góc nhon, góc tù, góc bẹt

2.

Trong các hình tam giác sau: Xem tại trang 13 của tài liệu.