0

Bài soạn Bai giang : Dia li lop 5 : Bai : Chau a (TT)

24 2,942 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 05:12

Thứ ngày tháng năm 2010 KIỂM TRA BÀI CŨ 1.Em hãy nêu nội dung ghi nhớ của bài học ? ĐỊA LÝ: + Châu Á nằm ở bán cầu bắc, có số dân đông nhất trong các châu lục trên thế giới. Thiên nhiên châu Á rất đa dạng. Hoạt động 1 : Dân cư châu Á Dân cư châu Á Bảng số liệu về diện tích và dân số các châu lục ĐỊA LÝ: Châu lục Diện tích (triệu km2) Dân số năm 2004 (triệu người) Châu Á Châu Mỹ Châu Phi Châu Âu Châu Đại Dương Châu Nam Cực 44 42 30 10 9 14 3875 (1) 876 884 728 (2) 33 (1) Không kể dân số Liên Bang Nga (2) Kể cả dân số Liên Bang Nga ĐỊA LÝ: 1. Dựa vào bảng số liệu, em hãy so sánh dân số châu Á với các châu lục khác ? 3. Vậy dân số ở đây phải thực hiện yêu cầu gì thì mới có thể nâng cao chất lượng cuộc sống ? - Châu Á có số dân đông nhất thế giới - Phải giảm sự gia tăng dân số thì việc nâng cao chất lượng cuộc sống mới có điều kiện thực hiện được. Hoạt động 1 : Dân cư châu Á Dân cư châu Á 2. So sánh mật độ dân số của Châu Á với các châu lục khác? - Trong các châu lục thì Châu Áchâu lục có mật độ dân số lớn nhất Hoạt động 1 : Dân cư châu Á Dân cư châu Á Quan sát hình ảnh người dân châu Á, thảo luận nhóm 2 cho biết: 1.Người dân châu Á có màu da như thế nào ? 2.Em có biết vì sao người Bắc Á, Đông Á có nước da sáng màu còn người Nam Á lại có nước da sẫm màu ? Người Việt Nam (Đông Nam á) Hàn Quốc Người Trung Quốc (Đông á) Người Iran (Tây Nam á) 3. Các dân tộc ở châu Á có cách ăn mặc như thế nào ? - Người Châu Á chủ yếu là người da vàng. - Vì lãnh thổ châu Á rộng lớn, trải trên nhiều đới khí hậu khác nhau. Người sống ở vùng hàn đới, ôn đới (Bắc Á) thường có nước da sáng màu. Người sống ở vùng nhiệt đới (Nam Á) thì thường có nước da sẫm màu. - Các dân tộc ở châu Á có cách ăn mặc khác nhau. Vùng đồng bằng châu Á Vùng đồi núi và cao nguyên châu Á Quan sát tranh cho biết dân cư châu Á sống tập trung nhiều ở vùng nào? Vì sao ? Dân cư châu Á sống tập trung nhiều ở vùng đồng bằng vì đồng bằng châu thổ màu mỡ thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp. Kết luận : Châu Á có số dân đông nhất thế giới. Phần lớn dân cư là người da vàng họ sống tập trung đông đúc tại các đồng bằng châu thổ. [...]... ; khu vực Đông Nam Á Xác định vị trí đ a lý khu vực Đông Nam Á trên lược đồ ? LƯỢC ĐỒ CÁC KHU VỰC CHÂU Á Kể tên các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á ? -Việt Nam; Lào; Cam-pu-chia; Ma-lay-xi -a; In-đô-nê-xi -a; Mi-an-ma; Thái Lan, Đông-timo; Xanh-ga-po;Phi-líp-pin; Gia-các-ta D a vào lược đồ Châu Á và đặc điểm khí hậu, đ a hìnhViệt Nam, thảo luận nhóm 2 để cho biết đặc điểm khí hậu, đ a hình và các ngành... Trồng l a mì - Trồng l a gạo -Chăn nuôi trâu bò -Đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản - Khai thác dầu mỏ -Sản xuất ô tô HĐ nhóm 4 :Xem lược đồ đọc chú giải, cho biết các hoạt động sản xuất c a người dân Châu Á phân bố ở các nước nào? Và hoàn thành bảng số li u sau Hoàn thành bảng số li u sau: Kí hiệu Hoạt động kinh tế Phân bố ở các nước Trồng l a mì Nông nghiệp CA- DẮC –XTAN, ẤN ĐỘ, TRUNG QUỐC Trồng l a gạo... xuất chủ yếu c a khu vực Đông Nam Á Khu vực Đông Nam Á có khí hậu nhiệt đới gió m a nóng ẩm, có rừng nhiệt đới, đồng bằng màu mỡ tập trung dọc các con sông lớn - Khu vực Đông Nam Á sản xuất nhiều l a gạo Kết luận : Khu vực Đông Nam Á có khí hậu nhiệt đới gió m a nóng, ẩm Người dân trồng nhiều l a gạo, cây công nghiệp, khai thác khoáng sản a sốNamcư châu Á thuộc Hoạt động sảnthuộcc a người Việt dân...Hoạt động 2 : Hoạt động kinh tế Tinh mắt, nhanh tay Quan sát các hình ảnh và ghi tên các hoạt động kinh tế chủ yếu c a châu Á Hoạt động sản xuất chính c a người dân châu Á là gì ? Trồng l a l a mì Trồng l a l a gạo Cây bông MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT C A CHÂU Á Nuôi trâu, bò Sản xuất ô tô khai thác dầu mỏ Hoạt động sản xuất chính c a người dân châu Á là nông nghiệp và một... ĐÔNG NAM Á, TRUNG QUỐC, ẤN ĐỘ Trồng bông Nuôi trâu,bò CA- DẮC –XTAN, ẤN ĐỘ, TRUNG QUỐC ẤN ĐỘ, TRUNG QUỐC Đánh bắt và nuôi trồng hải sản Công nghiệp CÁC VÙNG VEN BIỂN Sản xuất ô tô NHẬT BẢN, HÀN QUỐC, TRUNG QUỐC Khai thác dầu mỏ TÂY NAM Á, ĐÔNG NAM Á Kết luận : Người dân châu Á phần lớn làm nông nghiệp, nông sản chính là l a gạo, l a mỳ, thịt, trứng, s a Một số nước phát triển ngành công nghiệp: khai thác... dânchủng Á châu Á nào c a lànào? châu tộc gì? Da vàng Đông Nam Nông nghiệpÁ NỘI DUNG BÀI HỌC Chuẩn dân sau Châu Á có sốbị bài ông: nhất thế giới Phần lớn dân cư châu Á da vàng, họ sống tập Các nước láng giềng c a Việt Nam trung đông đúc tại các đồng bằng châu thổ và sản xuất nông nghiệp là chính Một số nước châu Á có nền nông nghiệp phát triển Khu vực Đông Nam Á có khí hậu nhiệt đới gió m a nóng, ẩm ; ở đây... đồng bằng châu thổ và sản xuất nông nghiệp là chính Một số nước châu Á có nền nông nghiệp phát triển Khu vực Đông Nam Á có khí hậu nhiệt đới gió m a nóng, ẩm ; ở đây sản xuất nhiều loại nông sản và khai thác khoáng sản Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh . gia thuộc khu vực Đông Nam Á ? - Việt Nam; Lào; Cam-pu-chia; Ma-lay-xi -a; In-đô-nê-xi -a; Mi-an-ma; Thái Lan, Đông-ti- mo; Xanh-ga-po;Phi-líp-pin; Gia-các-ta. Châu Nam Cực 44 42 30 10 9 14 38 75 (1) 876 884 728 (2) 33 (1) Không kể dân số Li n Bang Nga (2) Kể cả dân số Li n Bang Nga Đ A L : 1. D a vào bảng số li u,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Bai giang : Dia li lop 5 : Bai : Chau a (TT), Bài soạn Bai giang : Dia li lop 5 : Bai : Chau a (TT),

Hình ảnh liên quan

1. Dựa vào bảng số liệu, em hãy so sánh dân số châu Á với các châu lục khác ? - Bài soạn Bai giang : Dia li lop 5 : Bai : Chau a (TT)

1..

Dựa vào bảng số liệu, em hãy so sánh dân số châu Á với các châu lục khác ? Xem tại trang 4 của tài liệu.
Quan sát hình ảnh người dân châu Á, thảo luận nhóm 2 cho biết: - Bài soạn Bai giang : Dia li lop 5 : Bai : Chau a (TT)

uan.

sát hình ảnh người dân châu Á, thảo luận nhóm 2 cho biết: Xem tại trang 5 của tài liệu.
Quan sát các hình ảnh và ghi tên các hoạt động kinh tế chủ yếu  - Bài soạn Bai giang : Dia li lop 5 : Bai : Chau a (TT)

uan.

sát các hình ảnh và ghi tên các hoạt động kinh tế chủ yếu Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hoàn thành bảng số liệu sau: - Bài soạn Bai giang : Dia li lop 5 : Bai : Chau a (TT)

o.

àn thành bảng số liệu sau: Xem tại trang 16 của tài liệu.