0

Tài liệu Bài 33. Cấu tạo trong của cá chép

22 1,485 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 05:11

BÀI 33 Quan sát hình và chú thích 1 Tim 4 ruột 7 Hậu môn 10 Niệu Quản 13 Mang 2 Gan 5 Tỳ 8 Lỗ Niệu SDục 11 Bóng Hơi 14 Não bộ 3 Túi mật 6 Buồn trứng 9 Chưa xác định 12 Thận 1 Tim 4 ruột 7 Hậu môn 10 Niệu Quản 13 Mang 2 Gan 5 Tỳ 8 Lỗ Niệu SDục 11 Bóng Hơi 14 Não bộ 3 Túi mật 6 Buồn trứng 9 Chưa xác định 12 Thận Dựa vào kết quả quan sát hãy nêu rõ các thành phần của hệ tiêu hoá mà em biết và thử xác định chức năng của mỗi thành phần. Các bộ phận của hệ tiêu hoá Chức năng 1. Miệng Cắn, xé, nghiền nát thức ăn 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ………. Nhóm: Các bộ phận của hệ tiêu hoá Chức năng 1. Miệng 2. Hầu 3. Thực quản 4. Dạ dày 5. Ruột 6. Gan 7. Túi mật 8. Hậu môn Cắn, xé, nghiền nát thức ăn Chuyển thức ăn xuống thực quản Chuyển thức ăn xuống dạ dày Co bóp, nghiền nhuyễn thức ăn Tiêu hoá thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng Tiết ra dịch mật Chứa dịch mật- có enzim tiêu hoá thức ăn Thải chất cặn bã - Qua bảng kết quả, hãy cho biết hệ tiêu hóa chép cấu tạo như thế nào? - Chức năng của hệ tiêu hóa? Hoạt động tiêu hoá thức ăn diễn ra như thế nào? - Thức ăn được nghiền nát nhờ răng hàm. - Dưới tác dụng của enzim tiêu hoá, thức ăn biến đổi thành chất dinh dưỡng ngấm qua thành ruột vào máu - Các chất cặn bã được thải ra ngoài qua hậu môn. Em hãy tìm hiểu và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm ở hình 33.4 và hãy thử đặt tên cho thí nghiệm. Ở hình A : Bóng hơi phồng to, thể tích của tăng khối lượng riêng của giảm và nhỏ hơn khối lượng riêng của nước nổi. Đồng thời khi thể tích của tăng mực nước trong bình dâng lên. Ở hình B: Bóng hơi xẹp xuống thể tích của giảm khối lượng riêng của tăng, lớn hơn của nước chìm, đồng thời thể tích của giảm mực nước trong bình hạ xuống Em hãy tìm hiểu và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm ở hình 33.4 và hãy thử đặt tên cho thí nghiệm. Ở hình A : Bóng hơi phồng to, thể tích của tăng khối lượng riêng của giảm và nhỏ hơn khối lượng riêng của nước nổi. Đồng thời khi thể tích của tăng mực nước trong bình dâng lên. Ở hình B: Bóng hơi xẹp xuống thể tích của giảm khối lượng riêng của tăng, lớn hơn của nước chìm, đồng thời thể tích của giảm mực nước trong bình hạ xuống Bóng hơi đóng vai trò gì trong đời sống của cá? hô hấp bằng gì? [...]... 4 Ở chép cơ quan đường bên có tác dụng giúp biết được: a điều khiển các giác quan V b điều khiển và phối hợp các hoạt động phức tạp c điều khiển hoạt động nội tiết d Cả a, b, c đều sai a các kích thích do áp lực của nước b tốc độ dòng nước V c các vật cản để tránh d cả a, b, c đều đúng 5 DẶN DÒ: • Học bài, trả lời câu hỏi SGK • Vẽ sơ đồ cấu tạo não chép • Sưu tầm tranh ảnh về các loài ... cấp các cơ quan, đồng thời chuyển chất bã và khí cacbônic để đào thải 4 Hệ hô hấp d.Thải những chất cặn bã có hại ra ngoài cơ thể Bài tập V Hãy dánh dấu vào 1 Tim chép có: V a cho ý trả lời đúng nhất ở các câu sau: 2 Hệ thần kinh chép có: hai ngăn a bộ não trong hộp sọ b ba ngăn b tuỷ sống trong cột sống c bốn ngăn c Các dây thần kinh từ bộ não, tuỷ sống đến các cơ quan d một ngăn 3 Ở cá chép, ... máu được vận chuyển trong một vòng kín Hệ bài tiết nằm ở vị trí nào? Có chức năng gì? Hệ thần kinh của gồm những bộ phận nào? có hệ thần kinh ống bao gồm: a Trung ương thần kinh: + Não: nằm trong hộp sọ + Tuỷ sống:nằm trong cột xương sống b Dây thần kinh: Đi từ trung ương thần kinh đến các cơ quan Bộ não chia làm mấy phần? Mỗi phần có chức năng như thế nào? Cấu tạo não gồm 5 phần: • Não... hiện tượng: có cử động há miệng liên tiếp kết hợp với cử động khép mở của nắp mang Vì sao trong bể nuôi người ta thường thả rong hoặc cây thủy sinh? Động mạch lưng Các mao mạch mang Động mạch chủ Tâm thất Tâm nhĩ Các mao mạch ở các cơ quan Tĩnh mạch bụng Hệ tuần hoàn gồm những cơ quan nào? Dựa vào hình 33.1 , em hãy hoàn chỉnh thông tin dưới đây: Hệ tuần hoàn gồm tim và các mạch Tim có 2 ngăn... thị giác • Tiểu não: phát triển: phối hợp các cử động phức tạp • Hành tuỷ: điều khiển nội quan ? – Các cơ quan quan trọng khác của là gì? Chức năng là gì? Hành khứu giác Não trước Não trung gian Não giữa( thuỳ thị giác) Tiểu não Thuỳ vị giác Hành tuỷ Bài tập Hãy sắp xếp các cặp ý tương ứng về chức năng của các hệ cơ quan A B Các hệ cơ quan Chức năng 1 Hệ bài tiết a.Biến đổi thức ăn thành chất dinh... và tâm nhĩ …………… Nối với các mạch tạo thành một vòng tuần hoàn kín động mạch chủ bụng Khi tâm thất co tống máu vào ……………………………từ đó các mao mạch mang chuyển qua……………………………, ở đây xảy ra sự trao đổi khí, máu trở thành đỏ tươi, giàu oxi, theo………………… đến các cấp oxi và các chất quan động mạch chủ lưng …………………………… cungmao mạch ở các cơ dinh dưỡngcho các cơ quan hoạt động Máu từ các cơ quan theo tâm nhĩ . tăng, lớn hơn của nước cá chìm, đồng thời thể tích của cá giảm mực nước trong bình hạ xuống Bóng hơi đóng vai trò gì trong đời sống của cá? Cá hô hấp bằng. nước cá nổi. Đồng thời khi thể tích của cá tăng mực nước trong bình dâng lên. Ở hình B: Bóng hơi xẹp xuống thể tích của cá giảm khối lượng riêng của cá tăng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài 33. Cấu tạo trong của cá chép, Tài liệu Bài 33. Cấu tạo trong của cá chép,

Hình ảnh liên quan

Ở hình A: Bóng hơi phồng to, thể tích của cá tăng      khối lượng riêng của cá giảm và nhỏ hơn khối lượng riêng của nước      cá nổi - Tài liệu Bài 33. Cấu tạo trong của cá chép

h.

ình A: Bóng hơi phồng to, thể tích của cá tăng khối lượng riêng của cá giảm và nhỏ hơn khối lượng riêng của nước cá nổi Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan