0

tổng hợp bộ đề thi môn điện tử tương tự

14 6,238 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 05:05

tổng hợp bộ đề thi môn điện tử tương tự
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng hợp bộ đề thi môn điện tử tương tự,

Hình ảnh liên quan

Câg3 Cho mạch điện như hình vẽ với các thông số sau: - tổng hợp bộ đề thi môn điện tử tương tự

g3.

Cho mạch điện như hình vẽ với các thông số sau: Xem tại trang 2 của tài liệu.
Cô 2: Cl-¬ mạch điện như hình vẽ với các thông số sa: - tổng hợp bộ đề thi môn điện tử tương tự

2.

Cl-¬ mạch điện như hình vẽ với các thông số sa: Xem tại trang 3 của tài liệu.
-__ Cho tầng KĐCS mắc như hình a, - tổng hợp bộ đề thi môn điện tử tương tự

ho.

tầng KĐCS mắc như hình a, Xem tại trang 8 của tài liệu.
1.. Cho tầng KÐ ghép RC mắc CC như hình a. ị - tổng hợp bộ đề thi môn điện tử tương tự

1...

Cho tầng KÐ ghép RC mắc CC như hình a. ị Xem tại trang 9 của tài liệu.
1. Cho tầng KĐ ghép RC mắc CC như hình a, : - tổng hợp bộ đề thi môn điện tử tương tự

1..

Cho tầng KĐ ghép RC mắc CC như hình a, : Xem tại trang 10 của tài liệu.
ce) Xác định các thông xoay chiều: Zv, 7z Av, Av Nếu tín hiệu vào có dạng hình sin và 'Vi(rms)  =  ImV,  tính  Vow(rms)  và  vẽ  dạng  điện  áp - tổng hợp bộ đề thi môn điện tử tương tự

ce.

Xác định các thông xoay chiều: Zv, 7z Av, Av Nếu tín hiệu vào có dạng hình sin và 'Vi(rms) = ImV, tính Vow(rms) và vẽ dạng điện áp Xem tại trang 11 của tài liệu.
c) Xác định các thông số xoay chiều: Zv, Zg, Av, Ai. Nêu tín hiệu vào có dạng hình sin và - - tổng hợp bộ đề thi môn điện tử tương tự

c.

Xác định các thông số xoay chiều: Zv, Zg, Av, Ai. Nêu tín hiệu vào có dạng hình sin và - Xem tại trang 12 của tài liệu.