Gián án dề thi hSG lớp 3

2 390 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 04:11

Đề thi HSG lớp 3 Năm học 2009- 2010 Thời gian : 60 phút Bài 1. ( 1,5 điểm) Viết tiếp vào dãy số sau hai số nữa và giải thích cách viết. 8 ; 10 ; 13 ; 17 ; 22 ; ; Bài2. ( 2 điểm ) Tính nhanh a. 87 + 143 + 13 - 43 b. 63 + 146 + 137 + 54 Bài3.( 2 điểm) a. Ngày 6 tháng 7 là thứ ba. Hỏi ngày 6 tháng 8 cùng năm đó là thứ mấy? b. Điền 5 chữ số lẻ vào các ô trống( mỗi ô điền 1 chữ số để đợc phép tính đúng) x = Bài4. ( 2,5 điểm) a. Một xe máy chở hàng, chở 36 bao gạo trong 3 ngày, mỗi ngày chở 4 chuyến nh nhau. Hỏi mỗi chuyến chở bao nhiêu gạo? b. Bác An ca một thanh sắt thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn 2m . Bác ca 4 lần. Hỏi thanh sắt dài mấy mét? Bài 5 ( 2 điểm) Cho hình vẽ bên 6 cm a. Hình bên có bao nhiêu hình chữ nhật b. Tính tổng chu vi hình chữ nhật 1 và 3. 1 2 3 2cm 1cm . 2 điểm ) Tính nhanh a. 87 + 1 43 + 13 - 43 b. 63 + 146 + 137 + 54 Bài3.( 2 điểm) a. Ngày 6 tháng 7 là thứ ba. Hỏi ngày 6 tháng 8 cùng năm đó là thứ mấy?. Đề thi HSG lớp 3 Năm học 2009- 2010 Thời gian : 60 phút Bài 1. ( 1,5 điểm) Viết tiếp vào dãy số sau hai số nữa và giải thích cách viết. 8 ; 10 ; 13 ;

Hình ảnh liên quan

a. Hình bên có bao nhiêu hình chữ nhật - Gián án dề thi hSG lớp 3

a..

Hình bên có bao nhiêu hình chữ nhật Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan