0

Tài liệu DOVUIVANHOA-LOP 5

32 173 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 03:12

Câu 1: Châu Á nằm ở phía nào của bán cầu ? A/ Bắc bán cầu B/ Nam bán cầu C/ Tây bán cầu D/ Đông bán cầu Câu 2: Có 60 bông hoa , trong đó có 12 bông hoa màu hồng, 20 bông hoa màu vàng, 13 bông hoa màu tím,15 bông hoa màu trắng , vậy ¼ bông hoa có màu : A/ Hồng B/ Vàng C/ Tím D/ Trắng Câu 3: Số vừa chia hết cho 2, cho 3,và 5 là : A/ 29 B/ 250 C/ 390 D/ 170 Câu 4: Bác Hồ đã trực tiếp chỉ huy chiến dịch : A/ Thu – đông năm 1947 B/ Biên giới thu –đông năm 1950 C/ Điện Biên Phủ D/ Hồ Chí Minh Câu 5: Từ láy “ xanh xao ” dùng để tả màu sắc của đối tượng nào : A/ Da người B/ Lá cây còn non C/ Bầu trời D/ Mặt biển Câu 6 : Một hình lập phương có diện tích xung quanh bằng 36 cm, Vậy hình lập phương đó có thể tích là : A/ 6 cm 3 B/ 9 cm 3 C/ 8 cm 3 D/ 27 cm 3 Câu 7 : Trong các vật dưới đây , vật nào là nguồn điện : A/ Bóng đèn điện B/ Bếp điện C/ Pin D/ Cả 3 vật trên Câu 8 : Câu “ Một dải mây mỏng, mềm mại như một dải lụa trắng dài vô tận, ôm ấp, quấn ngang các chỏm núi như quyến luyến, bịn rịn.” sử dụng nghệ thuật : A/ Nhân hóa B/ So sánh C/ Nhân hóa và so sánh D/ Chơi chữ [...]... khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ? 02/ 09/19 45 Câu 11: Tìm một số , biết 30 % của nó là 15? 50 Câu 12: Bổ sung số nào cuối dãy số sau đây : 4 ; 5 ; 7 ;10 ; 14 ; 19 ;…… 25 Câu 13: Một ô tô đi với vân tốc 50 km/ giờ , sau 2 ,5 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu km ? 1 25 km Câu 14 : Động vật tiêu biểu nhất ở châu Nam Cực là ? Chim cánh cụt Câu 15: Để nguyên giúp bác nông dân Thêm huyền -ấm miệng cụ... lịch sử và thống nhất đất nước vào ngày : A/ B/ C/ D/ 30/04/19 75 3 /4 /19 75 25/ 4 /1976 30/04/1 957 Câu 15: Một hình thang có đáy lớn 20 cm , đáy bé 15 cm , chiều cao 10 cm Vậy diện tích là : A/ B/ C/ D/ 350 cm3 350 cm2 1 75 cm2 1 75 cm 3 Câu 1: Một hình vuông có chu vi là 20 cm Vậy diện tích là : 25 cm2 Câu 2 : Quan hệ từ trong câu sau biểu thị quan hệ nào : “ Không chỉ mẹ tôi buồn mà bố tôi cũng rất... giờ 5 phút B/ 2 giờ 30 phút C/ 2 giờ 3 phút D/ 3 giờ 20 phút Câu 13 :Trong các câu sau, câu nào có từ “ đi ”được dùng theo nghĩa chuyển : A/ Học đi , học nói B/ Đi một ngày đàng , học một sàng khôn C/ Sai một li , đi một dặm D/Ăn cỗ đi trước , lội nước đi sau Câu 14 : Kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và thống nhất đất nước vào ngày : A/ B/ C/ D/ 30/04/19 75 3 /4 /19 75 25/ 4 /1976 30/04/1 957 Câu... biểu thị quan hệ nào : “ Không chỉ mẹ tôi buồn mà bố tôi cũng rất buồn ” Quan hệ tăng tiến Câu 3 : Sau khi thụ phấn , noãn biến thành gì ? Hạt Câu 4 : Hoang mạc nhiệt đới lớn nhất giới ? Xa- ha-ra Câu 5 : Nhà máy thủy điện lớn nhất của nước ta sau khi hoàn thành thống nhất đất nước khởi công xây dựng vào ngày 6 / 11 / 1979 là: Hòa Bình Câu 7 : Các câu trong đoạn văn sau liên kết với nhau bằng cách: . 30/04/19 75 B/ 3 /4 /19 75 C/ 25/ 4 /1976 D/ 30/04/1 957 Câu 15: Một hình thang có đáy lớn 20 cm , đáy bé 15 cm , chiều cao 10 cm . Vậy diện tích là : A/ 350 cm. diện tích là : A/ 350 cm 3 B/ 350 cm 2 C/ 1 75 cm 2 D/ 1 75 cm 3 Câu 1: Một hình vuông có chu vi là 20 cm . Vậy diện tích là : 25 cm 2 Câu 2 : Quan hệ từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu DOVUIVANHOA-LOP 5, Tài liệu DOVUIVANHOA-LOP 5,

Hình ảnh liên quan

Câu 6: Một hình lập phương có diện tích xung quanh bằng 36 cm, Vậy hình lập phương đó có thể tích là : - Tài liệu DOVUIVANHOA-LOP 5

u.

6: Một hình lập phương có diện tích xung quanh bằng 36 cm, Vậy hình lập phương đó có thể tích là : Xem tại trang 8 của tài liệu.
Câu 15: Một hình thang có đáy lớn 20 cm, đáy bé 15 cm, chiều cao 10 cm . Vậy diện tích là : - Tài liệu DOVUIVANHOA-LOP 5

u.

15: Một hình thang có đáy lớn 20 cm, đáy bé 15 cm, chiều cao 10 cm . Vậy diện tích là : Xem tại trang 17 của tài liệu.
Câu 1: Một hình vuông có chu vi là 20 cm . Vậy diện  tích là : - Tài liệu DOVUIVANHOA-LOP 5

u.

1: Một hình vuông có chu vi là 20 cm . Vậy diện tích là : Xem tại trang 19 của tài liệu.