0

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý gia phả

26 1,322 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 01:30

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý gia phả https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN --o0o-- ĐỀ TÀI QUẢN VÀ TRA CỨU GIA PH Ả Nhóm sinh viên thực hiện : Đoàn Mạnh Cường - Trần Văn Hai - Trần Văn Hiếu . Lớp TK3 – Khoa CNTT trường ĐHSPKT Hưng Yên Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Minh Quý 1 https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl Hưng Yên 6 - 2007 NhËn xÐt cña gi¸oviªn Đoàn Mạnh Cường: Công việc(Khảo sát tình hình): . . . . . . Trần Văn Hai : Công việc(Tạo Form): . . . . . . . . Trần Văn Hiếu: Công việc(Phân tích chức năng): . . . . . . . . Hưng Yên: ngày . . . tháng . . . năm . . . Nhóm sinh viên thực hiện : Đoàn Mạnh Cường - Trần Văn Hai - Trần Văn Hiếu . Lớp TK3 – Khoa CNTT trường ĐHSPKT Hưng Yên Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Minh Quý 2 https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl Giới thiệu: Hiện nay với bánh xe của thời gian với vận tốc không ngừng cùng với vòng quay của trái đất nơi mà con người chúng ta đang sinh sống và tạo dựng chúng ngày càng tươi đẹp và phồn vinh. Trải qua nhiều thế hệ con người đã không ngừng phát triển và tạo dựng nền móng văn minh cho nhân loại. Chúng ta thường nhớ về cha ông ta đã từng một thời dựng nước và giữ nước. Qua bao nhiêu thế kỉ với các giai đoạn xã hội khác nhau, đối với các dòng họ với sự quản dòng họ của mình qua tấm GIA PHẢ và được lưu truyền từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với sự “Quản lý” bằng tay những dữ liệu, những thông tin về mỗi cá nhân trong dòng họ… Điều này dẫn đến sự khó chịu và rất tốn thời gian khi ta muốn tra cứu thông tin về ai đó trong họ, thật rắc rối rất mất thời gian và khi dòng họ này lại có thêm thành viên mới sinh ra, hoặc dòng họ này lại tìm một người nào đó bị thất lạc. Thì cuốn Gia Phả trên lại trở lên dài rất khó quản lý, rất khó kiểm soát. Điều gây phiền hà nhất ở đây là khi muốn thay đổi thông tin của cá nhân nào đó trong họ thì cuốn Gia Phả đó lại phải viết lại từ đầu, hay là tạo ra cuốn Gia Phả mới. Đây quả là một sự bất tiện không mong muốn. Ngày nay với sự phát triển không ngừng của Công nghệ thông tin chúng tôi đã tìm tòi, học hỏi, thu nhập các thông tin, tài liệu và phát triển phần mềm Quản Gia Phả. Phần mềm quản GIA PHẢ này nhằm để tra cứu các thông tin về cuốn GIA PHẢ một các nhanh chóng hơn, tiện lợi, chính xác và tiết kiệm thời gian hơn. Nhóm sinh viên thực hiện : Đoàn Mạnh Cường - Trần Văn Hai - Trần Văn Hiếu . Lớp TK3 – Khoa CNTT trường ĐHSPKT Hưng Yên Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Minh Quý 3 GIA PHẢ GIA PHẢ GIA PHẢ GIA PHẢ https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl Chương I: Phân tích yêu cầu người dùng: 1.Khảo sát tình hình: - Về phần chúng tôi trong quá trính khảo sát thực tiễn trên thị trường với đất nước Việt Nam ngày nay cũng như xa xưa ngay trong cuộc sống của chúng ta, các dòng họ lâu đời như : họ Trần, Nguyễn, Lý, Ngô, Đinh,… Mỗi dòng họ được chia làm nhiều chi khác nhau, qua các thế hệ này đến thế hệ khác. Bắt đầu từ người được tìm thấy đầu tiên trong họ và lấy người đàn ông làm gốc cho dòng họ của mình hay người này có quyền được phép cho con cháu về sau lấy đó làm gốc hay còn gọi là “Ông Tổ ” hay “Cụ Tổ ” của họ. Khi người này lập gia đình và có con thì những người con này là đời thứ hai.Và cứ tiếp diễn như vậy khi những người con trong đời thứ hai này lập gia đình thì những người con của họ là đời thứ ba và cứ thế theo đường dài thời gian họ liên tiếp kế thừa từ đời trên xuống dưới. Từ “Ông Tổ ” sẽ lấy đó làm chi gốc và sau đó phân cho các con trưởng nắm giữ chi gốc đó. Nhưng nếu con trưởng này không sinh được người con trai nào thì quyền làm trưởng sẽ do người em trai đảm nhận, và người em trai này lắm giữ luôn chi gốc đó. Vì theo sự suy nghĩ của con người thì Nam mới được phép làm trưởng. Nhưng nếu dòng họ này mà không có con trai ở thế hệ sau thì coi như đó là sự không may và dòng họ này được xếp vào dòng họ bị “thất lạc” hay mất họ. Nếu nhìn bằng con mắt trực quan ta có thể hình dung cả một dòng họ đi từ trên xuống thì có thể sắp xếp theo một dạng cây có nhiều nhánh, các nhánh này chính là các chi mà ta đã nói ở trên. Những nhánh này có chung một gốc đó chính là “Cụ Tổ ”. Và các nhánh này lại được phân ra làm nhiều nhánh con khác nhau. Nếu nhánh gốc mà không có con trai thì cũng như một cành cây chính bị cụt. Nó sẽ được chuyển sang nhánh gần nhất kế bên. Nhánh này sẽ giữ gốc Gia Phả. Nhóm sinh viên thực hiện : Đoàn Mạnh Cường - Trần Văn Hai - Trần Văn Hiếu . Lớp TK3 – Khoa CNTT trường ĐHSPKT Hưng Yên Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Minh Quý 4 https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl Ta có thể biểu diễn dòng họ như là một cái cây nhiều nhánh như sau: Đời 1: Đời 2 : Đời 3: Đời 4: Đời 5: Đời N: Hình 1. Cây Gia Phả Trong ví dụ về cây Gia Phả trên thì người cụ tổ là gốc của Phả Hệ. Nhóm sinh viên thực hiện : Đoàn Mạnh Cường - Trần Văn Hai - Trần Văn Hiếu . Lớp TK3 – Khoa CNTT trường ĐHSPKT Hưng Yên Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Minh Quý 5 https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl Qui định : + Đàn ông hình vuông. + phụ nữ hình tròn + Những người đã từng làm trưởng(nắm giữ gốc Phả hệ) màu đỏ. Trong cây Gia Phả này hiện tại ta chỉ xét có 5 đời : • Đời 1: Là người lắm vai trò là gốc của dòng họ hay còn gọi là “Cụ Tổ ”, người này sinh ra 5 người con: 3 trai, 2 gái. Con cả và con thứ hai đều là trai. Nên con cả này sẽ làm Trưởng nắm gốc Gia Phả. • Đời 2: Người con trai cả chỉ sinh được một người con gái nên khi người này mất đi con gái của anh ta không thể làm Trưởng khi đó người em trai của anh ta sẽ được phép làm Trưởng và giữ luôn gốc chính và con trai của người này lại là Trưởng. Hay nói một cách khác thì cây Gia Phả này được chuyển nhánh sang nhánh khác. Và cứ như vậy cho đến đời tiếp theo. • Đời 3: đến đời 4, đến đời 5, đến đời thứ N Ta có thể mô tả bằng hình ảnh như sau: Đây là danh sách được In ra theo Chi Nhóm sinh viên thực hiện : Đoàn Mạnh Cường - Trần Văn Hai - Trần Văn Hiếu . Lớp TK3 – Khoa CNTT trường ĐHSPKT Hưng Yên Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Minh Quý 6 https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl Hình 2. Danh sách được in theo chi(chỉ gồm con cháu chính trong họ) Trong thực tế do pháp luật Việt Nam đã công nhận trong dòng họ thì thế hệ này và thế hệ sau cứ cách nhau khoảng 5 đời thì được phép kết hôn. Nên theo sự điều tra trung thực của chúng tôi thì con cháu được phép thờ cúng tổ tiên đến đời thứ năm thì có thể thôi và được phép không thờ đến đời thứ 6 nữa. Theo khảo sát hiện trạng thì chúng tôi vẫn thấy đại đa số các dòng họ đều quản dòng họ của mình chỉ qua một đến hai cuốn Gia Phả và được Nhóm sinh viên thực hiện : Đoàn Mạnh Cường - Trần Văn Hai - Trần Văn Hiếu . Lớp TK3 – Khoa CNTT trường ĐHSPKT Hưng Yên Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Minh Quý 7 https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl người quan trọng trong họ giữ gìn người đó có thể là con Trưởng và cũng có thể là con thứ. Vậy họ quản ra cuốn Gia Phả này ra sao? Cũng như chúng ta có thể tưởng tượng ra với một dòng họ có rất nhiều người như vậy sự quản thật là rườm rà khi những thông tin ghi trong cuốn Gia Phả lại có vẻ không được thống đầy đủ. Và nếu có người mới được sinh ra hay dòng họ này lại tìm được một người bị thất lạc do chiến tranh hay thông tin cá nhân của người nào đó bị sai lệch. Vì thế người giữ cuốn Gia Phả muốn sửa lại thông tin thì cũng phải thống lại toàn bộ những thông tin đã có trong Gia Phả. Có những lúc phải vất cả cuốn Gia Phả đó đi để làm cuốn Gia Phả mới. Điều này thật là tốn thời gian và rắc rối cho người nào muốn sao lưu lại cuốn Gia Phả và muốn tìm kiếm thông tin của một ai đó trong họ… Hình 3. Danh sách được in theo chi(Gồm cả con dâu) Nhóm sinh viên thực hiện : Đoàn Mạnh Cường - Trần Văn Hai - Trần Văn Hiếu . Lớp TK3 – Khoa CNTT trường ĐHSPKT Hưng Yên Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Minh Quý 8 https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl - Vì vậy trong quá trình khảo sát chúng tôi đã thực sự thấy được tầm quan trọng khi phần mềm này ra đời, nó giúp rất nhiều về mặt thời gian và tính dễ chịu khi chúng ta muốn tra cứu hay quản một tấm Gia Phả thiêng liêng của cả họ -Cũng trong quá trình khảo sát thì chúng tôi thấy hiện nay trên thị trường cũng không ít phần mềm Quản và Tra Cứu Gia Phả, một sự tiến bộ cho nền Công Nghệ Thông Tin đánh dấu sự phát triển và phần nào chứng minh được Công Nghệ Thông tin không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Vì thế chúng tôi quyết định đóng góp công sức nhỏ bé của mình và hi vọng sẽ giúp được phần nào cho những người quản Gia Pha hay những người muốn tra cứu thông tin nào đó trong Gia Phả 2. Phân tích yêu cầu người dùng: • Về phía người dùng: Qua khảo sát và nghiên cứu chúng tôi có thể nói tóm gọn về đại đa số yêu cầu đơn giản và cũng có yêu cầu phức tạp của người muốn quan tâm đến phần mềm này. Và chúng tôi đã chia hai yêu cầu chính sau: là yêu cầu người tra cứu Gia Phả và yêu cầu của người quản Gia Phả. a. Người Tra Cứu : + Tra cứu thông tin dòng họ: Muốn biết dòng họ này hiện tại có bao nhiêu người, bao nhiêu Nam, bao nhiêu nữ, gốc Phả Hệ là ai, những ai đã làm Trưởng trong dòng họ, nguồn gốc của dòng họ này ra sao, đây là đời thứ mấy trong dòng họ, các chi của dòng họ này được phân ra như thế nào, người còn sống và người đã mất thì sao . + Tra cứu thông tin cá nhân: Muốn biết thông tin về tiểu sử của người này, quê quán hoặc ngày sinh thông qua họ tên hoặc họ tên thông qua ngày sinh. Người này là nam hay nữ, là đời thứ mấy trong họ hay thuộc chi nào trong họ. Có thể biết được người này mất hay chưa mất, xem ngày sinh của họ khi ta không nhớ. Và có thể xem danh sách tên những người trong họ từ đó có thể đặt tên cho con của mình. Nhóm sinh viên thực hiện : Đoàn Mạnh Cường - Trần Văn Hai - Trần Văn Hiếu . Lớp TK3 – Khoa CNTT trường ĐHSPKT Hưng Yên Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Minh Quý 9 https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl Người tra cứu này đòi hỏi cần có một phần mềm dễ tra cứu, không rườm rà, tra cứu phải nhanh, thông tin cần biết phải chinh xác. Giao diện phải đẹp dễ sử dụng. b. Người Quản : + Tra cứu thông tin: Yêu cầu này cho thấy người quản cũng chính là người Tra Cứu, họ cũng phải biết thông tin hiện trạng của dòng họ mình ra sao, từ đó sẽ nhập những thông tin cính xác cho cuốn Gia Phả mà họ sắp đưa ra. + Quản Gia Phả : Thủ tục quản phải đơn giản ngắn gọn dễ hiểu, dễ kiểm soát. Sự kết nối Cơ sở dữ liệu phải linh hoạt, chặt chẽ. Yêu cầu phải tạo ra được họ mới tuỳ ý theo người quản có quyền quyết định. Trong đó phải có sự quản mềm dẻo như có thể thêm người mới vào cuốn Gia Phả, có thể sử đổi thông tin khi cần thiết, khi thông tin của ai đó trong họ bị sai lệch. Có thể xoá bất kỳ cá nhân nào trong họ nếu như người đó không tồn tại hay chưa từng tồn tại. Ngoài ra sự bảo mật thông tin do người quản yêu cầu cũng có thể cần thiết. Hoặc không quan trọng lắm vì có thể cuốn Gia Phả được làm xong sẽ được lưu trữ và bảo quản thông quan đĩa CD. Còn về phía chúng tôi sẽ đưa ra sự thiết kế của mình như sau: Nhóm sinh viên thực hiện : Đoàn Mạnh Cường - Trần Văn Hai - Trần Văn Hiếu . Lớp TK3 – Khoa CNTT trường ĐHSPKT Hưng Yên Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Minh Quý 10 . https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN -- o0o -- ĐỀ TÀI QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU GIA PH. https://www.facebook.com/pages/Tài-liệu-hay-và-rẻ/600827713314928?ref=hl IV. Bảng Quan Hệ và Mối Quan Hệ : Hình 8. Bảng quan hệ Bảng Quan Hệ ở trên gồm hai bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý gia phả,

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Cây Gia Phả - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý gia phả

Hình 1..

Cây Gia Phả Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 2. Danh sách được in theo chi(chỉ gồm con cháu chính trong họ) - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý gia phả

Hình 2..

Danh sách được in theo chi(chỉ gồm con cháu chính trong họ) Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 3. Danh sách được in theo chi(Gồm cả con dâu) - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý gia phả

Hình 3..

Danh sách được in theo chi(Gồm cả con dâu) Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 4. Biểu đồ phân cấp chức năng - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý gia phả

Hình 4..

Biểu đồ phân cấp chức năng Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình 5. Biểu đồ phân luồng giữ liệu Mức 0(mức đỉnh) - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý gia phả

Hình 5..

Biểu đồ phân luồng giữ liệu Mức 0(mức đỉnh) Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 7. Biểu đồ thực thể liên kết - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý gia phả

Hình 7..

Biểu đồ thực thể liên kết Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình 10. Giao diện chính - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý gia phả

Hình 10..

Giao diện chính Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 11. Giao diện với các chức năng con - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý gia phả

Hình 11..

Giao diện với các chức năng con Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình 12. Giao diện khi Lập một Gia Phả mới - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý gia phả

Hình 12..

Giao diện khi Lập một Gia Phả mới Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 13. Giao diện khi thêm thành viên - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý gia phả

Hình 13..

Giao diện khi thêm thành viên Xem tại trang 22 của tài liệu.
Hình 14. Giao diện khi sửa đổi thông tin - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý gia phả

Hình 14..

Giao diện khi sửa đổi thông tin Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hình 15. Giao diện khi Tra Cứu tin thành viên - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý gia phả

Hình 15..

Giao diện khi Tra Cứu tin thành viên Xem tại trang 24 của tài liệu.
Hình 16. Giao diện chính khi xem các thông tin khác - Phân tích thiết kế hệ thống quản lý gia phả

Hình 16..

Giao diện chính khi xem các thông tin khác Xem tại trang 25 của tài liệu.

Từ khóa liên quan