0

Bài giảng De hsg 3 2010-2011

17 334 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 00:11

I/phÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 5điểm ) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : Câu 1: Từ nào đồng nghĩa với từ xây dựng : A. Bảo vệ B. giữ gìn C.kiến thiết Câu 2.Câu nào dùng dấu phẩy chưa đúng : A. Từng đàn kiến đen ,kiến vàng hành quân đầy đường. B. Mùa hè ,hoa phượng nở đỏ rực . C. Sáo sậu ,chào mào ,thi nhau hót véo von . D. Hoa mai ,hoa đào nở vào mùa xuân . Câu 3.:Đoạn thơ sau có mấy hình ảnh so sánh ? Những ngôi sao thức ngoài kia Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con . Đêm nay con ngủ giấc tròn Mẹ là ngọn gió của con suốt đời . A. Có 1 hình ảnh so sánh B. Có 2 hình ảnh so sánh C. Có 3 hình ảnh so sánh D. Có 4 hình ảnh so sánh Câu 4. : Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống … Sóng vỗ ………….oạp. A. ồm B. ộp C. oàm D.oạp Câu 5: Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống trong câu : Thùng nước ……….theo từng bước chân mẹ . A sáng suốt B. sóng sánh C. xao xuyến D. lao xao Câu 6: Trong câu “Từng cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây “ sự vật nào được nhân hoá ? A. Mây B Mưa bụi C. Mưa D. Bụi Câu 7. Xác định biển báo sau theo đặc điểm sau : Hình tam giác ,màu vàng có viền đỏ , một góc nhọn của hình tam giác chúc xuống đất A. Biển báo nguy hiểm khác B. Giao nhau với đường ưu tiên C. Giao nhau với đường sắt không có rào chắn Câu 8.: Tìm từ viết lạc trong nhóm từ sau : A. kiên cường B. kiên nhẫn C. kiêng khem D.kiên định . Câu 9: Trong câu “Mèo con lại nằm dài sưởi nắng và ngẫm nghĩ “được viết theo mẫu câu : A. Ai là gì ? B. Ai làm gì? C.Ai thế nào ? Câu10: Nơi thường ở và đang ở của bất kì một người nào đó gọi là : A.quê hương B.quê quán C.nguyên quán D.trú quán II/ Phần tự luận (15 điểm) Câu 1: (5điểm) Đọc khổ thơ sau : Những cái cầu ơi yêu sao yêu ghê Nhện qua chum nước bắc cầu tơ nhỏ Con sáo sang sông bắc cầu ngọn gió Con kiến qua ngòi bắc cầu lá tre Phạm Tiến Duật a/Những con vật nào đã được nhân hoá ? b/Chúng được nhân hoá bằng cách nào ? Câu 2 : (3 điểm)Với mỗi từ ngữ dưới đây em hãy viết lại một câu có sử dụng biện pháp so sánh a/Cây bàng trước cổng trường …………………………………………………………… b/Quả mướp ……………………………………………………………………………… c/Lá cọ tròn xoè ra nhiều phiến nhọn dài ……………………………………………… Câu 3 (2điểm) Đặt câu với mỗi từ sau : thán phục ,tô điểm Câu 4 : (5điểm)Viết một đoạn văn ngắn kể về buổi đầu em đi học . Ii/phÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 5điểm ) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : Câu 1: Hình bên dưới có bao nhiêu đoạn thẳng : A B C D A.3 B. 4 C.5 D.6 Câu 2: Số thích hợp điền vào ô trống ở phép tính + 27 = 59 là : A. 86 B 85 C. 32 D. 23 Câu 3: Số viết thêm vào dãy số 5,7, 9, 11 ……… là : A.12 B. 13 C. 14 D.15 Câu 4: của 12 là : A. 6 B.5 C. 4 D. 3 Câu 5 : Kết quả của biểu thức 0 : 4 + 16 là : A. 20 B. 16 C 12 D. 4 Câu 6 : Hoa có 40 con tem ,hoa cho bạn số tem .Hoa cho bạn bao nhiêu tem ? A.10 B 15 C. 30 D.35 Câu 7: Thứ hai tuần này là ngày 8 tháng 6 .Hỏi thứ ba tuần sau là ngày nào cuả tháng sáu ? A. Ngày 10 B.ngày 15 C.16 D. 18 Câu 8 : Bề dày quyển sách Toán 2 khoảng ………. A.2dm B.10mm C.16 cm D. 15m Câu 9 : Giá trị của x trong biểu thức X : 3 = 3 là : A.X=1 B. X = 0 C. X = 9 D.X = 6 Câu 10: Số chẵn liền sau số 244 là : A. 254 B.243 C. 244 D.246 Phần II : Tự luận (15 điểm) Câu 1 :Tìm số có hai chữ số có tổng hai chữ số là 11 và chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng chục là 7. Câu 2: Hình tam giác ABC có độ dài cạnh AB bằng 36 cm nhiều hơn độ dài cạnh BC 8cm .Chu vi của hình tam giác là 95 cm .Tính độ dài cạnh AC. Câu 3: Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác ,bao nhiêu hình tứ giác .Đọc tên các hình đó . 1 2 3 4 Câu 4: Cho bảng ô bên .Hãy điền số thích hợp vào ô trống sao cho tổng các số ở các hàng ngang ,hàng dọc ,đường chéo đều bằng 27 . 9 17 15 Họ và tên học sinh : Lớp : ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 Ngày 22/4/2009. Thời gian làm bài: 120 phút GT1 ĐIỂM: GK1: GK2: GT2 Ii/phÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 5điểm ) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : Câu 1: gấp là : A. 2lần B.4lần C. 6lần D.9lần Câu 2: Phân số thích hợp điền vào ô trống để < < là : A. B. C. D. Câu 3: 2 của 3 là : A. B .1 C.10 D. Câu 4:1 : 1 = A.1 B. D.3 D.5 Câu 5 : Cạnh hình lập phương tăng lên 5 lần thì thể tích hình lập phương tăng lên bao nhiêu lần ? A.5lần B.10lần C.25lần D.125lần Câu 6 : Tỉ số phần trăm của 1,2 và 2,5 là : A. 48% B . 0,48% C .4,8% D. 48 Câu 7: Dung dịch là gì? A.Là hỗn hợp của chất lỏng với chất rắn bị hoà tan phân bổ đều. B.Là hỗn hợp của chất lỏng với chất lỏng hoà tan với nhau. C.Câu a đúng câu b sai. D.Cả hai câu a, b đều đúng. Câu 8 : Hiện tượng đầu nhuỵ nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì? A. Sự thụ phấn B. Sự thụ tinh C. Cả câu a và b đều sai. Câu 9 :Nơi tiêu biểu mạnh mẽ của phong trào “Đồng khởi” là: A Đồng Tháp B Bến Tre C. An Giang D.Vĩnh Long Câu 10: Đường Trường Sơn ra đời vào ngày: A. 19-5-1930 B.19-5-1959 C. 19-5-1969 D. Cả 3 đều sai Câu 11: Ngày 27-1-1973 là ngày: A. Lễ ký kết hiệp định Giơ- Ne – Vơ. B. Lễ ký kết Hiệp định Pa-Ri. C.Mỹ rút quân về nước. D.Mỹ chấm dứt dinh líu quân sự ở Việt Nam. Câu 12 :Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào? A.26-04-1975 đến 01-05-1975 B.25-04-1975 đến 30-04-1975 C.26-04-1975 đến 30-04-1975 Câu 13 : Sông Vôn –ga và sông Đa –nuýp ở châu lục nào ? A.Châu Âu B.Châu Á C.Châu Phi D. Châu Mĩ Câu 14 : Ai Cập nằm phía nào của Châu Phi : A.Nam Phi B. Bắc Phi C.Tây Phi D. Giữa châu lục Câu 15 : Ranh giới khí hậu giữa miền Bắc và miền Nam là : A. Dãy Hoàng Liên Sơn B. Dãy Bạch Mã C. Dãy Đông Triều D.Dãy Trường Sơn Câu 16 : Độ sâu lớn nhất thuộc về đai dương nào ? A. Bắc Băng Dương B. Thái Bình Dương C. Đại Tây Dương D.Ấn Độ Dương Câu 17 : Nước nào không giáp biển : A. Lào B. Cam –pu –chia C. Thái lan D.Mi –an –ma Câu 18 : Từ có tiếng nhân có nghĩa là người : A. nhân quyền B. nhân ái C. nhân nghĩa D.nhân đức Câu 19: Từ nào là từ láy ? A. Thật sự B. Thật thà C. Thật tình D.Chân Thật Câu 20 : Tìm từ viết lạc trong các từ sau : A. Rắn rỏi B Rắn chắc C. lực lưỡng D . điềm đạm II/ Phần tự luận : (15 điểm ) Bài 1 : Trong bài “Tre Việt Nam “ của Nguyễn Duy có đoạn : “Nòi tre đâu chịu mọc cong Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường Lưng trần phơi nắng phơi sương Có manh áo cộc tre nhường cho con ….” Em thấy đoạn thơ trên có hình ảnh nào đẹp ?Hãy nêu ý nghĩa đẹp đẽ và sâu sắc của hình ảnh đó ? Bài 2 : Gạch một gạch dưới chủ ngữ ,hai gạch dưới vị ngữ trong câu sau : Tôi đã đi nhiều nơi ,đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều ,nhân dân coi tôi như ngưòi làng và cũng có người yêu tôi tha thiết ,nhưng sao sức quyến rũ ,nhớ thương vẫn không mãnh liệt ,day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này . (Tình quê hương -Nguyễn Khải ) Bài 3 : Tả một bác nông dân đang cắt lúa . Bài 4:Tính nhanh : 0,2 x 317 x 7 + 1,4 x 352 + 33,1 x 14 Bài 5 : Hai bà mang trứng ra chợ bán .Sau khi nhẩm tính ,bà Tư bảo với bà Năm rằng : :” số trứng của tôi gấp 1,5 lần số trứng của bà và số trứng của tôi nhiều hơn số trứng của bà 21 quả .Em hãy tính xem mỗi bà đã mang bao nhiêu trứng ra chợ bán ? Bài 6 : Cho tam giác ABC có diện tích là 283,5cm 2 .Đáy BC dài 27 cm .ĐIểm M trên Cạnh AC và cách C một đoạn bằng AC .Từ M kẻ đường song song với đáy BC cắt cạnh AB tại điểm N . Tính diện tích hình thang MNBC . ĐÁP AN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 I/ Phần trắc nghiệm :( 2,5 điểm ) Mỗi câu 0,25 điểm . Câu 1: C Câu 7 :B Câu 2: C Câu 8 : C Câu 3: B Câu 9 : B Câu 4: C Câu 10: D Câu 5 : B Câu 6: B II/Phần tự luận : (7,5diểm) Câu 1 : (1,5điểm ) - a, (0,75diểm) b(0,75)điểm a/Những con vật được nhân hoá : con nhện ,con sáo ,con kiến b/Chúng được nhân hoá bằng cách : tác giả tạo cho chúng biết qua,biết sang ,biết lao động bắc cầu như những kĩ sư bắc cầu tài giỏi . Câu 2 (1,5 điểm): a/ …toả cành lá xum xuê như chiếc ô khổng lồ . b/… như con cá chuối to . c/ ….như mặt trời toả ngàn tia nắng . Câu 3: (1điểm) Mỗi câu đúng ngữ pháp ,rõ nghĩa được 0,5điểm . Câu 4: (3,5điểm) Biết diễn đạt thành câu ,lời tả ,lời kể sinh động ,tự nhiên về buổi đầu đi học . Viết câu đúng ngữ pháp , dùng từ đúng không mắc lỗi chính tả . Chữ viết rõ ràng ,trình bày sạch sẽ . ( Tuỳ theo mức độ diễn đạt mà chấm các mức điểm thấp hơn .) ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 3 I/ Phần trắc nghiệm :( 2,5 điểm ) Mỗi câu 0,25 điểm . Câu 1: A Câu 7 :A Câu 2: B Câu 8 : A Câu 3: C Câu 9 : B Câu 4: C Câu 10: C Câu 5 : A Câu 6: B II/Phần tự luận : (7,5diểm) Câu 1 : (1,5điểm ) 120 Số cần tìm giảm đi 3 lần thêm 10 thì được : 120 : 4 = 30 3lần số cần tìm : 30 – 10 =20 Số cần tìm là : 20 x 3 = 60 (HS có thể giải cách khác) Câu 2 (1,5 điểm): Ta thấy : 7 = 5 + 2 10 = 7 + 3 14 = 10 + 4 19 = 14 + 5 Số thứ hai bằng số thứ nhất cộng thêm 2 đơn vị ,số thứ ba bằng số thứ hai cộng 2 + 1 Cứ như vậy các số sau sẽ bằng số trứơc nó cộng với số được tăng dần 1đơn vị . Vậy 2 số dược viết thêm vào dãy số là : 5;7;10;14;19;25;32 . Hs có thể giải thích không đầy đủ vẫn cho điểm tối đa . Câu 3: (2,5điểm) Số bạn nam của lớp 3A là : :3 +10 X 4 21 – 7 = 14 (bạn ) Số học sinh cả lớp : 21 + 14 =35 (bạn ) Số học sinh giỏi là : 35 : 7 = 5(bạn ) Số học sinh khá là : 35 – 5 = 30 (bạn ) Đáp số : Giỏi : 5 bạn Khá :30 bạn Câu 4: ( 2điểm) [...]... ……………………………………………… E P ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 3 II/Phần tự luận : (10diểm) - 34 54 X3 + 100 Câu 1 : (2,5điểm ) 1 036 Số cần tìm bớt đi 34 54 rồi gấp lên 3 lần thì được : 1 036 - 100 = 936 Số cần tìm bớt 34 54 thì còn : 936 : 3 = 31 2 Số cần tìm là : 31 2 + 34 54 = 37 66 Đáp số : 37 66 (HS có thể giải cách khác) Câu 2 (2,5 điểm): Nửa chu vi hình chữ nhật là : 96 : 2... điểm Câu 3: (4điểm) Biết diễn đạt thành câu ,lời tả sinh động ,tự nhiên về bác nông dân đang làm việc Viết câu đúng ngữ pháp , dùng từ đúng không mắc lỗi chính tả Chữ viết rõ ràng ,trình bày sạch sẽ ( Tuỳ theo mức độ diễn đạt mà chấm các mức điểm thấp hơn ) Câu 4 ( 1,5 điểm ) Tính nhanh : 0,2 x 31 7 x 7 + 1,4 x 35 2 + 33 ,1 x 14 = 1,4 x 31 7 + 1,4 x 35 2 + 33 1 x 1,4 = 1,4 x ( 31 7 + 35 2 + 33 1 ) =1,4... bằng 2 83, 5 : 3 = 94 ,5 (cm2 ) SBNC =94 ,5 cm2 Vậy SANC = 2 83, 5 – 94,5 = 189 (cm2 ) Tưong tự : S NMC = S ANC và bằng 189 : 3 = 63 (cm2 ) SMNBC = 63 + 94,5 = 157,5 (cm2 ) Đáp số : 157 ,5 cm2 Họ và tên học sinh : Lớp : ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 3 Năm 2008-2009 MÔN - Toán Ngày 29/4/2009 Thời gian làm bài: 45 phút GT1 ĐIỂM: GT2 GK1: GK2: II/Tự luận : Câu 1 : Tìm một số , biết rằng nếu lấy số đó bớt đi 34 54... 74;65;56;47 ;38 ;29; Mà 56;47 ;38 ;29 có hàng đơn vị lớn hơn hàng chục ta loại Các số còn lại : 92 có 9 – 2 = 7 (chọn ) 83 có 8 – 3 = 5 (loại ) 74 có 7 – 4 = 3 (loại ) 65 có 6 - 5 = 1 (loại ) Số cần tìm là : 92 Câu 2 (2điểm):Độ dài cạnh BC là : 36 -8 = 28 (cm) Độ dài cạnh AC là : 95 – (36 + 28) = 31 (31 cm) Câu 3 :2điểm (Có 6 hình tam giác ,2 hình tứ giác )Nêu đủ số hình 1điểm Đọc tên các hình 1điểm Câu 4 :( 1,5 điểm ):... Câu 3: B Câu 9 : C Câu 4: C Câu 10: D Câu 5 : B Câu 6: A II/Phần tự luận : (7,5diểm) Câu 1(2 điểm)Mỗi chữ số phải bé hơn 10 Ta có : 9 + 2 =11 5+ 6 = 11 8 + 3 = 11 4 + 7 = 11 7 + 4 = 11 3 + 8 = 11 6 + 5 = 11 2 + 9 = 11 Vậy các số có hai chữ số có tổng hai chữ số bằng 11 là : 92; 83; 74;65;56;47 ;38 ;29; Mà 56;47 ;38 ;29 có hàng đơn vị lớn hơn hàng chục ta loại Các số còn lại : 92 có 9 – 2 = 7 (chọn ) 83. .. 1400 Câu 5 :( 3 điểm ) : Ta có : 1,5 = (0,25) Ta có sơ đồ : (0,5 điểm ) số trứng của bà Năm : 21quả số trứng của bà Tư : số trứng của bà Năm là : 21 x 2 = 42(quả ) (0,5điểm) Số trứng của bà Năm là : 42 : 2 x 5 = 105 ( quả )(0,5điểm) số trứng của bà Tư là : 21 x 3 = 63 ( quả )(0,5điểm ) Số trúng của bà Tư là : 63 : 3 x 4 = 84 (quả )(0,5 điểm) Đáp số : 105 quả ,84 quả (0,25 ) Câu 6 : (3 điểm )Vẽ M A... 2 I/ Phần trắc nghiệm :( 2,5 điểm ) Mỗi câu 0,25 điểm Câu 1: B Câu 7 :A Câu 2: B Câu 8 : A Câu 3: B Câu 9 : A Câu 4: A Câu 10: C Câu 5 : A Câu 6: A II/Phần tự luận : (7,5diểm) Câu 1 : (1điểm ) Câu 2 (1,5 điểm): Tìm được từ 0,75 điểm Đặt câu 0,75 điểm Câu 3: (1,5điểm) Mỗi câu đúng được 0,75điểm Câu 4: (3, 5điểm) Biết diễn đạt thành câu ,lời tả ,lời kể sinh động ,tự nhiên về Bác Hồ kính yêu Viết câu... VIỆT LỚP 5 I/ Phần trắc nghiệm :( 5 điểm ) Mỗi câu 0,25 điểm Câu 1: B Câu 7 :B Câu 13: A Câu 2: D Câu 8 : A Câu 14 : B Câu 3: C Câu 9 : B Câu 15 : B Câu 4: B Câu 10: B Câu 16 : B Câu 5 : D Câu 11: B Câu 17 : A Câu 6: A Câu 12 : C Câu 18 : A Câu 19: B Câu 20 : D II/Phần tự luận : (15diểm) Câu 1 : (1,5điểm ) : Nêu được 3 hình ảnh măng tre nhọn như chông gợi cho ta thấy sự kiêu hãnh ,hiên ngang bất khuất... GIỎI LỚP 3 Năm 2008-2009 MÔN - Toán Ngày 29/4/2009 Thời gian làm bài: 45 phút GT1 ĐIỂM: GT2 GK1: GK2: II/Tự luận : Câu 1 : Tìm một số , biết rằng nếu lấy số đó bớt đi 34 54 rồi gấp lên 3 lần cuối cùng thêm 100 thì được 1 036 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………... hình chữ nhật đó …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 3: Một chăn nuôi gia cầm có tất cả 14700 con gà Ngày thứ nhất trại đã bán đi số gà,ngày thứ hai bán số gà Hỏi trại chăn nuôi còn lại bao nhiêu con gà ? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… . nhanh : 0,2 x 31 7 x 7 + 1,4 x 35 2 + 33 ,1 x 14 = 1,4 x 31 7 + 1,4 x 35 2 + 33 1 x 1,4 = 1,4 x ( 31 7 + 35 2 + 33 1 ) =1,4 x 1000 = 1400 Câu 5 :( 3 điểm ) : Ta. quê hương -Nguyễn Khải ) Bài 3 : Tả một bác nông dân đang cắt lúa . Bài 4:Tính nhanh : 0,2 x 31 7 x 7 + 1,4 x 35 2 + 33 ,1 x 14 Bài 5 : Hai bà mang trứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng De hsg 3 2010-2011, Bài giảng De hsg 3 2010-2011,

Hình ảnh liên quan

Câu 1: Hình bên dưới có bao nhiêu đoạn thẳng :              - Bài giảng De hsg 3 2010-2011

u.

1: Hình bên dưới có bao nhiêu đoạn thẳng : Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 5: Cạnh hình lập phương tăng lên 5lần thì thể tích hình lập phương tăng lên bao nhiêu lần ? - Bài giảng De hsg 3 2010-2011

u.

5: Cạnh hình lập phương tăng lên 5lần thì thể tích hình lập phương tăng lên bao nhiêu lần ? Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 3 :2điểm (Có 6 hình tam giác ,2 hình tứ giác )Nêu đủ số hình 1điểm .Đọc tên các hình 1điểm . - Bài giảng De hsg 3 2010-2011

u.

3 :2điểm (Có 6 hình tam giác ,2 hình tứ giác )Nêu đủ số hình 1điểm .Đọc tên các hình 1điểm Xem tại trang 11 của tài liệu.
Câu 6: (3 điểm )Vẽ A hình 0,5điểm - Bài giảng De hsg 3 2010-2011

u.

6: (3 điểm )Vẽ A hình 0,5điểm Xem tại trang 14 của tài liệu.