0

Gián án Tiết 41 - Bài thực hành 5 (t2)

3 431 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 00:11

Trịnh Cao Cờng Nội trú Bảo Yên ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ Tuần: 22 Ngày soạn: 14.1.2011 Ngày giảng: 6A: 18.1.2011 6B: 19.1.2011 Tiết 41 - Bài thực hành 5 văn bản đầu tiên của em (Tiết 2) I. Mục tiêu. Kiến thức: - Tìm hiểu các thành phần trên màn hình của Word. - Tìm hiểu cách di chuyển con trỏ soạn thảo và các cách hiển thị văn bản. Kĩ năng: - Khởi động Word. - Sử dụng thành thạo các nút lệnh trong Word. - Di chuyển con trỏ soạn thảo. - Hiển thị văn bản theo các cách khác nhau. Thái độ: - Tuân thủ theo sự hớng dẫn của GV, hợp tác trong hoạt động nhóm. II. Đồ dùng dạy học. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu. Học sinh: - Vở ghi, SGK. III. Phơng pháp. - GV hớng dẫn, HS chủ động thực hành. IV. Tổ chức giờ học. Khởi động (5'): Mục tiêu: Kiểm tra bài cũ. Cách tiến hành: ? Trình bày các thành phần cơ bản trên màn hình của Word. ? Trình bày quy tắc gõ văn bản trong Word và cách gõ văn bản chữ Việt. Giáo viên Học sinh Ghi bảng Hoạt động 1 (20'): tìm hiểu cách di chuyển con trỏ soạn thảo và các cách hiển thị văn bản Mục tiêu: HS biết cách di chuyển con trỏ soạn thảo và hiển thị trang văn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Giáo án Tin học 6 1 Trịnh Cao Cờng Nội trú Bảo Yên ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ bản với nhiều cách khác nhau. Đồ dùng dạy học: Máy tính, máy chiếu. Cách tiến hành: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập di chuyển con trỏ soạn thảo trong văn bản bằng chuột và các phím mũi tên. - Giáo viên yêu cầu học sinh vào lệnh View để hiển thị văn bản trong các chế độ khác nhau. - Học sinh nhận nhiệm vụ thực hiện yêu cầu. - Học sinh thực hiện yêu cầu. 3. Tìm hiểu cách di chuyển con trỏ soạn thảo và các cách hiển thị văn bản. + Chọn các lệnh: View / Normal. + View / Print Layout. + View/ Outlite. Kết luận: Các lệnh hiển thị văn bản: + View / Normal. + View / Print Layout. + View / Outlite. Hoạt động 2 (15'): kết thúc thực hành Mục tiêu: HS lu văn bản vừa soạn và thoát khỏi chơng trình. Đồ dùng dạy học: Máy tính, máy chiếu. Cách tiến hành: - Giáo viên yêu cầu học sinh thoát khỏi phần mềm và thoát khỏi hệ thông. - Nhận xét tiết thực hành. - Học sinh thực hiện yêu cầu. - Lắng nghe và lĩnh hội. 4. Kết thúc thực hành. - Thoát khỏi phần mềm: + Dùng chuột nháy vào nút ở góc trên bên phải màn hình. - Thoát khỏi hệ thống. + Start / turn off computer / turn off Kết luận: - Thoát khỏi phần mềm: + Dùng chuột nháy vào nút ở góc trên bên phải màn hình. - Thoát khỏi hệ thống: + Start / turn off computer / turn off ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Giáo án Tin học 6 2 Trịnh Cao Cờng Nội trú Bảo Yên ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ * Tổng kết và hớng dẫn học ở nhà (5'): - Tổng kết: + Hãy sử dụng các thanh cuốn để xem các phần khác nhau của văn bản khi đợc phóng to. - Hớng dẫn học ở nhà: + Xem lại các thao tác đã thực hành. + Đọc trớc bài 15. + Tiết 42: Chỉnh sửa văn bản. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Giáo án Tin học 6 3 . 19.1.2011 Tiết 41 - Bài thực hành 5 văn bản đầu tiên của em (Tiết 2) I. Mục tiêu. Kiến thức: - Tìm hiểu các thành phần trên màn hình của Word. - Tìm hiểu. và thoát khỏi hệ thông. - Nhận xét tiết thực hành. - Học sinh thực hiện yêu cầu. - Lắng nghe và lĩnh hội. 4. Kết thúc thực hành. - Thoát khỏi phần mềm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Tiết 41 - Bài thực hành 5 (t2), Gián án Tiết 41 - Bài thực hành 5 (t2),

Hình ảnh liên quan

+ Dùng chuột nháy vào nút ở góc trên bên phải màn hình. - Thoát khỏi hệ thống: - Gián án Tiết 41 - Bài thực hành 5 (t2)

ng.

chuột nháy vào nút ở góc trên bên phải màn hình. - Thoát khỏi hệ thống: Xem tại trang 2 của tài liệu.