Bài soạn ĐẠI SÔ 8 TIẾT 44 DLA

18 382 1
Bài soạn ĐẠI SÔ 8 TIẾT 44 DLA

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường THCS Lê Quí Đôn Trường THCS Lê Quí Đôn Môn Đại Số Môn Đại Số Lớp 8 A5 Lớp 8 A5 Kiểm tra bàiBài 1: giải phương trình 3x +1 = 7x - 11 Bài 2: Số -1 có là nghiệm của phương trình sau không? x 3 + 3x = 2x 2 - 3x + 1 Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bàiBài 1 Bài 1 : giải phương trình : giải phương trình 3x +1 = 7x - 11 3x +1 = 7x - 11 Bài 2: Bài 2: Số -1 có là nghiệm của phương trình sau không? Số -1 có là nghiệm của phương trình sau không? x x 3 3 + 3x = 2x + 3x = 2x 2 2 - 3x + 1 - 3x + 1 Giải  7x – 3x = 11 + 1  4x = 13  x = 3 Số - 1 không là nghiệm của phương trình trên vì VT = (- 1) 3 +3.(- 1) = - 4 VT = VP - 4 = 6 VP = 2.(-1) 2 – 3.(- 1) + 1 = 6 3x +1 = 7x - 11 3x +1 = 7x - 11 Giải Bài giải: x xxx −= + − 62 12 3 x xxx −= + − 62 12 3 3 354 5362 6 6 6 )12(32 =⇔ =+−⇔ −=−−⇔ − = +− ⇔ x xx xxx xxxx Vậy tập hợp nghiệm của phương trình là S = {3} Bài tập 1: Giải phương trình Tiết 44 : Luyện Tập Xe máy Xe máy Ô tô Ô tô Bài tập 2 : : Một xe máy khởi hành đi từ Hà Nội đến Hải Phòng Một xe máy khởi hành đi từ Hà Nội đến Hải Phòng với vận tốc trung bình là 32 km/h. Sau đó một giờ,một ô tô cũng với vận tốc trung bình là 32 km/h. Sau đó một giờ,một ô tô cũng khởi hành từ Hà Nội đến Hải Phòng cùng đường với xe máy với khởi hành từ Hà Nội đến Hải Phòng cùng đường với xe máy với vận tốc trung bình là 48 km/h. Hãy viết phương trình biểu thị vận tốc trung bình là 48 km/h. Hãy viết phương trình biểu thị việc ô tô gặp xe máy sau x giờ,kể từ khi ô tô khởi hành. việc ô tô gặp xe máy sau x giờ,kể từ khi ô tô khởi hành. 32 v (km/h) t(h) s(km) 48 x x+1 32(x+1) 48x Vì quãng đường đi được của hai xe bằng nhau nên phương trình của bài toán là : 32 (x+1)= 48x Tiết 44 : Luyện Tập Bài tập 3: Quan sát hình vẽ,lập phương trình ẩn x? a/ 9 (2+2x) = 144 9m2m x x a/ S = 144m 2 Tiết 44 : Luyện Tập b/ S = 75 m 2 6 m 5 m x 12 m 4 m 6 m x c/ S = 168 m 2 75 2 6).5( = ++ xx b/ c/ 12x + 24 = 168 Bài 4: Đố?Hãy giải phương trình để tìm tên một địa danh ( ) ( ) 5 4 5 42 + −= − xx 2 82 3 54 + = + xx Tiết 44 : Luyện Tập 5 0 12 7 24 1 8x - 3 = 5x + 12 x - 12 + 4x = 25 + 2x - 1 x + 3x - 19 = 3x+ 5 x – 1 = 0 Đ P Â C Ư L Luật chơi: Có 3 hộp quà khác nhau,trong mỗi hộp quà chứa một câu hỏi và một phần quà hấp dẫn.Nếu trả lời đúng câu hỏi thì món quà sẽ hiện ra.Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu là 15 giây. HỘP QUÀ MÀU VÀNG Khẳng định sau đúng hay sai? Số - 1 là nghiệm của phương trình 2x 2 +5x + 3 = 0 Đúng Đúng Sai Sai 0123456789101112131415 HỘP QUÀ MÀU XANH Sai Sai Đúng Đúng 0123456789101112131415 Đố em bạn Lan làm như vậy đúng hay sai? ( ) ( ) 10 12 21 21 =⇔ −=−⇔ +=+⇔ +=+ x xx xx xxxx (vô nghiệm) Bạn Lan giải phương trình [...]... 7 Sai 14 13 12 11 10 15 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 PHẦN THƯỞNG LÀ MỘT ĐIỂM 10 PHẦN THƯỞNG LÀ MỘT TRÀNG PHÁO TAY CỦA LỚP Phần thưởng là một vài hình ảnh vui nhộn Luyện Tập Tiết 44 : Bài tập 5 : Hoàn thành bảng sau? x x − x x2 + 5x+6 -3 -1 0 2 6 2 0 0 0 2 6 20 Dựa vào bảng trên cho biết trong các số -3; -1; 0; 2 số nào là nghiệm của phương trình ? a / x −x =0 b/ x2 + 5x+6= 0 Dặn dò Bài tập về nhà - Ôn và học... + 5x+6= 0 Dặn dò Bài tập về nhà - Ôn và học các phép biến đổi về phương trình - Làm bài tập 18b;19b,c ;20(SGK trang14) BT 20,21.22 (SBT trang 6) - Ôn tập phân tích đa thức thành nhân tử - Chuẩn bị trước bài 4 Bài tập 6: Cho hai biểu thức A= x + 3x - 20 B = 5x - 10 Tìm giá trị của x để hai biểu thức trên bằng nhau? Bài giải: Ta có x + 3x - 20 = 5x -10 ⇔ 4 x − 20 = 5 x − 10 ⇔ 4 x − 5 x = 20 − 10 ⇔ − . Đôn Trường THCS Lê Quí Đôn Môn Đại Số Môn Đại Số Lớp 8 A5 Lớp 8 A5 Kiểm tra bài cũ Bài 1: giải phương trình 3x +1 = 7x - 11 Bài 2: Số -1 có là nghiệm của. t(h) s(km) 48 x x+1 32(x+1) 48x Vì quãng đường đi được của hai xe bằng nhau nên phương trình của bài toán là : 32 (x+1)= 48x Tiết 44 : Luyện Tập Bài tập 3:

Ngày đăng: 29/11/2013, 00:11

Hình ảnh liên quan

Phần thưởng là một vài hình ảnh vui nhộn - Bài soạn ĐẠI SÔ 8 TIẾT 44 DLA

h.

ần thưởng là một vài hình ảnh vui nhộn Xem tại trang 14 của tài liệu.
Phần thưởng là một vài hình ảnh vui nhộn - Bài soạn ĐẠI SÔ 8 TIẾT 44 DLA

h.

ần thưởng là một vài hình ảnh vui nhộn Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bài tập 5: Hồn thành bảng sau? - Bài soạn ĐẠI SÔ 8 TIẾT 44 DLA

i.

tập 5: Hồn thành bảng sau? Xem tại trang 15 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan